Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 376 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
1.300 €

particular, apartament rezidential de lux, complex Rezidential Zagazului 13-16, 3 camere gresie fainata, parchet, termopan, paza, internet, liber....

 • Suprafata 113 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:19
480 €

modern, bloc nou, finisaje superioare, centrala proprie, masina de spalat vase/rufe, parcare, alarma, TV, AC, rulouri. Vecinatati: Afi Cotroceni,...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:18
350 €

etaj 5/10, curat, spatios, contorizat, balcon inchis, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa m, liber, 1+1. Vecinatati: Stefan cel...

 • Suprafata 68 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:16
650 €

imobil nou, etaj 2/5, mobilat si utilat complet, finisaje de calitate, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan. Vecinatati: Vacaresti,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:05
1.800 Lei

et 1/4,Semidecomandat,Proaspat Renovat,2 dormitoare cu pat matrimonial,bucatarie mare cu spatiu de servit masa,balcon generos,2 x aer...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:50
350 €

5/8, renovat, contract Anaf,

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 11:50
350 €

stradal, 3/4, gresie, faianta, parchet, zugravit, disc.,

 • Semidecomandat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:50
420 €

Tineretului, apartamentul de 3 camere este liber si disponibil spre inchiriat. Este complet mobilat si utilat. Se afla la etajul 9/10 intr-un bloc...

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:42
500 €

in bloc 2008,cu scara frumoasa si loc de parcare acoperit, interior cu finisaje moderne, living cu dining, bucatarie deschisa, 2 bai, 2 dormitoare,...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:38
400 €

etaj 5/8, mobilat si utilat modern, renovat, imbunatatiri, contorizat, loc parcare, aer conditionat, liber, 1+1. Vecinatati: Bd. Basarabia, Parc...

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:17
450 €

et. 1, vedere mixta, orientare est-vest, intrare stradala, paza permanenta, apartamentul si zona foarte curate, la 3 min. de metrou, parc la 5...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 11:16
 

ofer ap. 3 cam., 2/4,

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 11:13
380 €

decomandat, 6/8, complet mobilat si utilat, 2 paturi duble, canapea extensibila, liber, curat, renovat recent

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:02
600 €

chiar la metrou Muncii, apartament in vila la parter, 2 gr sanitare, centrala, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termen lung, liber, pivnite,...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 10:58
300 €

bloc nou, apartament renovat, termopan, parchet, gresie, faianta, aragaz, frigider, masina spalat, mobila modern, apometre, repartitoare, aer...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:56
750 €

etaj 3, renovat, totul nou, 2 grupuri sanitare, scara curata, locuri de parcare, localizare Casa Poporului,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:44
435 €

apartament 3 camere zona Piata Sudului, Vacaresti,

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:40
550 €

decomandat, etaj 6/9, bloc 1990, su 86 mp, 5 balcoane, spatii depozitare, AC, 2 grupuri sanitare. Vedere buna catre bd. Unirii. Pretabil firma sau...

 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 10:39
450 €

duplex 3 camere etaj 4 si 5, bloc nou, prima inchiriere, totul nou, terasa spatioasa, toate imbunatatirile, centrala proprie, loc parcare, Ratb 1...

 • Suprafata 98 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:36
430 €

3 camere, situat la etajul 4/10, vis-a-vis de Liceul Caragiale, liber, curat, vedere mixta, cu 2 balcoane,

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:35
450 €

Ion Mihalache, mobilat si utilat modern, renovat recent, 2 gr sanitare, balc, anvelopat termic, a.c, masina de spalat, frigider, LED. Vec: Grivita,...

 • Suprafata 81 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:33
300 €

stradal, intre Mc Donald's si Fundeni, vis-a-vis scoala 39, etaj 6/10, vedere spate spre liniste si verdeata, mobilat si utilat complet, pret...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:27
420 €

Obor, Masina de Paine, 3 camere semidecomandat.

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:27
1.200 Lei

etaj 9/10, amenajat, bucatarie utilata,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 10:15
600 €

apartament 3 camere, situat ultracentral, in bloc solid din anii 80, anvelopat , eficient termic, total functional, mobilat si utilat modern, acces...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:13
650 €

modern, etaj 2/4, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, imobil 1985, reabilitat. Vecinatati: Promanada, Aviatorilor, Dorobanti, Beller, Floreasca,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:02
500 €

proprietar, apartament 3 camere, liber, nou renovat, partial mobilat, exclus agentii, etaj 3/8, pozitie avantajoasa (Piata Norilor);

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:55
1.800 Lei

Orizont, semidec, etaj 1/4, renovat, mobilat si utilat modern, 2 aere conditionate, contorizat, apropiere mijloace de transport, liber, pret neg.,

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:53
328 €

urgent, apartament 2 dormitoare, living cu bucatarie americana, et 10, bloc reabilitat, super vedere, langa parc, intretinere mica, bloc ingrijit

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:45
1.000 Lei

apartament 3 camere, cf. 1, semidec., et. 4, cu imbunatatiri, nemobilat (doar 3 paturi), neutilat, renovat, situat intre Brancoveanu si Obregia, la...

 • Suprafata 70 mp
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 09:26
600 €

Dorobanti - Caragiale, apartament de 3 camere 75mp, etaj 1/3, decomandat, parchet, zugravit, se poate inchiria optional mobilat sau nemobilat....

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:16
370 €

proprietar inchiriez ap 3 cam dec., metrou Aparatorii Patriei, termopane proaspat zugravit. mobilat, masina de spalat, televizor, aragaz, frigider....

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:59
 

direct proprietar, 1/10, renovat, mobila moderna, aer conditionat, termoizolat,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:51
400 €

inchiriez apartament,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:44
 

living 25mp+ dinning; acces spre bucataria semi-open si dressing; dormitor 1 cu acces spre terasa exterioara; dormitor 2 master; 2 bai. Liber...

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:55
 

apart. 3 camere, costructie 2005, lift, etaj 2/4, toate utilitatile.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:11
499 €

Greenfield, p/2, parcare, paza, open space, mobilat si utilat complet, modern, ac, um, videointerfon, liber.

 • Suprafata 105 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:58
380 €

etaj 6/8, mobilat si utilat, 1 balcon, o baie si un wc servicu, termopan.

 • Suprafata 71 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:11
480 €

apartament modernizat complet, parchet, gresie, faianta, tamplarie termopan, balcon inchis, aer conditionat, bucatarie mobilata modern si utilata...

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:20
300 €

NEMOBILAT si NEUTILAT, zona verde si linistita, parter/4, decomandat, ideal familii, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, parc in fata...

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 18:10
1.950 €

et 2, dormitor, dresing, baie, birou, living, kicineta, 2 terase, finisaje, mobilier lux, ascensor, acces curte, loc parcare.

 • Suprafata 90 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:25
900 €

Apartamentul este situat pe b-dul Decebal la intersectia cu Dristor si este situat la etajul 3/7, este compus din hol mare, bucatarie, living, doua...

 • Suprafata 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:44
800 €

etaj 3/8, decomandat, curat, spatios, modern, 2 bai, 3 balcoane, toate imbunatatirile, A/C, liber, 1+1. Vecinatati: 13 Septembrie, Libertatii,...

 • Suprafata 105 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:48
450 €

va oferim spre inchiriere apartament de 3 camere, situat la etajul 7/8 intr-un in bloc anvelopat, construit in anul 1984, in zona mall Vitan.

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:18
600 €

Agentia noastra va propune pentru vizionare un apartament de 3 camere, Libertatii apartament 3 camere complet utilat, mobilat, renovat recent, 3...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:12
420 €

metrou la 3 minute, p/10, mobilat/ utilat complet, balcon, loc de parcare ADP. Vecinatati: Politehnica, Gorjului, Pacii, Mall Plaza, Afi Cotroceni,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:57
550 €

ultracentral, inchiriez pe termen lung ap. 3 camere, 2/8, complet renovat, mobilat si utilat de lux. Proprietarul nu accepta animale de companie si...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:55
500 €

Proprietar. Berceni Monaco Towers, apartament de inchiriat, 3 camere decomandat, 2 bai, suprafata 100 mp, complet mobilat si utilat, etaj 7, ac. Se...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:42
420 €

etaj 2/8, curat, spatios, mobilat, utilat complet, renovat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, ac, termopan, liber, 1+1. Vecinatati:...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:41
750 €

Marriott, etaj 2/8, mobilat/utilat modern, spatios, finisaje de calitate, aer conditionat. Vec: Unirii, Izvor, Cotroceni, Palatul Parlamentului,...

 • Suprafata 120 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:40