Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1681 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
73.100 €

apartament 2 camere, disponibil la parter, intr-un imobil nou construit de P+ 2E cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 66,15 mp,

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 16:37
73.300 €

apartament 2 camere, disponibil la etajul 2, intr-un imobil nou construit de P+ 2E cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 70,84...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, ieri, 16:37
64.140 €

apartament 2 camere disponibil etajele 1, 2 cu o suprafata de 54.59 mp, situat intr-un ansamblu compus din doua blocuri cu un regim de inaltime de...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 16:36
42.900 €

apartament 2 camere tip studio, situat intr-un ansamblu rezidential cu un regim de inaltime de P+4E+5 R, avand ca termen de finalizare aprilie...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 16:35
51.000 €

apartament 2 camere tip 1, situat intr-un ansamblu rezidential cu un regim de inaltime de P+4E+5 R, avand ca termen de finalizare Aprilie 2018,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 16:35
54.900 €

va propunem spre vanzare un apartament de 2 camere cu o suprafata de 56,20 mp, disponibil la etajele 1, 2, 3, 4, situate intr-un imobil intim cu un...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:35
56.900 €

vanzare apartament cu 2 camere la 2 minute de Piata Moghioros.

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1964
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:31
65.000 €

Crangasi, Nicolae Oncescu, apartament 2 camere, decomandat, renovat complet, etaj 4/8, an constructie bloc 1982, cadastru, intabulare.

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 16:25
44.500 €

10 minute metrou, bloc fara risc seismic, bloc reabilitat termic, termopan, parchet, usa metalica, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 16:23
53.928 €

Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 16:20
41.500 €

confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, renovat recent, totul nou, cadastru, intab., acc. credit;

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 16:19
38.500 €

apartament mobilat si utilat, bloc consolidat, centrala termica proprie, et. 9/10, balcon inchis, foarte spatios, spatii depozitare, vecini...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 16:18
68.000 €

apartament in vila intr-o zona foarte linistita, fara risc seismic, constructie foarte solida cu pereti de 50 cm grosime, dispune de curte si beci....

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1964
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, ieri, 16:18
100.000 €

stradal, decomandat, etaj 1/10, bucatarie mare, patrata, vedere fata-lateral, bloc reabilitat, scara curata, pret negociabil.

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 16:18
64.000 €

Biserica Capra, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, reabilitat termic, balcon mare, eliberabil repede, curat,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 16:15
60.000 €

Colentina, 5/10, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, bloc fara risc seismic, stradal, pozitie buna, bloc civilizat,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 16:13
115.000 €

bulevard, constructie monolit, vedere spate, decomandat, etaj 1/8,3 balcoane, mobilat/utilat complet. Ideal atat ca investitie cat si pentru locuit;

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 16:13
39.000 €

apartament 2 camere tip studio, in bloc nou, la doar 6-7 minute de mers pe jos de statia de metrou.Se preda la cheie, finisaje de calitate la...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 16:11
59.500 €

gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, calorifere noi, curat, liber, bloc fara risc seismic, bloc reabilitat termic,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 16:11
49.830 €

proiectul este unul mixt si cuprinde garsoniere, apartamente cu 2–3 camere, cat si locuri de parcare. Pretul afisat este pentru plata cash....

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 16:11
47.000 €

parc Plumbuita, scoala 30, confort 2, bucataria mobilata, gresie, faianta, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, energetic, accept credit

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 16:10
52.350 €

apartament 2 camere decomandat 55 mp, finalizare martie 2018, se preda complet finisat la alegerea clientului, bransat individual la toate...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 16:10
49.850 €

apartament 2 cam. spatios. Proiect exclusivist, amenajat ideal pentru a oferi confort la un pret scazut de intretinere. Comision zero cumparator,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:10
49.000 €

scoala 39, circular, gresie, termopan, geam la baie, bloc reabilitat termic, bloc fara risc seismic, liber, se accepta credit, pret disc.,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 16:10
84.000 €

blocul nostru este situat in centrul Bucurestiului, intr-o zona linistita la doar 450 de metri de statia de metrou Tineretului si iti ofera casa...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 16:09
60.400 €

proiectul nostru se remarca atat prin unicitatea stilului arhitectural cat si prin varietatea bogata a spatiilor locative oferite! Apartamente...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 16:09
56.950 €

apartament 2 cam. spatios. Proiect exclusivist, amenajat ideal pentru a oferi confort la un pret scazut de intretinere. Comision zero cumparator.

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 16:08
55.000 €

McDonald's, semimobilat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, intrare si vedere stradala, acc....

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 16:08
50.710 €

proiectul este unul mixt si cuprinde garsoniere, apartamente cu 2–3 camere, cat si locuri de parcare. Pretul afisat este pentru plata cash....

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 16:08
46.550 €

bloc nou 2017, proiect inedit, exclusivist, structura este realizata din beton B400, otel beton si caramida Porotherm (nu exista compartimentari...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 16:08
53.189 €

apartament 2 camere finalizat, inedit, Bloc nou 2017. Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea. Apartamentul prezentat este semidecomandat, se afla la...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:07
47.000 €

Militari, oferta apartament 2 camere, semidecomandat, etaj 3/10, suprf 55 mp, an constructie bloc 1979, balcon pe suprafata bucatariei si a...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 16:07
53.914 €

apartament 2 camere finalizat, inedit, bloc nou 2017. Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, ansamblul rezidential este construit intr-o zona...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:07
40.500 €

BCR Parc, 2 cam., confort 2, bloc reabilitat termic, bloc fara risc seismic, orientare S-V, bloc forte civilizat, accept credit, liber,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 16:05
47.000 €

Imobil nou, D+P+3E, predare Dec. 2017, 8 min. metrou 1 Decembrie 1918, N. Grigorescu, zona linistita, 55 mpc, centrala proprie, geam tripan,...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, ieri, 16:02
49.000 €

imobil nou, D+P+3E, predare Dec. 2017, 8 min. metrou 1 Dec.1918, N. Grigorescu, zona linistita,58 mpc, centrala proprie, geam tripan, polistiren de...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, ieri, 16:01
69.000 €

imobil nou, D+P+3E+M, predare Dec. 2017/ Ian-Febr. 2018, 8 min. metrou 1 Dec.1918/ 10 min metrou N. Grigorescu, zona linistita, 69 mpc, cent....

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 16:01
68.000 €

D+P+3E, predare Dec. 2017, 8 min. metrou 1 Dec. 1918, N. Grigorescu, zona linistita, 68.40 mpc, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10 cm,...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 16:01
53.000 €

imobil nou, d+p+3e, predare dec. 2017, 8 min.metrou 1 Dec.1918/ N.Grigorescu, zona linistita, 53 mpc, centr.proprie, geam tripan, polistiren de 10...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 16:01
66.000 €

imobil nou, D+P+4E, predare/mutare Feb. 2018, acte Iunie 2018, 8 min. metrou 1 Dec. 1918, N. Grigorescu, zona linistita, 66 mpc, centrala proprie,...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 16:00
55.000 €

Titan, Pallady metrou 1 decembrie 1918, 2 camere acte gata. Apartament spatios in bloc nou, finisaje lux, lift hidraulic, terasa pe toata suprafata...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, ieri, 15:57
45.000 €

Apartament 2 camere in spatele parcului moghioros etaj 7/10 circular liber,termopan,balcon inchis,usa metalica,acte

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 15:56
86.000 €

Complex Evocasa Selecta, Horei, 2010, apartament cochet si luminos, 2 camere, semidecomandat, living si dormitor, bucatarie open space, 48 mp...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 15:52
55.000 €

particular, vand apartament intr-un ansanblu rezidential, langa statia de metrou la doar 5 min. Constructia este din cadre din beton, caramida...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 15:50
59.000 €

super oferta, studio 59.000 euro (tva 5% inclus). Comision 0. Locatia: Theodor Pallady ( 5 min de statia de metrou Nicolae Teclu);

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 15:50
64.000 €

super oferta, 2 camere 64.000 euro (tva 5% inclus). Comision 0. Locatia: Theodor Pallady ( 5 min de statia de metrou Nicolae Teclu).

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, ieri, 15:50
98.000 €

apartamente noi ansambluri rezidentiale Mihai Bravu, pentru mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati la numarul de telefon

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, ieri, 15:49
104.000 €

Un ansamblu de locuinte de top, Mihai Bravu 2 camere (vizavi de statia de metrou), constructie noua,

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2018
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, ieri, 15:49
98.000 €

Particular vand apartament 2 camere, constructie noua, fatada ventilata, incalzire pardoseala, centrala termica individuala, finisajele la...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, ieri, 15:49
60.000 €

dezvoltator, comision 0, TVA inclus, finisaje la alegerea clientului incluse in pret, diversitate (zona, nr camere, etaje). M. Cristina

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 15:49