Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 374 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
570 €

in spatele Guvernului, situat pe strada Washington la intersectie cu strada Paris, renovat, centrala, bucatarie mobilata, gresie, faianta, 2 aere...

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:00
400 €

modern, et. 5/8, centrala proprie, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan,doua bai, balcon, 3xac, 3XTV led. Vecinatati: Panduri, Marriott,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:56
320 €

etaj 1/4, modern, gresie, faianta, parchet, tamplarie termopan, usa metalica, TV Lcd, AC, masina de spalat. Vecinatati: Ion Mihalache, Turda,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:34
400 €

3 cam., bloc 1997, reabilitat, etaj 6/ 10, intrarea si vederea stradala, 2 balcoane, are 65 mp, renovat, imbunatatiri, liber, mobilat si utilat.

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:18
450 €

3 cam., bloc 1983, reabilitat, balcon pe toata lungimea apartamentului, etaj 5/10, are 75 mp, renovat, nemobilat, neutilat, vedere stradala, liber.

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 14:16
349 €

situat in imediata vecinatate a mall-ului Liberty, semi-mobilat, neutilat. Complet renovat, acum,

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:05
430 €

renovat decembrie 2016, prima inchiriere, etajul 1/10, finisaje superioare gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat/utilat, electrocasnice noi,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:03
550 €

apartamentul este exclusiv pentru locuit, fiind proaspat renovat. Este amplasat la 2 minute de mers pe jos pana la Parc, liber contract ANAF,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:53
450 €

et. 5/7, renovat recent, finisaje de calitate, mobilat si utilat modern, 3xAc, masina de spalat, tv LCD. Vecinatati: Piata Romana, Unirii, Sala...

 • Suprafata 450 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:37
420 €

mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata complet, balcon, aer conditionat, spatios, liber. Vec: Marasesti, Budapesta, Tineretului, Timpuri...

 • Suprafata 75 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:30
450 €

etajul 6/10, semidecomandat,proaspat renovat, gresie, faianta, parchet, liber. Unirea, Brancoveanu, Timpuri Noi, OIA 94740

 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:26
500 €

bloc nou, etaj 7, vedere mixta, renovat, metrou la un minut, complexul national 5 min., termen lung, contract ANAF,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:22
330 €

etaj 4/10, mobilat modern si utilat complet,recent renovat,liber, 1+1. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Vecinatati:...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:19
375 €

mobilier modern, spatios, linistit, usor retras de la strada, parcare facila in zona, pardoseli de gresie si parchet, balcon, zona verde, termen lung

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 13:10
300 €

ap. foarte frumos, cf. 1, et 3/4, renovat recent acum o luna, parchet, gresie, faianta, termopane, agentie

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:09
350 €

confort 1, situat in bloc nou, 2009, la parter din 4, 2 gr. sanitare, renovat, cu centrala proprie. Pretabil birou firma/ cabinet. Liber, agentie,

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 13:09
400 €

p/p+11, renovat recent, zona foarte linistita, apropiere parcuri si lacuri, supermagazine, acces facil orice directie,

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:50
350 €

5/10, lux, 2 gr. sanitare, 1+1, neg.,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:44
350 €

etaj 7/12, 3 balcoane, modern, loc parcare subteran, vecinatati Lidl, mijloace de transport, tv, 2 aer conditionat, centrala termica, liber,

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:35
300 €

parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, vedere mixta, strazi amenajate, vis-a-vis metrou, 1+1,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:34
400 €

Lizeanu, strada Deleni, confort 1, 2 grupuri sanitare

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:34
350 €

etaj 3/10, mobilat si utilat modern, aer conditionat, bloc reabilitat, stradal, mijloace de transport, metrou, liber, pret negociabil,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:32
250 €

mobilat modern, utilat complet, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, balcon inchis in termopan, etaj 2/4,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:17
450 €

etaj 3/10, bloc reabilitat termic, renovat integral, totul nou, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, mobilat si utilat nou, modern,

 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:11
480 €

Lolly Pop, 5 minute metrou Muncii, stradal, renovat, etaj 7, mobilat si utilat complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, 2 x ac, tv,...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:02
599 €

renovat capital, prima inchiriere, etaj 3/8, mobilat si utilat complet modern, ac, tv, 2 bai, dormitor mic birou, se poate schimba la cerere, loc...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:02
350 €

spatios, confort 1, renovat, g, f, t, p, doua grupuri sanitare, mobilat, utilat, AC, masina de spalat, frigider, TV, usa metalica 350 { (1+1).

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:59
400 €

parter/4, pretabil cab. stomatologic/ coafor, g, f, p, t, ac, centrala proprie, Mall Plaza, Ghencea Favorit, Afi Cotroceni, Militari, Gorjului,...

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:48
550 €

renovat, etaj 2/6, imobil cu lift, baia si bucataria mobilate si utilate complet, dormitor mobilat, finisaje calitate, ultracentral. Centrala...

 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:37
370 €

complet modern, 2 grupuri sanitare, metrou 7 minute, RATB 101, 102, 311, tramvai 23, 27, scoala, gradinita, piata, Billa, strand Cara, parc IOR,...

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:16
450 €

proprietar, decomandat,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:13
355 €

parc Moghioros, etajul 5/10, modern, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, ac, 2 tv lcd. Afi Cotroceni, Politehnica, Militari Lujerului,...

 • Suprafata 85 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:13
420 €

etaj 4/8, curat, spatios, renovat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, ac, termopan, liber, 1+1. Vecinatati: Lacul Tei,Dorobanti, Floreasca,...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:09
300 €

etaj 5 la 5 minute de piata si metrou, mobilat, masina de spalat, aragaz, frigider, tv, internet, gresie, faianta, termopan, apometre

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:08
650 €

Romatsa,

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:03
400 €

centrala termica, parter, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aragaz, frigider, masina spalat, aer conditionat, tv, cablu tv/...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:52
350 €

metrou,

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:29
300 €

modern, et. 7/10, reabilitat termic, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, balcon, tv, ac, parcare. Vecinatati: Petre...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:29
750 €

luminos, mobilat complet sau mobilat partial, etaj 6/7, imobil nou cu lift. Parcul Herastrau, cartierele Primaverii, Baneasa, Floreasca, Dorobanti...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:25
475 €

apartament cu balcon la parter inalt, baie si grup sanitar, parcul Herastrau in imediata apropiere. Imobil reabilitat, contract Anaf, loc parcare

 • Suprafata 81 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:25
550 €

partic., living, bucat., 2 dormitoare, 2 bai, una cu jacuzzi si una cu cabina dus, ap. Bd. Unirii 74, bloc 1992, et.7, mobilat, utilat complet....

 • Suprafata 120 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:18
400 €

apart 3 camere in zona,

 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:13
500 €

centrala proprie, balcon, loc de parcare, etaj 3/8, 110 mp utili. Pret 500 euro/luna, 1+1,

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:09
815 €

etaj 4/6, mobilat/utilat nou, 2 dormitoare, 2 locuri de parcare subterane, centrala proprie, lift, masina de spalat, LCD, ac.

 • Suprafata 83 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:09
375 €

etaj 7/10, mobilat si utilat complet, zugravit, gresie, faianta, parchet, termopan, masina spalat vase, masina spalat rufe, reabilitat termic,...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:02
400 €

nemobilat, ideal pentru birouri, et. 2/10. Blocul se afla la intersectia Mosilor cu Mihai Eminescu, vedere din Mosilor. Pretul este fix

 • Suprafata 81 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 09:59
500 €

elegant, spatios, renovat, terase 40 mp, vedere superba asupra orasului, multiple dependinte, proprietar

 • Suprafata 150 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:51
400 €

zona ultracentrala, g, f, t, centrala proprie, aer conditionat. Cer si ofer maxima seriozitate

 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:32
350 €

bloc nou 2010, etaj 3, centrala proprie pe gaz, aer conditionat, la 5 min. de metrou si 3 min. de supermarket, posibilitate parcare. termostat...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:01
650 €

bloc 2015, totul nou, centrala proprie, 3xAC, mobilat office 9 birouri, sau pentru locuit, Tineretului, Timpuri Noi, comision zero. Pret 650 {.

 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:34