Subrubrica: garsoniere
150 €

cf. 3, curata, g, f, p, t, um, apa calda, Radet, gaze totul ok separat bine situata 3 min. ratb 10 min. metrou piata Sudului linia trolebuz 77....

 • Suprafata 20 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:58
230 €

proprietar, la 2 min. de metrou Timpuri Noi, Facultati, bloc reabilitat termic, scara supravegheata video. Colaborez si cu agentii, fara comision

 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:56
230 €

bloc semistradal, gresie, faianta, parchet, termopan, parter, fara balcon, contract, garantie

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:56
1.250 Lei

staradala, vedere parc Tineretului, libera, renovata, etaj 5/10, parchet, termopan, usa metalica,

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:56
250 €

etaj 1/4, imobil nou, modern, finisaje de calitate, aer conditionat. Vecinatati: Politehnica, Afi Cotroceni, Crangasi, Plaza Mall, Virtutii, Pacii,...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:54
250 €

proprietar, bloc stradal, et. 6/10, dotat si utilat modern, g, f, t, aer conditionat,

 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:51
189 €

proprietar, 2 garsoniere spatioase, imbunatatiri rigips, spoturi, um, RDS, liniste, poze reale, recente, termen lung. Garantie. Apropiere metrou...

 • Suprafata 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:44
219 €

utilitatile incluse in pret, apa, electric, net, catv, etc., separat doar gazul. Finisaje, g, f, p, t, usa metal, usi int. noi, mobilata, utilat...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:25
1.150 Lei

garsoniera cocheta, renovata, et. 6, Hotel Capsa, Fac. Arhitectura, Universitate, RATB, metrou,

 • Suprafata 18 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:19
190 €

spatioasa, mobilata modern, utilata complet, cu balcon mare si view spre Dambovita. Posibilitate de inchiriere spatiu de parcare in curtea...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:10
900 Lei

10 minute pana la metrou, confort 1, frigider, aragaz, masina de spalat, bloc nou, reabilitat, balcon mare, 1 luna avans + 1 luna garantie, liber,

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:52
250 €

garsoniera, 10/10, nemobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina spalat,

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:38
225 €

etaj 1/4, curata, termopan, masina de spalat, are balcon, vederea fata, libera,

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:35
180 €

se afla pe strada Postavarului, 5-7 minute pana la metrou, mobilata si utilata complet, renovata, transport in comun.

 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:18
340 €

imobil 2015, etaj 3/5, bucatarie inchisa, centrala termica proprie, finisaje noi, complet utilata, mobilier modern,canapea extensibila, AC. Costuri...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:05
270 €

vis-a-vis Spitalul Grigore Alexandrescu imobil stradal, vedere stradala, etaj 2/9, proaspat renovata, ideala locuit/ birou, neg.,

 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:48
150 €

1982, cf. 3, 16,90 mp, particular, zona excelenta, apropiere piata, amenajat recent, chiria lunara,

Bucuresti, ieri, 23:20
260 €

confort 1, parter, centrala proprie, intersectie cu Drumul Sarii.

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:13
200 €

ofer garsoniera et. 9/10,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:00
250 €

3/10, aer conditionat, tamplarie termopan (fara balcon), usa metalica (intrare), electrocasnice (masina de spalat rufe, aragaz, hota, combina...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:22
300 €

proprietar inchiriez gars., et. 2, an 1987, cu tot confortul,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 22:10
 

confort 1, curata, bloc linistit, doresc seriozitate, fara copii, animale de companie;

 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:00
200 €

1977, et. 5/8, cf. 1, curata, utilata modern. Rog seriozitate;

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:50
850 Lei

proprietar inchiriez garsoniera, contorizata, discutabil,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:50
180 €

1979, parter, gresie, faianta, usa metalica, curata,

 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:45
330 €

bloc mixt, etaj intermediar, balcon inchis. Garsoniera are electrocasnice moderne, este renovata recent. Exclus intermediari, animale de companie,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:25
 

gars. cf. 1, et. 5, bloc mixt;

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:23
170 €

cf. 1, imb., gresie, faianta, termopan, ac, metrou,

 • Suprafata 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:12
200 €

Stefan cel Mare, etaj 7, la 2 minute de metrou, mobilata clasic, canapea noua, masina de spalat, libera.

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:37
255 €

Ion Mihalache, Ciuperca confort 1, parter, in vila, curte proprie 18 metri patrati, intrare separata, frigider, masina de spalat, centrala proprie,...

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:25
600 Lei

4/4, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan, internet, 1 luna+

 • Decomandat
 • Mobilat partial
Bucuresti, ieri, 20:08
150 €

confort 3, curata, cocheta, incalzire Radet, apa calda si rece, gaze cu contor separat, 3 min. Ratb, 10 min. metrou Piata Sudului, linie 77, chirie...

 • Suprafata 20 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:47
800 Lei

parter din 4. Mobilata modern, utilata complet, are si internet, pt. o persoana civilizata, exclus animalute de companie, copii mici, escorte, plus...

 • Suprafata 25 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:44
185 €

garsoniera, bloc nou, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, mobila noua, etaj 1/3, frigider, aragaz, masina de spalat,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:29
230 €

garsoniera renovata, etaj 3/9, cu balcon, zona linistita, vis-a-vis de Plaza Romania,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:55
325 €

Garsoniera situata in mijlocul orasului, cu vedere panoramica asupra Bulevardelor Balcescu Magheru, mobilata si utilata modern, luxos, aragaz,...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:53
280 €

4/10, mobilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, stradal, aproape metrou,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:37
222 €

bloc nou, primul chirias, cartier nou, acces rapid Ratb si metrou, loc parcare, totul nou, modern, etajul 3/6, centrala termica, costuri reduse,...

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:34
180 €

et. 9/9, mobilata clasic, gresie, faianta, termopan, aer cond., libera, 1+1 garantie,

 • Suprafata 33 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:14
180 €

renovata cu centrala proprie ,mobilata modern, utilata, situata la 12 min. de metrou Unirii, ideala pentru o persoana sau cuplu la cel mai bun...

 • Suprafata 27 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:10
200 €

spatioasa, renovata cu imbunatatiri complete, balcon, mobilata modern, utilata complet, situata vis-a-vis de Plaza Mall, ideala pentru o persoana...

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:03
180 €

Georgian, bd. Chisinau, stradal, vedere spate pe Vest, 4/10, foarte curata, renovata, t, p, f, g, um, ac, partial mobilata, chirie 180 euro sau se...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 17:48
300 €

se afla la 5 minute distanta de Mall Vitan, 7 minute de mers pe jos pana la metrou Mihai Bravu, zona este foarte linistita si cu multă verdeata...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:19
200 €

Constantin Brancusi bloc tip Y etaj 8/10 semidecomandata 32 mp. mobilata utilata G+F+M+T AC. usa metalica balcon inchis, vis a vis metrou C....

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:08
350 €

cf. 1, mobilata modern, utilata. Renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan A/C. 2, se afla stradal, vedere spate. Etaj 6/10.

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:55
240 €

Lujerului metrou, etaj 6 din 10, mobilata si utilata modern, balcon inchis, curata, renovata, apropiere mijloace de transport, libera.

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:50
250 €

bloc 4 et., constructie 2013 cu lift, centrala proprie, mobilata si utilata cu aragaz, frigider, masina de spalat, cuptor cu microunde, tv, aparat...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:48
350 €

Studio, etaj 1/3, bloc 2016, finisat lux, la cheie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala termica proprie, TV. Liber cu 10...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:35
390 €

Garsoniera decomandat,bd-ul Unirii langa CEC,etaj 10,suprafata 42,constructie 1996,bloc mixt,monolit, paza 24/24,mobilata,utilata,vedere...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:30
250 €

spatioasa, luminoasa, etaj intermediar, aer conditionat, termopane, masina de spalat, aragaz, frigider, apometre, complet renovata, mobila noua,...

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:30