Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 333 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
350 €

5 minute, etaj 3, renovat 2017, curat, spatios, prima inchiriere, contract, mobilat, utilat complet, toate imbunatatirile, liber, 1+1. Vecinatati:...

 • Suprafata 68 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:15
450 €

58 mp, mobilat si utilat, proaspat renovat, canapea extensibila, Tv, masina de spalat , frigider, acces rapid metrou 5 min VEC: Titulescu, Romana,...

 • Suprafata 58 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:15
650 €

- Zvon,Etaj 4/7,decomandat,renovat de calitate,mobilat si utilat modern,gresie,faianta,parchet,termopan,aer conditionat,liber,vedere...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:15
450 €

- Zvon,Etaj 4/7,decomandat,mobilat si utilat complet,gresie,faianta,parchet,termopan,liber,vedere bulevard,apropiere Muncii,Alba Iulia,Unirii

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:11
600 €

apartament in vila, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, garaj, pozitie deosebita, contract ANAF...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:11
550 €

Inchiriez apartament trei camere in zona Mall Vitan,etaj 2, avand o suprafata de 80 mp utila, mobilat si utilat (aragaz, frigider, masina de...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:04
320 €

trei camere, decomandat, etaj 2/7, bloc izolat termic, semimobilat, utilat cu aragaz, frigider, aer conditionat, masina de spalat, balcon inchis cu...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:59
400 €

confort 1, semidecomandat, etaj 6, semidecomandat, mobilat frigider, aragaz, masina de spalat, pozite f. buna, apropiere parc si metrou

 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:47
330 €

circular, parter/9, modern, parchet, gresie, faianta, usa metalica, aragaz, frigider, masina de spalat, 2 minute metrou, 1+1,

 • Suprafata 61 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:40
500 €

renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, pozitie deosebita, adiacent Sala Palatului, Cismigiu, Piata...

 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:36
300 €

parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, vedere mixta, strazi amenajate, vis-a-vis metrou, 1+1,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:35
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament, in zona Decebal. Inchiriere apartament 3 camere Decebal, strada Invingatorilor, Stella...

 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:02
520 €

etaj 5/10, bloc nou, complet mobilat si utilat. Vecinatati: Alba Iulia, Unirii, Muncii, Stadion, Calarasilor

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:58
350 €

Tineretului , Ap 3 camere conf 1 decomandat etaj 7/8 mobilat utilat,apropiere metrou, transport in comun , facultate, centre comerciale,piata .1+ 1...

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:56
300 €

apropiere metrou, 3 camere, confort 1, etaj 6/8, spatios, mobilat mixt, dressing, gresie, faianta, termopan, um, balcon inchis, apometre, ceas de...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:53
400 €

metrou imobil nou, etaj 2/3, mobilat/ utilat modern, finisaje de calitate, ac, centrala proprie, loc parcare. Vec: Militari Pacii, Lujerului, Mall...

 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:49
400 €

etaj 1/3, mobilat si utilat complet modern, aer conditionat, masina de spalat, aragaz, frigider. Vec: Universitate, Eroilor. metrou, Izvor, Unirii,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:45
435 €

65 mp, mobilat si utilat, proaspat renovat, finisaje de calitate, tv, ac, masina de spalat, frigider, acces rapid metrou 4 min. Vec: Timpuri Noi,...

 • Suprafata 65 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:37
400 €

Metrou, etajul 1/10, mobilat/ utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, contract inclus, parcare, ac, tv, balcon. Vecinatati: Politehnica,...

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:34
350 €

modern, etaj 4/4, recent renovat, complet mobilat si utilat, centrala termica, balcon.

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:31
450 €

3 camere decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, etaj 3/8, bloc reabilitat. Aparatamentul este foarte curat. Liber 1+1. Aproape de Mall Vitan

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:31
330 €

etaj 2/8, modern, finisaje de calitate, aer conditionat. Vecinatati: Afi Cotroceni, Mall Plaza, Politehnica, Militari, Romancierilor, Ghencea, Bd.1...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:25
450 €

etaj 7/10, spatios, curat, renovat, contorizat, modern, toate imbunatatirile, liber, 1+1. Vecinatati: Mosilor, Colentina, Iancului, Ferdinand,...

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:23
500 €

ap. 3 cam., cf. 1 sporit, la etajul 6/8, supraf. 90 mp, mobilat si utilat complet modern, finisaje recente, renovat complet, 2 bai, 2 ac, 3...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:58
 

ap. 3 camere, contract Anaf;

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:55
350 €

ap. 3 cam., et. 1/1,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:30
500 €

Cotroceni, Academia Militara, parter/4, linistit, ac, tv, parchet, renovat, mobilat, liber, vedere la spatiu verde, intretinere rezonabila, doua...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:30
1.000 €

apartment 3 rooms, luxury furnished and equipped, the residential complex has a private park landscaped with vegetation, fountain and playground...

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:24
350 €

apartament 3 camere, vedere panoramica, et. 8/10, anvelopat, costuri reduse cu 50%, intrare stradala, mobilat si utilat, aer conditionat, contract...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:14
375 €

renovat recent, in bloc reabilitat termic in 2012, etaj 2/4, balcon la sufragerie si logie la dormitorul mare, contoare apa si caldura, parchet,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:18
430 €

inchirez cu 1 iunie, ap. 3 camere Crangasi, str. 9 Mai, aproape de mijloacele de transport tramvai si metrou, super utilat,

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:06
600 €

apartament 3 camere foarte spatios si modern, etaj 6/8, vedere pe bulevard, complet utilat si mobilat, liber, 3 min. de metrou. Pret negociabil...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:58
650 €

apartament elegant cu 3 camere, 2 grupuri sanitare, bloc monolit, loc parcare, finisaje deosebite, etaj 3/7, parchet, termopan, AC (3 aparate), usa...

 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 22:33
400 €

inchiriez 3 cam., 2003, vila, et. 1, gresie, faianta, termopan, antifonat, pentru studio muzical sau sediu de firma, disc.,

 • Suprafata 70 mp
 • Nemobilat
Bucuresti, ieri, 22:32
490 €

etaj 7/7, renovat, toate utilitatie, ac, bucatarie mobilata si utilata. Direct proprietar

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:31
600 €

ultracentral, bloc nou, 96 metri patrati, stradal, etaj 2/8, lux, superb, foarte spatios, nou mobilat/ utilat, impecabil, 2 terase, termoizolat,...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:48
550 €

inchiriez pentru birouri, apartament cu 3 camere, in bloc reabilitat termic, la parter, liber, recent renovat, instalatii sanitare si electrice noi,

 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 21:47
400 €

ofer spre inchiriere ap. 3 camere, et. 2/7, usa metalica, interfon, bloc reabilitat, balcon inchis, termopan, parchet, gresie, faianta, aragaz,...

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:43
400 €

inchiriez ap. 3 camere, 1962, parter, renovat, lux, stradal,

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:25
200 €

confort 1, et. 1/10, gresie, faianta, parchet, termopan, um, 2 bai. Se afla la cateva minute de facilitatile zonei. Plata anticipat

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 20:52
350 €

confort 1, et 8, intrare si vedere stradala pe bd. Decebal, gresie, faianta, etc. Locuit sau firma. Chiria anticipat

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 20:52
380 €

M. Bravu, Parcul National, 3/8, cf1, 2 balc, vedere mixta, mob, utilat, zugravit, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, um, reabilitat...

 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:49
650 €

Romana, etaj 8/9, cu imbunatatiri, un apartament elegant, mobilat si utilat complet, 2 gr. sanitare, 2 balcoane gen terasa, 1 inchis si 1 deschis,...

 • Suprafata 120 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:52
650 €

All City Imobiliare va propune spre inchiriere 3 camere confort 1, etajul 1/4, stradal, gresie, faianta, parchet, termopn, renovat, mobilat sau...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 19:44
350 €

confort 1, mobila moderna, etajul 2/10, gresie, faianta, parchet, termopane, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:24
425 €

Carol Davila, pt. firme/locuit, apartament stil, cochet, nemobilat, in vila renovata, et. 1, singur pe nivel, baie plus grup sanitar, centrala...

 • Suprafata 77 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:21
420 €

stradal, apartament 3 camere, decomandat, 6/8, pretabil birouri, 2 grupuri sanitare, 85 mp, vedere si intrare stradala, luminos, scara ingrijita....

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 18:15
450 €

3 cam. Stefan cel Mare, Polona, an 1978, finisaje lux 2017, nemobilat pentru locuit, contract min 1 an, 1+1 garantie, contract Anaf, pentru...

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:15
500 €

cf. 1 dec, 70 mp, 2 gr. sanitare, 3/8, g f, p, t, um, 1978

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 18:12
1.300 €

bloc 2016 high class, mobilat si utilat nou, prima inchiriere, parcare subterana, 6/8, 2 grupuri sanitare.

 • Suprafata 102 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:52