Certificat constatator

Descriere anunţ

Certificat constatator F40/3448/2009, certificat de inregistrare 25779543, pe numele Pircalabelu N. Cornelia, persoana fizica autorizata. Le declar nule;