Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1421 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
36.900 €

Ocazie, Cap.Ilina, 2 camere, cf. I, decomandat, 52 mp, c-tie 1988, centrala Ariston, calorifere noi. Fara prob. cu terasa, scara curata, 2 lifturi....

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 03:18
70.400 €

dezvoltator, comision 0%, bai 2, finisaje lux, termopan tripan, gresie faianta Italia, Spania, usi Pinum, structura de beton, compartimentari...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 23:45
40.500 €

intre scoala 30, Facultatea de Constructii, aproape Parcul Tei, 15 minute de mers pe jos de metrou Obor, bloc impecabil, reabilitat, stare foarte...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 23:43
40.500 €

zona cu air fresh, bloc anti-seismic, balcon ,termopan 10 Rehau, 3 foi Roto, Porotherm,statii epurare apa, geam baie ,centrala termica ,parking...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj din 5
Bucuresti, ieri, 22:30
48.000 €

cf. 1, renovat, aproape metrou, zona verde,

 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 22:08
71.999 €

2 camere, Eroii Revolutiei 72000 euro, terasa imensa, 85mp

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 22:02
59.999 €

2 camere, Luica, 60 mp, lift, etaj 2, parcare,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 22:01
20.000 €

confort 2, centrala termica, scara civilizata, interfon, imb., contorizata, aproape Ratb,

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 21:59
120.000 €

Str. Popa Nan 185, semi mobilat, 60,28 mp utili, totul contorizat, paza, supraveghere video,  interfon, parchet, termopan, aer conditionat,...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 21:42
102.000 €

bloc consolidat de 1 an, spatios, luminos, ultracentral, acces fata, vedere spate, terasa 8 mp, boxa subsol,

 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, ieri, 21:41
69.900 €

Mamaia Nord, strada D4/ la 3 minute mers pe jos de plaja, finisaje superioare, mobila Mobexpert, contorizare proprie, 2 canapele extensibile saltea...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Navodari, ieri, 21:38
35.800 €

apartament 2 camere, etaj 3/4, gresie, faianta, parchet termopan liber, pret usor negociabil plata doar credit ipotecar sau cash, cadastru,...

 • An constructie 1975
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 21:36
44.000 €

apartament 2 camere, etaj 2/8, confort 1, semidec., 50 mp balcon simplu fara imbunatatiri, bloc situat in apropiere de metrou, de scoala,

 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 21:33
45.500 €

50 mp, renovat 2013, loc situat la 4 statii RATB fata de metrou Eroii Revolutiei, balcon 3,5 mp, loc parcare, scoala, Piata Progresu, se accepta...

 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Bucuresti, ieri, 21:30
87.000 €

2 cam. in bl Prosper, fiecare scara are 2 lifturi inteligente, are paza 24 h, loc de parcare privat, vederea este la bvd si se vinde complet utilat...

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 14
Bucuresti, ieri, 21:30
46.000 €

apartament 2 camere, 54 mp bloc stradal, etaj 5/8, confort 1, gresie, faianta, termopan, stradal la 2 statii fata de metrou Eroii Revolutiei, pret...

 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 21:30
56.500 €

Apartament 3 camere Emil Racovita, 61mp, etaj intermediar decomandat, balcon, renovat, aer conditionat, apropiere metrou, bloc turn,

 • Suprafata 61 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 21:27
45.000 €

ap 2 camere confort 1, suprafata 54 mp, imbunatatiri, etaj 9/10 (10 fiind etaj tehnic), balcon mare 7m,

 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 21:26
43.500 €

cf. 1, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, acte, liber,

Bucuresti, ieri, 21:23
71.000 €

Ultracentral Sala Palatului 2 camere, parter situat pe spate, reabilitat, vis a vis Muzeul de arta, langa Ateneul Roman. Excelent pentru...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 1960
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 21:15
60.000 €

balcon, confort unu, parchet, parcare ADP,

 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 21:03
75.000 €

centrala proprie, boxa 10 mp, liber, parcare, intabulare,

 • Suprafata 75 mp
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 20:57
22.000 €

cf. 2, gaze, apa calda, caldura RADET, disc.,

 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 20:55
40.000 €

apartament 2 camere tip Studio, bucatarie deschisa in living si dormitor separat se vinde la cheie, complet finisat cu gresie, faianta si parchet,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 20:53
48.000 €

cf. 1, parchet, termopan, centrala, intabulare,

 • Suprafata 53 mp
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 20:50
52.000 €

cf. 1, gresie, faianta, termopan, liber, intabulare,

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 20:49
65.000 €

particular, vand apartament 2 camere, 5/10, bloc reabilitat 2017, vedere catre parc IOR, gresie, faianta, parchet, balcon foarte mare inchis...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 20:30
52.000 €

particular, vand ap. 2 cam., et. 4/4, contorizat, renovat, liber,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1969
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 20:30
54.000 €

2 camere, decomandat, 84 mp utili, etaj 4 din 5, bucatarie inchisa, terasa 10 mp, finisat la cheie, centrala, bloc 2014, lift, acces Ratb la 5...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, ieri, 20:21
33.000 €

Giugiului, Almasul Mare, apartament 2 camere, semidecomandat, g, f, p, t, um, toate instalatiile schimbate, superb, curat, cadastru, intabulare,...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 20:15
54.900 €

apartament luminos, bloc 10 etaje, civilizat, balcon, renovat, curat, zona verde, parc, negociabil,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 20:10
65.000 €

Matei Ambrozie, parc IOR, strada Odobesti, 2 camere, confort 1, decomandat, etaj 6/10, cu imbunatatiri, apartamentul se vinde complet mobilat si...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 19:58
55.000 €

2 camere bloc nou 2011 Valea Furcii (Lidl ) etaj parter inalt /3 gresie faianta parchet termopan usa metalica aer/cond mobilat Mobexpert si Kika...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 19:56
60.000 €

confort 1 gresie, faianta, parchet, termopan, boxa, izolat interior, bloc reabilitat, scara curata, fara restantieri, discutabil,

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 19:56
53.000 €

sos. Alexandriei, cf. 1 decomandat, f. spatios, 58 mp, balcon mare, bloc 1980, gresie, faianta, termopan, semimobilat, in stare f. buna, acces...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1980
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 19:53
73.000 €

str. Johann S. Bach, et. 2/4, renovat integral, totul de calitate, langa parcul Floreasca, zona verde f. linistita, mobilat si utilat, liber, f....

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 19:43
70.000 €

bloc reabilitat, renovat integral, totul de calitate, luminos- orentare vest, zona verde, max. 7-8 min. pana la metrou Dristor, liber, detalii dupa...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1980
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 19:32
73.500 €

3 blocuri noi, peste 20 modele decomandate, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 19:27
112.400 €

apartament 2 camere Baneasa, Antena 1, bloc 2017,

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 19:20
38.000 €

bloc nou 2016 finalizat, oferta dezvoltator, confort 1, bloc nou p+4, la cheie, balcon, centrala, bloc caramida, apropiere piata,

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 19:10
61.500 €

bloc reabilitat, langa parc, ap. este curat, liber, usor neg.,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 19:06
38.000 €

zona parc M. Eminescu, cadastru in lucru, fara imbunatatiri, boxa la subsol de aprox. 8 mp, balcon, zona verde si linistita. Nu colaborez cu agentiile

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Ploiesti, ieri, 19:00
42.500 €

intr-un imobil p+2+m, cu lift, in zona aerisita, de vile, infrastructura moderna, la doar 10 min. de mall Grand Arena. Apartamentul beneficiaza de...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 18:54
70.000 €

metrou, parc, zona exceptionala, multiple facilitati, scara civilizata, spatios, luminos, renovat, g, f, p, t, ac, um, usi interior schimbate,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 18:45
75.800 €

apartament 2 camere, zona Tineretului, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, usa metalica, partial mobilat,

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 18:41
195.000 €

2 cam., supraf. desf. 105 mp, s.u. 88 mp, boxa, garaj, lux,

 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 18:37
80.000 €

complex rezidential nou, apartament gresie, faianta, parchet, centrala proprie, incalzire pardoseala,

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 7
Pipera, ieri, 18:36
49.900 €

2 camere, mansarda, in apropierea statie de metrou Leonida. Se preda complet finisat, racordat individual la utilitati. Imobil cu lift. Acces la...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, ieri, 18:35
47.800 €

apartament decomandat cu terasa mare si acces la Ratb, statii metrou Aparatorii Patriei si Piata Sudului, se vinde la cheie, finisaje la alegere....

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Popesti - Leordeni, ieri, 18:35
85.000 €

apartament foarte spatios si bine intetinut, baie cu aerisire afara, balcon inchis pe cele doua camere, scara impecabila, langa cofetaria Maria,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 18:32