Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 327 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
350 €

3 camere, semidecomandat, p/3, mobilat, utilat, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, internet, cablu tv. Pretabil pentru familii,

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:35
500 €

oferim spre inchiriere un apartament de 3 camere amenajat modern, cu balcon pe toata lungimea apartamentului. Apartamentul se afla la 2 minute de...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:53
750 €

apartament de lux 3 camere lux zona Cotroceni, Complex Rezidential Onix. Apart este la et 11 al imobilului cu vedere spre Cheiul Dambovitei. Este...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:53
499 €

Va propunem spre inchiriere un apartament superb de 3 camere si un mini-birou. Apartamentul este situat la in 13 Septembrie, bloc nou-2017, complet...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:07
850 €

apartament 3 camere, bloc 2012. Apartamentul este situat la etajul 3 din 6, are 3 camere, 1 baie si 1 wc de serviciu, terasa, este decomandat.

 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:15
250 €

Berceni, Sun Plaza, oferta inchiriere 3 camere, decomandat, apropiere metrou, utilat si mobilat complet, liber, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:06
400 €

inchiriez apartament 3 camere bloc nou 2016, Militari Residence, decomandat, suprafata aprox. 70 mp, etaj 7/8, complet mobilat si utilat nou (g,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:55
600 €

Obor, complex rezidential Rose Garden, constr 2009, 7 min. metrou Obor, etaj 2/ 11, ultramodern, totul nou, loc parcare subteran, ac, lcd, masina...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:47
500 €

Matei Basarab metrou, confort 1 sporit, etaj 2, 1997, intrare stradala, vedere mixta, lift, parcare, decomandat, renovat si mobilat Mobexpert 2017,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:27
300 €

Kaufland, Valea Ialomitei, parter/4, semidecomandat, mobilat tineresc, utilat complet, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:10
470 €

proprietar inchirez apartament decomandat, etaj 2/7, lift, confort 1, mobilat, utilat, masina de spalat, aer conditionat, usa metalica, apometre,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:32
1.000 Lei

va oferim la inchiriere un ap 3 cam situat la etj 9/10 intr-un bloc stradal din 1976, curat, imobilul este liber cu bucataria utilata,

 • Suprafata 71 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:10
349 €

inchiriez apartament 3 camere la 1 minut de metrou 1 decembrie, decomandat, etaj 2/8, mobilat si utilat complet, termopan, canapea extensibila,...

 • Suprafata 65 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:25
450 €

etajul 2/10, intr-un bloc construit in 1976, tamplarie termopan, aer conditionat, electrocasnice, mobilat complet, paza, supraveghere video.

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:53
600 €

80 mp decomandat cu bucataria open space, 1 grup sanitar, etajul 4/10, loc parcare subteran, apartamentul este pretabil pentru birou/ locuinta, el...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 18:42
600 €

Apartament 3 camere Rose Garden,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:37
400 €

prima inchiriere, apartament 3 camere. Aflat la prima inchiriere, fiind comfortabil si spatios, situat in zona Diham, etaj 1, complet utilat si...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:24
 

etaj 3, renovat, totul nou, 2 grupuri sanitare, scara curata, locuri de parcare, localizare Casa Poporului,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:33
 

apartament decomandat, 3 camere etaj 3 din 8, doua bai, doua balcoane, mobilat utilat, liber, ultracentral, Unirii F64, Tribunal

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:32
335 €

apartament 3 camere Piata Delfinului, Mega Mall, Pantelimon, calduros, linistit,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:20
850 €

finisaje premium, toate facilitatile, mobilat ultramodern, dressing-uri spatioase, canapele piele, utilat complet, 2 tv lcd, 2 ac, contorizat,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:13
300 €

Ghencea, capat, tramvai 41, renovat, recent, mobila, clasica, in stare, buna, imbunatatiri, etaj 5/8, bloc, 1982, reabilitat, termic, pret,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:50
 

apartament 3 camere foarte aproape de statia de metrou Nicolae Grigorescu, mobilat, aragaz, masina de spalat rufe, frigider,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:25
300 €

Ansamblu rezidential, transport gratuit Cora Alexandriei, mobilat, utilat, nou, 2 balcoane,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bragadiru, ieri, 13:45
375 €

particular, ap. 3 camere, an 1990, 6/8, 2 bai, 2 balcoane, complet nou,

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:03
450 €

3 camere, ideal firma, an 1911, parter, stradal, aer conditionat, gresie, faianta, tamplarie aluminiu + termopan, incalzire gaze + panouri radiante,

 • Suprafata 63 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 13:01
280 €

3/10, la 5 minute mijloace transport, zugravit, contorizare apa, vedere spate zona verde, bloc civilizat, reabilitat termic, balcon inchis, termopane,

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 12:00
550 €

3 camere, mobilat, utilat modern in zona Hilton, bloc din 1984, pret cu contract la administratia financiara inclus, 1+1.

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:28
300 €

particular inchiriez apartament 3 camere decomandat, semiutilat, 2 bai,

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 11:16
400 €

et 1, 90 mp, mobilat, utilat, aragaz, frigider, masina de spalat, AC, LCD, centrala termica, proprietar serios, 3 minute metrou, acces facil...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:25
400 €

apartament 3 camere, Ion Mihalache, aproape de piata Domenii, Parcul Herastrau, mobilat si utilat, etaj 5 din 6, liber.

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:25
350 €

curat, spatios, mobilat, utilat complet, imbunatatiri recente, liber, 1+1. Vecinatati: Basarabia, Baba Novac, Costin Georgian, Nicolae Grigorescu,...

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:14
350 €

apartament 3 camere situat in complexul rezidential Rasarit de Soare, langa Auchan Titan. Apartamentul dipune de 2 bai, AC, balcon si parcare...

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:01
900 €

apartament premium, situat la et 9/11 cu vedere panoramica asupra zonei, compus din 3 camere spatioase, luminoase, living 73 mp si doua dormitoare...

 • Suprafata 156 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:59
590 €

et 1 in vila p+2, renovata interior/ exterior, un apartament pe nivel,3 camere spatioase (14, 18, 37 mp ), plus a-4-a bucataria 23 mp transformata...

 • Suprafata 120 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 09:58
400 €

central, mobilat si utilat modern,mobila noua, gresie, faianta, parchet, termopan, aragaz, frigider, masina spalat. Vecinatati: metrou Timpuri Noi,...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:54
480 €

apartament 3 camere, 1976, supraf. 80 mp, complet mobilat, complet utilat, foarte bine comunicat, metrou la scara, autobuz, troleu, tramvai, neg.,

 • Suprafata 70 mp
Bucuresti, 19 ian, 22:55
400 €

Orsova, apartament 3 camere, suprafata 80 mp, un balcon inchis, etaj 3/8, imobil 1990,

 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 19 ian, 22:55
900 €

1990, mobilat si utilat lux, vedere spre Casa Poporului, et. 7/8, taxe adm. fin. incluse, colaboez cu agentii imobiliare, pret/luna

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 19 ian, 22:50
400 €

ap. 3 cam., et. 1, semimobilat sau mobilat la cerere, termopane, aer conditionat, nou, zugravit,

Bucuresti, 19 ian, 22:10
280 €

proprietar, 3 camere curte, toate utilitatile, curat, pretabil locuit, birou, etc.,

 • Mobilat
Bucuresti, 19 ian, 21:50
 

intersectie, particular inchiriez ap. 3 camere, stradal, curat, plata o luna avans, rog seriozitate, pretul zonei;

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 19 ian, 21:27
500 €

stradal, 6/10, cf.1, 2 balc, ved. mixta stradala, reabilitat termic, renovat 2017, nemob., bucatarie mob. modern, usi inter. noi, gresie, faianta,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 19 ian, 20:33
640 €

inchiriere apartament 3 camere Universitate. Se inchiriaza mobilat/nemobilat. Decomandat, spatios, luminos. Dispune de 2 grupuri sanitare, terasa,...

 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 20:18
620 €

apartament in bloc nou 2016, dec, 95 mp, balcon, 2 bai, et. 1/6, bloc cu lift, loc de parcare la subteran,mobilat si utilat complet nou, Ac Daikin,...

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 18:59
500 €

apartament 3 camere- zona Marriot, super oferta apartament 3 camere decomandate in zona Monitorului Oficial-13 Septembrie, mobilat pentru...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 18:43
550 €

inchiriere apartament 3 camere lux, mobilat/utilat modern. Zona accesibila, linistita situat in zona mall Vitan, cu loc de parcare. Chirie lunara:...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 18:31
400 €

superoferta, cf. 1, semidec., et 4, renovat si mobilat modern, utilat complet, frigider, masina de spalat, aragaz, tv. Cu imbunatatiri: g, f, p,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 18:30
320 €

curat, disponibil imediat,

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 17:53
410 €

3 camere, et 1, mobilat, utilat, aragaz, frigider, masina de spalat, AC, LCD, centrala termica, proprietar serios, acces facil Romana, Victoriei,...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 17:50