Pantelimon, Morarilor
  • Suprafata utila 15 mp

Descriere anunţ

Pantelimon, Morarilor, spatii birouri 15 mp, 30 mp, 45 mp, 80 mp, Basarabia 25 mp, 5 euro/mp; Republica, spatii depozitare 90 mp+ 25 mp 4,5 euro/mp; Morarilor, spatiu 100 mp-500 euro; Fundeni, spatiu 160 mp-2.500 lei;