Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 682 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
320 €

VIS A VIS DE PALATUL COPIILOR SI PARCUL TINERETULUI APARTAMENT 2 CAMERE CONFORT 1 DECOMANDAT ETAJ 5 RENOVAT RECENT MOBILAT MODERN UTILAT ZONA DE...

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:08
530 €

2 camere et 5, vedere fata, mobilita si utilat modern

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:59
530 €

bloc stradal cu vedere stradala, monolit, decomandat, renovat, mobilat si utilat, aer conditionat, suprafata 75 mp.

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:58
890 Lei

GARSONIERA DEOSEBITA ALUNISULUI, parter/4, 20 mp, Incalzire centralizata Confort: 2, loc de parcare: 1, numar bai: 1, mobilata, utilata modern,...

 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:57
449 €

apartament 2 camere, mobilat modern, renovat, 2/8, disponibil imediat.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:55
400 €

Magheru la 5 minte de metrou Romana,8/9 decomandat,mobilat utilat complet,gresie faianta parchet,aer conditionat

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:54
300 €

6/10, mobilat- utilat complet, gresie faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, renovat recent, liber, contract Anaf,

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 15:51
350 €

apartament mobilat si utilat situat la etajul 5/8, avand vedere si intrare stradala. Dotari: aer conditionat, centrala, frigider, masina de spalat,...

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:48
350 €

inchiriere apartament 2 camere zona Theodor Pallady, stradal, la etajul 1 din 10, confort 1 decomandat, cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:45
450 €

primul chirias, totul nou, ideal birouri, cabinete, parter in vila p+1, doua camere, fiecare cu baie proprie, cu acces separat, bucatarie 12 mp,...

 • Suprafata 62 mp
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:40
500 €

pozitie foarte buna, apartament spatios, foarte curat, igienizat, disponibil imediat;

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:38
300 €

Drumul Taberei, Brancusi, in spate la Kaufland, 12/13, mobilat si utilat complet, 2 lifturi, 2 gs, 2 balcoane, ratb 168, piata, Mega Image

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:36
300 €

particular, bloc BRD scara unu, etaj 6/8, mobilat si utilat,

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:34
340 €

4 minute metrou Eroilor, Parc Cismigiu, bloc 1992 termoizolat, etaj 1/8, mobilat birouri, la cerere se pot face modificari, contorizat, gresie,...

 • Suprafata 47 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 15:30
480 €

prima inchiriere, centrala proprie, totul nou, finisaje 2017, modern, usi noi, toate imbunatatirile, liber, 1+1. Vecinatati: Aviatiei, Dorobanti,...

 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:30
600 €

apartament 2 camere decomandat Cotroceni.

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:29
400 €

Mega Image, Traian, inchiriere apartament 2 camere, spatios si luminos, 63 mp utili si o terasa spectaculoasa de 40 mp, complet mobilat si utilat,...

 • Suprafata 63 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Otopeni, azi, 15:28
380 €

inchiriere apartament 2 camere, decomandat, balcon inchis cu termopan, boxa la subsol, parter, vedere pe spate spre Ambasada Turciei, la 5 minute...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:28
200 €

Spital, mobilat si utilat decent, complet, foarte curat, semistradal

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:27
450 €

ap. in vila et.1 +mansarda (total 3 cam.), mobilat, recent renovat, centrala proprie, jacuzi, curte interioara, garaj, beci, izolatie termica...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 15:14
380 €

particular, parter din 8, pat de mijloc, dressing. Canapea extensibila. TV- lcd. Aproape de Unirea, Octavian Goga, Mihai Bravu. Bloc 1988. Scara...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:11
550 €

2 camere nemobilat, in casa la curte, centrala termica, aer conditionat, 2 camere, baie, bucatarie utilata, jaluzele aluminiu, alarma GSM, 2 locuri...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:00
400 €

inchiriez 2 camere ultracentral, aer conditionat, usa metalica, etaj 1 din 8, renovat modern, utilat, 7 min Universitate, 15 min Unirii, 7 min...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:00
300 €

Piata Sudului, Oltenitei, 5 min. metrou Piata Sudului parter/10, cf. 1 dec, mobilat modern, utilat complet, termopane, parchet. Pretabil cupluri,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:58
1.200 Lei

et 1/4,cf 1,55mp,Semidecomandat,Proaspat Zugravit,toate imbunatatirile,complet mobilat si utilat modern,pat matrimonial,dressing,canapea...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:40
330 €

2 camere, etaj 2/10, mobilat si utilat complet, toate imbunatatirile inclusiv aer conditionat, loc de parcare ADP, liber. Avans, garantie: 1+1....

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:35
340 €

decomandat, apropiere metrou, etaj 3/8, renovat si amenajat 2016, utilat complet, scara linistita, parcare, pret 340E.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:30
1.000 Lei

agentie, vav Plaza, etaj 2, bloc reabilitat, 3 camere la pret de 2, mobilat clasic, utilat, imbunatatiri, intretinere mica, balcon generos, 1 minut...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:27
350 €

ofer inchiriere ap. 2 cam., parter, lux, pret avantajos,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, azi, 14:25
330 €

Lukoil Mega Image, c-tie noua, et. 2, confort 1 sporit, mobila noua, complet electrocasnice de calitate, luminos, deosebit, centrala proprie, prima...

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:24
330 €

Valea Oltului, etajul 2/10, bloc 2017, decomandat, prima inchiriere, mobilat si utilat complet, centrala proprie, loc de parcare ADP, contract...

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:24
280 €

confort 1, circular, etaj 3/10, curat, bloc civilizat, zona linistita cu verdeata, 1+1 garantie,

 • Suprafata 53 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:23
380 €

confort 1, liber, curat, imbunatatiri. Detalii la telefon,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:23
250 €

inchiriere apartament 2 camere, semidecomandat, complet mobilat si utilat, aer conditionat, Mobilier clasic. Balcon. Reabilitat, la doar 2-3 minute...

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:21
350 €

ap 2 cam cu totul nou situate in zona Mihai Bravu, Matei Voievod si Vatra luminoasa la 5 minute de metrou Iancului, la et 6/10, complet finisat,...

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:20
950 Lei

Piata Resita, 2 camere, semidecomandat, modest, liber, etajul 1/10, termopane, gresie, faianta, parchet, vizionari oricand, 1+1,

 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:16
250 €

urgent, liber, 2 minute acces tramvai, 10 minute metrou, 1+1, zona linistita,

 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 14:13
390 €

apartament decomandat et 1, renovat integral mobilat si utilat lux. Este situat in zona 13 septembrie, Prosper. Ideal pentru o familie sau un...

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:12
200 €

apartament 3 camere (se inchiriaza 2 camere), mobilat si utilat, bucatarie utilata si mobilata, bloc 1983, etaj 10/10, situat la aproximativ 2...

 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:11
370 €

metrou, etajul 7/10, mobilat modern si utilat complet, aer conditionat, spatios, 1+1. Vecinatati: Mihai Bravu, Camil Ressu, Baba Novac, Vitan,...

 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:08
350 €

renovat recent, decomandat, bloc reabilitat, G+F+P+T+UM+AC, ETAJ 3/8, MOBILAT RENOVAT SI UTILAT RECENT, pret 350E.

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:07
290 €

Valea Argesului, etajul 3/4, decomandat, bloc reabilitat, mobilat si utilat modern, 2 aparate aer conditionat, rulouri exterioare geamuri, liber,...

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:07
300 €

Aci Activ Imobiliare Rapide, va propune spre inchiriere, un ap de 2 cam, decomandat, situat in zona Sebastian, int cu Cal Rahovei, BRD, multiple...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:04
550 €

Udriste, decomandat, mobilat modern si utilat complet, centrala proprie, terasa, renovat, spatios. Vecinatati: Alba Iulia, Matei Basarab, Calea...

 • Suprafata 85 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:03
490 €

etaj 2/7, renovat si mobilat lux, amenajat pe comanda 2016, utilat complet, zona cafenele, la jumatatea distantei dintre Rond Alba Iulia si Piata...

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:55
499 €

ap. 2 cam, 56 mp in centrul a Bucurestiului, intre Unirii si Universitate, str. ivo andric, nr. 10, et. 2, vila istorica, fara risc seismic de nici...

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:47
350 €

apartament decomandat, utilat complet, mobilat nou, renovat, imobil retas de la bulevard, linistit, zona verde, fara probleme cu parcarea;

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:45
370 €

2 minute, etaj 1/7, mobilat si utilat, renovat, contorizat, ac, liber, 1+1. Vecinatati: Unirii, Cismigiu, Romana, Calea Victoriei, Sala Palatului,...

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:39
300 €

imobil nou, et. 3/4, utilat, mobilat modern, aer conditionat, tv, pat matrimonial, centrala termica Vecinatati: Politehnica, Cora, Plaza, Gorjului,...

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:38
260 €

Materna, 9/10, confort 1, decomandat, mobilat,pat 140/200, canapea extensibila, utilat, confort 1, balcon, ac, 1+1 garantie

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:36