45.000 €
Obor, Masina de Paine, Colentina, Teiul Doamnei
  • Suprafata 52 mp
  • An 1971
  • Semidecomandat
  • Etaj 7 din 10

Descriere anunţ

Obor, Masina de Paine, Colentina, Teiul Doamnei, Sectia 7, cf.1, bloc caramida reabilitat, scara curata, fara restantieri, pe mijloc, orientare S-E, imb., termopan, usa metal, baie cu fereastra, cad., intab., liber, doar cash,

Detalii suplimentare

aproape metrou Obor,piata,Mall Veranda,scoala,gradinita,parcuri,piata.mijloace de tranport in comun,magazine,

vecinatati:Stefan cel Mare,Mihai Bravu,Lacul Tei,Doamna Ghica,

pret bun

Caracteristici, dotări

Optiuni interior
Apometre
Balcon
Debara
Izolatie termica
Repartitoare caldura
Termopan
Usa metalica
Optiuni exterior
Interfon
Lift
Loc parcare
Reabilitat termic
Structura beton
Structura caramida