Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1681 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
73.000 €

2 camere, 5 min metrou, bloc nou, balcon, centrala termica, mobilat si utilat, acces facil IOR, Dristor, Pallady, Vitan, Muncii.

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, azi, 03:29
50.000 €

apartament 2 camere, cf. 1, balcon inchis termopan, usa metalica, geam termopan. Utilitati: gaze, apa, tv, internet, faianta, gresie, termopan. 3...

 • An constructie 1979
 • Etaj 1 din 9
Prahova, ieri, 23:09
58.000 €

circa financiara un ap 2 cam cf. 1 intr-un bloc reabilitat termic, curat si ingrijit,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 21:01
44.900 €

Apartament cu 2 camere la parter de 50 mp cu centrala proprie, calorifere, termopane, usa metalica, constructie noua in Militari la 44.900 euro....

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Bucuresti, ieri, 20:45
76.500 €

se vinde complet mobilat si amenajat modern, se afla la 2 min de facultati si 3 min de metrou, 3 minute Parc Tineretului, gresie si faianta pe casa...

 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 20:38
84.000 €

suprafata utila 50,50 mp, predare la cheie, incalzire prin pardoseala. 80.000 + tva. Comision 0%,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 20:21
35.000 €

inst. el. noua, inst. incalzire centrala noua, parchet 12mm, gresie, faianta, termopan, zugravit nou, bloc reabilitat termic, balcon mare, boxa,...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Cornetu, ieri, 20:14
87.825 €

apartament 2 cam. cu suprafata construita de 65,30 mp, cu bucataria inchisa. Se preda complet finisat, dotat cu centrale termice in condensatie....

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 20:12
76.000 €

bloc stradal reabilitat, vedere fata, 2 camere semidecomandate, amenajate, gresie, faianta, parchet, termopan, scara curata, contorizata, apropiere...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 20:02
47.000 €

apartament cu 2 camere foarte generos ca spatiu util si echilibrat in compartimentare este situat intr-un ansamblu rezidential nou, in imediata...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bragadiru, ieri, 19:18
38.500 €

direct dezv., constructie beton, caramida, izolat polistiren 10 cm pe exterior, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, se accepta credit...

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 2
Bucuresti, ieri, 19:09
60.000 €

ap. 2 camere nou, semidecomandat, la cheie. Va ofer mai multe informatii despre proiect, asistenta pentru accesare credit, intocmire acte si...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 19:07
64.900 €

decomandat bloc din 1985, pe soseaua Berceni, vis-a-vis de Spitalul Obregia, la 3 minute de metrou Piata Sudului, et 8/10, 54 mp, foarte spatios,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 19:02
54.500 €

Maior Bacila 2/8, dec, 55 mp, bloc 1983, termopan, usa metalica, contorizat, posibilitate centrala termica, cadastru intabulare acc credit, liber,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 18:58
45.000 €

particular, cf 2, langa sc. 30, parcurile Plumbuita si Tei, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, liber, toate...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 18:47
70.980 €

Apartament de 2 camere, eficient compartimentat, generos ca spatiu util. Apartamentul se vinde amenajat la cheie cu gresie si faianta, parchet,...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 18:45
54.500 €

Drumul Taberei Plaza, 2 camere semidecomandat cf. 1 et. 2/4, fara imbunatatiri, apometre repartitoare, 2 miute de piata, mall, market, pret 54.500...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:36
45.000 €

acte gata, accept credit, statie autobuz in fata blocului, direct dezvoltator, decomandat, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje la...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 18:34
40.800 €

direct dezvoltator, ap cu 2 cam, decomandat, constructie beton, caramida, izolat polistiren 10 cm, exterior, finisaje la alegere, g, f, p, t, um,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 18:21
62.000 €

Stefan cel Mare, an real 1984, bucatarie mare 8 mp, finisaje noi, contorizat, toate actele, parcare ADP, acceptam credit,

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 18:20
73.500 €

orientare Sud, vedere stradala, bloc reabilitat, contorizat, toate actele, RATB si metrou 4 min.,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1978
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 18:20
60.000 €

de vanzare o mansarda 130 mp din care 80 amenajati lux, mob. si utilat, imobil are SS+P+4E+M, blocul are lift care nu ajunge decat la et. 4 unde se...

Bucuresti, ieri, 18:20
87.000 €

et.6, Unirii-Vitan, vis-a-vis Casa de Pensii, apt.2 cam, supraf. totala 61 mp, balcon, lift, parcare, MegaImage 2min, policlinica 4min, RATB 2min,

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 18:19
64.900 €

Baltita, 3/4, decomandat, renovat complet, usi interior noi, parchet, gresie, faianta, bucatarie mobilata, la 5 min de metrou si parc, bloc...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 18:15
42.000 €

direct dezvoltator, ap. cu 2 cam, decomandat, bucatarie inchisa, constructie beton, caramida, g, f, p, t, um, predare aprilie-mai 2018, suprafata...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 18:12
73.830 €

apartament de 2 camere, modern compartimentat, echilibrat in spatiu util, la doar 10 minute de metrou Dristor. Apartamentul se vinde bransat la...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 18:06
53.991 €

Militari, Auchan, sector 6, ap. 2 camere, baie cu geam exterior, loc parcare cu CVC, fatada ventilata Stacbond, tamplarie aluminiu, geam termopan...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 18:00
63.000 €

de vanzare apartament 2 camere semidecomandat (tip OS) cu balcon, str Drumul Taberei (parc). Etaj intermediar din 9. Decorat cu foarte mult gust....

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, ieri, 17:55
36.700 €

cochet cu gradina in proprietate, de cca 11 mp, intr-un ansamblu nou cu regim mic de inaltime. Se preda la cheie, cu centrala termica proprie, g,...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 17:48
41.600 €

direct dezvoltator, proiect nou, ap. cu 2 cam decomandat, 53 mp utili, constructie beton, caramida, izolat cu polistiren 10 cm, predare aprilie-mai...

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 17:42
95.000 €

decomandat, etaj 6/8, constructie 1991, suprafata 62 mp, renovat, mobilat si utilat,

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 17:41
41.500 €

pret dezvoltator, comision 0. Apartament 2 camere, decomandat, 51 mp, se afla langa statia de metrou 1 Decembrie 1918. Imobil nou, etaj 2/5,...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 17:37
42.000 €

apartament la oferta, finalizat la cheie, etaj 1, finisaje de calitate, contorizari individuale, Mega Image, zona inverzita, 200 m statie RATB;

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 17:31
53.200 €

particular, Teiul Doamnei, str. Brasoveni, apartament 2 camere, decomandat, renovat, bloc reabilitat, luminos, zona buna, bloc civilizat.

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 17:24
79.000 €

apartament 2 camere, confort 1, decomandat etaj, mansarda (3/ 3). Suprafata utila 60,41 mp. Terasa 32,72 mp. Suprafata construit desfasurata...

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 17:20
40.000 €

Cristalului, finalizat, imobil nou, mutare imediata, loc de parcare inclus in pret, TVA inclus. Contorizare individuala pe apartament, racordat la...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bragadiru, ieri, 17:19
54.000 €

Calea Giulesti, Lacul Morii Residence, bloc nou 2015, 2 camere spatioase, doua balcoane, boxa inclusa in pret, finisaje de calitate, centrala...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 17:16
48.000 €

ansamblu rezidential, finalizare octombrie 2016, finisat

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 16:58
54.100 €

Reveria Pallady, 5 min. metrou N. Teclu, Penny si Auchan aproape, an 2017, 2 camere, 42 mpu, bucatarie inchisa, finisaje calitate superioara,...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:57
55.500 €

Calea Giulesti, Lacul Morii Residence, bloc nou 2015, 2 camere spatioase, finisaje de calitate, centrala termica proprie si contorizare...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, ieri, 16:52
56.500 €

ap. are prevazute lucrari de interior ce permit mutare rapida: zidarie, tamplarie, finisaje (la alegere), obiecte sanitare, centrala, calorifere....

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 16:51
49.900 €

et.9, cf.1, circular, asimilat decomandatului, ved. pe spate, liniste, orientat pe Sud,luminos, fara risc seismic, geam la baie, gresie, faianta,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1964
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 16:47
62.500 €

2 balcoane mari, camara, debara, terasa izolata, acces rapid metrou, mobilat/utilat cu electrocasnice incorporate, apropiere loc joaca, parc,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 16:39
54.300 €

apartament 2 camere disponibil la parter cu o suprafata de 54,30 mp, situat intr-un ansamblu compus din doua blocuri cu un regim de inaltime de p+...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 16:38
49.000 €

Apartament 2 camere disponibil la etajele 1 si 2, intr-un ansamblu rezidential cu un regim de inaltime de p+2e+m, avand ca termen de finalizare...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 16:38
37.000 €

garsoniera cu gradina, apartament 2 camere tip studio situat la parter, intr-un ansamblu rezidential cu un regim de inaltime de p+2e+m, avand ca...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 16:38
37.000 €

2 camere tip studio cu o suprafata de 30 mp, cu gradina de 15mp in proprietate, intr-un ansamblu cu un regim de inaltime de p+2e+m, a o distanta de...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 16:37
53.000 €

apartament 2 camere decomandat cu o suprafata de 61 mp, situat intr-un ansamblu cu un regim de inaltime de P+2E+M, la o distanta de 600m, de metrou...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:37
50.350 €

Apartament 2 camere decomandat cu o suprafata de 60 mp, situat intr-un ansamblu cu un regim de inaltime de p+2e+m, la o distanta de 600m, de metrou...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 16:37
66.600 €

apartament 2 camere, disponibila la parter, intr-un imobil nou construit de P+2E cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 62,56 mp.

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 16:37