Proces - verbal

Descriere anunţ

Proces - verbal, de predare primire a locuintei pe numele de Mincu Vasile, declar nul;