Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 788 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
260 €

etaj 7/8, aragaz, frigider, Tv, internet, fara masina de spalat, liber, termen lung,

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:00
350 €

spatios, luminos, vedere bulevard, la 3 statii distanta de magazinul Unirii. Blocul foarte linistit, paza, intretinerea in luna de iarna nu a...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:00
490 €

mobilat (in curs), bucatarie mobilata si utilata complet, linistit, vedere curte. Aer confitionat, centrala proprie. Loc de parcare subteran...

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:59
370 €

perfect rezidenta apartament cochet, pentru iubitorii centrului istoric si Bucurestiului interbelic. Interior renovat, design modern, mobilat...

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:56
450 €

spatios, bloc ferit de zgomotul bulevardului, perfect rezidenta. Interior luminos, design modern, mobilat complet, pentru cei care doresc sa...

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:52
350 €

gresie, faianta, parchet, termopan, aragaz, masina de spalat, frigider, TV, ac, renovat recent, izolat termic interior-exterior Vec: Sebastian,...

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:50
300 €

proprietara ofer ap. 2 camere, foarte curat, cu toate dotarile,

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 15:46
240 €

apartament 2 camere, Margeanului, str. Barca, negociabil,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:44
225 €

metrou rond, stradal, vedere spate, confort 1, la parter, bucatarie mobilata, liber, termen lung, ideal birou,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 15:43
330 €

renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Dorobanti, Aviatiei, Stefan cel Mare, Beller,

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:42
365 €

et. 6/8, an 2010, mobilat modern, utilat masina spalat rufe, vase, frigider, aragaz, tv lcd cablu, net, aer conditionat, centrala termica de scara....

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:40
550 €

lux 2 camere, decomandat in bloc nou 2014, mobilier si electrocasnice si noi, garaj cu usa rulanta, boxa subsol 9 mp, etaj 1/4,

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:39
699 €

apartament lux, etaj 4, c-tie 2014, 75 mp, 9 mp terasa, complet mobilat si utilat pana la ultimul detaliu inclusiv masina de spalat vase, ultramodern,

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:38
280 €

inchiriez/vand apartament 2 camere, etaj 9/10, c-tie 1969 fara risc seismic, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat.

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:37
400 €

renovat recent, mobilat modern, aer conditionat, decomandat, adiacent Decebal, Zepter, Octavian Goga, Mall Vitan, Piata Alba Iulia, Matei Basarab

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:37
1.050 Lei

la maxim 10 minute, imbunatatiri, curat, liber, usor negociabil,

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:37
550 €

c-tie 2010, finisaje premium, etaj 8/8+tehnic, lux, bloc 2009, gresie, faianta, parchet, termopan, aer,

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:36
499 €

Lacul Tei, ap. in vila cu 10 apartamente, parter inalt. Curte interioara cu foisor, gratar si spatiu verde, c-tie 2015, mobila lux, terasa si balcon,

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:36
420 €

nou renovat, situat in vila in plan secundar, pe str. Ion Racoteanu. Este mobilat si utilat lux nou. Preferabil persoane serioase si contract pe...

 • Suprafata 49 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:36
500 €

renovat lux, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, contract ANAF inclus, adiacent Nicolae Caramfil, Mall Promenada, Floreasca, Baneasa,...

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:35
260 €

Argesului, et. 4, mobilat modern, utilat complet, centrala termica, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat,...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:30
400 €

etaj 8 / 9, confort 1, in bloc mixt, open space, constr. 1982, modern mobilat si utilat, balcon, amenajat cu: g, f, p, t, um, dotat cu: ct, ac, lp,...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:29
220 €

metrou 1 Decembrie, Bd. Pallady, mobilat si utilat complet, faianta, parchet, gresie, termopane, AC. Foarte curat. Contact nonstop. Oferit de agentie.

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:27
300 €

in blocul cu BCR, etajul 1 din 10, blocul din 1990, este confort 1, spatios, are imbunatatiri, sunt 3 balcoane, mobilat, aragaz masina spalat, tv,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:24
250 €

2 dormitoare si living open space. Bucatarie utilata. Modern si curat. Ideal studenti, tineri. Pret negociabil,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:23
290 €

proprietar, fara intermediari, conf. 1, bloc reabilitat termic, langa parc, la 5 min. de metrou, zona linistita.

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:20
270 €

Splai, Confort City Residence, centrala proprie, nou, finisaje superioare, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, terasa superba,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:20
270 €

totul lux, modern, totul nou, centrala termica, primii chiriasi, amenajat ultramodern, termopan, gresie, faianta, parchet, ac, mobilat/ utilat,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:18
1.000 Lei

apropiere metrou (3 min.), contorizat, et. 7/10, mobilat;

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:17
1.000 Lei

5 minute de metrou, bloc reabilitat, contorizat, mobilat, et. 7/10

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:17
390 €

aproape de parcul IOR si la 10 minute de metroul Piata Muncii. etaj 5/ 9, loc de parcare pe partea cu apartamentul,

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:14
330 €

etaj 1 din 10, mobilat si utilat modern, renovat, contorizat, apropiere mijloace de transport, liber, pret usor neg., 1+1,

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:03
290 €

mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata. Vecinatati: Brancoveanu, Piata Sudului, Tineretului, Eroii Revolutiei OIA 98349

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:59
330 €

proaspat renovat, finisaje deosebite, TV, AC, masina de spalat, frigider, aragaz, acces rapid la metrou 7 min. Vecinatati: Banu Manta, Basarab,...

 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:53
330 €

Apartament 2 camere circular, mobilat utilat modern , parter , apropiere mijloace de transport , liber 15-04-2017

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:53
 

inchiriez 2 camere in apartament de 4 camere, la bloc, cu utilitati, centrala proprie de bloc, pentru studenti/studente. 125 E/camera;

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:50
470 €

bloc nou 2014, mobilat ultramodern, lux, utilat complet, termopan, ac, masina spalat, centrala proprie de apt, lcd, bucatarie inchisa, boxa....

 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:42
350 €

etaj P/4, spatios, curat, renovat, toate imbunatatirile, nemobilat/neutilat, liber, 1+1. Vecinatati: Muncii, Alba Iulia, Vitan, Mihai Bravu,...

 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:38
280 €

mall Veranda, etaj 10/11, curat, spatios, mobilat, utilat complet, renovat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, a/c, termopan, liber, 1+1....

 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:38
315 €

Circa 20 politie, et. 4, geam baie, mobilat si utilat lux si modern, primul chirias, metrou, piata, gradinita.

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:33
400 €

ptr. business, cabinet avocatura.

 • Suprafata 44 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 14:26
350 €

inchiriere apartament 2 camere zona Unirii, bloc reabilitat, etaj 6, centrala proprie;

 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:24
200 €

ap. 2 cam., langa metrou, p/10, mobilat mixt, utilat complet, gresie, faianta, usa metalica, balcon inchis, apometre, repartitoare, internet.

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:22
285 €

prima inchiriere, etaj 7/8, spatios, mobilat/utilat complet, renovat, toate imbunatatirile, liber, 1+1. Vecinatati: Arena Nationala, Diham, Piata...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:15
300 €

Branduselor, ap. 2 cam., confort 1, etaj 3/4, spatios, foarte curat, mobilat modern, centrala proprie, tv LCD, gresie, faianta, parchet, usa...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:11
375 €

et. 2/11, spatios, mobilat modern, bucatarie open space, AC in fiecare camera, loc de parcare, loc de joaca. Exclus animale de companie....

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:10
290 €

bloc nou, et. P/3, mobilat si utilat complet modern, centrala proprie, foarte curat, intretinere mica, parcare, internet/tv, accept straini, liber,...

 • Suprafata 48 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:09
550 €

metrou, mobilat si utilat modern, renovat recent, stradal, finisaje de calitate, aer conditionat, masina de spalat, frigider, plita, cuptor, LED....

 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:03
300 €

Colentina Complex Planorama, 2 cam., 7/14, bloc nou constructie 2012, 4 lifturi, imb., g, f, p, t, um, ac, 2 bai, centrala proprie, contract legal,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:56
250 €

2 camere, confort 1, an constructie 1972, curat, etaj 3/4, 1 luna + 1 luna garantie,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:48