Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 375 anunţuri
Subrubrica: garsoniere
200 €

garsoniera confort 1 sporit, modern, nou renovata, totul nou, impecabila, parter inalt/4, toate facilitatile, transport, piata, zona frumoasa,...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 21:08
190 €

complex Primavara, bloc nou, etaj 4, lift, cf 1, (frigider, aragaz, masina de spalat, tv), centrala proprie, balcon, centru SPA in incinta, RATB...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:31
220 €

confort 1, parter/4, gresie, faianta, usa metalica, termopan, tv, 1+1,

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:33
250 €

garsoniera renovata, bloc reabilitat, Ghica Tei , bloc foarte curat , libera de la 1 dec 2017, in aproprierea imediata a Fac de Constructii, vecini...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:34
100 Lei

Alexandriei Sosea, Sebastian, 13 Septembrie, poze reale, absolut totul nou lux, de 10 ori mai frumos si mai intim ca la hotel, bloc nou cu interfon...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:21
 

inchiriez gars. cf. 1, 1981, et. 2, complet utilata, la un minut de metrou, pret negociabil,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:38
345 €

Calea Victoriei, adiacent Sala Palatului ap 2 cam foarte urgent, numai persoane serioase, plata 1+1,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:11
850 Lei

garsoniera la curte in apropiere de Kaufland Colentina, intrare separata. Preferabil salariat/a, student/a, o singura persoana, nefumatoare. Exclus...

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:10
270 €

impecabila, renovata total, la 5 minute de metrou, la 2 minute de Mall Park Lake Plaza, scoala , gradinita, cresa,via a vis de piata,, exclus...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:06
230 €

garsoniera renovata nou, et. 3/8, mobilata, utilata modern, aragaz, frigider, masina spalat, AC, TV, canapea extensibila, proprietar serios,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:04
415 €

Particular, Herastrau, str. barajul Arges, Nr 41A, parter, aer conditionat, libera, loc propriu de parcare, paza fara agentii ! Nu platesc comision,

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:54
300 €

Orsova, metrou Lujerului 10 min, renovata open space, balcon inchis, etaj 7/8, proprietar, termen lung, panorama frumoasa, vecinatati: Crangasi,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:52
240 €

garsoniera, 6/10, proprietar, mobilata, utilata modern, gresie, faianta, parchet, bloc anvelopat, termopan,

 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 12:50
1.000 Lei

str. Ion Manolescu, 5/10, bloc mixt, gresie, faianta, mocheta, zugravita, mobilata modern, aragaz, frigider, tv, masina de spalat, cuptor...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:43
200 €

particular inchiriez gars. la curte 2012, totul separat,

 • Suprafata 25 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:42
260 €

garsoniera, et. 9/10, modern, aragaz, frigider, masina de spalat, AC, hota, proprietar serios, acces facil Unirii, Universitate, Romana, Victoriei,...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:33
250 €

et. 1, 42 mp, complet utilata si mobilata, aragaz, frigider, masina spalat, loc parcare, proprietar serios, acces facil Unirii, Timpuri Noi,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:22
210 €

imediat tramvai 41, 1 statie metrou Lujerului, 5/10, balcon, confort 1, modern, frumos, utilata complet, termopane, usa metalica, libera, chiria...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:13
250 €

garsoniera, bloc fara risc, complet utilata si mobilata modern, aragaz, frigider, masina de spalat, microunde, proprietar serios, acces facil...

 • Suprafata 24 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:09
400 €

Inchiriez garsoniera Aviatiei,Str. Smaranda Brăescu,7 min metrou Aurel Vlaicu,decomandata,suprafata aprox 44 m2,etaj 2/3,complet mobilata si...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:03
900 Lei

parter/4,Decomandata,foarte curata,pat matrimonial si canapea extensibila,dressing,spatii de depozitare,grilaje la geamuri,utilata complet,zona...

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:25
185 €

Piata Moghioros, gars, et 4/10, suprafata 21 mp, mobilata si utilata, aragaz, frigider, masina de spalat, tv plasma, usa metalica, termopan,...

 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:19
190 €

gars., mansarda mobilata, in vila, et. 2, net, tv, parcare, recent renovata, particular,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:35
220 €

strada Voila, parter/4, bloc mixt, balcon 6 metri, loc parcare propriu in fata balconului, parchet, termopan, tv, usa metalica, aragaz + microunde,...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:31
250 €

metrou, decomandata, mobilata/utilata modern, finisaje de calitate. Vecinatati: Lujerului, Politehnica, Veteranilor, Afi Cotroceni, Drumul Taberei...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:28
220 €

1/5, confort 1, toate imbunatatirile noi 2016: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica videointerfon, centrala termica, bucataria...

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:04
300 €

Restaurant Shorlei, etaj 8/9, bloc 2017, centeala proprie, masina de spalat, aer conditionat, totul nou, balcon, termopan, gresie faianta parchet,

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:27
230 €

Garsoniera in zona Tei, decomandata, intretinuta. Mobilata (bucatarie) si utilata (frigider, aragaz, masina de spalat). Libera, costuri mici,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:25
180 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera aflata la 5 minute de mers pe jos de Auchan Titan, beneficiind si de cablu tv, internet, aer conditionat,

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:32
225 €

la 2 minute de metrou 8/10 stradala utilata mobilata modern cu imbunatatiri, g f t um renovata recent AC aragaz frigider noi masina de spalat bloc...

 • Suprafata 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:30
250 €

O. Goga, inchiriez garsoniera, etaj 6/8, complet mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, renovata, pret...

 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:27
900 Lei

proprietar inchiriez gars., cu toate utilitatile incluse in pret,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:57
200 €

cf. 1, gresie, faianta, aproape de mijloace de transport si centre comerciale, proprietar,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:50
600 Lei

inchiriez camera demisol, mobilata, caldura, apa calda,

Bucuresti, ieri, 21:49
 

parter/5 cu balcon mare, bloc nou 2016, foarte aproape metrou, curte privata, primul chirias, pret neg.;

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:44
 

inchiriez garsoniera pe termen lung, de preferat familie;

 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 21:38
 

inchiriez gars. parter, vizavi de Dedeman, centrala pe gaze;

Bucuresti, ieri, 21:38
750 Lei

et. 2, pe termen lung,

 • Suprafata 27 mp
 • Mobilat partial
Bucuresti, ieri, 21:31
700 Lei

proprietar, inchiriez gars. in vila, contorizat, termen scurt, mediu, lung,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:26
1.000 Lei

proprietar, constr. 1987, et. 8, modern, renovata, gresie, faianta, termopan, usa metalica,

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 21:25
250 €

gars. et. 4, 1 min. de metrou Grojului, piata Gorjului,

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:10
200 €

gars. bloc 2015, loc parcare

 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:08
200 €

zona Ansamblul Rezidential Primavara, inchiriez garsoniera,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:07
180 €

cf. 2, renovat, aproape metrou,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:05
 

ofer gars. curte, toate utilitatile, negociabil;

Bucuresti, ieri, 21:05
300 €

proprietar, inchiriez gars. confort 1, parter, fara balcon, an 1980, bloc reabilitat, modernizata,

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:00
280 €

gars., 2/8, bloc mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, masina spalat, contract ANAF, libera, disc.,

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:00
350 €

garsoniera spatioasa cu terasa impresionanta in Moruzzi Residence.

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 18:12
200 €

garsoniera, confort 1, curata, gresie, faianta, parchet, termopane, masina de spalat, frigider, aragaz, bloc reabilitat,

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:04
260 €

confort 1, etajul 1/8, mobila tinereasca, gresie, faianta, parchet, termopane, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:00