Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1325 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
20.000 €

cf. 3, g, f, p, t,

 • Suprafata 27 mp
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 21:34
48.500 €

cf. 1, g, f, p, t, 2AC, mobilat, utilat, intabulare,

 • An constructie 52
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 21:32
37.500 €

g, f, p, t, termopan, um, intabulat,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 21:22
42.000 €

g, f, p, termopan, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 49 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 21:18
32.900 €

in vila, fara imb., intabulat, numai cash,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 21:13
 

cf. 1, bloc reabilitat, 2 minute pana la metrou, cadastru si intabulare, pret neg.;

 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 21:13
 

gresie si faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interior schimbate, intabulat, 5 min. pana la metrou, pret neg.;

 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 21:10
 

gresie si faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulat, foarte aproape de piata si metrou, pret neg.;

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 21:09
54.900 €

gresie si faianta, parchet, termopan, usa metalica, curat,

 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 21:07
45.000 €

2 cam., cf. 2, situat la 4-5 min. de statia RATB Valea Lunga, in apropiere de scoala, gradinita, ap. complet renovat,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 21:04
 

ap. 2 cam., liber, urgent;

 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 21:04
 

ap. 2 cam., liber;

 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 21:03
51.000 €

2 cam., cf. 1, aprox. 10 min. de metrou Pacii, multiple imb., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, contorizat, apa, caldura si gaze,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 21:03
Bucuresti, azi, 21:03
51.000 €

2 cam., cf. 1, (Ariesul mare), contorizat, apa si caldura, are imb.,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 21:00
46.000 €

2 camere, o statie Auchan, aprox. 10 min. pana la tramvai si RATB,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 20:56
34.500 €

cf. 2, g, f, termopan, balcon icnhis, liber, cadastru,

 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 20:54
44.500 €

cf. 1, g, f, termopan,

 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 20:53
45.500 €

cf. 1, um, t, 2 balcoane, termopan, liber, neg.,

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1984
Bucuresti, azi, 20:53
53.000 €

stradal, bloc reabilitat, balcon mare, geam la baie, zona verde, langa parc, acte la zi,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 20:52
42.000 €

situat pe Calea Mosilor str. Corbeni

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1934
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 20:50
27.000 €

cf. 2, bloc reabilitat, toate dotarile, disc.,

Bucuresti, azi, 20:49
22.000 €

cf. 2, g, f, p, termopan, centrala gaze, disc.,

 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 20:29
45.000 €

situat la aprox. 5-6 min. de metrou si RATB Lujerului, este cf. 2, contorizat, apa si gaze, centrala termica,

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 20:29
41.950 €

metrou Piata Iancului, 15 min pana la Victoriei, balcon mare de 12 mp, luminos, cu vedere spre bulevard, vedere spre intersectia bulevardelor Mihai...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 20:27
40.000 €

particular, f, g, t, um, ac, acte, liber, langa Ratb, bloc impecabil,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 20:16
42.000 €

et. 2, f, g, p, t, boxa, garaj, mobila, zona verde, parc,

 • Suprafata 61 mp
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 20:13
10.000 €

demisol, 2 camere mici + baie, centrala, f, g, p, t, mobilat, stradal, disc.,

Bucuresti, azi, 20:10
45.000 €

chiar langa Mega Mall, confort 2, cu imbunatatiri, bloc reabilitat, bucatarie mobilata.

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 18:52
34.990 €

verdeata, strand, pozitionat ideal, liniste,acces piata, magazine, scoli, ratb, merita, pozitionat pe mijloc, termopane, um, necesita mici...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 18:44
47.990 €

sector 2 zona linistita de case, vis-a-vis spitalul Fundeni, la parter, apartamentul are 45mp utili, curte de 25mp cu acte, finisaje superioare,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 18:31
58.500 €

suprafata utila 61mp, centrala proprie, usa metalica intrare, finisaje, gresie, faianta, parchet, la alegere, contorizare individuala, pereti...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 18:21
39.500 €

suprafata locuibila 41mp, interfon, centrala termica proprie contorizare separata, senzor gaz, usa metalica, pereti caramida, finisaje (gresie,...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 18:20
59.900 €

Facultatea Constr., metrou 10 min, parcul Tei 5 min, bloc reabilitat termic, t, um, acte ok,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 18:03
52.900 €

2 camere, cu balcon, centrala proprie, imb., g, f, p, um, termopan, ac, reabilitat termic, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 18:02
52.500 €

ap. 2 cam., imbunatatiri noi, renovat recent, g, f, p, t, um, ac, usi noi, acte ok, accept credit,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 18:01
39.500 €

apartament 2 camere in vila, reabilitata termic, boxa subsol, interior nefinisat, centrala termica, acte ok,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, azi, 18:00
37.900 €

stradal, langa Parcul Tei, ap. 2 cam., cf. 2 sporit, pe mjloc, orientare sud, izolat, imb., g, f, p, t, um, ac, cadastru, intabulare, liber,

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 18:00
68.900 €

stradal, 2 camere, 2 lifturi, g, f, p, t, um, 2 terase, ac, paza, centrala bloc, loc parcare subteran, boxa, bucatarie mobilat, utilat,

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, azi, 17:59
47.000 €

Sectia 7, 2 cam., cf. 1, bloc caramida, scara curata, civilizata, fara restantieri, pe mijloc, baie cu fereastra, cadastru, intabulare, liber,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 17:58
58.900 €

2 cam. bloc reabilitat termic, imb, g, f, p, um, termopan, centrala proprie, posibilitati parcare, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 17:55
55.000 €

Rau, Bacila, 2 cam., imb, g, f, p, t, um, ac, cadastru, intabulare, accept credit, zona linistita, posibilitati parcare ADP,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 17:55
55.000 €

langa Mall Veranda, metrou 5 min, 2 cam., stradal, reabilitat termic, pe mijloc, imb, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare,

 • An constructie 1971
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 17:52
45.900 €

2 cam., cf.1, circular, deosebit, vedere pe spate, liniste, bloc reabilitat termic, termopan, fara risc seismic, geam la baie, contorizat, accept...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 17:51
59.000 €

2 cam., paza non stop, bloc nou, open space, centrala proprie, ideal pentru cabinet medical, notarial, avocat, acte ok,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 17:50
61.900 €

Str. Pancota, renovat, imb, g, f, p, um, t, ac, pe mijloc, posibil. parcare, eliberabil rapid, mobilat complet,

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 17:50
59.050 €

bloc cu lift, finisat la cheie, cu centrala proprie, bucatarie inchisa, pereti din caramida, baie utilata, credit prima casa, comision 0.

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 17:45
55.000 €

gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, discutabil,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 17:41
70.000 €

7 min de metrou, 1 min. de parc, geam la baie, balcon pe toata suprafata apartamentului. Zone invecinate: Timpuri Noi, Mihai Bravu, Vitan.

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 17:41
39.900 €

bloc reabilitat termic, fara risc seismic, imb., g, f, p, t, um, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 17:33