Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1681 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
43.000 €

Rascoalei Residence, oras Pantelimon, constructie 2016, luminos, 50 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, parcare, fara balcon,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 07 dec, 10:46
49.500 €

etajul 5/10, intr-un bloc construit in anul 1971, semi-decomandat, cu o suprafata de 51 mp, confort 1, tamplarie termopan (geamuri), usa metalica...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 07 dec, 10:46
47.000 €

etajul 2/5 intr-un bloc construit in anul 2015, cu o suprafata de 45 mp, confort 1, decomandat, centrala termica proprie, tamplarie termopan, usa...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 07 dec, 10:40
49.500 €

etajul 6/9, intr-un bloc construit in anul 1972, confort 1, decomandat, cu o suprafata utila de 46 mp+3 mp logia. Blocul izolat termic exterior.

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 07 dec, 10:40
49.500 €

apartament situat in zona Fundeni - Dobroesti, strada Ciresului, bloc dat in folosinta la sfarsitul anului 2010, lift, loc de parcare inclus in...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Dobroesti, 07 dec, 10:37
55.500 €

et 1/4, cf 1, decomandat, are balcon, fara imbunatatiri, spatios si foarte bine compartimentat, spatii de depozitare, hol mare, acte pregatite,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 07 dec, 10:24
44.000 €

ap 2 cam cf 1, balcon reabilitat fara imbunatatiri

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 07 dec, 10:13
48.700 €

Mega Image, cf 1, semidecomandat etaj 5/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica centrala mobilat utilat contorizat, liber, acte, acc credit,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 07 dec, 10:09
106.500 €

2 camere Unirii, Nerva Traian, confort 1, decomandat, etaj 7/8, suprafata 64 mp, an constructie 1989, 2 balcoane. Renovat recent, are termopan,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 07 dec, 09:42
82.000 €

mobilat- utilat- renovat. Vanzare 2 camere decomandate Unirii- Cantemir, renovat, mobilat, utilat. Va propunem spre vanzare un apartament de 2...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 07 dec, 08:26
67.000 €

apartament spatios, decomandat situat intre piata Iancului si Mega Mol strada Ghe Stanescu, o strada ferita de zgomot,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 07 dec, 08:09
149.000 €

piscina, gym, sauna, box subsol, parcare subterana, paza, control acces, monitorizare video, lux, acces transport in comun, vecinatate Baneasa...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, 07 dec, 06:15
36.000 €

apartament fara imbunatatiri majore, etaj 3/4, toate actele la zi. Se accepta credit.

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 07 dec, 02:22
72.000 €

confort 1 sporit, gresie, faianta, parchet, termopane, usa de metal, zugravit, rulouri geamuri, vedere mixta, 7 min. metrou si parc,merita, fara...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 06 dec, 23:24
71.000 €

2 camare, gresie, faianta, parchet, zugravit, boxa subsol 12 mp, loc parcare, 3 min de metrou Dristor. negociabil,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 06 dec, 22:47
98.700 €

imobil situat in pe str. Musetesti nr. 29, langa hotel Cristal Palace, finalizat in septembrie 2017. Imobil S+P+M+6E, cu un nr. de 41 de...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, 06 dec, 22:44
57.000 €

garsoniera dubla sau ap. decomandat, este inchiriat pe 500 E pana la 31.12. Daca se doreste, chiriasul poate rapmane, este utilat si mobilat total,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2007
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 15
Bucuresti, 06 dec, 21:36
27.000 €

Bucuresti, str Romulus, 2 camere. Datorita amplasarii camerele se pot considera doua garsoniere separate. La parter o camera cu bucatarie inclusa...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 06 dec, 21:23
80.000 €

apartament 2 cam. confort 1, termopan, gresie, parchet, balcon, usa metalica, boxa subsol. Pret negociabil,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 06 dec, 20:48
69.000 €

Strada Poenari, apartament confort 1 situat langa parc, piata Norilor, metrou, necesita renovare totala

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 06 dec, 19:35
62.500 €

vand studio zona Baneasa in Ansamblu Coralilor Residence,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2015
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 06 dec, 18:59
56.500 €

vanzare apartament 2 camere, situat in Titan, Str Jean Steriadi, 1 Decembrie 1918, decomandat, etaj 2/10, an c-tie 1973, locuibil. 10 minute de...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 06 dec, 18:35
70.000 €

apartamentul este situat pe Bulevardul Nicolar Grigorescu, la 2 minute de Metrou Nicolae Grigorescu. 2 camere decomandat, renovat, se vinde mobilat...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1969
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 06 dec, 18:35
58.000 €

apartament 2 camere 1 Decembrie 1918 - Postavarului, confort 1, decomandat, etaj 1/4, supr. 49 mp, an constr. 1976. Ap. are gresie, faianta,...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 06 dec, 18:33
76.500 €

bloc nou, finisaje premium, bucatarie inchisa, zona linistita, 76.500 pentru 58 metri utili. Oferta pentru plata cash,

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, 06 dec, 18:27
67.000 €

Lacul Morii, Virtutii, 2 camere decomandat, 62 mp utili, finisaje incluse in pret, bloc nou, pret 67.000 + TVA. Fara comision. Discount la plata cash.

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, 06 dec, 18:27
42.350 €

zona linistita, bloc nou, etaj 1, RATB la 200 metrii, 2 camere, bucatarie open space, balcon, finisaje de lux la alegere, pret pentru plata cash...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 06 dec, 18:27
45.500 €

2 camere, 46 mp utili, decomandat, la parterul unui bloc nou situat stradal pe Luica, statie Ratb in fata blocului. Finisaje la alegere, 45.500...

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 06 dec, 18:27
49.900 €

imobil nou, ds+p+3e+m, modern, direct dezv., accept credit bancar/ ipotecar, finalizare 2017, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop.,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel ultimul
 • In constructie
Bucuresti, 06 dec, 18:27
58.900 €

imobil nou, parcare inclusa in pret, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie,...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, 06 dec, 18:26
62.900 €

imobil nou, loc de parcare inclus in pret,direct dezvoltator, accept credit bancar, ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, 06 dec, 18:26
52.000 €

apartamentul este situat pe Strada Straduintei, intre Obregia si Emil Racovita, la 2 statii de autobuz de Piata Sudului. 2 camere semidec, 54 mp,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 06 dec, 18:25
58.000 €

vanzare apartament 2 camere, semidecomandat, situat in Bd Nicolae Grigorescu, etaj p/10, an c-tie 1967, suprafata 56 mp. Are loc de parcare platit,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 06 dec, 18:24
59.000 €

apartament 2 camere Titan - Liviu Rebreanu, situat la o distanta de 5 min de metroul Titan, confort 1, semidecomandat, etaj 3/10, suprafata 50 mp,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 06 dec, 18:21
46.000 €

apartament 2 cam cf 1 sdec, 51 mp su. et. 6/10, bloc tip "R". Curat, fara imbunatatiri interioare, posibilitate centrala termica individuala....

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 06 dec, 18:20
65.000 €

apartament confort 1, cu imbunatatiri, acte, gresie, faianta, parchet, termopan, um, liber apropiere mijloace de transport;

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 06 dec, 18:10
77.142 €

2 camere la 5 min. de mers pe jos de Metrou Straulesti, s. construita 76.90 mp (65.87 mp utili ce includ balconul cu s. 8.22 mp), cu bucataria...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, 06 dec, 18:09
59.500 €

imobil nou, parcare inclusa in pret, direct dezvoltator, accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie,...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 06 dec, 18:03
65.900 €

imobil nou, parcare inclusa in pret, direct dezvoltator, accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie,...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 06 dec, 18:03
50.700 €

imobil nou ds+p+2e+m, direct dezvoltator, accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie, geam Tripan,...

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 06 dec, 18:03
43.000 €

apartament confort 2, cu toate imbunatatirile, apartament la cheie, acte, mobilat, utilat, renovat apropiere mijloace de transport,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 06 dec, 18:00
55.000 €

apartamentul este situat pe strada Camil Ressu la o distanta de 10 min de metroul Dristor. Apartamentul are 2 camere semidecomandat, supr. 45 mp,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 06 dec, 17:58
57.000 €

apartament confort 1, gresie, faianta, parchet, acte, liber, apropiere metrou, pret negociabil,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 06 dec, 17:54
 

stradal, finisaje de lux, geam baie exterior, P-1-2-M, pret de la 40000 euro, suprafete de la 55 mp-75 mp utili;

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
Bucuresti, 06 dec, 17:52
33.800 €

confort 1, cu imbunatatiri, liber, apropiere de mijloace de transport, acte, accept credit, pret negociabil,

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 06 dec, 17:46
79.000 €

apartamentul se afla pe strada Vlaicu Voda, la o distanta de 10 min de metroul Mihai Bravu. Apartament 2 camere decomandat, et. 4/4, supr. 76 mp,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 06 dec, 17:35
48.500 €

in spatele Pietei Progresu, etaj 2, termopan, parchet, mobilat, orientare catre rasarit, pe mijloc, geam la baie,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1965
 • Decomandat
Bucuresti, 06 dec, 17:31
18.500 €

apartament confort 2, cu imbunatatiri, acte, liber, centrala, termopan, bloc curat, apropiere mijloace de transport, pret negociabil,

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 06 dec, 17:28
 

Particular cumpar /inchiriez apart 2 camere Unirii Natiunile Unite Victoriei Calarasilor Mircea Voda Dimitrie Cantemir limitrof ptbirou avocatura...

 • Decomandat
Bucuresti, 06 dec, 17:25
56.000 €

confort 1, cu imbunatatiri, acte, liber, accept credit, acte, pret negociabil,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 06 dec, 17:21