Subrubrica: garsoniere
230 €

Politehnica, Lujerului, Quadra 2, et. 7/11, mobilata/utilata complet, aer conditionat, balcon generos, securitate 24/24, metrou 5 min., vecinatati...

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:55
275 €

proprietar, bloc mixt, et. 4/8, bucatarie patrata,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:46
220 €

etaj 5/10, masina de spalat, aragaz, televizor lcd, frigider, aer conditionat, termopan, usa metalica, gresie, faianta, parchet

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:37
290 €

totul nou, prima inchiriere, instalatii electrice schimbate, lumina led, consum total de 40 w, lcd, aer conditionat. Apropriere metrou, 3 minute de...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:49
240 €

proprietar, pe strada Malu Mierii, et. 1/3, in bloc nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera.

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:34
300 €

et. 3/6, mobilata, utilata modern frigider, plita pe gaz, masina de spalat, ac, LCD, acces facil parc Cismigiu, Izvor, Unirii, Romana, Magheru,...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:17
420 €

Plevnei Cartierul Justitiei, spatii depozitare, 55mp, bloc2005, loc parcare, paza, zona verde, aer conditionat, parchet masiv, semimobilat,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:13
270 €

proprietar, Pantelimon Mega Mall, mobilata modern- Ikea, 2/10, dubla, renovata recent, finisaje de lux, izolata termic interior, 10 min. metrou 265...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:08
410 €

garsoniera de inchiriat, intrare Herastrau, Elena Vacarescu, Baneasa,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:23
500 Lei

cf. 3, etaj 3/4, gresie, faianta, parchet, termopan, um, +1 garantie

 • Suprafata 16 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 19:16
300 €

Ocazie. Proprietar. Garsoniera renovata total, prima inchiriere dupa renovare, etaj 8 din 10, trei lifturi, vedere in parcul Ior, gura de metrou...

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:41
280 €

bloc stradal, solid, elegant, Kogalniceanu, gars. cf1 sporit, cu balcon- terasa deschis si priveliste superba. Spatioasa, aerisita, luminoasa,...

 • Suprafata 39 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:39
260 €

bloc mixt particular, Camil Ressu 2 min metrou, McDonald, et.1/8, pozitie buna pe mijloc, vedere pe fata, este ingrijita, curata. Plata 1+1.

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:10
250 €

modern gresie, faianta, termopane, parchet, tv, internet, cuptor cu microunde, masina de spalat, frigider, aragaz, aer cond, libera,

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:22
200 €

p/8, mobilata si utilata complet, libera, acces imediat Ratb, scoli, gradinite, parcuri, linia 41,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:55
900 Lei

modern, bloc nou, frigider, masina de spalat, gresie, faianta, termopan, balcon tip terasa, liber.

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:53
200 €

Garsoniera curata aer conditionat, costuri mici, acces usor metrou, mijloace de transport, adiacent Mihai Bravu, Kaufland, Ramnicu Sarat,

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:40
850 Lei

inchiriez garsoniera curata, langa Circa 7 Politie et.7/10, apometre, repartitoare, aragaz, masina de spalat, frigider,

 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:53
220 €

et. 1/8, curata, proaspat igienizata, termen lung, contract Anaf(avantaj decontare), 1+1, vecinatati: Stefan cel Mare, Mosilor, Colentina,

 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:45
240 €

Popa Soare, etaj 3, mobilata modern, centrala termica, cheltuieli mici intretinere, libera.

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:45
225 €

proprietar garsoniera in vila, et. 1/2, stradal,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:36
320 €

particular, de lux, complex rezidential 4/11, 1 luna + 500 euro garantie. Loc parcare suprateran inclus in pret

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:33
1.300 Lei

cf. 1, in vila, living, baie, bucatarie, g, f, p, t, ac, foarte curata, centrala proprie, cablu internet, tv, terasa, proprietara doreste o fata...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:16
750 Lei

Inchiriez garsoniera la curte, intrare separata,

 • Suprafata 27 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:12
185 €

la curte, intrare direct din strada. Mobilata, frigider, aragaz, masina spalat, televizor. Incalzire centralizata pe gaze. Numai nefumatori. Chirie...

 • Suprafata 23 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:54
1.050 Lei

Proprietar inchiriez garsoniera moderna in Militari Residence. Prima inchiriere. Totul nou,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, ieri, 10:39
270 €

recent renovata, aer conditionat, bucatarie utilata, balcon inchis, bloc anvelopat, zona linistita, retras de la strada, etaj 8 din 10. Rog contact...

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:29
1.200 Lei

renovat, utilitati noi, cablu, net wifi frigider aragaz, masina spalat, facturi mici, parcare, perfect pentru 2 persoane, Octavian Goga, Nerva...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:55
250 €

etaj 7, la 7 minute de metrou, aer conditionat, bloc mixt, spatioasa, libera.

 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:44
220 €

la 1 minut de metrou, 9/10, utilata, mobilata modern, g, f, p, t, um, renovata recent, A/C, aragaz, frigider, masina de spalat, apometre,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:35
900 Lei

modern, renovata recent, etaj 4 din 10,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 07:36
250 €

complet mobliata, renovata, aer conditionat, bucatarie utilata, repartitoare incalzire, balcon inchis, bloc anvelopat, zona linistita, retras de la...

 • Suprafata 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 23:06
195 €

garsoniera etaj 2, Metrou Pacii, Kaufland, Lidl, g, f, caTV + internet, particular,

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 18:31
1.000 Lei

etaj 3/3, totul nou, bucatarie inchisa, balcon, masina de spalat, aragaz, frigider, nu se accepta animale de companie, mijloc de transport maxi...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 16:32
1.000 Lei

confort 1, bucatarie inchisa, contorizata individual, centrala proprie, loc de parcare la 7 minute de 336, 178, 106 maxi-taxi la 2 minute zona...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 16:32
230 €

Inchiriez garsoniera renovata, langa Parcul Tei si Facultatea de Constructii, zona linsistita, aproape de principalele mijloace de transport, nou...

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 15:57
350 €

Proprietar inchiriez garsoniera in bloc 2017, etaj 1/9, interior amenajat, finisaje Marazzi, centrala termica, aer conditionat, mobila Blum pe...

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 15:44
250 €

garsoniera, totul nou, costuri la intretinere mici, etaj intermediar,

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 15:04
200 €

zona linistita, 10 minute metrou Obor, etaj 8/10, mobilata si utilata complet, parchet, curata, bloc in curs de reabilitare, merita vazuta, pret...

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 14:34
190 €

Sectia 7 politie, Teiul Doamnei, 8 minute metrou Obor, etaj 6/10, renovata acum, zona excelenta, termopan, cel mai mic pret, merita vazuta, libera,

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 14:34
200 €

semistradal, etaj 5/10, parchet, termopan, curata, libera

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 14:33
310 €

metrou Timpuri Noi, Mircea Voda, bloc mixt, renovata recent, 2/8, termopan, gresie, faianta, balcon, dresing, masina spalat, aragaz, hota,...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 14:28
350 €

bloc nou 2017, etajul 2, totul nou lux, primul chirias, maxim 5 minute distanta metrou, 1 minut de parc, agentie,

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 14:25
320 €

lux, recent renovata, sector 2, stradal, 1 minut autobuz, totul nou, liber, 1+1, urgent, proprietar, p/10,

 • Suprafata 38 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 12:56
195 €

foarte curata, renovata, parcare, intretinerea inclusa, libera. Proprietar,

 • Mobilat
Bucuresti, 18 feb, 12:52
1.000 Lei

inchiriez garsoniera parter, an constr. 1982, metrou Gorjului,

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 12:51
150 €

confort 2 , etaj 6 din 10, 1+1,

 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 12:39
300 €

gars., cf. 1, mobila noua, 6/10, tv, masina spalat, aragaz, frigider. Gars. dispune de mobilier, aparatura electrocasnica si renovari noi,

Bucuresti, 18 feb, 12:26
210 €

Inchiriez garsoniere in cartierul 23 August. Pentru mai multe detalii sunati la numarul din anunt.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 12:22
250 €

in imobil nou, la prima inchiriere, finisaje de calitate, mobila moderna, confortabila. La 150 m de Institutul Oncologic. Str. Palanca nr. 4....

 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 12:04