Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 321 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
330 €

ap. proaspat zugravit, prima inchiriere, 2 balcoane inchise, foarte bine situat, stradal, vis-a vis de Sir, distanta de 150 m fata de metrou...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:08
350 €

spatios, linistit, parcare facila langa bloc, mobilat modern, utilat, spatios, luminos, zona verde, negociabil,

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:08
400 €

3 min Plaza Mall, amenajat si mobilat lux, et. 8/10, imbunatatiri ac, t, um, p, g, f, usi noi, mobilier modern, LCD, liber, apropiere piata/parc...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:07
300 €

renovat. impecabil. 8/10, imbunatatiri ac, t, um, p, g, f, mobilier nou, utilat complet, liber, acces imediat tramvai 41, apropiere Afi Cotroceni,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:07
280 €

contract ANAF inclus, 2 grupuri sanitare, 9/10, loc parcare ADP, mobilat si utilat complet, imbunatatiri: ac, t, um, p, g, f, apropiere Politehnica...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:06
320 €

linia 139, troleibuz 96, apropiere 13 Septembrie, autobuze 368, 226, mobilat modern, 1/4, foarte curat, masina spalat, parchet, termopan,

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:04
1.000 Lei

3 camere, 6/10, zugravit proaspat,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:57
480 €

in spate la cafeneaua Zvon, baie grup sanitar, semidecomandat, 77mp utili, plus 2 balcoane, unul de 11mp, al doilea 2,45mp. Imobilul este mobilat,...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:46
330 €

zona linistita, multa verdeata, scara curata, 2 lifturi, luminos, 6/10, zugravit nou termopan, parchet nou, gresie, faianta, pat si canapea...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:46
1 €

proprietar, student, 22 ani, inchiriez gratis contra menaj 1 camera in ap. cf. 1, etaj 2/4, curat, zona civilizata, scoala, gradinita, magazine,...

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:22
515 €

bloc 1989, bucatarie mobilata, 2 aer conditionat, termopan, parchet, usa metalica, apometre, repartitoare, liber

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:08
300 €

confort 1, renovat recent, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, lcd, aer conditionat, masina de spalat, 2 grupuri sanitare, loc parcare ADP,...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:03
300 €

cf. 1, etaj 3/4, modern, bloc reabilitat termic, loc parcare, masina de spalat, boxa subsol, instalatii sanitare si electrice schimbate, usi...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:03
390 €

stradal, etaj intermediar 5/10, mobilat si utilat, renovat, tv, internet, cablu, lift, bloc reabilitat, interfon, 4 minute metrou Obor, liber,

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:02
380 €

confort 1, etaj 8/8, zona foarte linistita 8 minfinisaje standard, integral mobilat si echipat, aer condiționat, internet

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:00
400 €

mobilat modern, utilat, termopan, ac, masina spalat, disponibil imediat, foarte curat, 2 gr. sanitare. Vecinatati: metrou Tineretului la 8 min. pe...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:58
300 €

et. 4, gresie, faianta, termopan, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, acces rapid la mijloacele de transport in comun, 1+ 1 garantie, liber de la...

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:48
350 €

etaj 2, aer conditionat, apropiere metrou,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:34
300 €

bloc 1984 reabilitat termic, etaj 2, renovat, 80 m, modern, 2 dormitoare paturi duble, zugravit recent, renovat, balcon spatios, 2 lifturi, loc...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:24
340 €

et. 5/8, modern, centrala proprie, liber,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:14
38 €

proprietar, pozitie exceptionala, spatiu generos etaj 2 din 6 bloc nou 2014, ideal birou, clinica, locuinta linistita, sau regim hotelier etc.

 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 08:29
500 €

Inchiriez apartament 3 camere,Mosilor,Eminescu,Str Toamnei,RENOVAT ACUM,PRIMA INCHIRERE,semidecomandat,suprafata aprox 75 m2,etaj 4/5,complet...

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 03:05
400 €

inchiriere apartament 3 camere, confort 1, (zona Oraselu Copiilor),

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:20
750 €

situat in bloc nou, la etajul 2/3, mobilat si utilat complet modern, centrala proprie, loc de parcare si boxa in subteran. Vecini: Floreasca,...

 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:38
799 €

situat la etajul 1/7 al unui imobil nou exclusivist, complet modern, loc de parcare acoperit, elegant, spatios, finisaje premium. Apropiere...

 • Suprafata 131 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:38
500 €

bloc nou, etaj 7, vedere mixta, renovat, metrou la un minut, complexul national 5 min., termen lung, contract ANAF,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:30
400 €

5 min metrou, living, bucatarie open space, 2 dormitoare, primii chiriasi, mobilat si utilat modern, aragaz, frigider, masina de spalat, AC, 2...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:47
500 €

inchiriez ap. 3 cam., etaj 4/7, pret usor neg., tel.

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:02
480 €

Mesterul Manole, retras de la bulevard, p/4, liniste, mobilat, utilat, renovat, dormitor pentru copil, parcare facila , vedere mixta, termen...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:53
1 €

Cortina Rezidence, finisaje inalta calitate, 125 mp, 10/12, liber, loc parcare, disponibil la inchiriere mobilat sau partial mobilat.

 • Suprafata 125 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:08
1.725 Lei

inchiriez apartament Str. Ritmului, etaj 1/10, 3 camere, parchet, gresie, faianta, 2 balcoane mari, proaspat renovat, 2 bai, tel:

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:45
400 €

mobilat si utilat. Se inchiriaza doar pe termen lung. Colaborez cu agentii imobiliare fara comision.

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:37
300 €

ap. 3 camere (Aleea Lunca Siretului), etaj 2 din 4, balcon inchis, loc parcare, utilat (masina spalat, masina spalat vase, microunde, aragaz)....

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:35
350 €

situat la etajul 6 din 8. Spatios, cu bucatarie deschisa, renovat. Vedere spre bulevard. Blocul a fost reabilitat termic, la 3 min de metrou,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:29
450 €

Va oferim spre inchiriere un superb apartament de 3 camere renovat,totul nou si de calitate.Situat la parter ideal pentru birouri sau...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 16:28
370 €

inchiriez ap. 3 camere, utilat si mobilat lux. 2 aparate de aer conditionat, frigider, aragaz, doua grupuri sanitare. Exact ca in poze. Privat. Pt...

 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:20
420 €

inchiriez apartament 3 camere, in Drumul Taberei. Apartamentul se afla la 5 minute de Parcul Moghioros, Auchan, Kauffland, tramvai 41,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:51
 

particular, caut spre inchiriere un apart cu 3 camere in imediata apropiere a pietei, Big (Sudului) mobilat/ semimobilat, tel.

 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:40
275 €

1/4, zona verde, bloc civilizat, cf. 1, foarte curat, cu imbunatatiri, 2 dormitoare+1 living, balcon, spatios, baie mare, bucatarie, cablu...

 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:59
670 €

strada Nicolae Constantinescu, lux intr-un bloc din 1984 reabilitat termic, etaj 3/4, renovat 2017, 2 bai ,bloc cu 2 intrari, aer conditionat,...

 • Suprafata 75 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:50
490 €

3 camere, 2 bai, A/C, usa metalica, termopan, 8/8, izolat termic, mobila Ikea, dulapuri largi, proprietar, frigider+mas. spalat,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:59
350 €

proprietar - inchiriez 3 camere, etaj 4/8, Sos. Oltenitei bloc stradal, AC amenajat 3 dormitoare+ dining room, curat, modern, 2 bai, scara curata,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 00:26
600 €

5 min Metrou Obor, apartamentul face parte dintr-o cladire inchiriata doar la firme. Este in curs de renovare. Se pot aduce unele modificari in...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 22 apr, 22:56
800 €

bloc nou 2009 in complex rezidential InCity (sala fitness, spa, piscina), mobilat lux, 2 gr. sanitare, 2 locuri de parcare in garaj subteran....

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 apr, 22:46
500 €

mobila lux, ac, masina spalat, ambele dormitoare cu paturi duble, matrimoniale, 2 grupuri sanitare, bucatarie inchisa, vecinatati: piata Unirii,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 apr, 22:45
 

apartament situat in Piata Alba Iulia, et 2, bloc monitorizat, paza 24/24 renovat, gresie, faianta, termopan, parchet, liber, negociabil,

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 22 apr, 22:10
360 €

bloc nou, 10 apartamente, loc de parcare in curtea imobilului, nobilat utilat nou, revent zugravit, liber,

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 apr, 22:02
1.250 €

Apartament 3 camere în complex Rezidențial Central Park pentru închiriat etj 8 din 11 complect mobilat și utilat 1 balcon ac termopane...

 • Suprafata 123 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 apr, 18:26
700 €

luminos, recent renovat, mobilat si utilat complet. Situat intre statiile de metrou Tineretului si Timpuri Noi, 1 minut de intrarea in parcul...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 apr, 17:38
650 €

constructie 1999. Central, modern, complet mobilat si utilat. Acces metrou, 2 min. 10 min. pe jos de P-ta Romana. Strada linistita. Curte proprie...

 • Suprafata 87 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 apr, 17:28