Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 802 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
350 €

Maresal Averescu, decomandat, mobilat complet, modern, bucatarie mobilata si utilata, renovat, termopan, aer conditionat, masina de spalat. Vec;...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:47
350 €

renovat recent, finisaje de calitate, balcon inchis, mobilat si utilat modern, aer conditionat masina de spalat, loc de parcare, tv lcd. Piata...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:40
600 €

Splaiul Unirii, apartament 2 cam., renovat recent la etaj 5/7. Negociabil;

 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 14:38
1.250 Lei

Azzurro, 4/10, semidecomandat., mobilat modern, utilat complet, renovat, gresie, faianta, usa metalica, masina de spalat, liber, apropiere ratb,...

 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:31
200 €

direct de la proprietar, inchiriez apartament 2 cam, 57mp, decomandat, bucatarie open space, centrala proprie, partial mobilat, et. 9/11, cartier...

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Popesti - Leordeni, ieri, 14:29
300 €

inchiriez apartament cu 2 camere in Titan, vis-a-vis de Auchan Titan. Renovat, complet mobilat si utilat, internet, TV. Nu se accepta fumatori;

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:28
550 €

apartament splendid, in cladire nou construita si data in folosinta. Veti avea ocazia sa fiti primii locatari ai acestui apartament de 2 camere,...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:23
370 €

Tineretului,Timpuri Noi, facultati, etaj 5/10, decomandat, centrala termica, termopan, parchet, canapea in sufragerie si pat, dormitor cu pat...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:20
350 €

7 min. metrou, Stefan cel Mare, Mega Image, etaj 4/10, cf.1, bloc 1980 reabilitat, pe mijloc, vedere deschisa, imb., gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:20
299 €

Bucla, vav Valea Ialomitei, oferim spre inchiriere un ap. cu 2 camere, renovat cu imbunatatiri, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica,...

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:19
250 €

apartament deosebit, mobilat utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat si utilat cu tot ce trebuie, 1+1,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:04
425 €

Inchiriere apartament 2 camere, 4 minute de statia de metrou Tineretului, suprafata 56 mp, etaj 5/10, mobilat si utilat complet. Pret usor negociabil,

 • Suprafata 56 mp
 • Mobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 14:02
330 €

apartament 2 camere, semidecomandat, etaj 5/10, bloc reabilitat termic, balcon inchis cu termopan, mobilat si utilat, 6 minute statia de metrou...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:58
399 €

6 minute metrou, etaj 1/7, bloc reabilitat, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat, frigider, aragaz, tv,...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:56
270 €

Confort City, Splaiul Unirii nr. 9, et. 7/11, su 65 mp, decomandat, complet mobilat si utilat, AC, centrala proprie, costuri foarte mici la...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:54
320 €

Gorjului, metrou, strada Dreptatii nr. 12, etaj 3/4, decomandat, renovat 2017, mobilat, dormitor cu dressing nou, complet utilat, contorizat,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:52
330 €

2 camere, etaj 2/10, mobilat si utilat complet, toate imbunatatirile inclusiv aer conditionat, loc de parcare ADP, liber. Avans, garantie: 1+1....

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:52
350 €

proaspat renovat, mobilat si utilat complet, mobila moderna, canapea din piele, pat matrimonial din piele, tv LCD, gresie, faianta, parchet,...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:48
370 €

renovat, finisaje de calitate, toate facilitatile, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat modern, dressing, utilat complet: masina spalat,...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:46
550 €

Dorobanti, Banul Antonache, bloc 2005, intrare separat, parter inalt, balcon, boxa, aer conditionat, alarma, usa metalica, stare impecabila, pret...

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:37
470 €

2 camere 60 mp, parter, decomandat, imobil '40, elegant, renovat si reconditionat, pastrand anumite elemente din trecut, asigura o atmosfera calda...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:35
450 €

Liceu Mihai Vitezul, semidec, etaj 3/5, mobilat si utilat lux, nou, aer conditionat, centrala termica, acces stradal, loc parcare, mijloace de...

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:28
300 €

Crangasi, ap 2 cam., cf. 1, sup 51 mp, dec., mobilat si utilat modern, cuptor nou, plita noua, hota noua, frigider, mobila facuta la comanda, ac,...

 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:27
250 €

2 cam., et. 4, cf. 1, bucataria mobilata

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 13:26
1.200 Lei

3 cam., 3/10, mob. modern + clasic, gresie, faianta

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:25
900 Lei

2 cam., cf. 1, mobilat partial clasic, modern, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, termopan, parchet, balcon,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:24
450 €

liber, etaj 7/8, renovat 2017,modern, spatios, mobilat si utilat complet, toate imbunatatirile, 3 balcoane, 1+1. Vecinatati: Splaiul Unirii,...

 • Suprafata 62 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:20
320 €

Calea Grivitei 1 minut metrou, mobilat si utilat, stradal, foarte curat, modern,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:51
340 €

aproape Piata Gemenii, doua camere, prima inchiriere, mobilat si utilat nou, etaj 1, vedere stradala. foarte aproape centru, aproape de metrou,...

 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:50
430 €

Magheru, inchiriez apartament 2 camere, decomandat, utilat, mobilat, intrare stradala

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:44
1.800 Lei

ap super amenajat si renovat de la zero cu materiale de calitate, mobilat si utilat cu mobila noua si moderna, primul chirias. Bl stradal 1981...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:36
700 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Herastrau. Inchiriere apartament 2 camere Herastrau - Aviatiei - Nicolae Caramfil,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:35
300 €

bloc stradal, fara zgomot stradal, etaj 1/4, bloc civilizat, are bucataria mare cu tot ce trebuie Piata (Big Berceni) este mobilat si utilat cu...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:32
400 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament, in zona Decebal. Inchiriere apartament 2 camere Decebal - Ruby Tuesday, strada Mesterul...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:29
300 €

stradal, et. 1/2, circular,

 • Suprafata 584 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:28
350 €

apartament cu finisaje moderne, marmura de inalta calitate, etajul 3/8. Disponibil semimobilat(bucatarie mobilata si utilata) din data de...

 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 12:25
600 €

2 camere, confort 1, decomandat, etaj 3/8, 92mp, 2 balcoane, 1 grup sanitar, imbunatatiri:gresie, faianta, parchet, termopan, ac, um. Chirie 1+1

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:25
300 €

2 camere Militari Residence, mobilat si utilat complet, nou, liber, foarte curat, etajul 3/6, 1+1

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:25
350 €

inchiriez apartament 2 camere decomandat, p/4, mobilat si utilat complet, curat, liber, vedere pe spate, ac, loc de parcare, 5 minute metrou Piata...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:24
350 €

proprietar, etaj 8/10, bloc reabilitat, la intersectia Colentina-D. Ghica (parc Plumbuita). Apartamentul este renovat, mobilat si utilat recent....

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:22
280 €

conf 1, la 3 minute de metrou, dressing, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, foarte curat, cablu, internet, tv,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:21
350 €

apartament 2 camere, decomandat, prima inchiriere, 53 mp, complet mobilat si utilat, modern, loc de parcare, centrala proprie, balcon, bucatarie...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:13
320 €

2 camere, mobilat si utilat complet, 55 mp, et.1, metrou la cateva min, situat excelent, centrala, gresie, faianta, termopane, usa metalica, loc...

 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:13
250 €

Romancierilor, etaj 2/10, mobilat si utilat modern, renovat acum, termopan, dormitor nou, sufragerie noua, intretinere foarte mica, semistradal,...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:11
250 €

2 camere, bucatarie open, gresie, faianta, parchet. termopane, aer conditionat, renovat, bloc anvelopat, et. 4/4, liber,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:06
280 €

bloc nou, confort 1, etaj 1/5, totul modern, prima inchiriere, centrala proprie, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, masina de...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:04
350 €

modern, renovat, et.8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, tv, ac, balcon, masina de spalat vase, contract ANAF. Vec: Plaza, Afi Cotroceni,...

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:04
330 €

Favorit, 5 minute Afi Cotroceni, et 4/8,ap. de 3 camere, renovat 2017, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 lcd, masina de spalat,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:58
300 €

inchiriez apartament 2 camere semidecomandat, etaj 1/9, deosebit, poze reale, aproape de centre comerciale, piete, mijloace de transport in comun....

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:56
380 €

mobilat modern, utilat complet, renovat recent, termopan, usa metalica, aer conditionat, aproape de metrou, liber, vecinatati: Mosilor, Obor,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:56