Imobiliare inchirieri|Apartamente 4+ camere - 87 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
400 €

cf. 1, g, f, p, termopan, um, Ac., 2 gr. sanitare, modern, totul nou, bloc stradal, pe luna

 • Suprafata 2.016 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:27
750 €

chiar in intersectie cu acces si vedere stradala, apartament 4 camere, etaj 7/9, cu imbunatatiri, finisaje de lux, ideal birouri, avocat, executor,...

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 18:56
500 €

Pizza Hut, Eminescu, 4 cam., intrare vedere stradala, 1/10, bl.80, imbunatatiri, g, f, p, t, um, ac, reabilitat, igienizat, ideal birou avocat,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 18:23
600 €

Lascar Catargiu, et.3,cf. 1sp, 2wc, 2balc, terasa 20mp, ved.mixta, renovat, centrala termica, lift, g+f+p+t, um, 3ac, liber, av.1l.+1l.

 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:56
1.600 €

Ateneul Roman, Benjamin Franklin 16, apartament deosebit 5 camere, etaj 1/2, inaltime camere 3,5 m pretabil birouri, salon, locuinta, centrala...

 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 17:11
550 €

particular, 4 camere, liber, stradal, loc parcare, renovat, util impartit, 2 bai, 2 balcoane, 2 lifturi, aer conditionat, apropiere, metrou Obor,...

 • Suprafata 88 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:04
800 €

4 camere, 2/8, cu centrala proprie, 2 grupuri sanitare, 2 terase, vedere mixta, proprietarul igienizeaza, pretabil birou, cabinete, after-school 3...

 • Suprafata 144 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 14:50
600 €

9/11, mobilat, utilat nou, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, vedere in parc, 2 bai, 1 balcon inchis,

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:11
300 €

Vergului 10 minute, metrou Costin Georgian, 4 cam., etaj P/10, 2 balcoane, gresie, faianta, termopan, usa metalica, contorizat,gratii geam

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:56
600 €

10/12, mobilat, utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 bai, balcon inchis, ac, usa metalica,

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:54
1.600 €

proprietar, pentru urmatoarele destinatii: videochat, salon masaj, regim hotelier. 6 camere, pretul este negociabil.

 • Suprafata 170 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 13:02
420 €

Mall, cf. I sporit, 3/8, renovat 2016, se poate completa mobila le cerere, 2 aer cond, 2 balc, 2 gr. san, semistradal;

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:57
450 €

Etaj 1/10, bucatarie mobilata si utilata, imbunatatiri: parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat. Vecinatati: Mihai Bravu, Titan, Parc...

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:09
800 €

complex rezidential nou, 4 cam., etaj 3, 2 bai, paza 24 h, luminos, pozitie exceptionala, 5 min. metrou Aurel Vlaicu, a.c., prima inchiriere, garaj...

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 10:17
500 €

5 cam., cf. 1 sporit, la parter/ 8, finisaje recente, renovat, CT, 2 bai, AC, balcon mare, 2 intrari, ff. curat, ideal diverse afaceri sau pt....

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 09:52
2.500 Lei

bloc 1993, etaj 4/8, disponibil/renovat oct 2016, 2 gr. san., g, f, p, t, ac, storuri. Doar persoane fizice, familie, nefumatori,

 • Suprafata 92 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 09:32
800 €

et. 1/4 cu lift, in imobil reabilitat termic, locatie reprezentativa pt. firme, birouri, 4 cam. spatioase, luminoase, spatiu de depozitare, balcon,...

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:43
750 €

etaj 4/10, mobilat/ utilat modern, finisaje de calitate, aer conditionat, 2 bai, parcare. Vec: Palatul Parlamentului, Parc Izvor, Panduri,...

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:46
 

inchiriez ap. 4 camere, etaj 11;

 • Suprafata 90 mp
Bucuresti, ieri, 11:43
490 €

etaj 3/8, renovat recent, totul modern gresie, faianta, parchet, termopane, ac, 2 bai, tv. Vecinatati: Pacii, Lujerului, Drumul Taberei, Plaza...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:31
450 €

modern, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, tv, 2 grupuri sanitare. Lujerului, Valea Oltului, Drumul Taberei, Politehnica, Mall Plaza, Ghencea...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:28
650 €

4 camere, 1/8, construit 1982, 2 bai (cada si cabina), igienizat, modern, contract,

 • Suprafata 108 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:52
2.200 €

apartament 4 camere finisat complet, foarte modern si foarte elegant, bucatarie mobilata complet utilata, dressinguri, 4 bai, 3 balcoane, parcare...

 • Suprafata 200 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:51
950 €

blocul Wilson, 5 cam., etaj 4/9, 120 mp utili+cam. serv. demisol+cam, serv mansarda, de locuit sau office, numai termen lung 950 {, plata 1+1,

 • Suprafata 138 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:48
850 €

Caderea Bastiliei colt cu Iancu de Hunedoara ap. 4 cam. impartite ca 2 apartamente de 2 cam., etajul 3/3 +pod singur pe etaj, nemobilat, centrala...

 • Suprafata 120 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 08:41
1.750 €

ap. in vila 5 cam. 180 mp utili +un ap. 2 cam in curte individual, curte 5-6 masini, centrala proprie numai firma termen lung rog seriozitate,...

 • Suprafata 180 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 08:38
900 €

apartament cu 4 camere, et. 7/8, pozitie splendida, vis-a-vis de Palatul Parlamentului, Parc Izvor. Stare buna se inchiriaza semimobilat. Pret...

 • Suprafata 126 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 21:04
400 €

cf. 1, 6/10, modern, finisaje de lux, 2 gr. sanitare, renovat 2016, stradal,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 20:43
400 €

Cora, zugravit proaspat, 2 bai, bucatarie mobilata nou, masina spalat, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica, apometre,...

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 19:31
850 €

Coldwell Banker Unirii va prezinta un apartament superb, nemobilat, langa Magazin Unirea, etaj 2, lift nou, finisaje noi. Pret neg.

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 18 ian, 18:36
700 €

bloc 1941 fara risc seismic, structura caramida, etaj 3/3, 2 intrari, 5 camere, spatios, 2 gr. sanitar, 1 balcon, centrala, 3 aer conditionat,...

 • Suprafata 112 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 18 ian, 16:03
750 €

apartament 4 camere, 3 gr. sanitare, 1 balcon si 1 terasa, nemobilat sau semimobilat, imobil nou, apartament situat la etajul 1, cu lift, parcare...

 • Suprafata 170 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 14:30
450 €

stradal pe bvd. Rm. Sarat, confort 1, et. 1, mobilat si utilat modern. Se accepta doar familie. Piata, Park Lake Plaza, parc, scoala si gradinita...

 • Suprafata 97 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 13:20
599 €

bloc 2009, etaj 7/8, modern, living si 3 dormitoare toate cu pat, dormitor matrimonial cu baie proprie, 2 bai cada si cabina, centrala de ap, ac,...

 • Suprafata 140 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 13:16
1.050 €

constructie 2005, et. 4/5, foarte luminos, 3 bai, CT proprie, ac in fiecare camera, tamplarie PVC cu geam termopan, usa metalica. Comision chirias 0,

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 18 ian, 12:46
1.300 €

modern, totul nou, 2 bai, finisaje deosebite, gresie, faianta, parchet, termopan, ac. Vecinatati: parc Izvor, Universitate, Kogalniceanu, Cismigiu,...

 • Suprafata 121 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 12:03
1.500 €

utilat/mobilat lux, et. 6/9, 4 x aer conditionat, izolat termic, 2 bai. Vecinatati: Piata Unirii, Palatul Parlamentului, Centrul Vechi, Cotroceni,...

 • Suprafata 121 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 11:49
350 €

la 3 statii metrou Obor, Maior Bacila, 3/4, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat,...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 11:33
600 €

4 camere, bloc ONT, vis-a-vis cinema Patria, 5 min. metrou, complet mobilat si utilat, vedere bvd si lateral, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 19:46
980 €

4 camere in vila cu intrare din strada, bucatarie foarte mare mobilata si utilata, renovat recent, cu parchet, termopane si calorifere, 3 minute de...

 • Suprafata 131 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 17 ian, 17:51
450 €

4 camere lux 101mp. Complet mobilat si utilat, abia renovat. Centrala proprie, apometre, complet contorizat, etaj 2 din 4, reabilitat termic, loc...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 16:56
1.250 €

Facultatea de Medicina, str. Grigore Taranu, langa Sectia 17 Politie, etaj 2 plus mansarda inalta, in vila, centrala termica, 3 bai, renovat...

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 17 ian, 14:37
1.000 €

4 camere, 2 bai, la 200 m de Mall Vitan, suprafata utila de 130mp si o terasa de 800 mp. Complet utilat, mobilat, usa metalica, termopane. 1000...

 • Suprafata 1.000 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 13:10
1.800 €

apartamentul este situat in cadrul unui imobil de 5 etaje edificat in 2005, in spatele restaurantului Zvon de pe bulevardul Decebal. 4 cam, 3...

 • Suprafata 163 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 17 ian, 12:27
400 €

etaj 6/8, totul modern, finisaje de calitate, centrala proprie, aer conditionat. Vecinatati: Sebastian, Prosper, Panduri, Marriott, Unirii, 13...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 11:43
420 €

Morarilor, ap. 4 camere spatios luminos economic avand centrala proprie si blocul fiind izolat, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 100 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 11:41
520 €

liber, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 bai, balcon inchis, aer conditionat, vedere parc, contorizat. Parc IOR,...

 • Suprafata 96 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 11:30
850 €

inchiriez ap. 4 camere proaspat renovat, 1/5, bucatarie utilata, incalzire centrala moderna bloc, repartitoare, geamuri termopan, jaluzele, parchet...

 • Suprafata 115 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, 17 ian, 11:29
370 €

bucataria mobilata si utilata complet, renovat, finisaje de calitate, toate imbunatatirile, 3 aer conditionat, loc parcare. Vecinatati: Mosilor,...

 • Suprafata 102 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 11:11
1.350 €

duplex 4 camere, 2 grupuri sanitare, liber, spatios, acces stradal, pretabil pentru locuit sau birouri, 130 mp utili + terasa 20 mp,

 • Suprafata 130 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 17 ian, 11:03