Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 346 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
500 €

mansarda, 2 dormitoare, mobilata si utilata modern, aragaz, frigider, dresing, LCD, aer conditionat, bucatarie inchisa dotata cu centrala termica,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:30
399 €

metrou 2 min., confort 1, parter din 4, 2 grupuri sanitare, centrala termica, aer conditionat, masina de spalat/uscat rufe, cuptor electric, 2 loc...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:13
200 €

cf. 2, etaj 9/10, curat, fara imbunatatiri,

 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 17:00
450 €

2 gr. sanitare, recent renovat, totul nou, pat matrimonial, canapea extensibila, dressing, tv, ac, bucatarie mobilata/utilata complet, plita...

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:00
600 €

et. 2, vedere lateral, spate, paza, bloc monolit, stradal, mobilat, utilat complet, liber, AC, usa metalica, termopan, usa metalica. Pozitionare...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:59
850 €

concept unicat, impecabil, et. 1/ 4, an 2013, mobilat, utilat lux, SPA parcare subterana, renovat 2016, foarte luminos, vedere superba padure plus...

 • Suprafata 210 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:55
600 €

amplasat pe Ion Mihalache la 5 minute de mers pe jos de Kiseleff, Arcul de Triumf si parcul Herastrau, vedere spate, bloc reabilitat termic, etaj...

 • Suprafata 98 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:51
350 €

Dreptatii, confort 1, semidecomandat, etaj 1, masina de spalat, 2 bai, 1+1 garantie.

 • Suprafata 75 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:42
350 €

3 camere, 2004, etaj 3, bucatarie partial mobilata, centrala proprie, aer conditionat, loc parcare, pret negociabil,

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, azi, 16:40
350 €

et. 2/4, 2 ac, masina de spalat, frigider, cuptor cu microunde, tv, recent renovat, gresie, faianta, termopan, foarte aproape de Mega Mall,

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:32
310 €

etaj 7/9, stradal, spatios, aproape de intersectia cu B-dul Basarabiei, semimobilat, utilat, renovat recent, balcoanele modificate, aer...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:30
550 €

lux, 2 bai. Loc de parcare. Etaj 12. Mobilat complet. Terasa de 20 m.

 • Suprafata 104 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:30
1.100 €

bloc 2007, etaj 1/2, singur pe nivel, living, 2 dormitoare, 2 bai, bucatarie utilata complet, incl. masina de spalat vase, balcon, centrala...

 • Suprafata 117 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:20
449 €

ultracentral, str. bis. Amzei, Calea Victoriei, renovat: g, f, p, t, usa metalica, usi int noi, complet mobilat+utilat modern, totul de calitate, 2...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:18
450 €

ap. 3 camere, sit. la 10 min. de Scoala Americana si Baneasa si Ikea, transport metrou, toate facilitatile unui complex nou, comision 0%, plata 1+1,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:15
650 €

spatios, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, complet renovat, mobilier modern, bucatarie echipata, dressing mare, scara civilizata cu paza, zona...

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:12
300 €

amenajat complet, et. 9/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ac, canapea piele, LCD, cablu, internet, aragaz, frigider, cuptor...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:12
890 €

etajul 7/10, finisat ultralux, mobilat 2015, 2 locuri de parcare, vedere gradina, parc. Exclusivitate, cheile sunt disponibile in agentie,

 • Suprafata 132 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:10
550 €

gresie, parchet, t. aluminiu, usa metalica, jaluzele electrice, contorizat complet, Mega Image parter, oferta proprietar, tva 19 % aplicabil.

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 15:49
250 €

contract Anaf, semidec., et. 1/4, foarte curat, imbunatatiri complete, mare spatios, 6 min. metrou, pozitie excelenta, liber 1+1 comision 100 euro,

 • Suprafata 70 mp
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 15:45
350 €

Superb, spatios, extrem de luminos, balcon, 2010, ratb 302, zona rezidentiala, mega Image, canalizare, gaze, enel, apa, o alegere excelenta!

 • Suprafata 112 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:38
1.100 €

Aleea Privighetorilor, apartament 3 camere, situat la parter cu gradina amenajata, loc de parcare si boxa la subsol, 3 bai, complet mobilat modern,...

 • Suprafata 140 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:38
280 €

3 cam., mobilat modest, utilitati noi, sigilate, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, garantia in 2 rate, aproape metrou,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, azi, 15:37
490 €

proprietar, liber, camere nemobilate(se pot mobila), bucatarie mobilata si utilata modern, foarte curat, renovat total recent, bloc foarte...

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:30
350 €

etaj 1, renovat recent, aer conditionat, mobila noua, stradal, liber, contract declarat la Anaf,

 • Suprafata 69 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:23
350 €

confort 1, etaj 4, 2 balcoane, modern, gresie ,faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat ,aragaz, frigider, tv, aer conditionat,...

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:22
350 €

vis-a-vis statie 41, cu contract legal inclus in pret, acces imediat Crangasi Cora Lujerului Politehnica la 5 min. metrou, confort 1 sp, termopan...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:53
750 €

complet mobilat si utilat lux, etaj 3/10, lift, balcon, 2 bai, 2 paturi matrimoniale, contract Anaf.

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:50
250 €

et. 7/10, mobilat clasic, utilat complet, curat, termopan usa metalica, gresie, faianta, bloc civilizat, curat, liber, apropiere Auchan, Lidl,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:45
300 €

Liceul Eugen Lovinescu, et. 7/10, bucatarie mobilata, aragaz, aer conditionat, balcon, liber, pret negociabil la termen lung, bloc curat cu 2...

 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:44
300 €

Valea Argesului, et. 4, mobilat modern, utilat complet, zugravit, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, aer conditionat, contorizat,...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:43
475 €

Kogalniceanu, Facultatea de Drept, foarte aproape de metrou Eroilor, et. 3 camere mobilat, 5/7, vedere mixta, termopan, parchet bambus, gresie,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:41
500 €

ap. situat la parter/3, proapspat renovat, utilat,

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:39
350 €

la doar 3 minute de metrou, apropiere parc IOR, stradal. Liniste, vedere deschisa, foarte spatios, renovat integral, amenajat modern, dotat...

 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:36
1.350 €

adiacent, zona linistita si curata, imobil nou 2012, apartament luxury 3 camere, posibilitate recompartimentare, pretabil activitate birou sau...

 • Suprafata 149 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 14:36
650 €

Coltei, ultracentral, deosebit, mobilat modern, etaj 1/7, fiecare dormitor are baie si dressing, 3 bai, parchet, gresie, faianta, termopan, c-tie...

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:33
400 €

mobilat complet, bucatarie mobilata si utilata, imbunatatiri: parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat. Vecinatati: Universitate, Izvor,...

 • Suprafata 73 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:31
450 €

apartament cu balcon la parter inalt, baie si grup sanitar, parcul Herastrau in imediata apropiere. Imobil reabilitat, contract Anaf, loc parcare

 • Suprafata 81 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:26
750 €

apartament luminos, mobilat complet sau mobilat partial, etaj 6/7, imobil nou cu lift, parcare rezervata. Parcul Herastrau, cartierele Primaverii,...

 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:25
 

Cetatea Histria, apartament 3 camere, modern, imbunatatiri, faianta, gresie, aer conditionat, masina spalat, TV, particular;

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:25
350 €

metrou, etaj 2/10, mobilat si utilat complet, parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionate, TV. Vecinatati: Titulescu-Banul Manta,...

 • Suprafata 62 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:14
325 €

120, Al. Vlasiei, et. 9/10, curat, aer conditionat, parchet, gresie, usa metalica. Aproape de statia de autobuz, piata, scoli/ gradinite, o luna...

 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:13
 

renovat, mobilat, doua bai, spatiu parcare curte, supraveghere video, 400 euro/ luna, vanzare: 88.600 euro;

Bucuresti, azi, 14:13
650 €

metrou, bloc reabilitat termic, aer conditionat, balcon, mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata complet, renovat recent, spatios....

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:12
1.100 €

et. 3/4, vis-a-vis de Ateneul Roman. Ideal pentru o familie, spatios, renovat recent, totul nou, disponibil imediat. Detalii la telefon.

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:11
450 €

mobila lux, ac, masina spalat, ambele dormitoare cu paturi duble, matrimoniale, 2 grupuri sanitare, bucatarie inchisa, vecinatati: piata Unirii,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:11
390 €

proprietar, apartament modern, 2 bai, bucatarie + living open space, mobilat partial si utilat, ANL Brancusi. Bloc 2009, zona linistita, perfect...

 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:55
250 €

etaj 4/8, mobilat si utilat complet, frigider, masina de spalat, aragaz, aer conditionat, langa metrou Basarab, balcon inchis, bloc reabilitat...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:40
700 €

in bloc nou, an constructie 2016. Centrala proprie. Etajul 3/3.

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 13:39
 

ofer 2 apartamente cf. 1, etaj 2/8, mobilat, utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, balcon...

Bucuresti, azi, 13:39