Unirii, Fantani
  • Mobilat
  • Utilat

Descriere anunţ

Unirii, Fantani, proprietar, ap. 4 camere, dec., 100 mp, mobilat, utilat, et 5/8, vedere mixta, ac, g, f, p, um 800 euro; Morarilor, Pantelimon, ap. 4 camere, cf. 1 foarte curat, renovat recent, mobilat sau nemobilat, utilat 500 Euro;