Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1612 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
77.500 €

apartament 2 camere la parter cu gradina proprie 40 mp si parcare 40 mp.

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Ilfov, 17 mai, 19:26
29.000 €

Jud. Covasna centrul statiunii Covasna, confort I sporit. Bucatarie mare, o baie, hol si balcon de 7 m cu vedere la muntele impadurit. Geamuri...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Covasna, 17 mai, 18:40
60.000 €

particular, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 1 min RATB, max. 7-8 min viitor metrou, aproape Policlinica, Mega,...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
Bucuresti, 17 mai, 18:35
82.500 €

situate la doar 5 min de metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, geam la baie, balcon inchis, loc parcare...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • In constructie
Bucuresti, 17 mai, 18:13
57.000 €

confort 1, termopan, aer conditionat, mobilat, numai cash,

 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 17 mai, 17:52
56.000 €

confort 1, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, la cinci minute de metrou, discutabil,

 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 17 mai, 17:51
38.000 €

proprietar, apartament deosebit, utilat complet, bucatarie si living mobilate, multiple imbunatatiri, metrou, Oraselul Copiilor, Budimex, scoli,...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 17 mai, 17:45
21.000 €

vila P+2et, 4 apartamente pe etaj, mobilat si utilat complet, gr, f, p, t, ac. Curte frumos amenajata, foisor, bucatarie de vara, 10 min. pana la...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 2011
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
Costinesti, 17 mai, 17:40
59.000 €

conf. 1, bloc izolat, stradal, vedere spate, toate actele, vis-a-vis de metrou. Pret negociabil.

 • Suprafata 55 mp
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 17 mai, 17:06
63.000 €

2 camere transformat din 3 camere, conf. 1, geam labaie, bucatarie open-space, multiple imbunatatiri, plata cash, nu accepta credit, 5 min. pana la...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 17 mai, 16:58
31.000 €

apartamente si garsoniere de vanzare intr-un bloc cu finalizarea in Decembrie 2017. Nu rata discounturile pentru primele 10 apartamente si...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj parter din 4
Chiajna, 17 mai, 16:45
71.995 €

parter/P+2+m, 88 mp, 2 camere decomandat + curte proprie + loc parcare, constructie 2010. Pret negociabil

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 17 mai, 16:30
50.000 €

ap. 2 cam., gresie, faianta, parchet, blocul este mai vechi, este in curs de reabilitare,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, 17 mai, 16:22
45.900 €

ap. 2 cam., fara imb., sobe gaze;

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 17 mai, 16:20
49.000 €

confort 1, circular, 2 lifturi, termopane, geam la baie, liber, acte,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 17 mai, 16:20
45.000 €

ap. 2 cam., mobilat, utilat, renovat,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1920
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, 17 mai, 16:18
57.000 €

finisaje de calitate;

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 17 mai, 16:18
109.000 €

bloc reabilitat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane + boxa subsol;

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 17 mai, 16:17
79.000 €

bloc tip vila, reabilitat, liber, 2 balcoane, boxa,

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 17 mai, 16:11
62.000 €

bloc reabilitat, curat, liber, vav parc, neg.,

 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, 17 mai, 16:09
65.000 €

renovat 100% lux, loc parcare ADP, proprietar, aproape metrou Razoare,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1989
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 17 mai, 15:50
51.000 €

apartamente si garsoniere de vanzare intr-un bloc care se va finaliza in Iulie, August. Finisaje de lux, apartamente si garsoniere saptioase, curte...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Chiajna, 17 mai, 15:45
46.000 €

Strada Apeductului, langa supermarchet Penny, imobil nou finalizat. Toate utilitatile, centrala proprie,

 • Suprafata 62 mp
Bucuresti, 17 mai, 15:34
59.500 €

stradal, vedere spate, 3 min metrou, parcul Cara, un balcon inchis. Imobilul este reabilitat. Apartamentul este renovat.

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 17 mai, 15:30
48.000 €

Afi Cotroceni, Plaza, pozitionat in plan secund fata de Bd. Timisoara, scara curata, geam la baie, spatii depozitare, balcon spatios. Necesita...

 • Suprafata 52 mp
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 17 mai, 15:23
56.000 €

cf. 1, et. 1, balcon inchis in termopan, complet modern, amenajat nou, langa metrou, super zona, intabulare,

 • Suprafata 53 mp
Bucuresti, 17 mai, 15:13
68.000 €

balcon, complet renovat, modern, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, um, impecabil, mobilat, liber, intabulare, disc.,

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 17 mai, 15:02
52.000 €

stradal, cf. 1, et. 2, balcon inchis in termopan, bucatarie mare, metrou aproape, scoli, gradinite, piata, magazine, c+i,

 • Suprafata 54 mp
Bucuresti, 17 mai, 14:59
43.000 €

metrou in apropiere, cf. 1, balcon inchis, in termopan, spatios, bloc civilizat, magazine, Auchan, scoli, gradinite, disc.,

 • Suprafata 54 mp
Bucuresti, 17 mai, 14:58
55.000 €

(Est), Electronica, Lidl, cf. 1, sporit, balcon, bucatarie mare, living 20 mp, dormitor 14 mp, parcari, zona buna, scoli, gradinite,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1988
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 17 mai, 14:57
32.500 €

SUPER OFERTA!! Garsoniera dubla, Aparatorii Patriei metrou!

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 17 mai, 14:50
55.000 €

intersectie Turnu Magurele, cf. 1, centrala proprie, semimobilat, intabulat,

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 17 mai, 14:50
25.000 €

foarte aproape, cf. 3, complet renovat, nou, usi noi, gresie, faianta, parchet, termopan, um, Ac., geam la baie, toate utilitatile, mobilat,...

 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 17 mai, 14:49
65.700 €

gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, parter, balcon inchis, loc parcare, vedere pe lateral, mobilat complet, 59 mp, urgent.

 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 17 mai, 14:41
66.000 €

Oltenitei, Martisor, bloc nou, garsoniere si ap cu 2 camere, finisate la alegere, centrala proprie, pret incepand de la 66.000 euro.

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, 17 mai, 14:40
52.500 €

bloc nou, finisat total la cheie, centrala proprie, la 5 min. de metrou Piata Sudului, pret pt. plata cash

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 17 mai, 14:31
60.000 €

dezvoltator, apartamente intr-un bloc situat in N-E Bucurestiului, se vand la gri si au preturi incepand cu 60.000 Euro fara TVA.

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Voluntari, 17 mai, 14:30
87.500 €

Bloc nou, amplasat aproape de statia de metrou Mihai Bravu, centre comerciale, Parcul Tineretului, restaurante, etc.

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 17 mai, 14:28
55.000 €

Bloc nou, constructie 2017, amplasare excelenta, aproape de mijloace de transport in comun, centre comerciale, scoli, gradinite, etc.

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 17 mai, 14:28
68.500 €

Pozitie excelenta, acces rapid la mijloacele de transport in comun, metrou, ansamblul fiind amplasat la doar cateva minute de mers pe jos pana la...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, 17 mai, 14:28
50.000 €

cf. 1, gresie, faianta, termopan, parchet, toate imb.,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 17 mai, 14:21
45.000 €

dezvoltator, 2 balcoane, living 28 mp cu buc open space, finisat, centrala, caramida interior/exterior, utilitati, contorizat, parcare, lift, mij....

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, 17 mai, 14:08
68.000 €

la 5-10 min de mers pe jos pana la metrou Eroii Revolutiei si metrou Brancoveanu, renovat complet, cf. 1, se accepta si credit, loc de parcare,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 17 mai, 13:35
91.000 €

finisaje lux, calitate superioara,

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 17 mai, 13:25
48.800 €

dezvoltat pe o suprafata de 6000 mp, cuprinde 4 blocuri cu regim de inaltime D+P+4 etaje, un total de 176 de locuinte, respectiv garsoniere si...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 17 mai, 13:15
41.900 €

langa cartierul Latin, bloc P+3 direct dezvoltator, comision 0%, constructie caramida 30 cm, finisaje la alegere, predare la cheie, 2 Cam de la...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 17 mai, 13:12
60.000 €

particular, ap. renovat modern, bloc reabilitat, nemobilat,

Bucuresti, 17 mai, 13:04
59.000 €

terasa mare, termopan, usa metalica, pretabil pentru inchiriere, vedere rond, risc seismic, negociabil.

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, 17 mai, 13:00
55.500 €

dezvoltat pe o suprafata de 6000 mp, cuprinde 4 blocuri cu regim de inaltime D+P+4 etaje, un total de 176 de locuinte, respectiv garsoniere si...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter
Bucuresti, 17 mai, 13:00
41.400 €

dezvoltat pe o suprafata de 6000 mp, cuprinde 4 blocuri cu regim de inaltime D+P+4 etaje, un total de 176 de locuinte, respectiv garsoniere si...

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 17 mai, 12:50