Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 336 anunţuri
Subrubrica: garsoniere
330 €

Garsoniera decomandata, complet utilata nou si mobilata modern. Este in bloc nou (2017), la 6-7 minute de metrou Grozavesti. Prima inchiriere si se...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:42
230 €

Proprietar, garsoniera parter avand in fata balconului o gradina de pomi, foarte multa liniste libera, mobilata si utilata total, recent zugravita,...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:39
330 €

Greenfield, proprietar, vedere directa padure, decomandata, utilata modern, partial mobilata, bucatarie completa, loc parcare platit, transport (la...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:33
340 €

Garsoniera noua, imobil 2012, modern mobilatăa si uitilata, 3 min de parcul Tineretului si 5 min de mall SunPlaza, etaj 7 din 12, proprietar,...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:26
270 €

Particular, inchiriez garsoniera 36 mp complet utilata si mobilata, 5 min. metrou Aparatorii Patriei, bloc termoizolat, etaj 2/4, individual...

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:15
250 €

proprietar 10/11, superba, mobilata si utilata complet Kika si Ikea, full inox, calitate, 6 min metrou N. Teclu, Palladium Residence, numai termen...

 • Suprafata 27 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:07
200 €

Luica, inchiriez garsoniera (Ratb Izvorul Oltului, metrou), stradal, bloc 2010, p/5, libera, renovata, mobilata, electrocasnice, centrala termica,...

 • Suprafata 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:22
350 €

Smart, living pentru corporatisti / expati. Studio silentios tip garsoniera cu tot ceea ce-ti trebuie pentru o viata dinamica in spatele...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:32
250 €

garsoniera, frigider, aragaz, masina spalat, acces facil metrou 7 min., Magheru, Unirii, Armeneasca, Romana, Cismigiu, Mosilor, proprietar serios,

 • Suprafata 28 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:01
250 €

in vila 2008, demisol, mobilata, aragaz, frigider, masina de spalat etc, termopan, gresie, faianta, intrare separata, acces curte, loc parcare....

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:59
850 Lei

particular. Herta, zona verde si linistita, intre Mega Mall si Stadionul national. Garsoniera curata, libera, mobilata, utilata. Ideala pentru 1...

 • Suprafata 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:31
400 €

va propunem spre inchiriere o garsoniera spatioasa, in complex nou rezidental, Calea Vacaresti, vis-a-vis de Mall Sun Plaza, 500 m Metrou Piata...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:18
330 €

inchiriez garsoniera foarte spatioasa, cu multiple imbunatatiri, situata la parterul unui bloc ce are curte interioara, ferit de zgomot si praf,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:05
320 €

bloc mixt, 8/10, camera spatioasa, canapea si fotoliu, gresie si faianta, termopan, usa metalica, bloc anvelopat, utilitati contorizate, acces usor...

 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:49
280 €

usor adiacent, 8/8, termopan, gresie, faianta, usa metalica, balcon, bucatarie spatioasa. Acces metrou Timpuri Noi, RATB,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:26
199 €

garsoniera la parterul inalt al unui imobil construit in 2015. Garsoniera se inchiriaza nemobilata si neutilata, atat pt. locuit cat si pt....

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 14:47
420 €

garsoniera stradala parter, la 30 m de piata orizont, taxe sector 6 si metrou Orizont. Ideala pt. sediu firma, cab. medical, notariat, conta etc....

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:46
320 €

mobilata utilata lux gresie faianta parchet termopan reconfigurata renovata si igienizata recent acces rapid peste tot libera 320 euro seriozitate;

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:17
250 €

parter de vila, centrala de imobil, curata, zona buna, acces rapid la 41, ideal Facultatilor Agronomie si Romano Americana, pret 250 euro, 1 luna...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:02
250 €

inchiriez garsoniera confort 1, etaj 3, 10 min. de mers pe jos pana la metrou, vecinati Lidl,

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:01
250 €

proprietar, inchiriez garsoniera in bloc nou Militari Residence, str. Tineretului nr. 19, etaj 3/7, complet mobilata si utilata, centrala proprie,

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, ieri, 13:38
250 €

proprietar, inchiriez garsoniera in bloc nou Militari Residence, str. Tineretului nr. 19, etaj 3/7, complet mobilata si utilata, centrala proprie.

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, ieri, 13:33
220 €

proprietar inchiriez garsonira cu pretul de 220 euro pe strada Focsani, etaj 2, garsoniera este dotata cu masina spalat, internet wi-fi, tv,...

 • Suprafata 27 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:22
250 €

Ocazie, cf. 1, et 4/4, bloc reabiltat. Garsoniera este curata, zone frumoasa, linistita, parc in zona, metrou la 8-10 minute, aer conditionat, Mall...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:50
200 €

la 5-6 minute de metrou Costin Georgian, garsoniera confort 1, etaj 7/10, renovata, mobilata si utilata modern, complet, termopan, aer cond,...

 • Suprafata 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:38
360 €

Garsoniera se afla la etajul 4 in ansamblul Politehnica Park Residence, str. Economu Cezarescu, bloc finalizat in 2017, cu vedere spre Pasajul...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:48
240 €

8/10, stradala, bloc mixt, modern, g, f, t, um, renovata recent, ac, aragaz, frigider, masina de spalat, hota bucatarie, contorizata, tv, internet,...

 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:13
250 €

fix la metrou, utilata, mobilata modern nou, aragaz, frigider, masina de spalat, g, f, um, p, t, renovata acum, bloc reabilitat termic, tv,...

 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:13
800 Lei

Titan, Billa, Postavarului, etj. 3, cu imbunatatiril, mobilata si utilata. Libera de la 01 octombrie, se poate viziona oricind cu telefon inainte.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:09
300 €

Virtutii, et.6/10, decomandata, 45 mp, renovata, mobilata modern, utilata complet, gresie, faianta, 2 aere.conditionate, parchet, termopan, usa...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:53
300 €

garsoniera dubla, renovata, mobilata si utilata modern, parter /4 cu balcon, zonalipsita de zgomot, la 10 minute de metrou Piata Muncii. Vecintati:...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:35
1.250 Lei

inchiriez garsoniera, Militari Residence, 2/7, intrare stradala, acces RATB, in folosinta din septembrie 2017, mobilata si utilata modern,...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 19:56
250 €

particular inchiriez garsoniera stradal, Colentina, Dna Ghica parc, et. 5/10, bloc mixt, reabilitat termic, cu imbunatariri, mobilata, igienizata,...

 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 19:25
1.200 Lei

cf. 1, g, f, p, t, ac, renovata recent, foarte curata mobilata si utilata complet, bloc mixt, cablu internet, tv, etaj 4/10, cu contract la Anaf,

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 19:24
300 €

garsoniera Iancului- Ritmului, etaj 1, complet renovata, mobilata si utilata in vara 2017. Se afla la 10 min de mers pe jos de metrou Iancului si...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 18:59
250 €

ofer pentru inchiriere garsoniera mobilata, curata, spatioasa. Militari Lujerului la 100 de metri de Cora si statia de metrou.

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 18:30
250 €

mobilata si utilata lux, nou, libera, vis a vis de metrou, bloc mixt, scoala, supermarket, aer conditionat, 1+1,

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 17:57
230 €

garsoniera renovata, mobilata si utilata nou, et 3/8, libera, apropiere ratb 41, piata parc, Billa, zona linistita, 1+1,

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 17:50
210 €

garsoniera proaspat varuita, partial mobilata. Etaj 10. Distanta 2 minute din casa pana pe scaunul de la metrou. Libera 1+1.

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 16:46
250 €

garsoniera cf 1, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, contract adm financiara, avans 1+1,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 16:35
100 €

camin studentesc Green Building, conditii deosebite, se inchiriaza ptr. studenti locuri in garsoniere si apartamente cu 2 si 3 paturi. Detalii...

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 15:54
100 €

Camin studentesc ofera cazare in camere complet mobilate si utilate de 2, 3 sau 4 locuri. Toate utilitatile sunt incluse in pret,

 • Suprafata 21 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 15:45
100 €

camin studentesc privat oferă cazare in camere cu 2, 3 sau 4 locuri. Pretul este per loc si include toate cheltuielile.

 • Suprafata 21 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 15:44
1.000 Lei

particular inchiriez garsoniera, toate conditiile, moderna, terasa exterioara 20 mp, incalzire centrala, termopane, contorizat, internet, tv,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 15:07
 

foarte urgent garsoniera- bloc/ vila conf.1, acces metrou, curata, direct proprietar. Exclus agentii, tel.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 14:23
100 €

camin studentesc ofera cazare in camere de 2, 3 sau 4 locuri complet mobilate si utilate corespunzator. Pretul este per loc in camera si include...

 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 14:21
250 €

inchireiz gars. constr. 2013, et. 1, exlcu agentii

 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 23 sep, 13:49
1.000 Lei

fara intermediar agentie, fara avans, etaj, parter,

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 13:25
200 €

gars. fara intermediar, agentie, fara avans, parter, etaj,

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 13:22
270 €

garsoniera semidec., nemobilat sau mobilat la cerere totul nou, renovata 2017, ideal birou sau locuinta, apropriere Arena Nationala, mall, parc,...

 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 23 sep, 13:04