Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 403 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
1.200 Lei

proprietar inchiriez ap. 3 cam., o luna garantie, disc.,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 21:23
260 €

cf. 1, et. 1/4, zugravit modern, cu centrala, g, f, p, usa metalica, neg.,

 • Decomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, azi, 21:06
499 €

stradal, 5 minute metrou Muncii, renovat, etaj 7, complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, baie cu cada, ac, tv, paza, usor...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 21:05
599 €

renovat capital, etaj 3/8, complet modern, ac, tv, 2 bai, dormitor mare cu pat matrimonial, dormitor mic cu birou (se poate remobila la cerere),...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 21:04
599 €

Mesterul Manole, renovat capital, etaj 1/4, complet modern, centrala proprie de ap, loc parcare platit la ADP, ac tv, dormitor mic cu canapea ext....

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 21:04
420 €

3 camere, mobilat Ikea nou, 5/8, masina de spalat, termopan, aer conditionat, gresie, parchet,

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, azi, 20:55
300 €

cf. 1, p/4, renovat 2016, g, f, p, t, um, Ac., balcon, finisaje de lux, totul nou, pe luna:

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:52
250 €

cf. 1, et. 5/8, f, g, p, t, frigider, aragaz, masina spalat, disc.,

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, azi, 20:51
250 €

inchiriez ap. 3 camere, et. 1,

 • Mobilat partial
Bucuresti, azi, 20:40
495 €

proaspat amenajat, bucatarie utilata, gresie , parchet , termopan, balcon, liber, situat convenabil intre Parcul Circului si Lacul Tei, zona...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 20:34
 

inchiriez ap. 3 camere, cf. 1;

Bucuresti, azi, 19:51
600 €

parter inalt, 3 cam+a-4-a pt depozitare/dresing, 110 mp utili+balcon inchis 12 mp, spatios, luminos, aer conditionat in fiecare camera, pt...

 • Suprafata 122 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 18:28
400 €

et. 1 in vila P+2, renovata recent, pozitie si locatie reprezentativa pt firme/ birouri, mobilat office, bucatarie mobilata si utilata, centrala...

 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:27
600 €

stradal, monolit, vedere mixta, spatios, renovat, mobilat si utilat, 3 balcoane, termopan, usa metalica, gresie, faianta, parchet, scara curata. Va...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:25
300 €

Colentina, Doamna Ghica, Pancota, 3 cam., 5/8, bloc 1991, 2 bai, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 1+1L

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:22
300 €

Doamna Ghica, 3 cam., stradal, aproape rond, langa Parc Plumbuita, 2/10, cf.1, 2 balc., 2 bai, vedere mixta, imb, g, f, p, termopan, um, av. 1+1

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:10
450 €

etaj 6/7, mobilat/ utilat complet modern, 3x AC, tv, aprop. metrou Muncii (3min.), detalii tel.:

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:43
599 €

etaj 1/4, complet modern, centrala proprie, parcare, ac tv, contract ANAF inclus, disponibil,

 • Suprafata 90 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:42
499 €

Bd. Pache Protopepescu intersectie cu strada Olari, pretabil pentru firme dar si pentru locuit, etaj 2/3, intrare stradala, liber,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 17:35
350 €

langa metrou, 2 min., stradal, aer conditionat parchet termopan usa metalica 2 gr. sanitare, lift nou, bloc anvelopat ANAF inclus, 1+1 luna...

 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:07
1.200 €

penthouse, et. 2, centrala termica, living +bucatarie open space, 2 balcoane, dormitor matrimonial (etaj) dressing, birou (etaj) pod, 2 locuri de...

 • Suprafata 170 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:06
350 €

3 cam., 4/8, mobilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contract financiar ANAF,discutabil

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:41
330 €

2 gr. sanitare, bloc reabilitat termic, contorizat total, scara monitorizata video, toate mijloacele de transport, contract termen lung,...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:36
450 €

et. inferior, nemobilat cu bucataria mobilata si utilata, liber, contract Administratia Financiara, pretabil rezidenta, acces rapid: Decebal,...

 • Suprafata 87 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 16:14
1.400 Lei

8/10, bucatarie mobilata g, f, p, t, aer conditionat, usa metalica, bloc reabilitat termic, ideal firma/ locuit, contract ANAF,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 15:57
700 €

parter, liber, um, g, f, t, pretabil firma

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 15:47
700 €

Centrul Vechi, Splaiul Independentei, spatios, situat la etajul 1, vede mixta, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, ideal cabinet avocatura,...

 • Suprafata 136 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 15:43
1.100 Lei

bloc de 4 nivele, et. 2/4, are toate imbunatatirile, renovat acum, zugravit, pretul in lei. Este liber si are si loc de parcare

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:59
290 €

apartament 3 cam. de inchiriat, p/10, cf.1, g,f,p,t, centrala proprie, reabilitat termic, merita vazut

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:48
325 €

la 2 minute de metrou Victoriei, pentru locuit sau firma, semimobilat, bucatarie utilata, bloc reabilitat, etaj 1, intrare stradala

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:47
390 €

apartament in vila, la etajul 1 din 3, intrare separata, parcare, balcon, centrala proprie, izolat termic, la cheie, modern, cu toate imbunatatirile,

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:42
720 €

lux, 1/4, totul nou, 2 bai, amenajat mobila lux, deosebit parc zona de cafenele, magazine, bloc reabilitat, neg.,

 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:38
1.100 €

Unirii la 10 min., lux, masina de spalat vase, masina de spalat rufe, frigider, cuptor microunde, aragaz, lcd. Timpuri Noi, Mall Vitan, Alba Iulia,...

 • Suprafata 124 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:36
350 €

6/8, mobilat, utilat pentru locuinta, metrou, RATB, gresie, faianta, termopan, usa metalica,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 14:13
550 €

et. 1/3, totul lux, finisaje de calitate, renovat recent, bloc nou, centrala proprie, ac, masina de spalat, frigider, plita, cuptor, led. Pajura,...

 • Suprafata 65 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:53
300 €

5 min. Afi Cotroceni, contract Anaf inclus, 2 grupuri sanitare, loc parcare adp, mobilat si utilat complet, imbunatatiri: ac, t, um, p, g, f,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:49
350 €

stradal, etj.4/4, contorizat, 2 gr. sanitare, balcon, aproape de Fac.: Hyperion, A.S.E., Drept, Universitate,

 • Suprafata 80 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:47
460 €

et. 3/4, renovat recent, finisaje de calitate, balcon inchis, mobilat si utilat modern, aer conditionat masina de spalat, tv LCD. Vec: Domenii,...

 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:47
400 €

mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata complet, aer conditionat, balcon, renovat recent, spatios, liber. Vec: Cantemir, Tineretului, Sincai,...

 • Suprafata 75 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:45
330 €

5 min. AFI Cotroceni, renovat total, contract ANAF inclus, 6/10, imbunatatiri t, um, p, g, f, curat, luminos, apropiere ratb, Afi Cotroceni,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:37
700 €

ap. 3 camere, mobilat si utilat lux, et. 4/5, zona padurea Baneasa, Cartier Greenfield, liber,

 • Suprafata 100 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:29
500 €

etaj 1/3, utilat si mobilat lux, 3 aere conditionate, centrala proprie, alarma, vedere mixta, pretabil familie.

 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:26
400 €

etaj 7/12, 3 balcoane, modern, loc parcare subteran, vecinatati Lidl, mijloace de transport, tv, 2 aer conditionat, centrala termica, liber,

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:26
500 €

modern, prima inchiriere, finisaje de calitate, masina de spalat, aragaz, frigider, microunde, balcon, liber, spatios. Piata Victoriei,...

 • Suprafata 75 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:14
500 €

3/6, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, AC, CT, mobilat modern, utilat complet, liber, disponibil imediat, 1+2.

 • Suprafata 106 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:10
250 €

et. 7/10, mobilat clasic, utilat complet, curat, termopan usa metalica, gresie, faianta, bloc civilizat, curat, liber, apropiere Auchan, Lidl,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:09
350 €

ap. 3 cam., parter, bucatarie complet mob., centrala proprie, gresie, faianta, parchet, tv, internet,

Bucuresti, azi, 12:50
375 €

et. 5/10, mobilat, utilat modern, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, loc parcare ADP, aer conditionat. Vec: Cora Lujerului, Politehnica,...

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:09
500 €

et. 4/10, renovat recent, finisaje de calitate, balcon, mobilat si utilat modern, aer conditionat, masina de spalat, tv lcd. Vec: Piata Romana,...

 • Suprafata 75 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:51
390 €

3 camere, mobilat/ utilat modern, etaj 7/10, reabilitat termic, g, f, p, t, ac, 3 min. Parc Cuza, 5 min. metrou Dristor, RATB 2 min., zona verde,

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:40