Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 613 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
400 €

2 camere, P/4, parc, disponibil imediat, negociabil.

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:25
350 €

loc de parcare , semidecomandat, etaj 2/8, suprafata 54 mp, bloc reabilitat termic, complet mobilat si utilat, renovat, acces stradal, 7 minute...

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:56
360 €

5 min de metrou C-tin Brancoveanu ofer spre inchiriere apartament de 2 camere (un singur dormitor, living, dressing) situat la 5 minute de metrou...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:53
500 €

5 minute metrou Aurel Vlaicu, etaj 2/4, suprafata 64 mp, complet mobilat si utilat, totul nou, 2 ac, tv, dressing, balcon, centrala termica...

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:50
400 €

2 camere, 5 min pana la metrou, recent renovat 2017, complet mobilat si utilat modern, et.4, acces stradal, finisaje de calitate. Merita vazut,

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:42
1.600 Lei

Particular, inchiriez apartament 2 camere foarte aproape de parcul Gheorghe Patrascu, parter/10, mobilat si utilat, renovat, 1 chirie + 1 chirie...

 • Suprafata 49 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:40
550 €

2 camere, decomandat, et.2/4, 55 mp, complet mobilat si utilat modern, aer cnditionat,contorizat complet, boxa, loc parcare. Merita vazut,

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:38
300 €

proprietar inchiriez apartament 2 camere, zona linistita, verde cu parc, curat, et 1/4, renovat curand, liber,

 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 23:21
450 €

4 minute metrou, etaj 3/8, suprafata 52 mp, complet mobilat si utilat, renovat, ac, tv, dressing, acces stradal, vedere spate, acces facil mijloace...

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:17
470 €

open space, bloc fara risc seismic, bloc reabilitat, etaj 4/8, complet mobilat si utilat, totul nou, acces stradal, Piata Amzei, 2 ac, tv, contract...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:03
360 €

bloc nou, etaj 5/11, suprafata 57 mp,loc parcare, complet mobilat si utilat, renovat, tv, 2 aparate de aer conditionat, dentrala termica proprie, 2...

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:00
350 €

5 min metrou, etaj 4/6,complet mobilat si utilat, semidecomandat, acces stradal, zona linistita,1 min parc, bloc fara risc seismic, liber, pret...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:42
430 €

complet mobilat si utilat, renovat, suprafata 48 mp, semidecomandat, etaj 5, acces stradal, aer conditionat, tv, zona linistita, contract Anaf,...

 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:37
480 €

bloc coloane, semidecomandat, etaj 4/8, suprafata 48 mp, complet mobilat si utilat, nou, acces stradal, vedere spate, ac, tv, contract ANAF, liber,...

 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:25
500 €

etaj 6/8, suprafata 46 mp, complet mobilat si utilat, complet renovat, centrala termica proprie, ac, tv, acces stradal, balcon inchis, priveliste...

 • Suprafata 46 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:25
600 €

open space, loc parcare subteran, terasa, paza non stop, supraveghere video, complet mobilat si utilat, 2 aparate aer conditionat, tv, acces...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:09
Tei
420 €

langa Universitatea de Constructii, zona linistita, lux, recent renovat, vecinatati: Parc Tei, Piata Obor, Kaufland, Pipera, Promenada, liber, usor...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:51
240 €

Inchiriez ap Mega Mall mobilat modern, curat, ofer seriozitate,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:47
550 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Aviatiei. Inchiriere apartament 2 camere Pipera - Aviatiei, strada Avionului,...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:29
450 €

particular, ofer spre inchiriere apartament 2 camere, bld. Stefan cel Mare colt cu Calea Mosilor, etaj 1, la 2 min de metrou, utilat si mobilat...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:00
550 €

2 camere nemobilat, in casa la curte, centrala termica, aer conditionat, 2 camere, baie, bucatarie utilata, jaluzele aluminiu, alarma GSM, 2 locuri...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:57
300 €

Soseaua Berceni, la 10 minute de metrou, renovat complet, termopan, gresie, faianta, parchet, mobilat si utilat modern, aer condtionat, tv, plasma,...

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:53
350 €

gresie, faianta, parchet, termopan, usa met, ac, lcd, cablu net, metrou, totul nou nout, renovat recent, aragaz, frigider, masina de spalat, primul...

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:36
260 €

Rahova, adiacent, 2 camere, confort 1, p/8, renovat, semidecomandat, mobilat sau semimobilat, utilat, liber,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:06
400 €

Proprietar ofer spre inchiriere apartament 2 camere, semidecomandat, 60 mp, etaj 3, recent zugravit, zona Piata Romana, vis-a-vis de KFC Romana,...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:45
399 €

decomandat totul nou, primul chirias, etaj intermediar, centrala proprie, aer conditionat, 3 min de Mall, liber. Mobilier nou, electrocasnie noi....

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:25
450 €

cu bucatarie americana, etaj 2, loc parcare asigurat, centrala proprie, in apropiere de cafenele, totul nou, ultralux, fara animale, ideal cuplu...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:22
350 €

Timonierului, 4 min. de metrou, 2 camere mobilat si utilat modern, etaj 7/10, toate imbunatatirile. Zone invecinate: Crangasi, Drumul Taberei,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:02
450 €

Apartament liber,2 camere,mobilat,utilat,semistradal,la cheie

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:23
450 €

apartament deosebit 2 camere Pta Alba Iulia, utilat/ mobilat complet lux, toate dotarile, renovat recent, etaj 6/8, 7 min metrou Dristor, in zona...

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:19
1.200 Lei

Facultatea de Constructii, Colentina, 4/10, confort 2, decomandat, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc stradal,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:09
300 €

apartament 2 camere, decomandat, etaj 1/8, renovat recent: gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, 2 grupuri sanitare. Apartamentul...

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:08
357 €

Inchiriez apartament 2 camere mobilat, aer conditionat, centrala, loc parcare, pret negociabil,

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:54
500 €

inchiriere ap. 2 camere decomandat, complet mobilat si utilat, cu loc de parcare. 4 min. de mers pe jos de la metrou Dristor 1/2. Et. 2/8, supr....

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:52
325 €

la 3 min. de metrou Stefan cel Mare, bloc 1981, 9/10, vedere spate (liniste), bloc reabilitat termic, se mobileaza si utileaza complet nou.

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:16
600 €

Ultracentral, ap. 2 camere transformat din 3 la 5 minute de P-ta Unirii, etajul 5/8, mobilat si utilat modern, g, f, p, t, aer conditionat, usa...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:10
370 €

ultracentral, apartament cochet, cu 2 camere la parter/7, decomandat, pretabil firma, renovat, centrala proprie. Mijloace de transport: metrou...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 17:08
429 €

decomandat, mobilier nou, utilat nou, ideal cuplu fara animale, contract anaf, liber. Metrou la 5 min. mers. In apropiere de Vitan mall, Octavian...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:04
450 €

etaj 6, curat, spatios, contorizat, toate imbunatatirile, mobilat/utilat, liber, 1+1. Nerva Traian, Decebal, Octavian Goga, Matei Basarab, Octavian...

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:56
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Calea Calarasilor, strada Matei Basarab...

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:42
600 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Calea Calarasilor. Inchiriere apartament 2 camere Calarasilor, strada...

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:42
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament, in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Unirii - Octavian Goga, vis a vis de Hotel...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:41
550 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Calea Calarasilor. Inchiriere apartament 2 camere Unirii - Calarasilor,...

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:41
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Libertatii. Inchiriere apartament 2 camere Unirii - Libertatii Nr 1, deasupra...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:41
500 €

modern, privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament, in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Unirii - Octavian Goga, langa...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:41
600 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Vacaresti. Inchiriere apartament 2 camere Tineretului - Vacaresti, Asmita Gardens,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:40
600 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Dristor. Inchiriere duplex 2 camere Dristor - Baba Novac, strada...

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:40
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament, in zona Nerva Traian. Inchiriere apartament 2 camere Nerva Traian - Vitan Mall, strada...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:40
470 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Vitan Mall. Inchiriere apartament 2 camere Vitan Mall - Foisorului, bloc...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:40
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament, in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Dimitrie Cantemir intersectie Budapesta,...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:40