Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 284 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
480 €

vedere parc IOR, etaj 9/10, suprafata 72 mp, complet mobilat si utilat,ac, tv, renovat, acces stradal, 6 minute metrou, bloc reabilitat, liber,

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:42
800 €

arhitectura interbelica, langa Gradina Icoanei, etaj 4/7, suprafata 95 mp utili + 25 mp terasa deschisa, complet mobilat si utilat, 2 dormitoare, 2...

 • Suprafata 120 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:23
400 €

3 camere langa Parcul Verdi, Floreasca, decomandat, parter, 65 mp, cu loc de parcare, boxa pe palier, gresie, faianta, termopan,

 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:46
400 €

apartament 3 camere renovat recent, et. 4 /10, mobilat si utilat, disponibil imediat.Balcon de 13m lungime inchis cu termopan, parchet, reabilitat...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:55
550 €

ultracentral: Inchiriez ap. 3 camere, 2/8,

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:38
550 €

etaj 4/8, cf 1, vedere mixta, termen lung, contract Anaf, 1+1, vecinatati: Floreasca, Stefan cel Mare, Perla, Victoriei, Dinamo;

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:11
330 €

bloc stradal, cf. 1, semidec., 2/9, mobilat modern si utilat complet, imbunatatiri, vedere mixta, 2 balcoane, se inchiriaza cu 15 Sept., pret neg.,...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:08
450 €

bloc Loto, etaj 2/8, mobilat si utilat, renovat, imbunatatiri, liber, 1+1. Vecinatati: Nerva Traian,Timpuri Noi, Tineretului, Alba Iulia, Decebal,...

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:59
370 €

Apartament de inchiriat pe termen lung, etaj 1/3, renovat (g, f, p, t), mobilat si utilat complet, disponibil imediat. Conditii de inchiriere...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:27
345 €

intrare comuna, acces prin hol comun, 2 dormitoare mari living cu bucatarie open-space, pereti imbracati in lambriu, pardoseala parchet laminat,...

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 16:53
350 €

renovat capital acum, 2 bai, cabina dus si cada, parchetul, aerul conditionat, mobilierul de bucatarie, canapeaua extensibila living si usa...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:43
400 €

et. 1 in vila P+2, renovata recent, locatie reprezentativa pt. firme/birouri, mobilat office, bucatarie utilata, centrala proprie, aer...

 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:42
1.200 €

Apartament nou, langa metrou Grozavesti, 3 cam. 2 bai, 90 mpc + 90 mp terasa, mobilat,

 • Suprafata 180 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:41
350 €

Nicolae Grigorescu mobilat si utilat 1+1 avans,

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:39
460 €

stradal, mobilat si utilat complet de lux, multiple imbunatatiri, proprietar,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:38
1.200 €

proaspat renovat, parchet masiv, 2 grupuri sanitare, bucatarie complet utilata, aer conditionat, terasa 40 mp, loc parcare subterana, paza, etaj 4....

 • Suprafata 115 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:37
800 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Bulevardul Unirii. Inchiriere apartament 3 camere Bulevardul Unirii, nr...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:37
700 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Calea Calarasilor. Inchiriere apartament 3 camere Unirii, Calea...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:37
600 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 3 camere Unirii, Zepter, Aleea Emil Botta.

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:37
690 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament, in zona Unirii. Inchiriere apartament 3 camere Calea Calarasilor, strada Parfumului...

 • Suprafata 115 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:36
700 €

apartament 3 camere renovat in totalitate. Decomandat, cu imbunatatiri, in cladire fara risc seismic. Boxa de 10 mp. Ideal pentru locuit sau birou.

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:36
600 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Piata Alba Iulia. Inchiriere apartament 3 camere Alba Iulia - Burebista, langa...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:36
780 €

modern, privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Unirii. Inchiriere apartament 3 camere Unirii, Cantemir...

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:36
700 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Unirii. Inchiriere apartament 3 camere Calea Calarasilor, intersectie cu...

 • Suprafata 115 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:36
800 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Bulevardul Unirii. Inchiriere apartament 3 camere Bulevardul Unirii, nr...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:36
600 €

ultramodern, privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 3 camere Unirii - Zepter - Aleea Emil...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:35
699 €

Inchiriere apartament de 3 camere Herastrau, 2 dormitoare, 1 baie, mobilat modern, suprafata 92 mp, etajul 1, in imobil nou, ideal locuinta.

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:30
470 €

inchiriez pe termen lung apartament 3 cam., bloc nou, cu loc de parcare in subsol.

 • Suprafata 81 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 16:08
250 €

inchiriez apartament 3 camere semidecomandat in zona Titan langa parcul IOR aproape de metrou Dristor si Grigorescu, mobilat clasic, utilat, zona...

 • Suprafata 71 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:34
350 €

metrou, mobilat/ utilat complet, parchet, gresie, faianta, aer conditionat. Vec: Crangasi, Politehnica, Veteranilor, Plaza Mall, Afi Cotroceni,...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:27
400 €

Mobilat modern si utilat complet, etaj 2/8, gresie, faianta, parchet, termopan, aragaz, masina de spalat, frigider, tv, ac, renovat recent. Vec:...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:21
550 €

proprietar ofer spre inchiriere apartament 3 camere, in vila, Pta Domenii, s.u. aprox. 70 mp, et 1/2, foarte curat, acces interfon,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:14
315 €

apartament 3 camere, etaj 3/8,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:14
440 €

loc parcare, etaj 4/8, suprafata 72 mp, complet mobilat si utilat nou, finisaje superioare, ac, tv, liber, acces stradal, vedere spate, zona...

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:12
400 €

3 camere, conf. 1, sd, 2/9, stradal pe sos. Mihai Bravu, langa Bucur Obor, cu toate imbunatatirile, g, f, p, t, um, ac, nu a mai fost inchiriat,...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:41
500 €

la intersectie cu Bd. Mihai Bravu, 80 mp, decomandat, etaj 5/8 intr-un bloc din 1996 foarte civilizat ce beneficiaza de supraveghere video,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:33
400 €

stradal, et. 4/5, lift, decomandat, mobilat modern, utilat cu aragaz, hota, frigider, tv, ac, gresie, faianta, parchet, termopan, 3 balcoane...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:21
300 €

5 min. Afi Cotroceni, renovat total, contract Anaf inclus, 6/10, imbunatatiri t, um, p, g, f, mobilat si utilat complet, curat, luminos, apropiere...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:20
375 €

amenajat din 4 camere, etaj 2/10, curat, dormitoare si bucatarie mobilate, parchet lemn masiv. Amplasat la 1 min. piata si 3 min. de metrou, parc,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:17
1.500 Lei

Campia Libertatii, inchiriez ap. 3 camere, mobilat, utilat,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:08
600 €

apartament in vila, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, garaj, pozitie deosebita, contract Anaf...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:00
550 €

Guvern, bloc 1992, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Dorobanti, Piata Romana, Stefan cel Mare.

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:57
500 €

nedecomandat, parter, cu balcon inchis, semimobilat, utilat, langa Parcul Floreasca,

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:45
350 €

Drumul Taberei, Auchan, apartament 3 camere, renovat 2017, mobilier modern/ nou, utilat complet, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica,...

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:53
550 €

prima inchiriere, etaj 3/9, spatios, curat, contorizat, mobilat/ utilat complet, modern, toate imbunatatirile, liber, 1+1. Vecinatati: Pantelimon,...

 • Suprafata 96 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:48
300 €

apartament de 3 camere, confort 1, etaj 2/4, renovat si igienizat recent, bloc civilizat, reabilitat termic, zona verde, ideal familie,

 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 12:46
500 €

et. 5, renovat recent, finisaje de calitate, 2x balcoane inchise, mobilat modern, 2xaer conditionat, tv lcd. Vec: Sala Platului, Cismigiu,...

 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:46
600 €

stradal, 95 mp utili, 1995, 6/8, decomandat, living open space cu hol, 2 bai, 2 balcoane, centrala proprie, mobilat + utilat, vedere mixta, liber,...

 • Suprafata 105 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:41
499 €

Victoriei, stradal, 7/9, circular, renovat recent, bucatarie patrata mobilata, utilat complet, mobilat complet, 3 x balcon, 2 minute metrou,...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:40
450 €

utilat, mobila moderna, aer conditionat, TV, masina de spalat, frigider. Vecinatati: Prosper, Afi Cotroceni, Drumul Taberei, Panduri, Palatul...

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:31