Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 813 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
250 €

inchiriere 2 camere confort 1, Militari Residence (langa Auchan Militari), etaj: mansarda, complet utilat si mobilat nou,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 21:19
250 €

ap. compus din 2 cam, situat la et. 1/8, se face contract la ANAF, 1+1 garantie,

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:41
650 €

luxos, primul bloc de langa magazinul Unirea, etaj 2, 3 balcoane, termopan, aer conditionat,

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:26
650 €

proprietar, apartament de lux, dotari de exceptie, garaj subteran. Fara animale de companie. Contract Anaf. Ofer si rog seriozitate. Exclus agentii.

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:00
249 €

2 minute metrou Brancoveanu, super-pozitie, la cascade, liniste, nou, contorizat, centrala proprie, g, f, usa metalica, termopan, liber, aer curat,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 19:44
360 €

inchiriez apartament 2 camere, decomandat, utilat, 2 aer conditionat. Bloc reabilitat termic, camere de supraveghere pe scara, 2 balcoane. Vedere...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:40
350 €

Metrou Dimitrie Leonida, blocul german, 2 semidecomandate, mobilate, utilate nou, g, f, p, t, centrala apartament, ac, masina spalat, aragaz,...

 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:33
320 €

etaj 8 din 9, la capatul statiei Ratb, 2 lifturi, in apropiere de metrou pacii parcare mare in fata blocului mobilat utilat,

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:23
465 €

Agentie imobiliara Calea Plevnei, et. 2, renovat recent, amenajat modern, zona excelenta,

 • Suprafata 46 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:38
270 €

apartament 2 camere, zona Colentina, etaj 7/10, mobilat si utilat, disponibil imediat. Se cer 270 euro +1 luna garantie.

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:31
250 €

1 minut metrou 1 Mai, stradal, cf. 1, et. 4/7, imbunatatit, p, t, g, f, masina se spalat rufe, aragaz, frigider, TV, liber, 1+1, acces Gara de...

 • Suprafata 51 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:01
400 €

confort 1 sporit, parter/8, bloc 1989, mobilat si utilat complet cu tot ce trebuie, mobilier nou, renovat complet, poze reale, persoane serioase pe...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:51
250 €

cf. 2, et. 5/10, renovat recent, mobilat si utilat partial, contract peste 2 ani, fara animale de companie, nu fumatori, doreste familie fara copii...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:51
425 €

inchiriere 2 camere zona Calea Calarasi Hiperion bloc nou 2017, 42 mp, decomandat, etajul 1, finisaje premium, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:47
480 €

7 minute metrou Piata Victoriei, stradal, etaj 5. Primul chirias, complet mobilat si utilat, curat, luminos. Vecinatati: Victoriei, Aviatorilor,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:39
350 €

apartament superb 2 camere, loc de parcare, centrala termica proprie, vecinatati Dorobanti, Barbu Vacarescu, Aviatiei, Stefan cel Mare,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:38
390 €

2 camere, centrala termica proprie, loc de parcare ADP, modern, vecinatati: Unirii, Piata Romana, Piata Amzei, Cismigiu, Eroilor, Izvor,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:38
400 €

lux, etaj 1, loc de parcare, vecinatati: Kiseleff, Aviatiei, Aviatorilor, Antena 1, Sisesti, loc de parcare, centrala termica,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:37
380 €

Capitale, Perla, Primaverii, 2 camere, etaj 2/10, ultramodern, loc de parcare ADP, centrala termica proprie, finisaje superioare,

 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:37
300 €

2 minute de metrou, 2 camere, etaj 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, totul nou, finisaje de calitate superioara,

 • Suprafata 61 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:37
300 €

2 camere, ultramodern, lux, aer conditionat, masina spalat vase/ rufe, LCD, loc parcare, 2 min. de mers pe jos pana la metrou, Titan, Parc IOR,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:37
320 €

Marriott, 2 camere, totul lux, totul nou, loc de parcare, centrala termica proprie, vecinatati: Unirii, Carol, Tineretului, Panduri, Universitate,...

 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:37
380 €

3 minute de metrou, 2 camere, centrala proprie, loc de parcare, modern, Nordului, Kiseleff, Aurel Vlaicu, Pipera, Baneasa,

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:37
300 €

1 minut de gura de metrou, 2 camere, totul nou si cu bun gust, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:36
300 €

aproape de metrou Obor, etaj 3/10, bloc reabilitat termic, loc de parcare ADP, ultramodern,

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:36
300 €

1 minut de gura de metrou, 2 camere, totul nou si cu bun gust, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, Titan, Nicolae Grigorescu,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:36
335 €

et. 2/10, modern, finisaje superioare, loc de parcare ADP, aproape de centrul capitalei, Dimitrie Cantemir, Unirii, Timpuri Noi, Unirii,

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:36
340 €

centrala, AC, decomandat, canapele piele, balcon mare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, frigider, aragaz, masina splata, apropiere...

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:36
325 €

Mall, 2 camere, etaj 4/8, lux, loc de parcare, apartament Unirii, Nerva Traian, Octavian Goga, Dristor, Mihai Bravu, Timpuri Noi,

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:36
300 €

etaj 1/10, centrala termica, loc de parcare, modern, Muncii, Iancului, Vitan,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:36
300 €

3 minute de metrou Piata Sudului, 2 camere, etaj 1/10, bloc reabilitat termic, Constantin Brancoveanu, Tineretului, Vacaresti, Eroii Revolutiei,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:36
320 €

2 minute de metrou, 2 camere, etaj 3/10, bloc reabilitat termic, loc de parcare ADP, modern, Obor, Stefan cel Mare, Iancului, Universitate,

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:36
335 €

1 min. de gura de metrou 1 Mai, 2 camere, modern, etaj 3/10, loc de parcare, Ion Mihalache, Turda, Bucurestii Noi, Bazilescu,

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:35
380 €

1 minut de gura de metrou, 2 camere, modern, etaj 3/10, loc de parcare ADP, ultracentral, Titulescu, Dorobanti,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:35
380 €

lux, etaj 3, finisaje superioare, lux, loc de parcare ADP, Alba Iulia, Muncii, Burebista, Unirii, Nerva Traian, Vitan,

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:35
380 €

aproape de Piata Unirii, Decebal, 2 camere, etaj 4/10, lux, loc de parcare, Vitan Mall aproape,

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:35
380 €

centrala proprie, etaj 3/10, modern, finisaje lux, loc de parcare, Universitate, Alba Iulia, Cantemir,

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:35
250 €

Emil Racovita, 2 camere confort 1, decomandate, mobilate, utilate, parchet, termopan, foarte curat, liber, aer conditionat, usa metalica, etaj...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:25
450 €

apartament 2 camere, suprafata 52 mp, liber, renovat 2017, 2/6, contorizat, complet mobilat si utilat. Zona linistita, situat la 250 m de Piata...

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:00
300 €

langa parc si Facultatea de Medicina Dentara din cadrul Univ. Titu Maiorescu, et. 4/4, mobilat, utilat, ac, liber, negociabil,

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:53
350 €

proprietar, inchiriez ap. 2 camere, Bd. Ion Mihalache Ciuperca, bloc reabilitat, etaj 5/7, semidecom., mobilat, renovat recent, utilat, masina de...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:44
300 €

Petre Ispirescu, garsoniera dubla transformata in 2 camere, str. Novaci, et. 1, complet mobilata si utilata modern, g, f, p, t, um, ac. Vecinatati:...

 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:32
400 €

decomandat, semimobilat, et. 10/11, repartitoare, g, f, p, t, um, ac, paza 24/24 h, priveliste superba. Vecinatati: Buzesti, Berzei, Kiseleff,...

 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 16:31
300 €

complet mobilat modern, curat, spatios, luminos, vedere spate, stradal, gresie, faianta, parchet, t, um, 2 ac-uri, intretinere mica. Vecinatati:...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:31
245 €

mobilat si utilat, loc de parcare Adp, cu imbunatatiri, g, f, p, t, usa metalica, liber, 4 minute distanta metrou Gorjului, canapea extensibila si...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:28
600 €

5 minute de metrou Piata Unirii, ap. 2 camere mobilat si utilat complet modern, etaj 2, bloc nou ctie 2016, centrala termica de ap, lift, bloc...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:27
500 €

5 minute de metrou Piata Unirii, ap. 2 camere, mobilat si utilat complet modern, etaj 2, bloc nou, c-tie 2016, centrala termica de ap, lift, bloc...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:27
300 €

an constr. 1963, et. 4, proprietar inchiriez, et. 4/10, renovat,

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:26
420 €

3 minute parc Cismigiu, etaj 3/7, suprafata 56 mp, complet mobilat si utilat, renovat, acces stradal, vedere stradala, A/C, Tv, zona linistita,...

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:25
225 €

etaj 2, spatios, curat, termopan, balcon inchis, curat, mobilat/utilat complet, liber, zona linistita, apropiere metrou, scoala, gradinita, parc,...

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:16