Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 788 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
Tei
280 €

1960, etaj 2/2, comfort sporit, balcon inchis, gresie, fainta, termopane, usa metalica, centrala termica, frigider, cuptor, plita, masina de spalat,

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:16
450 €

Dacia intersectie Dorobantilor, stradal, intrare stradala, multe firme in scara, langa ASE, etaj 3/6, renovat complet, mobilat modern, centrala...

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:32
350 €

cf. 1, in ans. Gama Residence, toate imbunatatirile noi 2017: g, f, p, t, um, videointerfon, ct, balcon, mobilat si utilat complet, inclusiv masina...

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:17
350 €

proprietar, cf.1, et. 6/8, 1+1, situat exact la capatul tramvaiului 41, plan 2 de blocuri, zona linistita. Vecinatati 13 Septembrie, Drumul Sarii

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:16
750 €

loc parcare, stradal, etaj 1/8, tot confortul, clasa lux, contract ANAF, disponibil imediat,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:09
799 €

inchiriez apartament 2 camere, complet mobilat si utilat modern, vedere parc Herastrau, 65 mp +terasa 16 mp, loc parcare garaj subteran, paza...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:06
550 €

inchiriez apartament lux 2 camere, etaj 7/8, design deosebit, complet mobilat si utilat de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, aer...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:19
330 €

Apartament 2 camere, centrala, totul nou, 5 min. metrou, tramvai, lux, merita vazut, cost utilitati, Residence, disponibil imediat,

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:15
250 €

ap. zona Brancoveanu, Aleea Izvorul Oltului, etaj 1, confort 1, aragaz gaze, termopane, aer conditionat, masina spalat, frigider, termen lung,

 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:46
370 €

ap. 2 cam., confort 1, et. 8/10, mobilat lux, 5 min. Metrou, balcon inchis in termopan, vedere spate, fara zgomot si trafic, balcon inchis in...

 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:35
260 €

particular, in bloc de 5 etaje, stil duplex scara interioara, 2 ac, led tv, cablu, internet, centrala termica, balcon, izolat termic, complet...

 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:15
310 €

renovat recent complet, 2015, bucatarie utilata, nemobilat, vizavi de parc, metrou in apropiere. Avram.

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:00
450 €

superb, Greendfield Bucuresti;

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:28
299 €

cf. 1, proaspat renovat, amenajat modern, uitlat si mobilat ultramodern, imbunatatiri ca in poze, parcare Adp, acces rapid Luica, Huedin,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:56
335 €

renovate acum, lux, faianta, gresie, marmura, parchet, termopan, usa metalica, AC, balcon inchis, mobila si electrocasnice noi, loc parcare,...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:55
250 €

garsoniera dubla, 1/6, bucatarie mobilata, aragaz, aer conditionat, balcon, contorizata apa si caldura,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 18:41
225 €

1987, total mobilat 2017, complet utilat, bloc reabilitat, confort 1 sporit, balcon, in statie Ratb, parc, parcare, supermarket, renovat feb 2017,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:39
350 €

bloc reabilitat, etaj 4/7, complet mobilat si utilat, bucatarie inchisa, balcon inchis, acces metrou 4 minute, in proximitate piata supermarket,...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:14
375 €

langa Casa Radio, la o statie de metrou Eroilor, parter de vila P+1+M, cu cate un apartament pe nivel, pretabil spatiu de birouri, impartit in 3...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:12
270 €

centrala proprie, nou, finisaje superioare, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, terasa superba, ultramodern, electrocasnice noi,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:12
350 €

etajul 1/6, in imobil constructie 2015, bucatarie inchisa, nou mobilat/utilat, contorizare individuala, metrou 15 min, liber, 1 luna garantie, 1...

 • Suprafata 69 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:10
250 €

apartament de 2 camere, confort 1, 3 minute metrou si piata, aragaz, frigider, masina spalat, mobilat, disponibil imediat,

 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:54
390 €

statie RATB, in dreapta la 100 m: Auchan Titan, Penny, McDonalds, World Class. In stanga la 50 m: Piata Ozana, farmacii, macelarie etc. Metrou 600...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:46
490 €

in imobil nou 2003, et. 1/2, renovat recent, gresie, faianta, termopan, utilat si mobilat nou, centrala proprie, in apropiere exista scoala,...

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:43
620 €

apartament mobilat in Bulevardul Magheru pretabil si pentru sediu de firma, ultracentral, metrou la 5 metri de intrarea in bloc,

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:39
400 €

mobilat si utilat modern, recent renovat, balcon inchis, et. 4/5 din 8, acces apropiat metro Universitate, ap. ferit de zgomotul bdv. TV, ac,...

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:39
250 €

et. 5/10, stradal, chiar langa gura de metrou. Canapea, pat nefolosite.

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:07
350 €

bloc nou, totul modern, mobilat si utilat nou, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, centrala proprie, langa piscina Aqua Garden,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:00
280 €

parter, grilaje ferestre, renovat, mobilat, utilat, liber, aproape magazine, aproape mij transport, aproape parc, 1 chirie + 1 garantie,

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:50
380 €

mobilat/utilat modern, Mobexpert, et. 2/8, loc parcare, 2 dressing-uri spatioase, canapea extensibila, finisaje moderne, ac, 2xLCD, aragaz, hota,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:47
280 €

confort 1, modern, etajul 8, 2xac, termopane, parchet, liber, foarte curat, 1+1,

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:36
380 €

2 camere, 5/6, renovat, utilat modern frigider, aragaz, masina spalat, mobilat mobila stil, acces facil Cismigiu, Izvor, Cotroceni, Unirii, Romana,...

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:36
220 €

liber, parter/10, termopane, gresie, parchet, vizionari oricand, 1+1,

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:34
300 €

liber, centrala termica, spatios, merita vazut, bloc nou, 1+1

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:33
380 €

et. 5/ 8, frigider, aragaz, masina de spalat rufe, ac, LCD, centrala, acces facil Tineretului, Bd. Unirii, Vitan, Dristor, proprietar serios,

 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:31
300 €

2 minute de metrou 1 Decembrie 1918, tramvai si autobuz, etaj 2/8, complet mobilat si utilat, t, g, f, p, usa met. Banci, farmacii, Lidl, Penny,...

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:30
 

str. Resita, particular, apartament 2 camere, confort 2, aer conditionat, usa metalica, super curat;

 • Suprafata 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:30
500 €

bloc nou, particular, apartament liber, et. 10/ 11. Suprafata: 74 mp, cu un balcon spatios,

 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:25
390 €

et. 4/8, bloc din 1992. Toate imbunatatirile, toate utilitatile. Liber. Se cauta chirias pt un termen de 7 luni. 1 luna avans + 1 luna garantie,

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:22
200 €

constructie 2010, imobil nou, centrala proprie, liber, cf. 1,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 16:21
130 Lei

spatios, mobilier modern, wi-fi, lcd, regim hotelier 130 lei/zi este situat: bd. Tineretului stradal,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:21
400 €

bloc 2009, parcare subterana. Apartament compus din 2 camere, bucatarie partial deschisa, 2 bai, 2 balcoane. Se inchiriaza mobilat si utilat....

 • Suprafata 72 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:14
400 €

All City Imobiliare, garsoniera dubla, compartimentata in 2 camere, nemobilata.

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 16:14
250 €

pentru firma 300 euro, parter/4, liber, cu balcon, bucatarie si baie recent renovate, g, f,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 16:13
450 €

cochet, intr -un bloc reabilitat, cu intrare frumoasa. Interior elegant, mobilat si utilat complet, modern, cu bucatarie deschisa si centrala...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:11
300 €

et. 5/9, cf. 1, vedere stradala, termopan, parchet, usa metalica. pentru 2 persoane. Acces: metrou Iancului, Vatra Luminoasa, Obor, Muncii,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:08
300 €

Eminescu, bloc 1986 reabilitat termic, renovat recent, mobilat complet, aer conditionat, utilat, pozitie deosebita, adiacent Piata Romana, Obor,...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:04
300 €

renovat recent, mobilat modern, utilat complet, balcon, pozitie deosebita, adiacent Gh. Sincai, Cantemir, Unirii, Nerva Traian,

 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:03
300 €

bloc reabilitat termic, renovat, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Calea Victoriei, Universitate, Cismigiu.

 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:02
500 €

proprietar, bloc 1994, etaj 3/8, calculat la seism, amplasat vis-a-vis de Tribunalul Bucuresti si Hotel Royal, pe B-dul Mircea Voda, colt cu B-dul...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:02