Imobiliare inchirieri|Apartamente 4+ camere - 70 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
750 €

apartament 4 camere, etaj 1/4, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, complet mobilat si utilat lux, dormitor matrimonial cu baie proprie, aer conditionat...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:53
700 €

90 mp utili,renovat 2017,in reabilitare,toate imbunatatirile,2 bai,stradal,vedere mixta,bucatarie mobilata/utilata,metrou 3...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 16:10
790 €

apartament cu 4 camere, bdul. Magheru, etaj 7/9, vedere mixta, 3 grupuri sanitare, usor accesibil, apartament renovat in totalitate, 3 ac, alarma....

 • Suprafata 117 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 16:04
950 €

ap. 5 camere, et. 2/3, an 1960, 1 garaj, mobilat modern, numai de locuit pret/luna disc.,

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:59
300 €

cf. 1, 4/4, gresie, faianta, termopan, balcon, posibilitate contract ANAF

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:37
400 €

7/10, un dormitor nemobilat, se poate mobila, renovat, termopan, usi Pinum, gresie, faianta, stradal, 3 ac, apropiere mijloace transport, pretabil...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:37
900 €

etaj 7/12, curat, spatios, bucatarie mobilata, parcare, bloc 2008, liber, 1+1, aproape de Ratb, centre comerciale. Vecinatati: 1 Mai, Grivita,...

 • Suprafata 149 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:33
350 €

34, Favorit, particular, ap. 4 camere bloc reabilitat et. 1/10, mobilat modern, ac, loc parcare,suprav.video, intretinere mica, 5 min. de Plaza si...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:18
880 €

5 camere, bloc Enel - Decebal, renovat, curat. Ideal o firma mica; toate camerele sunt decomandate, lobby generos pentru receptie sau secretariat....

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 14:48
1.150 €

Privighetorilor, 4 camere, etajul 5/5, living, 3 dormitoare, 2 bai si o toaleta de serviciu, 2 terase. Dispune de 2 locuri de parcare si o boxa in...

 • Suprafata 165 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:39
680 €

apartament 4 camere, living de 45 mp, 3 dormitoare, 2 bai, bucatarie mobilata si utilata, terasa de 20 mp(poate fi inchisa in termopan), parchet...

 • Suprafata 150 mp
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 13:09
450 €

apartament 4 camere, confort 1, 3 dormitoare, 1 sufragerie, living facut din bucatarie, 2 bai si 2 balcoane inchise cu termopan din care unul facut...

 • Suprafata 96 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:23
650 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Mosilor, 4 camere, stradal,

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:38
1.199 €

2 min. metrou, 5 camere, 105 mp utili, centrala termica, g, f, p, t, um 3 ac-uri, et 1 din P+1. Apartamentul este curat, luminos, pretabil office...

 • Suprafata 136 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 11:17
1.199 €

et.1 dintr-o vila s+p+1, luminos, curat curte libera 200 mp, g, f, p, t, um, ac, centrala termica. Pretabil office sau rezidenta. Vecinatati:...

 • Suprafata 150 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 11:06
650 €

apartament 5 camere, mobilat, 2 gr. sanitare, 3 balcoane, bucataria utilata, et. 4/8, termopan, parchet, aer conditionat, acces si pozitie...

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:02
550 €

3 dormitoare + living, se pot aduce imbunatatiri la cerere, etaj 10/12, 2 grupuri sanitare, 2 lifturi, bloc reabilitat termic, renovat recent,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:24
750 €

blocul Wilson, ap 4-5 cam., contorizat, nemobilat doar bucatarie mobilata, locuit sau office, numai termen lung, 750 euro, plata lunara + garantie,...

 • Suprafata 138 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:17
2.000 €

str. Emanoil Porumbaru, bloc 2010, superlux, et. 1/5, finisaje superlux, mobilat lux, sau nemobilat, 2 locuri parcare subterana, ideal birouri sau...

 • Suprafata 165 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:40
750 €

5 cam., aer conditionat, 3 balcoane, vedere mixta, liber incepand cu 1 aprilie. Vec: Cosbuc, Unirii, Parcul Libertatii. Manciu FC PFA,

 • Suprafata 106 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:52
1.200 €

duplex, locatie centrala, renovat in 2017.

 • Suprafata 150 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 22 apr, 15:24
450 €

urgent, oferte închirieri 4 camere, proprietar, 2 wc, etaj 2, balcon modern, contorizat, centrala , gresie, faianta, parchet,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 apr, 19:59
1.000 €

duplex, 7/8, mobilat modern- ultra modern, totul nou lux, 2 wc, balcon+ 1 terasa, scara interioara, gresie, faianta, parchet, termopan, u.m, a.c,...

 • Suprafata 132 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 apr, 19:07
990 €

metrou, 4 camere, et. 1/9, amenajat, curat, vedere mixta, loc de parcare, paza, intretinerea inclusa in chirie, pretabil rezidenta, birou, cabinete...

 • Suprafata 100 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 21 apr, 17:24
1.400 €

Carol I, Izvorul Rece, 5 camere in vila, parter, renovat lux, centrala proprie, termopane, parchet si usi din lemn masiv, 2 bai, curte 100 metri...

 • Suprafata 125 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, 21 apr, 16:42
320 €

4 camere, etaj 6/10, bloc foarte curat si civilizat, reabilitat. Liber.

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 apr, 15:24
650 €

ap. elegant cu terasa si gradina, comision 0%, 4 camere, parter inalt, bloc tip vila, interior rafinat, semimobilat, living, birou, 2 dormitoare, 2...

 • Suprafata 124 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 21 apr, 14:44
680 €

exclusiv rezidenta, apartament cu personalitate, bloc cu scara frumoasa, perfect pentru rezidenta interior mobilat partial, living, camera de zi, 2...

 • Suprafata 120 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 21 apr, 14:44
399 €

renovat recent, finisaje de calitate, balcon inchis, mobilat si utilat modern, aer conditionat masina de spalat. Vecinatati: Brancoveanu,...

 • Suprafata 98 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 apr, 14:34
620 €

et. 5/7, mobilat birouri, spatios, receptie primire clienti, pretabil firma, adiacent bd. Unirii, Decebal.

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 21 apr, 14:24
 

4 camere lux, langa parc, et. 2/5, 3 bai, piscina, garaj, paza;

 • Suprafata 190 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 21 apr, 13:12
650 €

proprietar, stradal, 2/8, vedere mixta, 3 dormitoare, finisaje lux, living 40 mp, jacuzzi, cabina hidromasaj, 2 bai, 2 TV led, AC, masina de sp....

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 apr, 12:35
359 €

bloc 1989, stradal, et. 1, balcoane, 2 gr. sanitare, renovat, parchet, utilat modern/ stil, ideal firma/ locuit, taxe+

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
Bucuresti, 21 apr, 10:00
499 €

ofer 4 cam., CP, linistit, balcon, 2 gr. sanitare, spatios, luminos, taxe+

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 apr, 09:54
600 €

10/11, 2 bai, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan,

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 apr, 09:41
580 €

4 camere, complet refacut si igienizat, nemobilat, bucatarie mobilata & utilata, centrala proprie. Negociabil ideal firma si locuinta. Agentia...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 20 apr, 20:32
500 €

4 camere, 2 terase, acces balcoane din toate camerele, circular, partial mobilat, la doar 3-4 minute de metrou. Agentia House Advisers.

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 20 apr, 20:18
1.500 €

Carol Davila nr. 99, 5 camere, in imobil nou, la etaj 2/3, singur pe etaj cu lift interior, parcare in curte si paza 24/24, 2 bai, 2 terase, 2...

 • Suprafata 160 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, 20 apr, 18:49
690 €

apartament 4 camere in imobil p+4, bucatarie inchisa, 2 gr. sanitare, 2 balconane,camera de servici, 2 boxe, ac, toate utilitatile. Pretabil...

 • Suprafata 92 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 apr, 16:56
400 €

2 gr. sanitare, 2 balcoane, toate imbunatatirile, etaj 2/10, bloc reabilitat, liber, contract la ANAF. Zone invecinate: Pantelimon, Chisinau, Muncii,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 apr, 16:28
2.200 €

Alter Imobiliare, o locatie pentru birouri deosebita, 4 camere, birouri, bucatarie, 2 gr. sanitare, 3 terase amenajate. Spatiul este amenjat dupa...

 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 20 apr, 15:40
 

4 camere, etaj 5/8, vedere mixta, AC, gresie, faianta, parchet, um, repartitoare, proprietar - 800 euro; Fundeni, ap. 4 camere, decomandat, parter...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 apr, 15:14
850 €

apartament 4 camere in vila, etaj p/p+2e, (suprf. construita 115 mp), doua grupuri sanitare, doua balcoane, centrala termica, garaj,

 • Suprafata 106 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, 20 apr, 14:44
580 €

ultracentral, 4 camere, liber, etaj 2/4, loc de parcare in curte interioara, centrala proprie, 2 grupuri sanitare, termopane maro, 3 aparate AC,...

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 apr, 14:30
550 €

et. 1/ 2, 4 cam., 2 gr. sanitare, renovat, nou semimobilat lux, modern, elegant, ac, centrala proprie, Impecabil. Fara animale de companie. Liber,...

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 20 apr, 12:46
750 €

4 camere, etaj 1/5, suprf. utila 114 mp, suprf. construita 130 mp, an 2011, mobilat si utilat, 2 locuri de parcare, 2 bai, g, f, p, t, um, alarma,...

 • Suprafata 114 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 apr, 12:44
650 €

bloc nou, spatios, finisaje de calitate, mobilat modern, bucatarie complet utilata, centrala proprie, doua balcoane, doua grupuri sanitare, foarte...

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 apr, 12:27
 

ultracentral, frumos, etaj 1, Tribunal, zona fara zgomot.

 • Suprafata 104 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 apr, 12:08
1.800 €

aproape de metrou, an constructie 1991, etaj 7/7, 4 dormitoare, living, 3 grupuri sanitare, confort 1, renovat,

 • Suprafata 200 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 20 apr, 11:59
500 €

etaj in vila, etaj 1, semidecmandat, proaspat utilat, aer conditionat, toate utilitatile,

 • Suprafata 110 mp
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 20 apr, 11:20