Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1603 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
72.500 €

Apartamentul este situat la etajul 1 pe partea din spate a imobilului, acesta avand ca supratafata 55mp utili si ~67mp construiti. Finisaje de...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 03:25
65.000 €

Auchan, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 23:30
52.000 €

Particular, 2 camere, zona Sebastian, Petre Ispirescu, etajul 4, bloc din 1982, reabilitat termic, terasa refacuta, contor separat de gaze,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 23:30
71.500 €

vanzare apartament de 2 camere Floreasca etaj 2 din 3. An 1960. Vedere mixta, are balcon dar nu are boxa. Vec: Aviatorilor, Aviatiei, Kiseleff,...

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 23:15
60.000 €

apartament 2 camere, semidecomandat, zona Domenii-Ciuperca, et. 6 din 7, vedere Inst. Agronomic, Casa Presei, Romexpo,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, ieri, 23:13
51.800 €

ap. 2 cam, mobilat si utilat, termopan, gresie, faianta, centrala term., cablu tv, internet, parchet, usa met, contorizat total, intabulat,...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Popesti - Leordeni, ieri, 23:05
75.000 €

particular vand apartament doua camere stradal, superamenajat, centrala termica, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, cf. 1, langa Prosper,

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 22:40
47.500 €

gresie, faianta, parchet, usa metalica, boxa, mobilier bucatarie,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 22:35
54.900 €

fara imbunatatiri,

 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 22:20
48.000 €

apartament 2 camere, confort 1,

 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, ieri, 22:15
38.600 €

prop, vand ap 2 cam superb la cheie, mobilat complet si utilat totul nou, plus spatiu depozitare pod 64 mp, bloc bine construit 2009, zona de vile...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 22:14
57.900 €

Drumul Taberei, Afi Cotroceni, et. 5/10, bloc izolat termic, apartament frumos, balcon mare, baia nou refacuta, contorizat, zona verde, foarte...

 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 22:14
60.500 €

proprietar vind apartament cu 2 camere in drumul taberii, aleea Istru, bloc reabilitat termic, apartamentul este total mobilat si utilat,...

 • An constructie 1977
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 22:13
54.000 €

cf. 1, um, gresie, faianta, parchet, termopan, acte, bloc reabilitat,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 22:07
17.000 €

2 cam., cf. 3, cu imb., sector 5,

 • Suprafata 26 mp
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 22:04
20.000 €

sect. 5, 2 cam., cf. 3, bloc reabilitat, disc.,

 • Suprafata 26 mp
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 22:01
46.000 €

2 cam., cf. 1, disc.,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 21:52
 

bl. 3C, sc. C, ap. 8, ap. 2 camere+ boxa, langa Kaufland;

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:45
69.900 €

centrala, parchet, termopan, mobilat,

 • An constructie 2012
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 21:39
59.900 €

reabilitat, termopan, liber, intabulare,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1981
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 21:38
 

2 camere, cf. 2, 6/10, 2 camere, cf. 1, Peco Salaj, 8/8, cu imbunatatiri;

 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 21:35
71.900 €

reabilitat, termopan, liber,

 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 21:28
53.000 €

bloc curat, gresie, faianta, parchet, termopan, acte la zi, acces la 330, 335, 19, 23, metrou, apropiere piata,

 • Suprafata 50 mp
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 21:14
50.000 €

langa piata, 7-8 min. metrou, cf. 1, etaj 3, termopane, um, ac, locuibil, scoala, gradinita, piata, intabulare, disc.,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:02
57.500 €

metrou Grigorescu, cf. 1, et. 1, balcon inchis in termopane, parchet lemn, um, termopane, multe facilitati, c+i, disc.,

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:01
54.000 €

Drumul Fermei, nr. 111 B, bl 9, et 2, decomandat apartament construit 2014, are balconul 17 m complet inchis cu termopan, bucataria marita, cu tot...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2014
 • Etaj 2 din 5
Popesti - Leordeni, ieri, 20:50
69.800 €

cf. 1, 3 min. metrou, piata, RATB, acte, urgent,

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 20:43
51.500 €

cf. 1, f. imb., cad.+intabulare, liber,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 20:32
45.000 €

cf. 2, etaj 3, balcon inchis in termopane, complet renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, um, locuibil scoala, gradinita, Piata Delfinului,...

 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 20:29
95.000 €

Floreasca, G.Bizet, etaj1, apt.2 camere, circular, vedere mixta, 3 balcoane, camera de serviciu, boxa, S=61,37 mp. Bucatarie mobilata. Acte...

 • Suprafata 61 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 20:24
58.000 €

Apartament 2 camere, renovat recent, schimbate instalatiile electrica si sanitara, termopane, balcon inchis si izolat, usa metalica, g, f, parchet,...

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 20:23
52.900 €

2 camere, complet decomandat, comision 0, direc dezvoltator +parcare,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Ilfov, ieri, 20:15
58.900 €

stradal, mobilat modern, izolat termic, et.3/10, 2 lifturi, lângă statie autobuz, magazine, piata si viitoare gura de metrou.

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1974
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 20:11
61.000 €

2 camere comfort 1, etaj 1/4, renovat recent, gresie, faianta, termopan, instalatie electrica si sanitara; se vinde complet utilat si mobilat,...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 20:03
41.500 €

apartament cu 2 camere, utilat si mobilat, bine intretinut, dotari moderne (gresie, faianta, parchet, termopane, apometre, repartitoare, detector...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 19:55
43.000 €

apartament 2 camere la cheie, ultracentral Magurele,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Magurele, ieri, 19:55
78.000 €

ap 2 cam, bloc 2009, Camil Ressu, 3 min de metrou Nic Grigorescu, 5 min de parc Titan, et 5/7, utilat si mobilat, g, f, um, termopan, interfon, AC,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, ieri, 19:50
29.000 €

ultimul apartament, proprietar direct, anunt real, comision la vanzare 0, se acepta credit prima casa, imobiliar, ipotecar, etc.

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 19:49
35.900 €

Carol I, stradal, etaj 4, circular, 42 mp, centrala proprie, risc seismic gradul I.

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1939
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 19:35
48.900 €

apartament 2 camere decomandat mare, dispune de toate imbunatatiriile, la 100 de metri de statia de metrou Berceni, etaj intermediar, toate...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, ieri, 19:35
61.000 €

apartament 2 camere decomandat, balcon inchis in termopan, bucatarie mare patrata, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, ieri, 19:16
60.000 €

Gara de Nord, Dinicu Golescu, apartament 2 camere, etaj 5/9, confort 1, stradal, liber, gresie, faianta, parchet, termopane, usi schimbate, bloc...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, ieri, 19:04
410.000 €

apartament 2 camere cf 1, dec, 50 mp. Partial imbunatatit, gresie, faianta, usa metalica, instalatii sanitare noi. Liber. Bloc curat. Apropiere...

 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Bucuresti, ieri, 19:04
48.500 €

in spatele Pietei Progresu, etaj 2, termopan, parchet, mobilat, orientare catre rasarit, pe mijloc, geam la baie,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1965
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 19:00
50.500 €

confort 1, liber, gresie, faianta, termopane, cadastru, intabulare;

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 18:56
56.000 €

Sectia 13, apropiere metrou, decomandat, 56 metri patrati, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, accept credit,...

 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 18:53
52.500 €

Moghioros, semistradal (fara zgomot), confort 1, balcon, zona verde.

 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:40
66.000 €

Sectia 7 Politie, 5 min Mall Veranda, Kaufland, cf.1, pe mijloc, orientare S-E, baie cu fereastra, balcon mare pe tot apartamentul, scara curata,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 18:35
72.500 €

7 min metrou, aproape mall Veranda, Kaufland, piata Parc Plumbuita, Tei, cf 1 semi, 55 mp, sc., bloc 2011, vedere deschisa, pe mijloc, orientare V,...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2011
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 11
Bucuresti, ieri, 18:30
53.000 €

8 min.,metrou, langa Scoala nr 27, Kaufland,Mall Veranda, Teiul Doamnei, Sectia 7, 2 cam., cf.1, bloc caramida reabilitat, scara curata, fara...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 18:30