Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1414 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
34.155 €

loc parcare gratuit, geam exterior la baie, structura dala groasa, caramida porotherm 30 cm, tamplarie aluminiu, geam termopan duplex, finisaje la...

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 17:56
70.000 €

5 min. metrou, 450 m dist, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje premium, accept orice tip de credit...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 17:52
73.500 €

Kaufland, Mihai Bravu, 5 min. metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subsol sau...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 17:52
66.000 €

complet mobilat si utilat, balcon inchis, vedere spre Bd. Dristorului.

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 17:52
77.500 €

2 min. metrou (350 m distanta), direct dezvoltator, bucatarie inchisa, centrala proprie, finisaje incluse, credit ipotecar, comision 0, terasa de 32mp

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 17:51
78.500 €

Dristor, 450 metri metrou, bloc nou, comision 0, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje premium, accept...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 17:51
73.500 €

5 min. metrou, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje premium, accept orice tip de credit ipotecar,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, azi, 17:51
75.500 €

Kaufland Mihai Bravu, 5 min. metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare exterior sau...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 17:50
87.500 €

acces stradal, ideal birou sau cabinet medical, orientare Vest, terasa, bucatarie inchisa, balcon inchis,, bloc s+p+2e+m, finalizare 2018, parcare...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Nivel parter
 • In constructie
Bucuresti, azi, 17:50
63.500 €

bloc nou, mutare septembrie 2017, 3 minute pana la metrou, apropiere delta Vacaresti si mall, etaj 3, se preda finisat lux la cheie, centrala...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 17:49
57.000 €

Oferim spre vanzare apartamente cu 2 camere, locatie cu acces extrem de facil la RATB si Metrou, magazine(LIDL si Mall Grand Arena), spital, scoli...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 17:49
47.500 €

8 min. metrou Aparatorii Patriei, bloc nou, stradal, finisat la cheie, centrala, parchet, termopan, etc. Totul nou, accept credit bancar.

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 17:36
129.000 €

2 cam., restructurate, vedere rasarit, liber, mobilat,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Bucuresti, azi, 17:35
55.000 €

1 minut intersectie Soseaua Mihai Bravu cu Ferdinand, cf. 1, bloc reabilitat termic, intrare stradala, 5 minute metrou Bucur Obor si Iancului,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 17:34
52.250 €

imobil nou Spiru Haret, 3 min. metrou, finisat la cheie, accept credit, fara comision.

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 17:32
34.100 €

confort 2, semidecomandat, termopan, parchet, gresie faianta, in curs de reabilitare termica.

 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 17:29
48.900 €

apartament 2 camere eliberabil,balcon,acte

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 17:23
33.500 €

Militari apartament 2 camere liber renovat recent gresie faianta parchet termopan,instalatii sanitare si obiecte noi,usa metalica,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1975
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 17:23
49.500 €

constructie noua, foarte aproape de metrou si statie RATB, finisaje de lux, centrala termica, calorifere, balcon inchis in termopan, usa metalica,...

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 17:22
56.500 €

semistradal apartament decomandat termopan,gresie faianta,parchet usa metalica

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 17:22
35.000 €

dezvoltator, demisol inalt cu supapa de sens, luminos, bucatarie open space, finisat, contorizat, loc parcare, mijloace transport, metrou, acte,...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 17:17
45.000 €

dezvoltator, 2 balcoane, buc. inchisa, finisat, centrala, caramida interior/exterior, utilitati, contorizat, parcare, lift, mij. transport la 5...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 17:17
45.000 €

dezvoltator, 2 balcoane, living 28 mp cu bucatarie open space, finisat, centrala, caramida interior/exterior, utilitati, contorizat, parcare, lift,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 17:16
49.000 €

dezvoltator, buc. inchisa , balcon 7 mp, finisat, centrala, caramida interior/ exterior, utilitati, contorizat, parcare, lift, mij. transport la 5...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 17:15
65.000 €

bloc nou, finalizare Iulie 2017, are in componenta sa 48 de apartamente, cu un regim de inaltime de 4 etaje, dispune de 2 lifturi+ parcare subterana,

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 17:09
62.000 €

metrou, liber, cf. 1 cu balcon mare patrat, etaj intermediar inferior pe mijloc bloc in reabilitare. Renovarea 2015 g, f, t, p, usi noi, aer...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 17:01
60.900 €

ansamblu rezidential Doubless, etaj 1, suprafata utila 58 mp, in imobil P+2E +M, termen de finalizare august 2017, finisaje la alegere, loc de...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 17:00
60.800 €

bloc nou 2017, etajele 1-2-3, finisaje noi, parcare subterana, zona linistita, blocul are lift, receptie facuta, cash/ credit, 10 min de metrou,

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 16:57
57.500 €

fara amenajari recente, locuibil, usa metalica, bloc civilizat, fara restantieri, acte in lucru, primul proprietar.

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 16:53
62.000 €

cf. 1, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, loc parcare adp, contor gaze, acte, acc. credit,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1980
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 16:52
61.000 €

Lidl, bloc finalizat, finisat la cheie, dormitor si bucatarie mobilate, centrala electrica 9 kw, geam la baie, bloc stradal, mijloace de transport...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, azi, 16:51
41.500 €

apartament situat la etaj intermediar, compus din 2 camere, cu balcon, curat, parchet, gresie, faianta, imobilul fiind amplasat in zona civilizata,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 16:50
46.600 €

direct dezvoltator, bloc nou beton, caramida, balcon 4.5mp inchis PVC Veka si geam termopan, predare la cheie, finisaje la alegere, centrala...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 16:47
40.600 €

direct dezvoltator, bloc nou beton, caramida, balcon 4.2 mp inchis PVC Veka si geam termopan, predare la cheie, finisaje la alegere, centrala...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 16:47
43.600 €

direct dezvoltator, bloc nou beton, caramida, balcon 4.2 mp inchis PVC Veka, geam termopan, predare la cheie, finisaje la alegere, centrala...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 16:47
44.000 €

bloc nou beton + caramida, direct dezvoltator, mansarda, geamuri Velux in tavan, predare la cheie, finisat si utilat, g, f, p, t, um, centrala...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, azi, 16:46
66.500 €

4-6 min. metrou, stradal, zona, linistita, mobilat/utilat modern, dressing, g, p, um, t, parcare, balcon, costuri foarte mici,

 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 16:43
 

garsoniere, 2 si 3 camere, in imobil nou S+P+4E+M, la cheie, finisaje peste medie, constructie caramida, suprafete generoase, centrala termica ,...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Pantelimon, azi, 16:40
51.500 €

2 camere, etaj 6/10, 53mp. suprafata utila, an constructie 1978, decomandat, confort1, cu imbunatatiri recente, gresie,faianta,parchet,...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 16:40
56.900 €

confort 1, bloc 2009 din caramida, loc parcare trecut in act, pozitie excelenta, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 16:39
52.700 €

suprafata utila de 49,78 mp, in imobil p+2e+m, avand ca termen de finalizare august 2017, finisaje la alegere, loc parcare, Comision 0,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 16:38
39.000 €

confort 2, balcon, 7/10, curat, gresie, faianta, termopan, usa metal, aer conditionat, intabulare, discutabil, Kartier

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 16:35
73.000 €

gresie, faianta, termopane, balcon inchis, bucatarie open space, bloc reabilitat, scara renovata, 8 minute metrou, cadastru, intabulare.

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 16:28
35.000 €

apartament 2 camere, cu boxa in suprafata de 15 mp

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2003
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Jilava, azi, 16:24
52.000 €

confort 1, cu imbunatatiri, bucatarie open space, baie spatioasa, bine intretinut, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, balcon...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1963
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 16:23
69.400 €

circular, bloc fara risc seismic. Renovat recent, termopane, usa metalica, parchet si mocheta, centrala proprie.

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1900
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 16:20
57.000 €

cf I, circular, 51 mp, g, f, p, t, um, usi interior schimbate, inst. electrica/sanitara noi, bloc reabilitat termic, complet mobilat, liber,...

 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 16:19
155.000 €

particular, semistradal, bloc anvelopat in 2016. Absolut toate imbunatatirile, finisaje si mobilat lux. Granit, parchet lemn masiv nuc, dressing.

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 16:17
68.900 €

7 minute metrou, reabilitat, liber, curat, spatios, luminos, vedere pe spate, 2 debarale, termopan, usa metalica, fara imbunatatiri. Vecinatati:...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 16:16
52.500 €

ansamblu rezidential 7 blocuri, metrou 10 min., finisaje lux, lift hidraulic, g, p, f, usa metalica, etaj intermediar. Acceptam credit cu avans...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 16:15