Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1551 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
60.000 €

apartament 2 camere, renovat recent. Blocul este mansardat, izolat. Ap este mobilat, gresie faianta parchet termopane balcon inchis ap electronica...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 00:42
67.000 €

dezvoltator imobiliar, situat intre Cora Lujerului si mall Plaza, apartamentul se va preda finisat complet (gresie, faianta, parchet, termopan, usi...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, azi, 00:06
54.000 €

direct dezvoltator, imobil nou, 10 min. metrou N. Grigorescu, fin. Martie 2017, constr. beton+caramida, g, f, p, t, um, centr. proprie, acc....

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 23:26
32.500 €

direct dezvoltator, apt 2 camere, prima cladire finalizata dintr-un proiect ce cuprinde 40 cladiri. Loc parcare inclus in pret,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bragadiru, ieri, 23:16
68.000 €

vis-a-vis Parcul Circului, etaj 8 din 10 bloc 1980. Mosilor, Dorobanti, Floreasca, P-ta Victoriei, Romana, Lacul Tei, Bucur Obor, Colentina. Se...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 23:00
62.000 €

de lux, 72 mp utili+mansarda. Cada jacuzzi cu masaj, geamuri cu obloane ghidate din telecomanda, parcare supravegheata video. 68.000 euro mobilat...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, ieri, 22:43
51.000 €

Raul Doamnei, langa metrou si Ratb, et. 1/10, semidecomandat, cf. 1, 52 mp, balcon mare, spatios, bucatarie generoasa, geam de aerisire in grupul...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 22:39
71.500 €

La 5 min. de metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subsol sau exterior, imobil...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 22:35
40.500 €

anti-seismic, balcon, termopan 10 Rehau, 3 foi, oscilobatant, Roto, Porotherm 3 statii epurare apa, geam baie, centrala termica, parking act. Acces...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj din 5
Bucuresti, ieri, 22:30
39.300 €

renovat, gresie, faianta, usa metalica, termopan, contorizat, langa Lidl, se vinde mobilat, utilat,

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 22:21
98.000 €

direct proprietar, bloc nou, ap. 2 cam. pretabil transformare 3 cam., loc parcare prop., finisaje peste medie, bucatarie open mobilata, 80 m de la...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 22:12
 

curat, zona verde, centrala termica, loc de parcare, aer conditionat, zugravit, cadastru si intabulare, 8 minute pana la metrou, pret negociabil;

 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 22:10
57.000 €

stradal, vizavi de Piata si statia de metrou Gorjului, negociabil;

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
Bucuresti, ieri, 21:50
51.000 €

Circa 13 Politie, cf. 1, et. 2, balcon inchis in termopane, bucatarie mare, termopane, scara curata, metrou la 7-8 minute, cadastru, disc.,

Bucuresti, ieri, 21:35
38.500 €

ap. conf. 2 cu imbunatatiri gresie, faianta, parchet, termopan, renovat, bloc linistit, stradal, pret discutabil,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 21:34
56.000 €

cf. 1, balcon, bucatarie mare, living 20 mp, dormitor 14, spatios, geam la baie, parcari, scoala, gradinita, merita vazut,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1988
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:33
62.000 €

renovat, imbunatatiri,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 21:31
35.000 €

cf. 2 sporit, fara imbunatatiri, spatios, liber,

 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 21:28
41.000 €

toate imbunatatirile, balcon 8 m inchis, proprietar,

 • Suprafata 52 mp
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 21:24
45.500 €

Direct dezvoltator, constructie noua, p+3, 18 apartamente de 2 camere cu suprafete cuprinse intre 56 mpu si 66 mpu, 2 garsoniere de 37 mpu si 1...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Magurele, ieri, 21:24
47.000 €

fara imbunatatiri, liber, pret negociabil,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:20
42.500 €

cf. 1, et. 9, termopan, usa metalica, liber, cadastru, metrou,

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:15
29.000 €

confort trei, detalii la telefon,

 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 21:10
43.000 €

ocazie, liber, aproape metrou, piata, RATB, acte,

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:04
39.000 €

apartamente finalizate la cheie, finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie RATB,

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 21:02
 

particular vand ap. 2 camere, cf. 1, fara imbunatatiri, liber, actele la zi, intersectia Sos. Alexandria cu Buzoieni, pretul zonei;

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 20:59
 

vand ap. 3 camere, cu imbunatatiri, 2 balcoane, cf. 1;

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 20:50
25.000 €

vand ap. 2 camere, cf. 3, gresie, faianta, termopane, gaze, centrala proprie,

 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 20:40
44.000 €

confort 1, bloc reabilitat, parchet stejar, gresie, faianta, termopan,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Bucuresti, ieri, 20:38
 

vand ap. 2 camere, cf. 1, cu imbunatatiri, semistradal, sau schimb cu 3 camere;

 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 20:21
1 €

localizat in estul capitalei, cu acces rapid catre mijloacele de transport in comun. Complexul beneficiaza de apartamente spatioase cu finisaje de...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 20:20
105.000 €

cabinet stomatologic functional transformat in 3 spatii mari, pozitie ideala cu vad comercial format excelent si pentru alte afaceri, birouri, usor...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 20:09
73.500 €

3 blocuri noi, peste 20 modele decomandate, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 20:07
78.000 €

ap. 2 cam., suprafata utila 50 mp+ balcon 6 mp, gresie, faianta, parchet, A/C, orientare est, bloc nou dat in folosinta in 2009,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 19:54
55.200 €

Apartament 2 camere decomandat mare, bucatarie inchisa, living spatios 17mp, dormitor mare de 13mp, precum si o gradina de 20 mp. Pozitionat in...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Popesti - Leordeni, ieri, 19:06
47.000 €

confort 1, etaj 4, termopan, loc parcare ADP, boxa subsol, la cinci minute de viitoarea statie de metrou,

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 19:04
33.500 €

ap. 2 cam., cf. 2, liber, fara imbunatatiri, numai cash, bloc reabilitat,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 19:02
77.000 €

Planitas Imobiliare va prezinta la vanzare un apartament format din doua camere plus receptie, baie si balcon. Destinatia anterioara a spatiului a...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 19:01
79.000 €

Dristorului stradal, fara probleme terasa, fara imbunatatiri,

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1989
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 19:00
64.000 €

spatios, ce ofera o priveliste deosebita a orasului. Blocul este inconjurat de spatii verzi, parc de copii, parcul IOR si acces la miljoacele de...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 14 din 17
Bucuresti, ieri, 18:45
425 €

centrala, ac, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, mobilat, utilat complet, frigider, aragaz, masina spalat, apropiere...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1997
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, ieri, 18:43
49.800 €

fara risc seismic, imbunatatiri (gresie, faianta, parchet) calorifere, foarte intretiunt, reabilitat, vedere 1 Mai, acces rapid metrou Gara de Nord,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, ieri, 18:41
430.000 €

parter, bloc stradal, fara risc seismic, gresie, faianta, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, posibilitate balcon,

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 18:36
55.000 €

vand 2 camere, cf. 1, etaj 1, decomandat, suprafata de 57 mp 2, balcoane, bloc semistradal, cadastru, intabulare, liber, telefon 0764888116.

 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 18:30
37.000 €

dezvoltator, vand apartament 2 camere, acte rapid, mutare in 2 saptamani, langa scoala, gradinita, parc, zona linistita, de vile, 5 minute Ratb.

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 18:30
90.000 €

reabilitat, mobilat, utilat,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 18:29
71.500 €

proprietar, metrou.

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 18:29
51.000 €

direct dezvoltator, vand apartament 2 camere complet decomandat, balcon, geam la baie, in bloc construit in 2016-2017, lift, boxe demisol 12 mp,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2016
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 18:20
69.000 €

gresie, faianta, parchet, tamplarie aluminiu, usa metalica, contorizat complet, Mega Image parter, proprietar, tva 5% aplicabil.

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 18:13
63.500 €

2 camere, finisaje lux, confort 1, decomandat, etaj 2/8, balcon, 52mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, aer...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 18:13