Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 376 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
850 €

etajul 6/10 intr-un bloc nou 2017, confort 1, decomandat, cu o suprafata de 80mp,centrala termica proprie, tamplarie pvc Gealan(6camere), 2 x aer...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 21:11
250 €

Lidl, cf. 1, 2/4, gresie, faianta, parchet, termopan, ac,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 21:07
300 €

particular 3 camere iancului mobilat utilat

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:57
 

inchiriez ap. 3 camere, gresie, faianta, termopan, aer conditionat;

 • Mobilat partial
Bucuresti, azi, 20:55
350 €

inchiriez apartament 3 camere, parter inalt, zugravit luna august, centrala proprie, termopan, parchet, mijloace transport 20 m, chirie

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:51
350 €

inchiriez ap. 3 cam., la 5 min. de metrou, piata, RATB,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:20
550 €

Nicolae Filipescu, et. 6/8, decomandat, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, 2 unitati ac, geamuri termopan, usa metalica, toate imbunatatirile, merita...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:09
450 €

Caderea Bastiliei. etaj 2, liber, mobilat si utilat complet modern, amenajat, conditii de lux, situat la 3 minute de metrou, bucatarie spatioasa, 5...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:04
400 €

apartament cu 3 camere pe bulevardul Timisoara, intre Plaza si AFI. Apartamentul este mobilat si utilat. Exclus agentii. Pentru programat o...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:51
 

an 1987, et. 8, aer conditionat, contorizat, catv,

 • Suprafata 80 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:19
350 €

1/6, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat, centrala termica:

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:08
500 €

apartament premium 13 Septembrie. Inchiriez apartament cu 3 camere, decomandat, renovat cu finisaje premium, complet mobilat si utilat.

 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:05
275 €

10 minute metrou Eroii Revolutiei, confort 1, masina spalat, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, negociabil

 • Suprafata 0 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:21
250 €

p/8, mobilat complet, utilat, termopan, masina de spalat, balcon inchis, loc parcare ADP, disponibil imediat. Vecinatati: Favorit, Sibiu, AFI...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:36
300 €

3 camere, confort 1, etaj 4, decomandat, spatios, 75 mp, renovat, mobilat si utilat complet, termopan, bloc reabilitat, loc parcare inclus,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:25
450 €

inchiriez ap 3 camere semidecomandat in Militari, Bdul Uverturii la intersectia cu Dealul lui Tugulea, et. 7/9, mobilat, masina de spalat, aragaz,...

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:56
500 €

Parc Garibaldi, etaj 2/3, apartament elegant, renovat, se poate mobila complet la cerere, bucatarie complet mobilata si utilata, dressing; termen...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:55
300 €

langa bdul 1 Decembrie, complet mobilat de calitate si complet utilat, situat in cartierul Titan langa Piata Minis pe str. Barajul Bistritei, la...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:39
499 €

Barbu Vacarescu Kaufland 10 min metrou Stefan cel Mare, 2/4, bloc 1990 reabilitat, 2 bai, 2 balcoane, renovat integral recent, gresie, faianta,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:15
420 €

urgent, avans 1+1,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:00
690 €

5 min metrou Muncii. Intrare stradala, Paza/video in scara. Etaj 2, renovat complet sep 2017. Instalatie sanitara si electrica nou. Nemobilat....

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 15:50
300 €

apartament situat int-un imobil nou la etajul 1, mobilat si utilat modern (mai putin un dormitor), living open space cu bucataria, spatios, balcon...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:40
300 €

3 cam., 7/10, renovat, neg.,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:30
500 €

etaj 4, mobilat complet, modern, bucatarie mobilata si utilata, 2x aer conditionat, balcon, termopan, parchet, ms, tv LCD. Vec: Tineretului,...

 • Suprafata 75 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:29
350 €

Mosilor calea, stradal, ap. 3 camere, 3/8, bloc nou, termoizolat, semidecomandat, foarte curat, balcon mare inchis termopan, mobilat simpatic,...

 • Suprafata 86 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:27
450 €

inchiriez apartament 3 camere in zona Traian, Decebal, Unirii (strada Labirint), finisaje de lux, hol, bucatarie, dining, living, dormitor, baie,...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:06
500 €

metrou, mobilat si utilat modern, renovat recent, 2 gr sanitare, aer conditionat, masina de spalat, frigider, plita cuptor, LED. Vec: Unirii,...

 • Suprafata 75 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:57
300 €

apartament 3 camere, situat in zona LUJERULUI,foarte aproape de PIATA VETERANILOR si statia de METROU LUJERULUI,la parterul unui imobil cu 10...

 • Suprafata 66 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:28
330 €

mobilat si utilat complet, etaj 5/10, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat. Loc de parcare platit. Contract ANAF. Vec:...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:27
550 €

metrou, mobilat modern si utilat complet, aer conditionat, tv, spatios, 1+1. Vecinatati: Centrul Vechi, Corneliu Coposu, Decebal, Alba Iulia,...

 • Suprafata 77 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:22
300 €

stradal, p/4, cf. 1, dec, g, f, p, t, um, mobilat mai putin un dormitor, utilat, zona linistita cu acces la mij de transport in comun, parc IOR, bl...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:18
330 €

apartament 2 camere, Drumul Taberei colt cu Valea Ialomitei

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:17
400 €

Proprietar inchiriez apartament 3 camere decomandat, p/4, partial mobilat si utilat, g, f, p, termopane, balcon inchis, curat, foarte frumos,...

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 14:09
400 €

Afi Cotroceni, Orizont, et. 1/4, semidec, mobilat modern, si utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 a.c.,...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 14:09
400 €

Apartament 3 camere, 2 bai,complet mobilat si utilat, loc parcare,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:08
350 €

3 camere complet mobilate si utilate (centralal termica, aer conditionat, masina spalat rufe, frigider, aragaz, aspirator),1 baie, 1 loc de...

 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:41
385 €

AFI, stradal, Bld Timisoara, confort 1, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat, figider, utilat si mobilat complet.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:31
330 €

Chilia Veche, etajul 3/4, semidecomandat, bloc reabilitat, mobilat si utilat complet, liber, 1+1 garantie.

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:27
580 €

apartament in vila,100 mp, 2 gr. sanitare, etajul 1/p+2, amenajat, modern, contract ANAF,

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:08
450 €

et. 6/8, mobilat/utilat pentru birouri, frigider, 2 conexiuni internet, 2xAC, renovat recent, contract inclus. Vecinatati: 13 Septembrie,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:55
430 €

ap. 3 cam., 4/8, 2 gr. sanitare, liber, contract ANAF,

Bucuresti, azi, 12:53
450 €

parter, reabilitat, aer condeitionat, ideal biurouri sau locuit,

 • Nemobilat
Bucuresti, azi, 12:50
499 €

imobil reabilitat termic, decomandat, 2 grupuri sanitare, mobilat mdoern, bucatarie mobilata si utilata complet, 2 balcoane, 3 tv, 2 ac, renovat...

 • Suprafata 101 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:41
550 €

MOSILOR,INCHIRIEZ AP 3 CAMERE,MOBILAT SI UTILAT ,ETAJ 5/8,ANUL CONSTRUCTIEI 1986,PRET 550 EURO USOR NEGOCIABIL,TEL 0725 783 201/0766 333 192

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:38
550 €

7/8, 1982, renovat, dotari maxime, elegant, 2+1,

 • Suprafata 90 mp
 • Mobilat
Bucuresti, azi, 12:37
500 €

semidec, etaj 4 din 8, nemobilat si neutilat, centrala proprie, aer conditionat, ideal firma, apropiere mijloace de transport, liber

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 12:34
300 €

3 cam., bloc stradal, 3 camere cf.1, modern, liber, etaj 2, merita vazut.

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:32
275 €

agentie, stradal, et 1, bloc anvelopat, mobilat si utilat complet, imbunatatiri, recent renovat, foarte curat, contorizat, liber, excelent...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:30
1.300 Lei

Drumul Taberei, piata Valea Ialomitei, Materna, particular, exclus agentii, decomandat, 2 balcoane, 2 bai,mobila noua, gresie, f, p, termopane, usa...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:30
500 €

Balcescu, bloc 1984 reabilitat termic, decomandat, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, adiacent...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:27