Imobiliare inchirieri|Apartamente 4+ camere - 93 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
1.000 Lei

4 camere, pret lunar

 • Decomandat
Bucuresti, 15 nov, 10:46
600 €

apartament de inchiriat ultracentral, nemobilat, pretabil pentru birou, locuit, etc. Str. Boteanu 3B (risc seismic clasa 1)

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 15 nov, 10:30
600 €

apartament 4 camere utilat, centrala proprie, aer conditionat, 1 baie si o toaleta de serviciu, curat, ingrijit, luminos, la doar cateva minute de...

 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 nov, 09:58
750 €

nr. 41, parter - apart. 5 camere de inchiriat. decomandat, 2 gr. sanitare, renovat recent, g, f, t, um, ac, nemobilat. Acces stradal, parcare...

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 15 nov, 09:34
680 €

in vila, va oferim la inchiriere in spatele Bursei de Valori un ap. de 5 cam. cf. 1, situat la et. 2/3, la 680 euro/ luna, rel. la tel. Daniel,

 • Suprafata 118 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 nov, 06:55
650 €

apartament superb, luminos si foarte spatios. 3 balcoane, 2 gr sanitare, bucatarie mobilata si utilata. Central, nemobilat, etaj 2,

 • Suprafata 114 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 14 nov, 18:55
3.000 €

Romana parc Icoanei, apartament 5 camere, 1/ 2, in vila interbelica, situata intre 2 parcuri (Ioanid si Icoanei), 180 mp utili, intrare curata,...

 • Suprafata 210 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 14 nov, 18:30
1.300 €

apartament 4 camere Cotroceni Frederic Curie apartament 3 camere, mobilat si utilat complet, toate imbunatatirile, canapea piele naturala, aer...

 • Suprafata 110 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 nov, 17:02
450 €

8/10, 75 mp, dec, liber, g, f, p, t, mobilat un dormitor si bucataria, stradal pe bd Iuliu Maniu la 2 min. de metrou Cora Lujerului, vecinatati:...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 14 nov, 16:37
490 €

ap. 4 cam., sd., 2 bai, 89 mp, pe Calea Vacaresti nr. 276 bl. 63. et. 3/9, bloc 1982, aproape de intersectia cu Palatul Copiilor, mobilat, utilat...

 • Suprafata 89 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 nov, 14:52
550 €

etaj 6/8, curat, spatios, renovat, contorizat, modern, 2 bai, toate imbunatatirile, liber, 1+1. Vecinatati: Vatra Luminoasa, Ferdinand-Dimitrov,...

 • Suprafata 104 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 nov, 14:44
1.300 €

apartament de inchiriat pentru urmatoarele destinatii video chat 1300 euro regim hotelier 1400 euro salon masaj 1600 euro

 • Suprafata 140 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 nov, 13:55
1.200 €

apartament de inchiriat destinatii: videochat 1.200 euro, regim hotelier 1.300 euro, salon masaj 1.400 euro,

 • Suprafata 140 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 nov, 13:53
500 €

Ferdinand, renovat recent, bucatarie mobilata, aer conditionat, centrala proprie, pozitie deosebita, ideal birouri, adiacent Bd. Carol, Foisorul de...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 14 nov, 13:19
500 €

etaj 1/10, reabilitat, spatios, decomandat, 4 camere, renovat, toate imbunatatirile, rezidential/comercial, liber, 1+1. Vecinatati: Stefan cel Mare...

 • Suprafata 87 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 14 nov, 12:19
650 €

Romana, apartament cu 4 camere, nemobilat, 100 mp, et 2/4, bucatarie utilata, acces rapid Metrou-Ratb, balcon. Vec: Piata Amzei, Dorobanti, Dacia....

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 14 nov, 12:13
725 €

Aviatiei, apartament 4 cam, in vila, 150 mp utili+30 mp terasa, complet mobilat si utilat lux, living 40 mp, 3 dormitoare, 2 gr. sanitare, parcare,...

 • Suprafata 150 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 nov, 12:00
850 €

bd. Gheorghe Magheru, et. 4/8, nemobilat, pretabil birou/firma, renovat 2017, centrala proprie, AC, 1+1. Vecinatati: Universitate, Victoriei,...

 • Suprafata 114 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 14 nov, 11:11
400 €

bloc stradal, apartament 4 camere, suprafata 100 mp, etaj 3, nemobilat, bucatarie utilata, excelent locuit sau firma.

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 nov, 10:12
1.100 €

inchiriere in exclusivitate, apartament 5 camere, la et. 3, in bloc consolidat in totalitate,

 • Suprafata 145 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 nov, 10:01
 

apartament 4 camere cf. I, etaj 2/4, termopan, gresie, faianta, de preferinta studenti, familie serioasa sau firma.

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 nov, 09:53
1.300 €

inchiriez ap. 4 camere, 2009, et.1 din 9, 2 bai, renovat, masina spalat, aragaz, congelator, frigider, repartitoare, 2 balcoane,

 • Suprafata 136 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 14 nov, 09:31
700 €

Vis a vis de Facultatea de Drept pe blvd. Kogalniceanu, apartament 4 camere, deosebit, spatios, modern, prima inchiriere, complet mobilat si...

 • Suprafata 140 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 nov, 09:12
2.500 Lei

Eminescu, bloc stradal la Calea Mosilor magazinul Nike, intersectia cu Dacia, suprafata 92 mp, sdec, 1980, etaj 4, aer conditionat, bucatarie...

 • Suprafata 93 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 nov, 07:03
1.499 €

proprietar, ap. in vila, situat langa Piata Roman, se inchiriaza tot parterul vile in suprafata de 109 mp, 2 bai, centrala proprie de ap., usa...

 • Suprafata 109 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 13 nov, 20:30
290 €

particular, etaj 7/10, mobilat et utilat complet, geamuri termopan, balcon inchis, foarte curat, cost intretinere convenabil, aproape de parcul...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 nov, 20:15
650 €

apartament 4 camere, mobilat, utilat, ingrijit. Usa metalica, 2 aparate de aer conditionat de 12000 Btu. Gresie, faianta, cada mare cu sistem...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 nov, 18:17
1.200 €

apartament de inchiriat, mobilat de lux, utilat si renovat complet octombrie 2017, complex rezidential, paza, 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, 2 locuri...

 • Suprafata 170 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 nov, 17:15
1.100 €

5 camere, an 2017, finisat de lux pt birou de prestanta. Constructia a fost destinata in totalitate inchirierii spre spatii de birouri. Langa:...

 • Suprafata 170 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 13 nov, 14:05
1.350 €

proprietar, Cotroceni, Robert Koch, nou renovat, 5 camere, 2 terase, 115 mp, etaj 2, finisaje de calitate, 2 bai si un grup sanitar, bucatarie...

 • Suprafata 115 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 nov, 13:08
2.500 €

apartament de lux, dotari de exceptie, pentru expat sau reprezentant firma

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 nov, 12:55
1.000 Lei

4 camere, lunar,

 • Decomandat
Bucuresti, 13 nov, 11:50
650 €

apartament 4 camere, etaj 4/5, 2 grupuri sanitare, nemobilat, bucatarie echipata si utilata, centrala de apartament. Bloc consolidat si reabilitat...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 12 nov, 00:57
870 €

Apartament 4 camere Rond Alba Iulia - Unirii, intrare si vedere stradala, 100 mp, 2 grupuri sanitare, renovat, complet mobilat si utilat.Are...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 nov, 09:23
1.000 €

ap. 5 camere, et. 2/3, an 1960, 1 garaj, mobilat modern, de locuit sau firma, pret/luna disc.,

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 nov, 17:03
750 €

imobil 2007, et. 2/11, utilat complet pentru locuit, loc de parcare in garajul subteran,

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 nov, 12:50
650 €

- Carul cu bere (Centrul Vechi), bloc 1980, et. 1/6, imbunatatiri, birou/ locuit,

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 10 nov, 12:45
600 €

apartament situat stradal pe bd. Libertatii, et 1/7, bucataria mobilata si utilata, spatios, ideal pentru firma, vedere catre Parlament, metrou 6...

 • Suprafata 95 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 nov, 11:36
1.400 €

Piata Victoriei (Scarlatescu), apartament superb 4 camere mobilat si utilat in totalitate, modern si elegant, recent finisat, situat la etajul 1/3...

 • Suprafata 150 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 08 nov, 11:13
 

ap.4 cam,dec, 100 mp,et 5/8, ac, g, f, p, um, 700 euro, Morarilor, Pantelimon, ap. 4 cam, cf. 1, curat, renovat, 500 euro, Sos. Fundeni nr. 5, ap....

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 07 nov, 16:34
330 €

la 5 min de metrou Grozavesti, o camera, parter / 11, confort I, in bloc mixt, renovat, in bloc nou, constructie finalizata in 2016, supr. utila :...

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 06 nov, 16:07
220 €

Garsoniera - Berceni - la 5 min de metrou - conf 1, etaj 1/10 decomandata, 37 mp, 1 balcon inchis, aer cond, dressing foarte mare, bucatarie...

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 01 nov, 09:36
1.200 €

Va oferim spre inchiriere un apartament cu 4 camere aflat la etajul 1 a lunei cladiri cu 4 etaje din cartierul Aviatiei. Apartamentul este mobilat...

 • Suprafata 105 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 31 oct, 07:55