Afaceri, diverse|Pierderi - 117 anunţuri
Subrubrica: pierderi
 

cu sediul in Bucuresti sect 4, str, Huedin nr.6, Bl. M1/2, Sc.B, parter, ap. 46, J40/14402/2017 si CUI 38097971, declaram pierdut si nul...

Bucuresti, 21 oct, 09:23
 

Pierdut act de concesiune nr. 1715/14.09.1982 eliberat de Parohia Chitila 1, pe numele Savu Stan si Maria, Savu Florea si Lizica;

Bucuresti, 20 oct, 21:45
 

avocat pe numele Ieseanu Veronica, il declar nul

Bucuresti, 20 oct, 21:37
 

pe numele Titu Eugen Gheorghe. O declar nula;

Bucuresti, 20 oct, 21:37
 

verbal contract constituire 187/1975 Carlea Ion Tudor si Carlea Adina Marioara, il declar nul

Bucuresti, 20 oct, 21:35
 

de metrou, il declar nul

Bucuresti, 20 oct, 21:33
 

declara pierdute si nule urmatoare: certificat de inregistrare si certificat constatator pentru PFA Paraschiva C. Catalin Constantin, CUI 24356536,...

Bucuresti, 20 oct, 21:30
 

1014/1/18.11.1981 si proces verbal de predare preluare receptie din 13.05.1982, acte incheiat cu ICVL de Raceanu Vasile, pierdut in conditii...

Bucuresti, 20 oct, 21:25
 

cu seria B nr. 3196811 eliberat la data de 04.04.2016 al SC Euroway Consulting SRL. Il declara nul;

Bucuresti, 20 oct, 21:10
 

la medicina dentara grupa 4 seria 1 pe numele Abu Dakar Omar nr. matricol 16105

Bucuresti, 20 oct, 21:05
 

pe numele Caraus Elena eliberat de Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti;

Bucuresti, 20 oct, 21:04
 

de student pe numele Nistor Claudia Andreea, il declar nul

Bucuresti, 20 oct, 21:04
 

ap. 3 cam. a contractului vanzare cumparare nr. 2443/09.10.1991, o declar nula;

Bucuresti, 20 oct, 21:03
 

handicap, pe numele Stoica Silvia. O declar nula.

Bucuresti, 20 oct, 20:58
 

pe numele Cioran Ion, o declar nula;

Bucuresti, 20 oct, 20:55
 

CUI RO 31720362 J 51/221/2013 sediul Bucuresti, sector 2, Aleea Vergului nr. 4, bl. 15, sc. C, ap. 110, declar pierdut ceritificat de inregistrare...

Bucuresti, 20 oct, 20:54
 

nr. 4191152912445. O declar nula.

Bucuresti, 20 oct, 20:37
 

pe numele Lungu Eduard Stefan. Le declar nule;

Bucuresti, 20 oct, 20:35
 

Pierdut legitimatie RATB, handicap, pe numele Badea Gheorghe;

Bucuresti, 20 oct, 20:34
 

Pierdut carnet de student pe numele Diaconescu Diana;

Bucuresti, 20 oct, 20:29
 

al societatii Roditon Style SRL, avand CUI 23505169 si J40/4764/2008, cu seria B2012907 emis la 12.02.2010. Il declar nul.

Bucuresti, 20 oct, 20:27
 

din 08.12.1976, pe numele Caciulan Ion si Victoria, il declar nul;

Bucuresti, 20 oct, 17:44
 

de student pe numele Duica Emanuel, emis de UPB, Facultatea de Aneprenoriat Ingineria si Managementul Afacerilor, le declar nule;

Bucuresti, 20 oct, 17:03
 

si legitimatie. Facultatea de Horticultura USAMVB. Gherasim Tudor Matei, se declara nula;

Bucuresti, 20 oct, 15:00
 

cu nr. 304327 din 19.07.2016 si 323217 din 03.08.2016 ale Arcadia Living SRL, CUI 35728377, J40/2918/2016. Le declar nule;

Bucuresti, 20 oct, 14:09
 

al societatii Fashion Box Romania SRL, J40/1463/2008, CUI 23156344, seria B nr. 2014970/22/2010, se declara nul;

Bucuresti, 20 oct, 14:07
 

privind sediul social, emis de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru Petricean A.F. intreprindere individuala, cu sediul in...

Bucuresti, 20 oct, 13:38
 

a casei de marcat Datecs model DP50D seria 14052977, nr. de ordine 134386, nr. aviz 0364, seria fiscala MB 0364134386, a SC Ego Way SRL, avand CF...

Bucuresti, 20 oct, 13:09
 

persoana fizica autorizata cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Arh. Ionescu Grigore nr. 63, Bl. T73, sc. A, ap. 40, avand F40/674/2017, CUI...

Bucuresti, 20 oct, 12:16
 

Stanciu Octavian Alexandru eliberat de Univ. de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului....

Bucuresti, 20 oct, 12:11
 

Andu Class SRL, J40/21271/2008, CUI 24889823 cu sediul social in Bucuresti, Int. Maratonului nr. 4, bl. N6, sc. 4, ap. 52, sector 6, declar...

Bucuresti, 20 oct, 12:07
1 Lei

nr. 420114 din 14.08.2009 si Certificat constatator nr. 909407 din 28.12.2012. Pentru societatea Brightmedia Advertising SRL, avand CUI 21418775 si...

Bucuresti, 20 oct, 11:54
 

pe numele Toma Lavinia Rozana, emisa de ASE. O declar nula;

Bucuresti, 20 oct, 11:40
 

conducator de ambarcatiune de agrement nr. 37450, categoria D, emis de Autoritatea Navala Romana, la data de 22.05.2013, posesor Lamorean Catalin...

Bucuresti, 20 oct, 09:40
 

Geumacs Consulting, RO 3623011, J40/32542/92, Bdul, Unirii 35, s 3 pierdut certificat constatator de autorizare a activitatilor desfasurate la...

Bucuresti, 19 oct, 17:40
 

subscrisa Geumacs Consulting, Bdul. Unirii 35, cod fiscal 3623011, declar pierdut si nul certificatul constatator de autorizare a activitatilor...

Bucuresti, 19 oct, 16:42
 

certificatul constatator conf L359/2004 de la sediu social al Aledav Shop SRL, J40/5263/2017, CUI 37395163, sediu Calea Rahovei nr. 266-268, corp...

Bucuresti, 19 oct, 16:37
 

209019 de la DGFP pt. casa de marcat marca Datts model DP25BT seria 22041060 apartinand SC Dinu Coffe Royal SRL, CUI 38032395, J40/13524/2017. Il...

Bucuresti, 19 oct, 15:55
 

de conducere ambarcatiuni cls. C si D nr. 27470 eliberat de carte ANR la data de 29.07.2009 pe numele Dumitrelea Irina, declar nul;

Bucuresti, 19 oct, 15:47
 

ASE Contabilitate pe numele Matache Iulian - Alexandru, o declar nula;

Bucuresti, 19 oct, 15:41
 

Declar nul si pierdut carnet de student al studentului Diaconescu Diana din cadrul Universitatii Nationale de Arte Bucuresti, sectia Arte Textile;

Bucuresti, 19 oct, 15:39
 

TV SRL, avand sediul in Bucuresti, sector 5, Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 49, etaj 4, ap. 24, cu nr. de ordine in Registrul Comertului...

Bucuresti, 19 oct, 15:39
 

Pierdut certificat constatator avize nr. 234352/08.06.2017, la beneficiari si/sau in afara sediilor proprii, al Societatii Cova Mobile Applications...

Bucuresti, 19 oct, 15:38
 

Pierdut certificat constatator avize nr. 39.044/10.04.2017 de la sediul secundar, punctul de lucru, situat in Orasul Pantelimon, str. Aurel Vlaicu...

Bucuresti, 19 oct, 15:37
3 €

in baza legii 359/2004 pentru SC Sanitar Serv Electric SRL, cu sediul in str. Valea Magurei nr 27 sector 2 Bucuresti, CUI RO23710350,...

Bucuresti, 19 oct, 15:23
 

S.C. C.A. Florida SRL J23/955/2001, CUI 11944233, declara pierdute si nule certificatele constatatoare emise in baza legii 359/2004, pentru sediul...

Bucuresti, 19 oct, 14:56
 

Declar nul certificat de inregistrare seria B, nr. 3153917 al firmei Afrodita Construct 2020 SRL, CUI: 33897418 J40/14469/2014, Bucuresti sector 3,...

Bucuresti, 19 oct, 14:49
 

Pierdut certificat inregistrare pe firma Maryone & Nasdat Diamant SRL J40/6768/2008 + act constitutiv cod unic de inregistrare 23721937 si...

Bucuresti, 19 oct, 14:47
 

SC Dream Just Like IT SRL a pierdut carte de interventie pentru casa de marcat "Datecs DP 50D" cu seria 140421, o declar nula;

Bucuresti, 19 oct, 14:17
 

Certificat constatator de autorizare al societatii comerciale SC DAFCO IAN TRADING SRL CUI 9844550 din data de 16.10.1997, J40/7657/1997, cu...

Bucuresti, 19 oct, 13:38