Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 727 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
399 €

renovat, mobilat/utilat modern, et. 8/10, cuptor microunde, plita pe gaz, ac, frigider, 3 tv lcd, espressor. Vecinatati: Cora, Gorjului, Pacii,...

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:18
235 €

apartament 2 camere, confort 1, 3 minute metrou si piata, aragaz, frigider, masina spalat, mobilat, disponibil imediat, contract Anaf,

 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:17
300 €

parter inalt, curat, spatios, contorizat, balcon inchis, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa/M, A/C, liber, 1+1. Vecinatati:...

 • Suprafata 58 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:17
400 €

etaj 3/4, curat, spatios, contorizat, toate imbunatatirile, mobilat/ utilat modern, liber, 1+1. Vecinatati: Dristor, Tineretului, Timpuri Noi,...

 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:13
220 €

etaj 6/10, contorizat, bloc izolat, liber, 1+1. Acces transport, scoala, gradinita, piata, supermarket. Vecinatati: Plaza Mall, Lujerului,...

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:12
270 €

Liceul PTTR, confort 1, etaj 1/9, mobilat si utilat, balcon, Orientare spre Sud, contorizat total, aer conditionat, loc de parcare ADP, liber,...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:09
350 €

direct proprietar inchiriez la 5 minute de metrou, apartament 2 camere liber. Nu colaborez cu agentii imobiliare. Negociabil,

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:08
300 €

inchiriez apartament 2 camere decomandate cu bucatarie deschisa pe Brancoveanu, zona Piata Covasna, 5 minute distanta de statia de autobuz si...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:55
400 €

imobil reabilitat termic, etaj 1/2, renovat, mobilat si utilat modern, centrala proprie, ac, balcon, spatios, vedere mixta, aproape de parcul...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:52
350 €

bloc 1986 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Titulescu, Aviatorilor, Dorobanti,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:42
280 €

imobil nou, utilat/ mobilat modern, et. 2/10, centrala proprie, ac, parcare, tv led, prima inchiriere, totul nou. Vecinatati: Gorjului, Lujerului,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:42
370 €

centrala termica, amenajat lux, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, mobilat/ utilat ultramodern, lux, electrocasnice incorporate...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:41
380 €

Caderea Bastiliei, apartament in vila, parter, stradal, renovat recent, aer conditionat, pozitie deosebita, ideal birouri, showroom, cabinet...

 • Suprafata 50 mp
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:39
475 €

Zepter, stradal, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, decomandat, adiacent Piata Alba Iulia,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:38
250 €

aparta 2 camere, conf 1, semidecomandat, la 5 minute de metrou, renovat recent foarte curat, mobilat si utilat complet, g, f, p, um, cablu,...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:37
300 €

renovat recent, mobilat modern, utilat complet, balcon, pozitie deosebita, adiacent Gh. Sincai, Cantemir, Unirii, Nerva Traian,

 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:37
450 €

renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent Metrou Aurel Vlaicu, Promenada Mall, Floreasca, Baneasa

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:36
450 €

etaj 2/6,renovat,curat,CT,AC,doar pentru firme/birou/cabinet,termen lung,1+1,vecinatati:Universitate,Mosilor,Rosseti,Dacia

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 11:30
450 €

Apartamentul este situat la etajul 1/8.Este renovat recent, se inchiriaza pentru prima data. Este mobilat si utilat. Totul este nou.

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:29
350 €

Favorit, bloc special suprafata 60 mp, totul nou, modern, parter cu balcon mare gen terasa ce da intr-o gradina, spatii largi de parcare....

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:25
250 €

recent renovat, masina de spalat

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:21
450 €

langa delta Vacaresti, complet mobilat utilat nou modern, et. 2/5, constr. 2017, centrala termica, su. 65 mp, garaj, sistem de iluminare modern...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:19
280 €

2 camere, 5/10, renovat, utilat modern complet,

Bucuresti, azi, 11:18
270 €

renovat integral cu termopan, gresie, fainta, parchet, centrala de apartamen situat stradal cu vedere spate, in apropierea mijloacelor de...

 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:13
300 €

imediat statie 385, 136, 6/10, cf.1, foarte spatios, mobilat si utilat frumos, accepta cupluri, fete, baieti, pret negociabil

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:08
430 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Decebal. Inchiriere apartament 2 camere Decebal, 1 minut de Zvon Cafe,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:02
600 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Parcul Carol. Inchiriere apartament 2 camere Unirii - Parcul Carol,...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:02
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Parcul Carol. Strada Frigului, bloc 2016.

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:02
400 €

privatehouse.ro blocul turn de langa Tribunal, stradal.

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:01
419 €

etaj 2/3, curat, spatios, mobilat, utilat complet, anvelopat termic, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, ac, termopan, centrala proprie, liber,...

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:01
460 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament situat in bloc de 7 etaje construit in anul 1991,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:01
275 €

Baba Novac - Campia Libertatii, ap. 2 cam., 55 mp, 4/10, mobilat, utilat, liber, proprietar

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:58
550 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Aviatiei. Inchiriere apartament 2 camere Aviatiei - Avionului complex City Point,...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:57
550 €

se afla la et 7/8, partea de vest ce ofera priveliste deosebita asupra orasului. Loc de joaca pentru copii, metrou Aurel Vlaicu, Mall Promenada,...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:56
320 €

la 3 minute de metrou, 2 camere, confort 1, etaj 6/10, primul chirias, renovat complet, totul nou, gresie, parchet, termopan, um, balcon inchis,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:52
270 €

ap. decomandat 2 camere situat pe Bd. Brancoveanu, renovat total, mobilier modern, complet utilat, balcon inchis, 10-12 mi de mers pana la metrou...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:50
 

inchiriez ap. cu 2 camere, vila noua;

Bucuresti, azi, 10:50
250 €

ap 2 cam. situat la intersectia Basarabia cu Nicolae Grigorescu, mobilat si utilat complet inclusiv centrala proprie, masina de spalat, aer...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:50
275 €

Primavara, bloc nou, mobila de bucatarie, centrala proprie, parcare inclusa, la intersectia cu Valea Oltului, 2 terase, piscina, loc de joaca pt....

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 10:45
320 €

ap. 2 camere, complex nou, centrala proprie, parcare inclusa, la intersectia cu Valea Oltului, piscina, 2 terase, loc de joaca pt. copii, comision...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:45
 

ofer spre inchiere apartament 2 camere, et. 6, complet renovat, bucatarie complet utilata;

 • Nemobilat
Bucuresti, azi, 10:45
350 €

metrou, et. 6, renovat recent, bloc nou, finisaje de calitate, mobilat si utilat modern,aer conditionat masina de spalat, tv, vecinatati: Baneasa,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:44
349 €

metrou, etaj 4, mobilat complet, modern, bucatarie mobilata si utilata, renovat, balcon, termopan, aer conditionat, tv lcd. Vec: Basarab,...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:42
350 €

Afi Mall, particular, etaj 7/8, mobila moderna, 2 aer conditionat, electrocasnice noi, masina spalat, frigider, cuptor microunde, hota, tv,...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:42
300 €

112 mp, et. 3/3 mobilat, utilat modern, liber, centrala proprie, terasa, gresie, faianta, parchet, termopan. Vecinatati: Drumul Taberei, Militari,...

 • Suprafata 112 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:42
360 €

decomandat, etajul 1/8, mobilat/ utilat complet, toate imbunatatirile, liber, 1+1. Vecinatati: Mihai Bravu, Camil Ressu, Baba Novac, Muncii, Campia...

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:41
450 €

bloc nou, etaj 2/10, curat, spatios, contorizat, toate imbunatatirile, mobilat/ utilat modern, liber, 1+1. Vecinatati: Alba Iulia, Unirii, Matei...

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:39
290 €

etaj 2/10, bloc reabilitat, curat, spatios, decomandat, mobilat, utilat complet, toate imbunatatirile, liber, 1+1. Vecinatati: Obor, Ferdinand,...

 • Suprafata 61 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:38
300 €

etaj 6/10, mobilat si utilat, multiple imbunatatiri, contorizat, ac, liber, 1+1. Acces transport, scoala, gradinita, parc supermarket. Vecinatati:...

 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:38
400 €

Sebastian, et 4/8, mobilat/ utilat modern, centrala proprie, aer conditionat, tv lcd, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane. Vec: Panduri,...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:36