Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 824 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
 

inchiriaza apartamente: 3 camere- 500 euro, 4 camere- 750 euro. Intretinerea inclusa zona Pipera, strada George Bacovia.

Bucuresti, azi, 12:28
390 €

Rose Garden, sit. la 10 min. de metrou Obor, parcare inclusa, contorizare individuala, terasa 7 m, paza, loc de joaca. Fara comision, plata 1+1,

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:27
440 €

Tineretului, Vacaresti, Sun Plaza, imobil nou, etaj 5/11, baie+wc serviciu, mobilat complet, centrala proprie, 65 mp, termen lung, seriozitate,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:25
300 €

Rau, McDonald's, Scoala, 8/10, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, aer conditionat, masina spalat, bloc reabilitat termic, liber,

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:24
300 €

cu balcon, renovat iunie 2017, g, f, p, t, um, mobilat modern, utilat complet, toate sunt noi, prima inchiriere, se poate face contract ANAF,...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:18
580 €

apartament de 2 camere, decomandat, bloc nou 2017 complex Carol City Park etaj 2+boxa parter 5 mp + garaj subteran. Apartamentul este situat la 3...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:01
350 €

ansamblul Viva, ap 2 camere et 2/4 mobilat utilat modern, loc parcare subteran, centre comerciale in zona, transport in comun

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:59
580 €

Move Real Estate va prezinta spre inchiriere un apartament de 2 camere, living, dormitor, bucatarie baie si o terasa generoasa. Apartamentul nu are...

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:55
250 €

apartament 2 camere, 3/8, termopan, aer conditionat, contorizat,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:53
450 €

2 camere, 6/8, vedere dubla, modern, linistit, luminos, usor neg.,

 • Suprafata 57 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:52
320 €

amenajat nou, curat, usor disc.,

 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:52
1.200 Lei

Liceul Lovinescu, Chilia Veche, et. 5/10, confort 1decomandat, mobilat, electrocasnice, liber apropiere parc, tramvai 41, Auchan, Billa, Militari,...

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:50
 

inchiriez apartamete 2 camere sau vila mica cu 2 etaje;

Bucuresti, azi, 11:50
550 €

totul nou, privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Dorobanti. Inchiriere apartament 2 camere bloc 2016,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:48
340 €

Auchan, etajul 4/10, mobilat modern si utilat complet, centrala proprie, aer conditionat, spatios, 1+1. Vecinatati: Liviu Rebreanu, 1 Decembrie,...

 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:45
350 €

apartamentul se afla la etajul 2 din 4, foarte curat, mobilat clasic si utilat cu toate cele necesare, electrocasnice noi, aer conditionat, liber,...

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:40
350 €

particular, parter, stradal, renovat recent

 • Suprafata 51 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 11:39
1.000 Lei

proprietar, 2 cam., et. 8/9, pe termen foarte lung, (1+1), tel. dupa ora 18.00,

 • Nemobilat
Bucuresti, azi, 11:37
1.050 Lei

total mobilat, utilat, wi-fi, apartament nou. La capatul Ratb 178. Cu contract Anaf

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, azi, 11:35
250 €

bloc reabilitat, parter/10, renovat complet, decomandat, complet mobilat si utilat, termen lung, avans 1+1

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:34
250 €

amplasat la etajul 9/10 al unui bloc foarte curat, reabilitat termic cu o singura scara si adapost antiatomic. Apartamentul este recent amenajat,...

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:34
550 €

in Blocul Eva, metrou proaspat renovat de lux, nu a stat nimeni, cel care va veni va fi primul chirias, etaj 5/9, vedere fata, complet mobilat si...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:34
270 €

Cantemir, etajul 7, decomandat, mobilat si utilat, 2 AC, aragaz, frigider, masina de spalat, tv, balcon inchis, vedere spate, acces metrou.

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:25
370 €

4/8, c. 1987, gresie, faianta, parchet, termopan, um+ ac, masina spalat, balcon, canapea extensibila, spatii depozitare,

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:24
39.700 €

apart. de 2 camere in vila, mobilat, dormitor si camera de zi, open space , baie, hol. La o distanta de 12 min. fata de Metrou Romana, A.S.E. La...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:23
450 €

situat la et. 5/8, imobil 2017, D+P+8, caramida Porotherm, finisaje de calitate superioara, centrala termica proprie, mobilat si utilat complet,...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:21
310 €

liber, etaj 2/4, renovat, spatios, modern, mobilat/ utilat complet, toate imbunatatirile, bloc reabilitat. Vecinatati: parc IOR, Nicolae...

 • Suprafata 54 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:11
399 €

apartament 2 camere, renovat complet, Gara de Nord totul nou

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:09
350 €

de inchiriat apartament, bloc nou, zona Mall Vitan, la 2 minute metrou Mihai Bravu, vis a vis Pasaj Mihai Bravu. Gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:06
285 €

gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, plita si cuptor, frigider, masina de spalat, ac, centrala termica, bloc nou, prima inchiriere,...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:06
280 €

Camera de Comert, stradal pe Splai, intrare fata, vedere spate, complet decomandat, aer conditionat, balcon inchs, usa metalica, et. 6/7, merita vazut

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:59
220 €

Bd. Ghencea, la linia 41, et. 3/10 confort 1 sdec, nemobilat, renovat, bucataria are mobilier, frigider, se aduce si aragaz. Apartamentul dispune...

 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 10:54
1.000 Lei

strada Tineretului, 6/8, decomandat, bucatarie mobilata si utilata. centrala proprie, bloc 2017, lift

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:45
250 €

2/4, mobila frumoasa, zugravit, parchet impecabil, termopan, loc parcare platit, zona verde, liber

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:44
350 €

etaj p/2, mobilat/ utilat complet, curat, contorizat, toate imbunatatirile, ac, 1+1. Vecinatati: Calea Calarasilor, Mircea Voda, Universitate,...

 • Suprafata 52 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:41
325 €

et 2/10, bloc 1982, la metrou, vedere spate, termopan, gresie, faianta, aer conditionat, mobila de calitate, combina frigorifica, masina automata,...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:37
275 €

cladire noua de birouri, parchet si mocheta, aer conditionat, zugravit recent, gresie si faianta baie si bucatarie, doar pentru birouri, cabinet,...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 10:35
550 €

renovat recent, finisaje de calitate, mobilat si utialat modern lux, aer conditionat masina de spalat, tv. Vecinatati Floreasca Primaverii, Stefan...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:35
450 €

Amzei, etaj 6, mobilat complet, modern, bucatarie mobilata si utilata, renovat, balcon inchis, termopan, aer conditionat, centrala termica. Vec:...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:35
350 €

Lujerului metrou, etaj 4/11, mobilat/ utilat modern, parchet, gresie, faianta, termopan aer conditionat, tv. Vecinatati: Politehnica, Afi...

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:31
500 €

bloc nou, centrala proprie, etaj 3, spatios, curat, contorizat, mobilat/utilat complet, modern, toate imbunatatirile, liber, 1+1. Vecinatati:...

 • Suprafata 58 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:30
440 €

50 mp, etaj 7/8, proaspat renovat, finisaje de buna calitate, tv, ac, masina de spalat, aragaz, frigider, acces rapid metrou 5 min. Vec: Unirii,...

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:30
480 €

55 mp, mobilat complet modern, bucatarie mobilata si utilata, aer conditionat, imobil reabilitat termic, canapea piele, cuptor electric....

 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:30
300 €

Apusului, et. 1/8, modern, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, tv, ac. Vecinatati: Piata Gorjului, Lujerului, Politehnica, Afi...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:29
599 €

etaj 3, decomandat, centrala proprie, aer conditionat, mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata complet, balcon, finisaje de calitate,...

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:28
400 €

Sebastian, et 4/8, mobilat/ utilat modern, centrala proprie, aer conditionat, tv lcd, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane. Vec: Panduri,...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:28
370 €

2 minute, etaj 1/7, mobilat si utilat complet, renovat, multiple imbunatatiri, ac, liber, 1+1. Vecinatati: Unirii, Izvor, Cismigiu, Calea...

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:26
350 €

etajul 3/4, mobilat/utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat (2), TV, balcon. Vecinatati: Mall Plaza, Parc Moghioros,...

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:26
400 €

Inchiriere apartament 2 camere Cismigiu. Renovat, mobilat si utilat nou, et 2/8. Aproape de Kogalniceanu, Sala Palatului, Stirbei Voda,...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:24
300 €

5 minute, etaj 1/4, curat, spatios, renovat, mobilat, utilat complet, liber, 1+1. Vecinatati: Basarabia, Dristor, parc IOR, Titan, Nicolae...

 • Suprafata 58 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:20