Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 284 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
400 €

mobilat si utilat complet, decomandat, ac, masina spalat, 2 gr. sanitare, centrala proprie de apartament, loc de parcare, foarte curat. Vecinatati:...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:23
500 €

3 camera in vila p+1, Piata Romana - hotel Minerva, et.1, central propie, intrare separate, 80mp, curte, pozitie foarte buna,

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:19
 

cazare muncitori conditii foarte bune, 15 lei/zi/persoana, cheltuieli incluse;

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:17
450 €

Palatul National al Copiilor, Calea Vacaresti, etaj 7, P+8, semidecomandat, 2 bai, vedere si intrare stradala, renovat, mobilat si utilat modern,...

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:10
350 €

Obregia, apropiere metrou Piata Sudului, confort 1, etaj 3/8, renovat, 2 grupuri sanitare, bloc 1980, mobilat si utilat complet,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:09
480 €

3 camere, 80 mp, Octavian Goga, et.1, decomandat, complet mobilat si mobilat. Balcon inchis, 2 spatii depozitare. Curat, luminos, spatios, stradal....

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:07
380 €

3 camere, Vis-a-Vis de Hotel Marriot, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, etaj 8/9, 2 gr. sanitare, 3, balcoane, contract, Anaf, liber,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:07
300 €

ap. 3 cam. semidec. mobilat si utilat partial, nu a mai fost inchiriat totul este nou, arata impecabil, totul este separat, ca la bloc, 2 balcoane...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 12:06
430 €

proprietar, inchiriez ap. 3 camere Iancului, metrou, dec, 4/10, proaspat renovat , gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior Italia, mobilat...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:00
599 €

Teatru National, 5/9, decomandat, spatios, finisaje superioare, mobilat modern, 2xdressing, 2 gr. sanitare, bucatarie mare utilata, aragaz,...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:59
400 €

Aleea Textilistilor, renovat recent, cf.1, et.2/8, 2 gr. san, mobilat modern, centrala termica, tv, multiple imbunatatiri, gresie, faianta,...

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:41
425 €

benzinaria Mol, stradal pe calea 13 Septembrie, renovat complet, foarte curat, 2 gr. sanitare, balcon generos, cf. 1, 77 mp, et. 8/8, canapea...

 • Suprafata 79 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:41
599 €

Rosetti - Universitate - inchiriez apartament 3 camere, 90 mp, semi-decomandat, etaj 4/5, complet mobilat si utilat modern, gresie, faianta,...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:40
380 €

proprietar. Exclus agentii, complet mobilat si utilat. 2 balcoane inchise cu termopan, 2 bai. Internet, TV Samsung HD 117cm, ac, aragaz, frigider,...

 • Suprafata 95 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:35
650 €

Complex Dana Nord, metrou Jiului, apartament 3 camere, mobilat, utilat lux, etaj 4/6, terasa 17 mp, garaj subsol, 2 grupuri sanitare, aer conditionat,

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:34
599 €

Pozitionat in Complexul Rezidential Quadra, disponibil imediat, multiple facilitati, 1 + 1,

 • Suprafata 121 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:18
999 €

Baneasa, complex Ambiance, inchiriez apartamente lux 3 camere cu design deosebit, 165 mp, 3 gr. sanitare, terase, etaj 1, decomandat, bloc 2010,...

 • Suprafata 165 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:06
400 €

metrou Piata Muncii, semidecomandat, etajul 4/10, mobilat modern si utilat complet, spatios, 1+1. Vecinatati: Baba Novac, Mihai Bravu, Titan, parc...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:03
300 €

4/10, mobilat, utilat, centrala proprie, curat, 2 ac, 300euro

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:01
400 €

Pantelimon, Mega Mall, Lidl, 10 min. metrou Iancului, cf. 1, etaj 6 din 10, 2 gr sanitare, renovat, mobilat modern, canapele piele, utilat complet,...

 • Suprafata 69 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:01
750 €

bloc 2016, totul nou, privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Baneasa. Inchiriere apartament 3 camere Baneasa, strada...

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:01
350 €

proprietar inchiriez apartament nemobilat 3 camere 80 mp + 20 mp terase, bloc 2010 Sos Berceni nr 96 sector 4 Bucuresti Monaco Towers, paza...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 11:01
550 €

proprietar inchiriez apartament 3 camere cu vedere fata pe Bulevard, deasupra BRD, in bloc monolit (pentru cunoscatori), decomandat, mobilat si...

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:01
680 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Pipera. Inchiriere apartament 3 camere Pipera, inainte de Scoala Americana,...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:01
599 €

Tineretului, Amfiteatru Rezidence inchiriez apartament 3 camere spatios, decomandat, 115 mp, etaj 2/10, complet mobilat si utilat modern, gresie,...

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:59
750 €

Victoriei, Sfintii Voievozi, inchiriez apartament 3 camere in vila 2001, etaj 2/3, cochet (living, 3 dormitoare), mobilat si utilat deosebit,...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:58
600 €

imobil nou, mobilat modern, parcare, tv led, 2 ap ac,et. 3/7, masina de spalat frigider etc. Vecinatati: Palatul Parlamentului, Sebastian,...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:56
440 €

etaj 8/10, bloc reabilitat, curat, spatios, mobilat, utilat complet, toate imbunatatirile, liber, 1+1. Vecinatati: Muncii, Baba Novac, Camil Ressu,...

 • Suprafata 84 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:48
750 €

bloc 2016, totul nou,. privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Baneasa. Inchiriere apartament 3 camere Baneasa, strada...

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:44
420 €

metrou, mobilat si utilat complet, renovat recent, bloc anvelopat, 2 ac, 3 paturi, masina de spalat, frigider, cuptor, Tv. Vec: Unirii, Cantemir,...

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:41
750 €

etaj 1, curat, spatios, contorizat, toate imbunatatirile, mobilat/ utilat modern, 2 locuri de parcare, liber, 1+1. Vecinatati: Nerva Traian,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:39
450 €

etaj 6/10, mobilat/utilat modern, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, ac, bloc reabilitat. Vec: Afi Cotroceni, Mall Plaza,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:36
350 €

Drumul Taberei, Compozitorilor (Str. Constantin Titel Petrescu), tramvai 41, etaj 3/8, decomandat, loc parcare ADP, 2 grupuri sanitare, mobilier...

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:30
420 €

et. 8/9, decomandat, curat, spatios, 2 gr. sanitare, renovat, modern, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa/M, A/C, liber, 1+1....

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:25
350 €

parc Moghioros, decomandat, mobilat/ utilat modern, finisaje de calitate, aer conditionat. Vec: Romancierilor, Mall Plaza, Politehnica, Afi...

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:23
350 €

Politehnica, semidec, etaj 9 din 10, mobilat si utilat, termopan, balcon, apropiere mijloace de transport, metrou, liber, 1+1

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:19
350 €

3 camere, 10/10, curat, Wi-Fi gratuit, ideal cupluri, familie, disponibil imediat, termen lung, vecinatati: Lacul Tei, Teiul Doamnei, Obor,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:16
250 €

Valea Argesului, Aleea Baiut, confort 1, etaj 4, gresie, faianta, termopan, usa metalica, renovat recent, aragaz, frigider, tv, masina de spalat,...

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:54
400 €

3 cam cf.1, 2/10, modern, zona centrala cu acces la toate facilitatile pret zonei,1+1 garantie.

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:44
500 €

etaj 2/3, mobilat si utilat complet, vedere spre Casa Poporului si Parcul Izvor, ac, centrala proprie, tv LCD. Termen lung, avans 1+1 garantie....

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:25
1.600 €

apartament lux in imobil 2016 langa Gradina Icoanei, 3 camere terasa 23 mp, dormitoare cu dressing si balcon, garaj la subsol, paza permanenta,...

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 09:03
1.400 €

Aviatorilor - metrou, 2 dormitoare, living, bucatarie, 2 bai, 3 terase (120 mp) totul mobilat. Centrala termica de apartament, aer conditionat in...

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:00
499 €

inchiriez 3 camere, ideal birou cu vad comercial. Amplasat stradal pe Bulevardul Decebal nr. 17. Et. 1, vedere integrala pe fata. Nu se preteaza...

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 08:47
330 €

Apartament situat vav Grand Arena, parter impecabil, liber, renovat recent, dressing, balcon, aproape de statia de autobuz,

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:22
450 €

Ap. 3 camere Otopeni, Banca Transilvania, et. 3/3 mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 3 balcoane,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Otopeni, ieri, 01:05
650 €

v.a.v de Bis. Elefterie, la 1 minut de metrou, si Scoala 150, 10 minute de Cismigiu si Parcul Izvor. Apartamentul a fost complet renovat, are toate...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 00:17
250 €

3/10, inchiriez ap. 3 cam. cu gresie, faianta, cu tv Led Smart, bloc linistit, aproape de statia Ratb la primul bloc pe stanga si dormitor de copil

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
Bucuresti, 21 aug, 21:35
365 €

parc, gresie, faianta, tv, internet, 2 balcoane, usi metalice, masina spalat, aer cond., usor discutabil,

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 21 aug, 21:34
1.200 Lei

cf. 2, p/10, gresie, faianta, termopan,

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 aug, 21:18
345 €

proprietar, constr. 1984, et. 3, contract Militari, reabilitat, contorizat

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 aug, 21:01