Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 694 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
270 €

1 minut metrou 1 Mai, stradal, cf. 1, et. 4/7, imbunatatit, p, t, g, f, masina se spalat rufe, aragaz, frigider, TV, liber, 1+1, acces Gara de...

 • Suprafata 51 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:32
270 €

mobilat si utilat modern, centrala, bloc nou, in apropiere RATB. Detealii la telefonul,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:32
270 €

apropiere metrou, 40 metri patrati, etaj 7/10, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:29
500 €

Numai pentru firme apartament 2 camere Piaya Amzei, etaj 2 ideal birou consultanta sau servicii. Apartamentul se inchiriaza nemobilat, 48 mp...

 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:27
350 €

particular, in bloc reabilitat termic, utilat si mobilat, etaj 6/10, la 5 minute de metroul Dristor si de parcul IOR.

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:25
399 €

Unirii Splai, Rin Grand Rezidence, Confort Park, primii chiriasi, totul nou, centrala proprie, finisaje lux, termopan, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:15
380 €

et. 5, cu vedere spre parc, zugarvit recent, este mobilat si utilat, aragaz, frigider, masina de spalat rufe, televizor etc.

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:10
300 €

etaj 8/10, balcon inchis, renovat recent, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan.Vecinatati: Vacaresti, Tineretului, Aparatorii Patriei....

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:01
420 €

ap. 2 camere mobilat si utilat, bloc nou, situat la 10 min. de metrou Obor, paza, loc de joaca pt. copii, parcare subterana, 2 terase, contorizare...

 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:00
265 €

1999, et. 3/10, confort 1, mobilat si utilat modern, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, zona linistita cu verdeata,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:59
400 €

Piata 1 Mai, la 3 min. de piata Victoriei, renovat recent, mobilat si utilat modern 2 ac, masina de spalat, etaj 2, 1+1garantie, liber de la 1...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:42
250 €

inchiriez 2 (doua) camere la vila, baie, bucatarie, incalzire centrala,

Bucuresti, azi, 16:34
500 €

mobilat cu totul deosebit, complet utilat, in bloc constructie 2012, numai 7 apartamente, vecini de calitate, nu se accepta animale de companie,...

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:34
1.000 Lei

str. Soarelui, mobilat si utilat nou, centrala termica. Garantie 1+1, termen lung. Contact telefon dupa ora 15.00.

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:25
270 €

mobilat si utilat modern, cochet, aragaz, frigider, masina de spalat, renovat , gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 1+1.

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:21
340 €

Quadra Place, complex nou, cu bucataria mobilata, acces din Iuliu Maniu, Virtutii, situat langa Spiru Haret, Politehnica, mall Afi Palace...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 16:20
270 €

etaj 2/10, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat. Vecinatati: metrou Costin Georgian, Piata Delfinului, Mega Mall,...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:18
320 €

Stradal, et. 4/8, se poate utila, toate imbunatatirile, recent igienizat, apropiere centru, metrou Eroilor, Parc, Unirii. Liber, contract Anaf...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 16:13
350 €

se inchiriaza pe termen lung, mobilat modern, complet utilat, pozitie deosebita si foarte linistita, et. 5/7

 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:12
300 €

apartament situat in sectorul 5, la 3 statii (7 min.) de la metroul Eroii Revoluţiei, in spatele restaurantului Mirodor. Spatios, curat,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:10
200 €

bloc nou zona Metalurgiei, incepand cu data de 24.03.2017

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:08
250 €

etaj 6/7, lift, balcon, complet mobilat si utilat, centrala proprie, Tv, pat matrimonial, canapea extensibila, AC, bucatarie complet mobilata si...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, azi, 16:08
350 €

etaj 4/ 5, proaspat renovat, integral mobilat si utilat modern, parcare, 1 luna+1 luna garantie. Disponibil imediat

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:07
1.400 Lei

mobilat modern, utilat complet, toate imbunatatirile, g, f, p, t, um, ac, curat, zona excelenta, Ratb, magazine, liber din 01.04.20.17, agentie,...

 • Suprafata 49 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:07
400 €

in apropiere de Biserica Alba si Hotel Hilton, confort 1, situat la et. 2/8, bucataria nu are mobilier, imbunatatiri, mobilat.

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 16:03
399 €

centrala, mobilat, utilat complet, hol locuibil, balcon, spatii depozitare, AC proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, UM, frigider, aragaz,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:02
350 €

in apropiere de metrou, bloc nou 2014, semimobilat, sau mobilat complet nou, etaj 1/5, bucatarie open space, balcon, loc de parcare in garajul...

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:01
850 Lei

taj 4/8, confort 2, curat, liber, contract ANAF, multiple facilitati in zona, 1+1, 850 lei

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:56
400 €

an 1981, 5/8, g, f, parchet masiv, termopane, aer conditionat, modern, disc., 1+1 luna,

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:55
230 €

complet mobil si utilat, renovat recent: frigider, aragaz, hota, masina de spalat, televizor, aer conditionat,balcon. La 300 m: Penny market,...

 • Suprafata 42 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:53
400 €

etaj 3/8, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, TV, aer conditionat, spatios, balcon inchis. Vecinatati: Unirii, Romana, Magheru,...

 • Suprafata 64 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:48
330 €

et. 1/10, cf. 1, g, f, p, t, um, renovat recent, mobilat si utilat complet, aproape Plaza Romania,

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:47
280 €

et. 2/10, cf. 1, g, f, p, t, mobila de bucatarie urmeaza sa fie livrata si montata, liber,

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:47
 

2 cam., et. 4, metrou, RATB, complet utilat, termopane, balcon inchis termopan 8 m, mobilat Ikea, gresie, faianta, parchet natur perfecta stare;

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 15:44
Bucuresti, azi, 15:41
800 €

etaj 5/6, mobilat utilat lux, complex nou, paza, sala de fitness, sauna jacuzzi, trei piscine,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:41
350 €

et. 3/8, confort 1, mobilat modern, gresie,faianta, parchet, termopane, usa metalica, tv, masina spalat, aer conditionat, bloc nou din 2010. Loc...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:40
280 €

etaj 1, bloc nou, balcon 10 mp, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, centrala proprie, cablu, internet, plata 1...

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:40
200 €

2 cam., et. 1/10, bucatarie mobilata + aragaz, gresie, faianta, parchet, termopan, um, debara, 2 min. metrou,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, azi, 15:39
300 €

liber, nou, zona linistita, vecini civilizati, 5/6, balcon, 2 bai utilate, ct, g, f, p, t, se poate mobila si utila la cerere, apropiere metrou, RATB,

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 15:36
270 €

et. 3/4, 2 cam., gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc rusesc, antiseismic, neg.,

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:34
1.000 Lei

2 cam., gresie, faianta, parchet, termopan, 5 min. metrou,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:33
300 €

etaj 3, mobilat si utilat complet, aragaz, frigider, masina de spalat, renovat, parchet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, acces...

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:30
300 €

Master Properties Imobiliare, cu loc de parcare inclus, in ansamblul rezidential Bon Ton Residence, Titan, Aleea Mizil nr. 65.

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:30
900 Lei

proprietar, inchiriez ap. cu 2 camere la curte, la 2 persoane serioase si nefumatoare,

 • Mobilat
Bucuresti, azi, 15:28
275 €

et. 3/10 confort 1, curat liber contract la adm financiara, avans 1luna +1luna garantie,

 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:27
365 €

et. 6/8, an 2010, mobilat modern, utilat masina spalat rufe, vase, frigider, aragaz, tv lcd cablu, net, aer conditionat, centrala termica de scara....

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:26
1.050 Lei

mobilat si utilat complet, aer conditionat, la 10 minute de metrou, liber,

 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:25
260 €

et. 9/10, bloc din 1980. Toate imbunatatirile, toate utilitatile. 1 luna avans + 1 luna garantie,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:15
300 €

3/3, imb., gresie, faianta, parchet, termopan, um, mobilat complet, utilat, ac, 1+1L x

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:06