Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1238 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
51.000 €

in vila P+3Et. complet finisate modern, gresie, faianta, parchet, prize, intrerupatoare, centrala termica, radiatoare din otel, materiale de...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 01:11
38.900 €

imobil nou an constructie 2016, demisol inalt parter (parcare optional) p+3e+m, modern, accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 18 feb, 22:33
40.000 €

Bd. Timisoara, confort 2, liber, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, balcon. Zona linistita, acces Ratb, magazine,...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 18 feb, 21:49
43.000 €

OMV, Parcul Circului, 10 min. Metrou Obor, apartament 2 camere in vila, renovat complet, parchet, instalatii sanitare, electrice noi, termopan,...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 18 feb, 20:39
55.900 €

Oltenitei, curat, contorizat, toate imbunatatirile, bloc linstit, curat, stradal, acte, acept credit, balcon inchis.

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 18 feb, 20:07
37.500 €

metrou 1 Decembrie, curat, contorizat, toate imbunatatirile, bloc curat, toate actele, renovat recent.

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 18 feb, 20:03
69.000 €

Vand apartament 2 camere, renovat lux, bloc 2 etaje+ mansarda, langa parc, strada foarte linistita,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 18 feb, 19:55
24.700 €

super oferta, super lux, ocazie, doar cash, 100 % poze reale bloc caramida, structura beton, apometre curte 560 mp pt. locatar nu credit,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 18 feb, 17:29
69.500 €

cf. 1, spatios, necesita imbunatatiri, la 7 min. metrou Timpuri Noi, liber, pret neg., ocazie,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 18 feb, 16:23
45.800 €

ocazie, langa restaurant Hanul Drumetului, bloc OD, bloc civilizat, renovat la interior, usa metalica, bloc monolit, caramida, zona foarte buna,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, 18 feb, 16:00
38.000 €

2 camere, bucatarie mobilata, renovat, g, f, p, t, um, ac, balcon, liber, se accepta credit,

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 18 feb, 15:57
53.000 €

metrou 1 Mai, curat, contorizat, renovat recent, bloc reabilitat termic, balcon inchis, stradal, acte.

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 7
Bucuresti, 18 feb, 15:42
39.900 €

cf II, parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, apropiere mijloace de transport, magazine, scoli, gradinita,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 18 feb, 15:38
51.000 €

82 mp, toate imbunatatirile, mobilat, ideal investitie, unicat, pozitie excelenta, apropiere metrou,

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 18 feb, 15:37
49.000 €

renovat, 2 balcoane, contorizat, apropiere mijloace de transport, pret usor neg.,

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 18 feb, 15:36
61.000 €

ultramodern, apartament 2 camere, cf.1, balcon, se vinde mobilat si utilat cum apare in poze, supercalitate, se acc. credit, neg.,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 18 feb, 15:01
25.000 €

Villageo Residence, vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, direct dezvoltator, super oferta, super lux, maxi taxi, Ratb, super ocazie, doar...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
1 Decembrie, 18 feb, 14:35
65.000 €

Intercontinental, km 0, super lux mobilat, poze reale 100%, doar cash, pret de criza,

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, 18 feb, 14:34
82.900 €

ansamblu rezidential nou in incinta parcului Politehnica, finisaje de lux la alegere. Vecinatati: Eroilor, Politehnica, Unirii, Cotroceni,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 9
Bucuresti, 18 feb, 14:30
48.000 €

2 min. de statia 178, 15 min. metrou Pacii, apartament 2 camere, proprietar, bine compartimentat, se accepta credit prima casa. Strada Weiner...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Bucuresti, 18 feb, 14:27
68.000 €

1 balcon 2 bai (aerisire) blocul este anvelopat termic, fara probleme cu terasa, proaspat renovat 2017, refacuta instalatie sanitara,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 18 feb, 14:21
 

vedere mixta, curte interioara, g, f, p, t, ac, um, parcare,

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2001
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 18 feb, 14:18
44.000 €

bloc nou beton + caramida, direct dezvoltator, mansarda, geamuri Velux in tavan, predare la cheie, finisat si utilat, g, f, p, t, um, centrala...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, 18 feb, 14:14
38.000 €

direct dezvoltator, bloc nou beton, caramida, balcon 4.2 mp, predare la cheie, finisaje la alegere, g, f, p, t, um, centrala termica, reducere...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 18 feb, 14:14
41.000 €

direct dezvoltator, bloc nou beton+caramida, balcon 4.2 mp, predare la cheie, finisaje la alegere, g, f, p, t, um, centrala termica, reducere plata...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Chiajna, 18 feb, 14:13
44.000 €

bloc nou beton, caramida, balcon 4.5 mp, predare la cheie, finisaje la alegere, g, f, p, t, um, centrala termica, reducere plata cash, 50 {/mp,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 18 feb, 14:13
68.000 €

Palatul Copiilor, balcon inchis, etajul 3, liber, acces metrou 5-6 minute.

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 18 feb, 14:10
85.000 €

vand 2 camere, balcon inchis termopan, liber, amenajat (a/c, termopan, parchet, um, f, g), mobilat+utilat complet,

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 18 feb, 13:57
38.500 €

cf. 2 sporit, imb., liber, accept credit, acte la zi,

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 18 feb, 13:42
44.000 €

cf. 1, multiple imb., totul nou, mobilat la cheie, liber,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
Bucuresti, 18 feb, 13:41
40.000 €

vand 2 camere, libere, confort 2, balcon inchis termopan, centrala termica proprie, parchet, um, f, g, bloc reabilitat termic,

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 18 feb, 13:40
58.000 €

cf. 1, stradal, multiple imb., bl. reabilitat, acte la zi,

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 18 feb, 13:39
48.000 €

cf. 1, metrou, liber, imb., merita vazut, acte la zi,

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 18 feb, 13:36
53.000 €

de Drept, bl. stradal, cf. 1, balcon mare, g, f, parchet, se poate vinde mobilat/utilat, investitie pt. inchiriat, facultate in zona, usor negociabil,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1960
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, 18 feb, 13:35
120.000 €

2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii noi, renovat recent, complet mobilat/ utilat, bloc stradal, vedere spate, paza,

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1998
 • Etaj 8
Bucuresti, 18 feb, 13:34
35.000 €

cf. 2 sporit, imb., liber, imb., liber, acte la zi, accept credit,

 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 18 feb, 13:33
33.000 €

cf. 1, imb., ocazie unica, urgent,

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, 18 feb, 13:32
61.000 €

2 cam., gresie, faianta, termopan, instalatii noi, usa metalica, bloc reabilitat, loc parcare, boxa,

 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 18 feb, 13:31
25.500 €

liber, cu imb., acte la zi, zona buna, ocazie,

 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 18 feb, 13:30
34.500 €

Penny, 2 km de Bucuresti, langa Cora, bloc nou finalizat, canalizare, RATB, Maxi taxi, superpret, vizionari si in weekend, bloc gata, actele gata,...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bragadiru, 18 feb, 13:29
57.000 €

vand 2 camere, liber, actele efectuate,

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 18 feb, 12:56
61.000 €

vand 2 camere, confort 1, parter+ balcon inchis, termopan, bloc reabilitat termic, f, g, um, acces metrou 4 minute,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 18 feb, 12:50
63.500 €

apartament in bloc aflat in proces de reabilitare termica, mobilat si utilat, ideal plasat intre Parcul National si IOR, zona verde, cu un mix bun...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 18 feb, 12:39
25.500 €

2 cam., cf. 3, liber, curat, renovat total, g, f, p, t, um, Radet, gaze, toate actele,

 • Suprafata 30 mp
Bucuresti, 18 feb, 12:27
22.000 €

2 cam., cf. 2, curat, imbunatatiri, toate actele,

 • Suprafata 38 mp
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 18 feb, 12:25
31.000 €

2 cam., cf. 2, curat, g, f, t, ac, mobilat, toate actele,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 18 feb, 12:24
25.000 €

2 cam., cf. 3, bloc curat, Radet, liber, imbunatatiri, toate actele,

 • Suprafata 30 mp
Bucuresti, 18 feb, 12:23
33.500 €

2 cam., cf. 2, bloc stradal, liber, renovat total, g, f, p, t, um, toate actele,

Bucuresti, 18 feb, 12:23
32.000 €

2 cam., cf. 2, stradal, curat, liber, toate actele,

 • Suprafata 38 mp
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 18 feb, 12:20
42.900 €

la granita cu Rahova, foarte mare, intr-un bloculet deosebit, cu finisaje la alegere, loc de parcare si curte, pret +5% tva,

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bragadiru, 18 feb, 12:13