Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 322 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
500 €

Coposu, ap. 3 camere confort 1 decomandat, situat la etajul 6/8, mobilat si utilat complet, parchet, gresie, faianta, termopan, usi noi, vedere...

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:22
800 €

inchiriere apartament in zona de nord a capitalei pe malul Lacului Baneasa.

 • Suprafata 118 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:58
300 €

Gorjului metrou la 2 minute, cf. 1 decomandat, etaj 7/10, 2 balcoane, 2 gr sanitare, termopan, usa metalica, mobilat si utilat complet modern,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:46
650 €

mobilat si utilat ultracomplet, la 2 minute de mers pe jos pana la gura de metrou Timpuri noi, si 5 minute pana la gura de metrou Tineretului,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:27
400 €

2 balcoane, dotat cu centrala termica, aer conditionat, mobilat si utilat complet, nou si modern. Prima inchiriere.

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Otopeni, ieri, 15:27
300 €

parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, vedere mixta, strazi amenajate, vis-a-vis metrou, 1+1,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:14
450 €

2/7, imobil stradal fara risc, reabilitat 2008, utilat modern, termopan, climatizare, instalatii noi, liber,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:55
500 €

renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, pozitie deosebita, adiacent Sala Palatului, Cismigiu, Piata...

 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:55
650 €

apartamentul cu 3 camere in care te vei simti ca acasa, este acum de inchiriat.

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:54
550 €

Aerogarii, mobilat si utilat modern, imobil nou, parcare, balcon, centrala proprie, a.c, masina de spalat, frigider, cuptor, plita, LED. Vec:...

 • Suprafata 80 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:51
500 €

et. 4/ 8, mobilat/utilat modern, contract inclus, 3xTV LED, ac, plita+cuptor, renovat recent, 2 bai, balcon, pret negociabil. Vec.: Sebastian,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:45
330 €

Bucla, etaj 5/10, renovat recent, dotat cu masina de spalat, aragaz, frigider. Vecinatati: Piata Moghioros, Auchan, Billa, Kaufland. Pentru...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:36
270 €

3 cam., cf. 1, 4/8, toate imb., foarte civilizat,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:30
460 €

imobil reabilitat termic, etaj 6, aer conditionat, mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata complet, renovat recent, spatios. Vec: Romana,...

 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:23
395 €

la 5 min. de metrou Titan si RATB, et. 2 din 4, mobilat si utilat, (2,5 camere cu mobila noua), renovat, 2 gr. sanitare, Radet, langa parc IOR si...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:58
350 €

3 camere, parter din 4, gresie, faianta, parchet, termopane, ideal pentru o familie, se inchiriaza pt. minim 1 an, piata Crangasi, metrou la 5...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:56
600 €

conf. 1, et. 4/8, recent renovat, 2 aer conditionat, 2 gr. sanitare, loc parcare, mobilat utilat. Pret discutabil,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:50
550 €

3 camere, complet mobilat si utilat, bloc nou 2016, nelocuit, totul nou, etajul 2 din 6, centrala termica proprie, lift, 12 min metrou Iancului,...

 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:48
700 €

Dimitrie Pompeiu, Petricani, Nord, 3 camere, lux, mobilat, utilat, liber, totul nou, avans garantie 1+1.

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:43
550 €

etaj 1/8, 3 balcoane, masina de spalat, aer conditionat, geamuri termopan, usa metalica, bloc din 1970 reabilitat termic, gradina liber.

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:32
550 €

apartament 3 camere, decomandat, amenajat recent, mobilat complet, modern, utilat cu plita electrica, cuptor electric, masina de spalat vase,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:30
425 €

Carol Davila, pt. firme/locuit, apartament stil, cochet, nemobilat, in vila renovata, et. 1, singur pe nivel, baie plus grup sanitar, centrala...

 • Suprafata 77 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:19
470 €

apartament 3 camere decomandate Baneasa/Ficusului, mobilat/utilat, 2 bai, 2 balcoane, suprafata 85 mp, loc parcare, luminos, orientare est-vest,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:14
400 €

etaj 2/8, doua dormitoare, 2 grupuri sanitare, parchet, termopan, usa metalica, langa metroul Tineretului, Timpuri Noi, facultati Titulescu, Cantemir,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:14
350 €

zona AFI Palace, pozitie buna, bloc stradal, etajul 3/10, apropiere mijloace de transport, disponibil imediat,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:08
550 €

110 mp, mobilat complet modern, bucatarie mobilata si utilata, centrala proprie, curte proprie 60 mp, terasa proprie, 2 locuri de parcare....

 • Suprafata 110 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:04
1.200 Lei

inchiriez pe termen lung apartament 3 camere cu doua bai situat in bariera Bucuresti str. B-dul Bucuresti nr.2D. Apartamentul este modern mobilat,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Ploiesti, ieri, 12:57
460 €

etaj 7/8, bloc 1959, fara risc seismic, renovat complet, luminos. Bucatarie mobilata si utilata, masina de spalat inclusa. Loc de parcare in...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:53
400 €

utilat si mobilat modern, (ac, tv, frigider, aragaz, cuptor) cf. 1, 2 balcoane, stradal.

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:49
450 €

et. 4, particular, gresie, faianta, ac., parchet, mobilat si utilat modern, usa metalica, 2 gr. sanitare, 2 balcoane,

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 12:42
450 €

70 mp, etaj 3/8, mobilat si utilat complet, proaspat renovat, Tv, Ac, masina de spalat, frigider, finisaje de buna calitate, acces rapid metrou....

 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:40
299 €

1/4, bloc civilizat, proaspat zugravit, 2 bai, balcon mare, interfon, scoala si gradinita, foarte linistit, contorizat, pentru familie, minim 1 an.

 • Suprafata 68 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:34
550 €

etaj 5, contract, rulouri exterioare, doua grupuri sanitare, renovat 2017, totul nou, mobilat, utilat complet, liber, 1+1. Vecinatati: Alba Iulia,...

 • Suprafata 92 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:34
310 €

liber, etaj 7/8, mobilat/utilat complet, toate imbunatatirile, bloc reabilitat, contract AF, 1+1. Vecinatati: Camil Ressu, Dristor, Parc IOR,...

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:30
650 €

All City Imobiliare va propune spre inchiriere 3 camere confort 1, etajul 1/4, stradal, gresie, faianta, parchet, termopn, renovat, mobilat sau...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 12:27
380 €

etajul 3/8, modern, living cu balcon, bucatarie complet echipata, 1 baie cu geam, hol cu dressinguri, 2 aparate ac, termopan, parchet, gresie,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:24
450 €

Apartament decomandat,Termopan, parchet, balcon 6m, mobilat modern, utilat complet: frigider, plita, cuptor, masina de spalat vase/rufe, cuptor...

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:24
270 €

circular, 4/10, baie + bucatarie renovate,

 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 12:23
390 €

etaj 6/10, curat, spatios, mobilat, utilat complet, renovat, anvelopat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, ac, termopan, liber, 1+1....

 • Suprafata 77 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:22
350 €

etaj 2/4, semimobilat/mobilat si utilat complet, contorizat, baie cu geam, 1 balcon, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:21
1.300 Lei

recent renovat, ideal familie, inchiriere termen lung

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Iasi, ieri, 12:20
420 €

localizat pe o strada linistita,bloc 2008, parter/4, confort 1, plus terasa 80 mp, este complet mobilat si utilat.

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:20
420 €

2/8, parchet, termopan, renovat recent, mobilat modern,

Bucuresti, ieri, 12:16
320 €

et. 1/10, mobilat/ utilat complet, 2 bai, gresie faianta,parchet, termopan, 3 dormitoare, spatii de depozitare. Vecinatati: Kaufland, Militari,...

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:07
520 €

recent renovat. Aer conditionat in fiecare camera, 2 bai, balcon, 2 locuri de parcare. Se vor plati 2 luni garantie.

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:03
350 €

Obor, mobila moderna, canapea si fotolii din piele, 2 dormitoare complete cu pat de mijloc, bucatarie mobilata si utilata, complet, gresie,...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:59
480 €

direct proprietar, ap. 3 camere, lux, bloc recent reabilitat, pret neg.,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:56
550 €

85 mp, pozitie excelenta, prima inchiriere, finisaje de calitate, parchet masiv, mobilat modern, paturi matrimoniale, dressing-uri spatioase, 2...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:55
650 €

mobilat si utilat complet, totul nou, loc de parcare, liber.

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:54
350 €

langa blocul Loto vedere spate, etajul 1 din 8, gresie, faianta, termopane, usa metalica, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, termen lung, liber,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:47