SC Nadideni Trans SRL cu sediul in Bucuresti

Descriere anunţ

SC Nadideni Trans SRL cu sediul in Bucuresti sector 4, str. Democratiei, nr. 30B, inregistrata la ONRC cu J40/11/2017 cu CUI 36884889, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea "Colectarea deseurilor nepericuloase" cod CAEN 3811, desfacurata in Bucuresti sector 4, Str. Democratiei nr. 30B. Informatiile se pot obtine de la sediul Agentiei de Protecta Mediului, sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1, Bucuresti, intre orele 9:00-12:00, in fiecare zi de luni pana vineri. Propunerile sau contestatiile formulate in scris se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.