400 €
Cora Lujerului, fix la metrou
  • Suprafata 75 mp
  • Decomandat
  • Mobilat
  • Utilat

Descriere anunţ

Cora Lujerului, fix la metrou, 8/10, 75 mp, dec., liber, g, f, p, t, mobilat un dormitor si bucataria, stradal pe bd Iuliu Maniu la 2 min. de metrou Cora Lujerului, vecinatati: Uverturii, Virtutii, Crangasi, bd Timisoara, agentie

Detalii suplimentare

Apartamentul se mobileaza complet in functie de cerinta.