Subrubrica: garsoniere
220 €

an constr. 1985, parter, cf. 1, gresie, faianta, aragaz, frigider, termopan, apometre, masina de spalat, proprietar, 1+1 garantie,

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, azi, 21:10
230 €

cf. 1, et. 2/8, f, g, p, t, frigider, aragaz,

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 20:58
270 €

cf. 1, et. 2/4, renovata, modern,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:57
750 Lei

gars. la curte, conditii de bloc, camera, bucatarie, baie, caldura, apa calda, mobilata, curata, intrare separata, cheltuieli incluse,

Bucuresti, azi, 20:29
700 Lei

gars. este clasica, toate aproape de statia de metrou pIata Iancului,

 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:21
300 €

Banc Post, etaj 4/ 8, suprafata 40 mp, mobilat si utilat, legaturi cu Ratb.

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:03
200 €

confort 1, 8/10, aragaz, frigider, masina de spalat,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:29
210 €

spatioasa, Lujerului, 2 min. metrou, parchet nou, termopan, usa metalica. Masina de spalat, aragaz, frigider, et. 5/10, bloc mixt. 1+1 luna. Agentie.

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:28
200 €

gars. P/8, bloc 1991 gen mixt, reabilitat termic, imb, g, f, p, um, termopan, TV, mas. spalat, 200 Euro x 1+1L,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:20
200 €

etaj 6/10, cf. 1, mobilata modern, bloc mixt 1980, imb., g, f, p, termopan, um, ac, libera, av. 1+1,

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:07
270 €

renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Gheorghe Sincai, Cantemir, Unirii, Timpuri Noi

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:30
250 €

2011, 6/11 modern, ac, centrala imobil, securitate 24/24, contorizare individuala, acces Sema Park, Grozavesti, Crangasi, Drumul Taberei

 • Suprafata 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:22
250 €

30 mp situata la etajul 3/4 cu lift, totul nou, prima inchiriere, totul contorizat indiviudual

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:04
140 €

2 statii de Plaza, bloc stradal, vedere spate, parter, parchet, gresie, termopan, masina spalat, cabina dus, aragaz, frigider, garantie termen...

 • Suprafata 16 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:31
300 €

et. 4/10, libera, acces rapid: Mall Vitan, Unirii, Timpuri Noi, Dristor, 1+1,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:14
250 €

bloc mixt, intrare stradala, superpozitie, libera, se inchiriaza numai persoanelor juridice, acces rapid Deceba, Piata Muncii, 1+1

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 16:13
300 €

str. Fabricii, complex rezidential, apropiere metrou, 5 minute, Lujerului, Petrache Poenaru, 47 metri patrati, mobilata, utilata, totul nou, aer...

 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:36
250 €

tamplarie PVC cu geam termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, mobilat si utilat complet, aer conditionat, orientare sud, etaj 8/10, bloc...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:35
350 €

Spatioasa, se amenajeaza la cerere pentru spatiu de birou sau resedinta, et. 6/8, vedere spre bulevard, balcon, apometre, acces usor catre centru...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:34
220 €

etaj 2/8, mobilata partial, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera.

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 15:34
180 €

etaj p/8, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, zona impecabila,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:32
250 €

garsoniera, suberba, vis-a-vis de sectia 8 politie, 5 minute de metrou,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:22
180 €

garsoniera, 2 minute de metrou, Str Ion Ghica,

 • Suprafata 21 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:18
250 €

et. 1, vedere fata, balcon lung, pretabil firma locuinta, merita vazut

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 15:16
850 Lei

libera, curata, confort 1, mobilata clasic, langa P-ta Ramnicu Sarat, Park Lake Mall, 4 min de metrou Dristor. Balcon inchis, aragaz, frigider,...

 • Suprafata 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:50
260 €

etaj 4, bloc mixt, mobilata si utilata modern, contract, seriozitate, termen lung,

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 14:50
350 €

5 min. metrou Piata Muncii, confort 1, et. 1/8, finisaje de calitate, parchet, gresie, faianta, termopan, c-tie 1987, libera, magazine

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:42
260 €

gars dubla, primul chirias, imobil 2015, 4/5, totul nou, centrala, ac, balcon imens, supraveghere video, intretinere foarte mica, acces Crangasi,...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:35
350 €

lux, exista posibilitatea si a unui loc de parcare. Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:24
225 €

etaj 8 din 8, blocul are 2 lifturi, termopan, apometre, centrala termica proprie, bloc fara risc seismic,

 • Suprafata 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:18
400 €

etaj 4/5, bloc nou, renovata, mobilata si utilata modern, centrala proprie, AC, la 5 minute de metrou si parc Herastrau. Vec: Dorobanti, Floreasca,...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:07
250 €

lux, 8/9, renovata, imbunatatiri, ac, t, um, p, g, f, mobilata modern, utilata complet, libera, vecinatati: Moghioros, Lujerului Militari, Favorit,...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:00
220 €

gars. bloc mixt, 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis libera, 01.02.2017 se poate viziona,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:59
280 €

complet mobilata si utilata modern, AC, masina de spalat cu uscator, etajul 2/6. Acces usor catre centru. Contract inregistrat, libera.

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:54
200 €

mobilata si utilata nou, fara balcon, etaj 1/4, libera.

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:49
230 €

garsoniera stradal, bloc 1986 reabilitat termic, et. 3/10, balcon,

 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:45
220 €

contract ANAF inclus, moderna, renovata recent, disponibila 1 februarie, imbunatatiri multiple: t, um, p, g, f, 5 min. AFI Cotroceni, apropiere...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:45
280 €

particular, 3/8, curat,

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:27
1.000 Lei

34, etaj 9, mobilat si utilat modern, mijloace de transport, metrou, ratb, scoli, piata, pret usor negociabil.

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:24
1.000 Lei

conf. 1, complet mobilata si utilata.

 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:24
300 €

2/8, bloc mixt, renovata in totalitate, gresie, faianta, parchet termopan, mobila tinereasca, utilata baia si bucataria, apropiere de metroul Obor...

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:15
200 €

strada Sibiu intersectie, parter cu balcon,confort 1, modern, tineresc, cu amenajari de calitate, renovata, libera,numai pentru o fata /d-na,...

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:07
220 €

mobilata modern, utilata nou, renovata, frigider, masina de spalat vase, masina de spalat rufe cu uscator, aragaz, aer conditionat, televizor,...

 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:01
1.000 Lei

in bloc izolat termic, cu tot ce-i trebuie, este pe o straduta nu foarte departe de soseaua principala, libera, net adiacent Colentina, Tei, Ghica.

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:48
280 €

etaj 5/10, decomandat, complet mobilata si utilata, bloc reabilitat termic, aer conditionat, cablu, internet, direct proprietar, libera,

 • Suprafata 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:46
 

inchiriez gars., cf. 2, fara gaze, complet renovata, 600 lei+ 1.000 garantie;

 • Suprafata 18 mp
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:36
350 €

confort 1, etaj 4/8, renovata, bucatarie deschisa utilata, masina de spalat, balcon, termopan, gresie, faianta,

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:26
200 €

in vila, modern, lux, cu gaze (contor), apa calda, caldura, etaj 1/ 2, aer conditionat, masina de spalat, aragaz, frigider, mobilata si utilata,...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:23
250 €

4-5 minute metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata si utilata modern. Acces: metrou, Mall Sun Plaza, Parcul Tineretului,

 • Suprafata 32 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:22
220 €

9/10, la 6 minute de metrou Muncii sau Iancului si la 10 minute de Mega Mall, utilata, mobila moderna cu imb., g, f, p, t, um, renovata recent, ac,...

 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:14