Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1491 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
73.500 €

Apartament cu 2 camere, situat in cartierul Mihai Bravu ,vis-a-vis de Metrou, intr-un bloc cu finalizare in 09.2018, decomandat, etaj 6 din...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
Bucuresti, azi, 12:24
62.500 €

semistradal, confort 1 sporit, bloc fara datorii, Ratb 41, 178, 5 minute metrou, zugravit, gresie, faianta, parchet, termopan, obiecte sanitare...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 12:22
56.500 €

agentie imobiliara ofeta in exclusivitate un apartament cu două camere intr o zona linistita langa parc IOR, ap. este neimbunatatit, are...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 12:20
71.500 €

3 blocuri noi, peste 20 modele decomandate, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 12:19
35.500 €

Apartament 2 camere,55 mp,dec.,1 gr. sanitar,1 balcon,debara,caramida Porotherm,se preda la cheie,finalizat,acte gata,racordat la toate...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bragadiru, azi, 12:18
54.500 €

promotie, bloc nou caramida, tr. 3, et. 7/7, centrala proprie, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, statie metrou Valea Ialomitei, ratb 168,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • In constructie
Bucuresti, azi, 12:15
57.000 €

Oferim spre vanzare apartamente cu 2 camere, locatie cu acces extrem de facil la RATB si Metrou, magazine(LIDL si Mall Grand Arena), spital, scoli...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 12:14
75.500 €

apartament 2 camere decomandat intr-un ansamblu rezidential nou situat intr-o zona centrala, la numai 5 minute de mers pe jos pana la statia de...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 12:14
64.000 €

apartament cu 2 cam. deosebit de spatios complet decomandat, cu finisaje la alegere si centrala de apartament. Bloc cu structura de beton si...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 12:14
71.000 €

apartament cu 3 camere intr-un ansamblu rezidential nou situat in imediata apropiere a statiilor de metrou aparatorii Patriei, constr 2017, mutare...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 12:13
51.600 €

decomandat, mutare iulie 2017, se preda finisat complet la cheie, centrala termica, calorifere, 6 minute pana la metrou, ultima unitate, pretul se...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 12:12
53.600 €

bloc constructie 2017, 54 mp, apropiere metrou 5 minute de mers pe jos, apartamentul se preda finisat la cheie, centrala termica proprie, regim dfe...

 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 12:12
54.000 €

2 camere decomandate, 54 mp, 2 balcoane, bloc constructie 1982, bloc civilizat, apartament curat cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, azi, 12:12
70.700 €

apropiere 5 minute de metrou Aparatorii Patriei, 71 mp , 2 grupuri sanitare, geam la baie, se preda la cheie, bloc cu 5 niveluri cu lift, finisaje...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, azi, 12:11
58.200 €

apartamentul oferit spre vanzare se afla la etajul 4 unui bloc constructie 2017, la 6 minute de metrou Ap Patriei. Orientarea acestuia este pe...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 12:11
29.990 €

apartament 2 camere, 50 mp, balcon 5 mp, asfalt, iluminat stradal, se preda la cheie, finisaje la alegere, bransat la toate utilitatile,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bragadiru, azi, 12:10
51.300 €

2 camere, 52 mp, decomandat, bucatarie, gata 2017 august, 7 minute departare de metrou Aparatorii Patriei, finisaje la alegere, centrala proprie,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 12:10
63.000 €

bloc finalizat comision 0%, imobil s+p+3+m, etaj 1, balcon inchis, centrala termica proprie, finisat complet, obiecte sanitare incluse, bucatarie...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 12:08
55.000 €

etaj 9/10, decomandat, renovat,gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, bloc reabilitat termic, mobilat si utilat complet, 52 mp

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 12:02
87.080 €

Zona rezidentiala cu acces facil la toate mijloacele de transport cu iesire la doua strazi , 3-4 minute - in timp real - pe jos pana la metrou...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 12:00
47.000 €

Berceni- apartament 2 camere fix langa metrou , centrala proprie, finisaje la alegere,bloc nou 2017, comision 0%, direct dezvoltator.

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 11:58
80.000 €

apartament 2 camere decomandat, tip penthouse, luminos, su 55mp cu terasa si balcon, finisaje la alegere, centrala termica, constructie 2016, loc...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 11:57
47.000 €

Apartament 2 camere, mobilat ,bloc nou, centrala proprie, acte la zi, mutare imediata, metrou Dimitrie Leonida.

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 11:57
73.500 €

dezvoltator 3 blocuri noi, peste 20 modele decomandate, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 11:56
51.000 €

vanzare apartament 2 camere, foarte ingrijit, cu imbunatatiri (gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica), zona foarte linistita, scara...

 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, azi, 11:54
56.900 €

in vila luminos, aflat in plan secund , fara risc seismic, parchet masiv, acces separat, necesita modernizare, situatie juridica clara fara legea 112.

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, azi, 11:51
50.000 €

vanzare ap. 2 cam. Bucuresti, Militari, et. 4/4, semidecomandat. sup. utila: 45 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis, bloc 967,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 11:51
 

Ilfov, agentie vindem apartamente si garsoniere la preturi rezonabile. Relatii la:

 • An constructie 1980
1 Decembrie, azi, 11:50
32.000 €

apartament 2 camere, semidecomandat, et. 4/4, superb, cu toate imbunatatirile, g, f, p, t, um, foarte frumos, curat, cadastru intabulare,...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 11:45
87.000 €

Burebista, 2 camere, reabilitat termic, decomandat, 60 mp, renovat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilat, utilat firma, acces facil...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1993
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 11:42
49.000 €

10 min. metrou piata Obor, insorit, cf. 1, cu balcon, etaj superior pe mijloc de bloc 78, reabilitat, g, f, t, p, um, aer conditionat centrala...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 11:41
40.800 €

Giurgiului - Luica NOU Finalizat, finisat, 2 camere + loc de parcare gratuit. Blocul este din anul 2017 pe cadre de beton armat si compartimentari...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:41
47.000 €

oferta, bloc caramida, tronson 3, 5/7, finisaje moderne alegere, centrala proprie, apometre, usa metalica antiefractie, Ratb 168, metrou Valea...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 11:39
55.000 €

bloc reabilitat termic, stradal, renovat, balcon, etaj 2, pozitie deosebita, adiacent Kaufland, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, Stefan cel Mare, Lacul...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 11:39
45.000 €

apartament spatios, luminos, liber, semistradal, langa statia de metrou, fara amenajari, situat la ultimul etaj (etaj tehnic pe 35% din suprafata...

 • Semidecomandat
 • Etaj 10
Bucuresti, azi, 11:39
53.000 €

aer conditionat, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, pret negociabil,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 11:38
71.000 €

mobilat si utilat nou, lux, 2 ac centrala termica, loc parcare, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, pret usor neg.,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 11
Bucuresti, azi, 11:38
68.000 €

etaj 1 din 4, decomandat, 62mp, constructie 1989, renovat, curat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, acte

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:38
36.500 €

confort 2, fara imbunatatiri, pozitie foarte buna, in apropierea bulevardului Brancoveanu, scoli gradinite,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 11:37
85.000 €

Carrefour Orhideea, finisaje lux, video interfon, lift, pret nediscutabil

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2014
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 11:35
51.000 €

Apartament 2 camere disponibil in bloc nou, zona Grand Arena. Apartamentul se preda finisat.

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 11:34
58.000 €

apartament 2 camere, Obor, Masina de Paine, 50 mp, et. 10/10, an 1965, merita vazut

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 11:34
58.500 €

toate imbunatatirile, instalatie electric schimbata, scara foarte curata, bloc reabilitat, 2 minute piata, 5 minute metrou, vedere spate.

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 11:33
78.500 €

constructie 2017, apropiere metrou, mutare septembrie, se preda la cheie, lift, va puteti alege finisajele, finisaje superioare, centrala proprie,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 11:33
38.800 €

NOU 2 camere Giurgiului - Luica. Pret pentru plata cash: 38800 Euro + TVA. Pret pentru credit: 40800 Euro + TVA. Asiguram consultanta si asistenta...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:32
55.000 €

proprietar, stradal, renovat recent, diverse imbunatatiri (gresie, faianta, mobilier la comanda - buctarie, hol, spatiu depozitare). Bloc...

 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 11:31
77.000 €

apartamentul beneficiaza de urmatoarele imbunatatiri: termopan, parchet, aer conditionat, gresie, faianta, usa metalica

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 11:31
73.500 €

apartament 2 camere decomandat, finisat modern la cheie situat pe soseaua Oltenitei, la 3 minute de statia de metrou Piata Sudului si Sun Plaza...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 11:21
49.000 €

direct dezvoltator, loc de parcare, finisaje la alegere, centrala termica, contorizare individuala, RATB

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, azi, 11:20
33.000 €

contorizare individuala, spatios, finisaje la alegere, centrala termica, usa metalica, usi interior, RATB, acces bariera,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 11:20