Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1238 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
40.899 €

Apartament 2 camere, confort 1, 60 mp, zidarie din caramida, balcon, baie cu geam, finisaje la alegere (gresie, faianta, parchet), termopan,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 01:19
61.899 €

living, dormitor, bucatarie, hol, baie cu geam, balcon, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, loc de parcare gratuit, spatiu depozitare in pod.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 01:09
45.000 €

Ansamblul Rezidential, gresie, faianta, parchet, usi int la alegere, statie masini 138, 178, 611 in fata bl, bl. locuit, loc parcare, preturi intre...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 00:31
39.780 €

direct dezvoltator, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, loc de parcare inclus in pret, bloc P+4, cu lift, mijloc de transport in apropiere,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 23:54
31.500 €

direct dezvoltator, excelent compartimentat, bucatarie inchisa, balcon, finisaje la alegere, centrala in condensatie, p+4 cu lift, mijloc de...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 23:53
68.000 €

proprietar, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, loc parcare, 68.000 euro. Nemobilat 63.000 euro. Exclus agentii,

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 22:48
45.000 €

bloc stradal, vedere spate, multa liniste, reabilitat termic, fara imbunatatiri, liber;

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 22:40
33.800 €

particular vand apartament situat stradal, statia Ratb, Rompetrol Luica, renovat complet, liber, balcon inchis, bloc civilizat, se accepta credit,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 21:46
59.000 €

gresie, faianta, aer conditionat LG, bucatarie Franke, priveliste, aer curat, geamuri si usi din termopan, pardoseala, parcare subterana, paza,...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 12 din 14
Bucuresti, ieri, 21:26
57.000 €

intr-un imobil nou cu 8 apartament. Se afla intr o zona foarte linistita intre case. Se poate vinde complet mobilat si utilat sau nemobilat

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 21:04
35.800 €

fara imbunatatiri majore, suprafata 49 mp, termopan, usa metalica, fara probleme cu terasa, aproape de mijloace de transport, piata, zona cu...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 20:22
100.000 €

deosebit, cu o suprafata de 74mp, balcon 20 mp, pivnita, 15 mp, centrala proprie, renovat cu imbunatatiri, centrala proprie, loc pentru gratar,...

 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 20:21
44.500 €

balcon mare inchis in termopan, faianta, zona verde, aproape de mijloace de transport, scoala, piata, pret usor negociabil,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1965
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 20:20
47.000 €

un complex situat in zona ce va deveni cartier, dispunem de apartamente si garsoniere la preturi promotionale, gars. 28.000 {, ap. la 45500 {,...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 20:06
106.000 €

apartament intr-un imobil nou, foarte bine pozitionat, la doar 3 minute de metrou Mihai Bravu. Super oferta. Vizitati site-ul nostru meridian-house.ro

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 20:05
70.500 €

Proiect nou de anvergura, cu o pozitie ideala, ferit de traficul intens de pe soseaua Mihai Bravu, ce indeplineste toate standardele ce tin de...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 20:04
73.000 €

proiectul cuprinde 118 apartamente - 26 de 3 camere si 92 de 2 camere, 2 scari, 2 lifturi, in faza de constructie, preturi promotionale. Vizitati...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 20:04
70.000 €

dezvoltator, 2 camere, bucatarie separata, balcon inchis cu termopan, finisaje la alegere, lift, pret de cash - 4 min metrou, 10 min Parc IOR si Mall.

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 20:03
69.999 €

fara comision, Dristor Kaufland, 2 camere, bucatarie separata, balcon inchis cu termopan, finisaje la alegere, lift, pret de cash - 4 min metrou,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 19:56
70.000 €

fara comision, 2 camere, bucatarie separata, balcon inchis cu termopan, finisaje la alegere, lift, parcare subterana. 4 min metrou, 10 min Parc IOR...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 19:48
69.999 €

fara comision, 2 camere, bucatarie separata, balcon inchis cu termopan, finisaje la alegere, lift, parcare subterana. 4 min metrou, 10 min Parc IOR...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 19:25
42.000 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, um, toate actele

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 19:02
8.500 €

cf. 3, gresie, faianta, parchet, termopan, um, libera, toate actele,

 • Suprafata 20 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 18:40
65.000 €

2 camere, su 58.65 mp, balcon 5.10 mp, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, parcare, 2 lifturi, finalizare Iunie 2017, vedere catre lacul Morii....

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 16:43
45.000 €

recent renovat, totul nou, bucatarie utilata bonus, 2 lifturi, acces imediat metrou, piata, mijloace transport, Sun Plaza, etc.,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 16:15
48.000 €

confort 1, bloc caramida, fara amenajari, zona linistita, acces usor Afi Mall, piata, ratb, scoli, gradinite,

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 15:56
47.000 €

aproape de metrou Dimitrie Leonid, vand ap. 2 camere, complet mobilat,

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Ilfov, ieri, 15:41
56.000 €

cf.1, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, a/c, balcon tip logie, cadastru, intabulare, se vinde mobilat si utilat, liber, accept...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 14:37
55.000 €

balcon, liber, renovat recent integral, aer conditionat, terasa refacuta,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 14:01
39.000 €

apartament 2 camere, balcon 3,5mp bloc stradal, apropiere metou Eroii Revolutiei, Piata Progresu, simplu, curat, cadastru, intabulare, liber,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, ieri, 13:25
50.800 €

mare, foarte spatios 56 mp utili, parter nalt, bucatarie inchisa, dressing mare ca in revista, la nivel de glet, balcon, decomandat, superb, bloc nou.

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 13:10
36.000 €

2 cam., la 2 min. pietonal scoala, Mega Image, parcul central, RATB406, tr. regulat de Chiajna, caramida, izolat 10 cm, ct gaz proprie, parchet...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Chiajna, ieri, 12:38
53.000 €

complex ANL Brancusi, constructie 2004, toate imbunatatirile, balcon generos, mobila modern, parchet, termopan, izolat termic, acc. credit, liber,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2004
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 12:30
65.000 €

suprafata utila cu balcon 40 mp, vedere sud, soare, finisaje la alegere, acces rapid centru, numeroae centre cuturale, institutii, excelent...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 12:03
69.000 €

apartament 2 camere, balcon, renovat, strada foarte linistita, langa parc, bloc tip vila cu pod, centrala proprie,

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, ieri, 11:53
70.000 €

Kaufland Mihai Bravu, la 5 min. metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subsol sau...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 11:21
73.500 €

Kaufland, Mihai Bravu, 5 min. metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subsol sau...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 11:21
78.500 €

situate la doar 5 min de metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, geam la baie, balcon inchis, loc parcare...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 11:21
87.500 €

acces stradal, ideal birou sau cabinet medical, orientare Vest, terasa, bucatarie inchisa, balcon inchis,, bloc s+p+2e+m, finalizare 2018, parcare...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Nivel parter
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 11:20
75.500 €

Kaufland Mihai Bravu, 5 min. metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare exterior sau...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 11:20
51.900 €

apartament 2 camere, bucatarie inchisa, compartimentari caramida, instalatii Romstal, loc de parcare inclus, exclus agentii, exclusivitate,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2016
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 11:18
51.000 €

cf. 1, circular( camere separate), balcon, amenajat complet, geam la baie, bloc cu 2 lifturi, vedere panoramica, mixta, zona cu multa verdeata,...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 11:11
53.000 €

cf.1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, usa metalica, balcon, geam la baie, zona linistita, multa vegetatie, vedere in gradina, acte...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1967
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 11:06
66.900 €

ansamblu rezidential nou in incinta parcului Politehnica, finisaje de lux la alegere. Vecinatati: Eroilor, Politehnica, Unirii, Cotroceni,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 10:26
18.900 €

ultracentral, deasupra BCR, apometre, contor gaze, terasa refacuta, izolatie termica exterioara, fara imbunatatiri.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Mizil, ieri, 09:58
24.500 €

vis a vis de Grin City si Mega, lux, la cheie, racordate la toate utilitatile, 5 min. de Bucuresti, maxi taxi Ratb parchet, gresie, faianta,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 09:52
24.000 €

poze reale doar cash maxi taxi RATB,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 09:51
72.000 €

apartament 2 camere, instalatia electrica noua pe cupru, instalatia sanitara schimbata, bloc consolidat in 2005, centrala imobil. ID 6AF2.

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 09:13
44.000 €

vis-a-vis de Piata Veteranilor, proprietar vand apartament 2 camere, 3 minute de metrou Lujerului, cu vis-a-vis de Piata Veteranilor,centrala...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 07:53
83.900 €

vav de Liceul Jean Monnet, balcon, renovat total si mobilat modern, centrala termica proprie, parchet, gresie, faianta, termopan, 5 min. de metroul...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1961
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 04:53