Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 335 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
380 €

etaj 6/8, mobilat si utilat, 1 balcon, o baie si un wc servicu, termopan.

 • Suprafata 71 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:03
700 €

duplex, privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 3 camere Unirii 12, stradal, langa magazinul...

 • Suprafata 135 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:57
600 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Piata Alba Iulia. Inchiriere apartament 3 camere Alba Iulia - Burebista, langa...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:57
800 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 3 camere Unirii - fantana mare - Horoscop, bloc...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:57
650 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament la 5 minute de metrou Muncii, situat in bloc de 7 etaje construit in 1995,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:56
700 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Calea Calarasilor. Inchiriere apartament 3 camere Calea Calarasilor...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:56
760 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 3 camere Unirii - Libertatii nr 1, langa Palatul...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:55
700 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Bulevardul Unirii 7. Inchiriere apartament 3 camere Bulevardul Unirii, Palatul...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:55
300 €

apartamentul se afla la et. 2, bloc stradal la Sos. Oltenitei, langa Mega Image, complet mobilat si utilat. Inchiriere pentru minim 1 an, 1+1, fara...

 • Suprafata 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Popesti - Leordeni, ieri, 12:51
300 €

3 cam., cf. 1, 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, disponibil imediat, cu contract

 • Suprafata 68 mp
 • Mobilat partial
Bucuresti, ieri, 12:39
460 €

imobil reabilitat termic, 2 grupuri sanitare, balcon, aer conditionat, mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata complet, renovat recent. Vec:...

 • Suprafata 73 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:36
600 €

partic., living, bucat., 2 dormitoare, 2 bai, una cu jacuzzi si una cu cabina dus, ap. Bd. Unirii 74, bloc 1992, et. 7, mobilat, utilat complet,...

 • Suprafata 120 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:19
550 €

apartament cu 3 camere, 118 mp, living 38 mp, situat in zona parc Titan intr-un ansamblu nou 2007 cu parcare privata. Are bucataria complet...

 • Suprafata 118 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:18
650 €

bloc nou, etaj 3 din 4, contract, parcare subterana, centrala proprie, mobilat, utilat complet, 1+1. Vecinatati: Calea Calarasilor, Udriste, Vitan...

 • Suprafata 98 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:15
600 €

etaj 1/8, curat, spatios, contorizat, toate imbunatatirile, mobilat/ utilat modern, liber, 1+1, parcare. Vecinatati: Morarilor, 1 Decembrie, Baba...

 • Suprafata 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:15
490 €

apartament pretabil birou, amplasare stradala. 3 camere spatioase, dispuse decomandat, cu 2 grupuri sanitare si 2 balcoane, spatii depozitare

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 12:10
300 €

parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, vedere mixta, strazi amenajate, vis-a-vis metrou, 1+1,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:05
450 €

apartament decomandat, termopan, parchet, balcon 6 m, mobilat modern, utilat complet: frigider, plita, cuptor, masina de spalat vase/ rufe, cuptor...

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:05
300 €

Veteranilor, etaj 7 din 8, semidec., mobilat si utilat modern, curat, aer conditionat, termopan, apropiere mijloace de transport, metrou

 • Suprafata 73 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:04
 

inchiriez 3 camere, etaj 3, curat, pe termen lung. Seriozitate;

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:55
590 €

prima inchiriere, mobilat si utilat modern, 2 bai, ac, parcare subterana, boxa, paza 24/7, loc de joca pentru copii. Vecinatati: Lujerului,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:50
200 €

Teiul Doamnei, sectia 7, semidecomandat, 10/10, bloc reabilitat mobilat si utilat, masina de spalat, t, p, g, f, liber, avans 3 luni anticipat,

 • Suprafata 65 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:50
399 €

negociabil, et. 3, mobilat/ utilat complet modern, spatios, renovat recent, foarte curat, loc parcare, aer conditionat, liber. Aproape de parc,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:41
400 €

metrou, 4/8, curat, gresie, faianta, parchet, bloc anvelopat, tramvai 1, autobuz 133, la 5 minute de Unirii, avans 1 luna + 1 luna garantie,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:30
385 €

2 minute de metrou, 3 camere, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, Camil Ressu, Muncii, Dristor, Iancului, Mihai Bravu,

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:13
380 €

gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, modern, finisaje de calitate superioara, Stefan cel Mare, Muncii, Iancului,

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:12
450 €

3 camere, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, finisaje lux, mobilat lux, Universitate, Victoriei, Alba Iulia, Decebal, Cantemir,

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:11
400 €

3 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, finisaje lux, Cantemir, Unirii, Vitan, Nerva Traian,

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:11
470 €

langa Padurea Baneasa, oaza de liniste, aer curat si verdeata. Interior semimobilat modern, living, 2 dormitoare, 2 bai, centrala proprie si loc de...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:10
700 €

etaj 4/6, constructie 2007, mobilat modern, paza 24/24, parcare proprie, Aviatiei, Kiseleff, AViatorilor, Herastrau, 3 camere, vedere Herastrau,

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:10
290 €

1/4, bloc civilizat, proaspat zugravit, 2 bai, balcon mare, interfon, scoala si gradinita, foarte linistit, contorizat, pentru familie, minim 1 an.

 • Suprafata 80 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:10
425 €

2 minute de metrou, 3 camere, lux, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, Titulescu, Piata Romana, Banu Manta, Dorobanti,

 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:10
850 €

apartament rafinat, de lux, pe malul lacului. Interior cu design modern, finisaje premium. Complex privat de lux, cu spatii verzi amenajate, si...

 • Suprafata 105 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:10
399 €

etaj 1/8, curat, spatios, mobilat, utilat complet, renovat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, ac, termopan, liber, 1+1. Vecinatati:...

 • Suprafata 73 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:56
450 €

liber, renovat mobilat si utilat complet, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, masina de spalat, centrala proprie. Vecinatati: Unirii, Piata...

 • Suprafata 90 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:50
430 €

et. 7/10, curat, spatios, contorizat, mobilat modern, toate imbunatatirile, usi schimbate, masina de spalat vase, A/C, liber, 1+1. Vecinatati:...

 • Suprafata 78 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:44
350 €

decomandat, mobilat/ utilat complet, renovat, toate imbunatatirile, liber, 1+1. Vecinatati: Mihai Bravu, Lacul Tei, Teiul Doamne, Stefan cel Mare,...

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:40
400 €

etajul 7/9, parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat. Vecinatati: Turda,Ion Mihalache, Militari-Lujerului, Regie, Giulesti, Basarab,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:39
360 €

metrou, mobilat/ utilat modern, renovat, gresie, faianta, parchet termopane, ac, tv, canapea extensibila. Vec.: Militari Gorjului, Mall Plaza,...

 • Suprafata 65 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:38
600 €

Complex Ten Blocks, 5 minute de metrou, etajul 6/7, mobilat/ utilat complet modern, doua bai, loc de parcare, boxa, tv. Vecinatati: Gorjului,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:34
400 €

decomandat, utilat/ mobilat modern, centrala proprie, aer conditionat in fiecare camera, et. 3/8, aragaz, frigider, masina spalat, usa metalica....

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:32
300 €

ofer spre inchiriere apartament 3 camere confort 1, semidecomandat, etaj 2/4, mobilat, utilat, termen lung. Prefer inchirierea catre o familie....

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:29
550 €

inchiriez apartament 3 camere zona Camera de Comert, decomandat, spatios, curat, ideal pentru birou la parterul unui bloc curat si civilizat....

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 10:27
400 €

mobilat modern si utilat complet, etaj 3/9, gresie, faianta, parchet, termopan, aragaz, masina de spalat, frigider, tv, ac, renovat recent. Vec:...

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:26
350 €

etaj 3, curat, spatios, contorizat, contract, renovat complet 2017, mobilat, utilat complet, toate imbunatatirile, liber, 1+1. Vecinatati: Campia...

 • Suprafata 68 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:22
350 €

5 minute de P-ta Muncii, pe C. Libertatii colt cu Ghe Petrascu, cf. 1, dec., bloc 1980, are 2 gr. sanitare, nemobilat, zugravit acum in luna mai...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 09:57
520 €

Calea Victoriei, George Enescu, apartament 3 camere semidecomandat, 69 mp utili, balcoane si camara, complet renovat, mobilat si utilat, prima...

 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:45
325 €

3 camere, 7/8, liber, neg.,

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 09:35
500 €

Cotroceni, Academia Militara, parter/4, linistit, ac, tv, parchet, renovat, mobilat, liber, vedere la spatiu verde, intretinere rezonabila, doua...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:35
440 €

apartament 3 camere decomandat in bloc reabilitat termic et 1/8, 2 grupuri sanitare mobilat modern, utilat, usa metalica, termopan, frigider, aer...

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:17