Subrubrica: pierderi
5 Lei

eu, Trifan Georgetta, sos. Mihai Bravu nr. 192, bl. 204, sc. 2, apt. 61, Bucuresti declar pierderea procesului verbal de punere in posesie nr....

Bucuresti, ieri, 16:58
 

Pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr. 3203834 al SC Broker Ideal SRL avand J40/10884/10.11.2010 si CUI 27689668. Il declar nul;

Bucuresti, 24 iun, 12:02
 

SC Royal Credit SRL, J40/14023/2008, CUI 24335500, declara pierdute Certificatul de Inmatriculare si Hotararea de infiintare a societatii. Le...

Bucuresti, 24 iun, 10:18
 

SC Terarossa Conmet SRL, J23/2695/2011, CUI 29228580, declara pierdute Certificatul de inmatriculare si Hotararea de infiintare a societatii. Le...

Bucuresti, 24 iun, 10:11
 

S.C. Credit East SRL, J40/4201/2008, C.U.I. 23446070 declara pierdute certificatul de inmatriculare si hotararea de infiintare a societatii. Le...

Bucuresti, 24 iun, 10:04
 

SC Aesthetique Definition SRL pierdut registru unic de control CUI 37240517, il declar nul;

Bucuresti, 23 iun, 22:37
 

pe numele Cahanau Vergiliu

Bucuresti, 23 iun, 22:26
 

Studenta la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti am pierdut legitimatia de student, Anghel Georgiana;

Bucuresti, 23 iun, 22:24
 

CBK Commerciale & Consulting SRL, Str. Bogdan Voda nr. 14, subsol, sector 1, Bucuresti, cu cod unic de inregistrare 30938750 si numar de ordine in...

Bucuresti, 23 iun, 22:11
 

Robu Petruta Niculae. O declar nula.

Bucuresti, 23 iun, 22:07
 

Nicolae Titulescu, Rosu Sebastian. O declar nula;

Bucuresti, 23 iun, 22:04
 

pentru punct de lucru al SC Aluminiu Construct SRL, J40/12554/2003, CUI RO 15751308. Il declar nul.

Bucuresti, 23 iun, 22:01
 

(certificatul constatator de autorizare) al SC Secomin SRL cu sediul social in Bucuresti, str. Baltita nr. 10, bloc B33, sc. 2, ap. 23, sector 4,...

Bucuresti, 23 iun, 22:01
 

al SC Magic Life Real Estate SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 188, sc. 1, et. 8, ap. 30, J40/21011/2016, CUI 19938610. Il declar nul.

Bucuresti, 23 iun, 21:42
 

4131152561157, 15 B. O declar nula;

Bucuresti, 23 iun, 21:19
 

serviciu, numele posesorului Tufan Andrei angajat Primaria sector 3, il declar nul;

Bucuresti, 23 iun, 21:11
 

de conducere pe numele Stroici Vladimir, cina l-a gasit rog sa sune la numarul de telefon;

Bucuresti, 23 iun, 21:09
 

B 1657822 emis pe data de 17.11.2008 apartinand AF Ankflor Consulting SRL, J40/14478/ 2006, CUI 19008919. Il declar nul;

Bucuresti, 23 iun, 21:08
 

Pierdut certificat constatator al firmei MCA Home Cooking din sediul Bucuresti, Str. Berceni nr. 23, J40/10677/31.08.2015, cod unic 34948900.

Bucuresti, 23 iun, 21:05
 

apartament pe numele Gherase I. Iustina;

Bucuresti, 23 iun, 21:00
 

pe nume Pintilie Elena- Cristina. O declar nula.

Bucuresti, 23 iun, 20:59
 

Grup Draca SRL cu sediul in Bucuresti str. Aleea Bran nr. 4 bloc 93, sc. 2, et. 12, ap. 26, cod unic d einregistrare 23145000, J40/1334/300/2008...

Bucuresti, 23 iun, 20:59
 

Pierdut legitimatie si carnet de student pe numele Marin Mihail- Iulian- Barbu;

Bucuresti, 23 iun, 20:54
 

cu nr. 4191152562483. Il declar nul.

Bucuresti, 23 iun, 20:51
 

SC Direct Sport Bet SRL declara pierdute si nule urmatoarele registre unice de control: 2171541, 2164866, 2171498, 2171507, 2280143, 2280144,...

Bucuresti, 23 iun, 20:51
 

SC Vitruvius Development & Architecture, o declar nula

Bucuresti, 23 iun, 20:46
 

Pierduta legitimatie nr. matricol WBBS575, nume Sarbu Gloria, functia oficiant, of. postal Bucuresti 83;

Bucuresti, 23 iun, 20:45
 

seria 4191152458233, 4191152458234

Bucuresti, 23 iun, 20:44
 

seria B nr. 1283237 emis pe data de 09.07.2008 de ORC Ilfov pentru firma CCS Engineering SRL cu sediul in sat Dobroesti, Comuna Dobroesti, str....

Bucuresti, 23 iun, 20:43
 

pe numele Gherase I. Iustina;

Bucuresti, 23 iun, 20:31
 

si carnet de student pe numele Grama Mihail, le declar nule;

Bucuresti, 23 iun, 16:53
 

din 16.08.1969 pe numele Rogojan Tiberiu Nicolae, il declar nul;

Bucuresti, 23 iun, 16:39
 

D.C. Etalon Market SRL RO 26538810, J40/1736/210, punct de lucru Vasile Lascar nr. 85, declar nul;

Bucuresti, 23 iun, 16:15
 

certificatului de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti, apartinand societatii Tehnica Online SRL avand CUI 21709502 si...

Bucuresti, 23 iun, 14:02
 

pierdut declaratie instalare casa marcat Activa, S/N AC00019928, aviz 0219. Declar nula;

Bucuresti, 23 iun, 13:03
 

Sos. Alexandriei nr. 20, ap. 59 pe numele Rus Veronica. Le declar nule;

Bucuresti, 23 iun, 13:01
 

Caru Silvia Stefania. Adresa: Comuna Ganeasa, sat Cozieni, str. Manastiri nr. 7, Ilfov. Il declar nul

Bucuresti, 23 iun, 12:50
 

loc de veci nr. 1911/ 84, J240, la Biserica Sf. Gheorghe Capra, sector 2. Declar nul;

Bucuresti, 23 iun, 11:30
 

CUI si Certificat constatator pentru SC Casa Napoli SRL cu sediul in Bucuresti str. Gilortului, nr. 29, sector 5, CUI 23871291 si nr de inreg....

Bucuresti, 23 iun, 10:25
 

IFN cu nr. RE-PJR-41-032383 emisa de BNR pentru SC Cesar Gold Ifn SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Gerg. Mihai D. Stan nr. 11, sector 5,...

Bucuresti, 22 iun, 16:00
 

seria: B2419986, emis pe data de 08.07.2010 si certificatele constatatoare nr. 183903 din 19.04.216, ale Sysmed Technics SRL, CUI 22633607,...

Bucuresti, 22 iun, 15:59
 

seria: B3152872, emis pe data de 15.10.2015 si certificatele constatatoare nr. 372503 din 13.010.2015 ale House Of Art Sell SRL, CUI 35126274,...

Bucuresti, 22 iun, 15:58
 

seria: B2669540, emis pe data de 12.11.2011 si certificatele constatatoare nr. 561452 din 19.12.2012 ale Blazon Conf Impex SRL, CUI 4825108,...

Bucuresti, 22 iun, 15:55
 

numele Stan Ileana, o declar nula. Legitimatie handicap cu nr. 3999;

Bucuresti, 22 iun, 15:38
 

SC Groupon Internet SRL, CUI: 27857672, J40/12827/2010, declara pierdute si nule certificat de inregistrare si certificat constatator pentru sediu...

Bucuresti, 22 iun, 14:57
 

SC WMB DEALER SRL, CUI: RO35950364, J40/5430/2016, sediu: Bucuresti, sect. 4, str. Drumul Binelui, nr. 205 D, Cam. 2, et. 2, ap. 3, declara...

Bucuresti, 22 iun, 14:17
 

S.C. Etalon Market SRL, punct de lucru Vasile Lascar nr. 85.

Bucuresti, 22 iun, 13:47
 

certificatul constatator emis in data de 09.10.2008 pentru societatea Wiforce SRL, CUI 24574019; J40/17146/2008 de catre Oficiul Registrului...

Bucuresti, 22 iun, 13:24
 

nr. 378905/3.11.2009, Socherel Dan Petru. Il declar nul

Bucuresti, 22 iun, 13:22
 

al SC Pumma Trading SRL, J40/19768/1993, RO 4528743 cu sediul in Sos. Andronache nr. 34, sector 2;

Bucuresti, 22 iun, 13:20