Subrubrica: garsoniere
399 €

garsoniera lux, totul nou, 33 mp, liber cu 1 august particular, bloc 2015, linistit, rezidential, circuit inchis, pazit 24/7, et. 1/6. Finisaje de...

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:08
270 €

pasaj Englez, hotel Novotel spatioasa, etajul 2 din 3, utilitati individuale, incalzire proprie

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:02
800 Lei

garsoniera curte, cablu + net, totul contorizat,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:01
200 €

garsoniera, termopane, balcon inchis,

 • Suprafata 43 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:50
330 €

proprietar, inchiriez garsoniera cocheta - Baneasa, Bd. Aerogarii. 40 mp, complet utilata si mobilata, libera, balcon luminos pe 2 laturi, etaj...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:49
230 €

garsoniera, cf. 1, cu modificari, bucatarie 15 mp, televizor, aragaz, masina de spalat, negociabil,

 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 11:46
220 €

disponibla incepand cu 1 August, etaj 2/4, bloc 2009, foarte spatioasa, poze reale, merita vazuta, loc de parcare, 15 min. de metrou, agentie;

 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:44
225 €

particular, garsoniera, bloc mixt, etaj 10/11, termopan, aer conditionat, usa metalica, modern,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:32
275 €

g, f, interfon. 2 min de: metrou, 41, 162, 163, 178, 60, Mega Image, Lidl, Penny, Auchan. Piata, parc la 3 min. Pret: 1250 lei/luna, o luna...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:30
200 €

Romancierilor la 5 min. de Mall Plaza, parter confort 1 sporit, mobila moderna, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera...

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:27
200 €

Favorit intersectie Clinica Medlife, et. 4, confort 1, nemobilata, parchet masiv, balcon logie, aragaz, libera, contract Administratie, preferabil...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 11:23
200 €

Inchiriere 1 camere mobilata utilata et 4/7 zona Militari Rezervelor, transport in fata blocului masina 178,

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:22
270 €

decomandata, situata la parter/8 etaje, complet mobilata si utilata, balcon inchis, spatii de depozitare, la 6-7 min. pana la metrou Tineretului si...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:12
270 €

ocazie, ultracentral, 2 min. metrou universitate, Batistei, vedere spre Teatrul National, Intercontinental, etaj 5/6, proaspat renovata, mobilata...

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:12
 

particular inchiriez garsoniera la parter/2, cu toate cheltuielile incluse.

 • Suprafata 37 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Popesti - Leordeni, ieri, 11:09
160 €

Inchiriez garsoniera zona Titan, etajul 4(10) la intersectia strazilor 1 Decembrie 1918 cu Postavarului, suprafata 20mp, termopan, gresie, faianta,...

 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 11:06
1.400 Lei

inchiriez garsoniera cu balcon, proaspat renovata, 3/5, bucatarie complet utilata, incalzire centrala moderna bloc, repartitoare, geamuri termopan,...

 • Suprafata 38 mp
 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 11:05
370 €

garsoniera conf. 1, decomandata, etaj 5/10, mobilata, utilata, acces din bd. Unirii, vedere spate, liniste, bloc civilizat, 3 minute Ratb, 5 minute...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:00
350 €

etaj 5, curata, spatioasa, contorizata, toate imbunatatirile, mobilata si utilata modern, libera, 1+1. Vecinatati: Alba Iulia, Decebal, Mihai...

 • Suprafata 38 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:47
280 €

Apusului, bloc nou 2015, garsoniera lux, absolut totul nou inclusiv electrocasnicele, centrala proprie pe gaz. Mobila de calitate, lcd Samsung, aer...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:41
270 €

Exclusivitate. Apusului, garsoniera mobilata, utilata de lux, absolut totul nou. Bloc nou 2014, centrala proprie pe gaz, LCD tv. La 2 min de Iuliu...

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:41
350 €

Decebal, garsoniera, mobilata nou, lux, aproape de metrou Muncii.

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:40
250 €

etaj 3, curata, spatioasa, contorizata, toate imbunatatirile, libera, 1+1. Vecinatati: Theodor Pallady, Nicolae Grigorescu, Trapezului, Postavarul,...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:40
200 €

Natiunile Unite, Splaiul Unirii, central, moderna renovata total, termopan, aer conditionat, parchet, ideal tineri,

 • Suprafata 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:36
250 €

garsoniera de inchiriat, imobil nou, etaj 3, spatioasa, moderna, toate utilitatile. Dotari: masina de spalat, aragaz, frigider, cada, libera, 1+1,

 • Suprafata 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, ieri, 10:34
250 €

34 mp, confort 1, etaj 6, mobilata si utilata, foarte aproape de metrou, zona verde linistita.

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:51
220 €

garsoniera duplex, centrala termica, pret negociabil, zona excelenta, 7 minute metrou, parc, Prasilei, mobilata si utilata.

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 09:41
300 €

Vitan Barzesti, Confort Park, Rin Hotel, rezidential, bloc 2009, 48 mp, mobilat si utilat modern, TV LCD, aer conditionat, termopan, parchet,...

 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:26
1.200 Lei

inchiriez garsoniera renovata, complet utilata, etaj 10, gresie, faianta, mobilat modern, bloc reabilitat, usa metalica etc.,

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:54
330 €

garsoniera decomandata complex Asmita Gardens, 50 mp, aproape parc, libera, ideal locuinta/birou , paza, loc de joaca, finisaje moderne, g, f, p,...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:27
350 €

renovata, lux, mobilata, utilata, totul nou, lux, constr 1997, sup. 44 mp, 2 balcoane, vedere mixta, libera, cf. 1, dec., etaj 4/8, 3 min. metrou...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 07:05
190 €

imediat tramvai 41, 1 statie metrou Lujerului, 5/10, balcon, confort 1, modern, frumos, utilata complet, termopane, usa metalica, libera, chiria...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 00:14
230 €

Favorit, Afi Cotroceni, confort 1, renovat recent, mobilier modern, utilat complet: aragaz, masina spalat, frigider, aer conditionat, televizor,...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 23:19
650 €

studio super complet mobilat si dotat, cu terasa amenajata deck wpc.

 • Suprafata 64 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 22:31
 

dau spre inchiriere garsoniera complet mobilata, totul nou, merita vazuta;

Bucuresti, 19 iul, 22:14
800 Lei

particular ofer gars. p/4, moderna, termen lung, contract Anaf

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 22:11
170 €

langa Afi Cotroceni, etaj 7/10, confort 2, mobilata modern, utilata cu masina de spalat, curata, aproape de piata, scoala, Auchan, statie de...

 • Suprafata 20 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 22:06
230 €

inchiriez garsoniera cf. 1, mobilat nou, la 5 min de metrou de mers pe jos,

Bucuresti, 19 iul, 21:50
750 Lei

langa Spital Malaxa, cf. 1, intretinere mica

 • Suprafata 30 mp
Bucuresti, 19 iul, 21:36
200 €

cvf. 1, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, neg.,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 21:29
 

dau spre inghiriere, totul nou, merita vazuta;

 • Mobilat
Bucuresti, 19 iul, 21:20
Bucuresti, 19 iul, 21:15
750 Lei

Teiul Doamnei, D-na Ghica, etaj 6, masina de spalat, tv, curata, libera,

 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 20:50
250 €

proprietar inchiriez garsoniera, et. 2, mobilata si utilata cu toate conditiile, proaspat zugravita, garantie+

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 19 iul, 20:40
210 €

mobilier de calitate modern, amenajata, spatioasa, libera, fara comision, merita vazuta, conditii de lux,

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 20:21
300 €

mall, Foisorului, parter, moderna, lux, finisaje superioare, foarte spatioasa, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat,

 • Suprafata 42 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 20:00
280 €

de inchiriat garsonera spatioasa, utilata mobilata,

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 19:53
200 €

Inchiriere garsoniera Militari-Veteranilor 42 mp, cf. 1, dec, curata, contorizat, nemobilata si neutilata, doreste o singura persoana, fara animale...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 19 iul, 19:14
250 €

7 minute metrou Piata Iancului (str. Elev Stefanescu), garsoniera, 4/10, mobilata modern, parchet, termopan, gresie, faianta, usa metalica, libera,

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 19:12
200 €

Piata Minis, la 2 minute de Carrefour, confort 1 etaj 7/10, renovata, open-space, mobilata si utilata, modern, termopan, loc parcare inclus,...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 18:58