Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 959 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
70.000 €

Vand apartament 3 camere semidecomandat,60 mp utili si 70mp totali,situat la etajul 1/9 intr-un bloc reabilitat termic.Apartamentul este renovat....

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, azi, 17:28
105.000 €

10 modele loc parcare inclus, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje premium, accept credit bancar, Mihai Bravu, Vitan,...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 17:28
102.500 €

dezvoltator, comision 0, beton Holcim, caramida Porotherm, finisaje de lux incluse, ap. de 2, 3 si 4 camere, Calea Calarasilor, Decebal, Vitan,...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 17:24
29.500 €

cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovat total, toate actele,

 • Suprafata 47 mp
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 17:23
76.500 €

3 camere, bloc nou,constr 2017, 69 mp, etaj 2 / P+5, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, structura beton, pereti interiori si exteriori din caramida...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 17:22
64.000 €

Rahova Buzoiei aparoape de piata , cf 1 semidec, hol mare, etaj 3/8, liber, necesita o zugraveala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 17:19
63.000 €

stradal, apartament situat la etaj intermediar, confort 1, foarte spatios, cu 3 camere, 2 balcoane, curat, cu termopane, usa metalica, cu vedere...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 11
Bucuresti, azi, 17:18
62.990 €

spatios, bucatarie mare patrata, balcon, acte complete la zi, acces rapid RATB, metrou, apropiere multiple centre comerciale, scoli si gradinite,...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 17:16
67.000 €

DRUMUL TABEREI ARGESULUI cf l/dec , 65mp, 3/4, balcon, reabilitat,g,f ,p,t ,um, boxa ,1974, teava gaze pe scara, accepta credit. 67000E

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 17:15
62.000 €

DRUMUL TABEREI IALOMITEI cf l/dec , 68mp, 2/10, balcon, 1977, acte , accepta credit. 62000E

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 17:12
59.000 €

confort 1, 70 mp., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 balcoane, geam la baie, fara iluminator, loc parcare ADP, neg.

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 17:10
80.000 €

Bloc reabilitat termic, linistit, parcare, 3 cam. Contor gaze, apa, cald.,usa metalica, gr, f, t, p, cf 1, a.c,geam baie. Langa piata, RATB, parc...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 17:06
59.000 €

cf. 1, parter/4, cadastru+intabulare,

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 16:57
59.900 €

acces rapid RATB si supermarket, confort 1 sporit, 2 gr. sanitare, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala,...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 16:48
45.097 €

loc parcare gratuit, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat vata minerala...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 10
Bucuresti, azi, 16:46
99.500 €

proprietar, pozitionat central la o distanta de 5 minute scoala generala 95, 7 minute pana la gradinita de stat, 5 min. pana la MegaImage. Metrou...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 16:42
65.900 €

cf. 1, liber, intrare si vedere stradala, proaspat zugravit, parchet, 5 min. metrou Muncii sau Iancului,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 16:41
59.000 €

cf. 1, 70 mp, curat,fara imb., balcon, cadastru, intabulare, in apropiere de piata si mijloacele de transport.

 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 16:37
78.500 €

parter inalt/4, bucatarie inchisa, 2 grupuri sanitare, finisaje incluse in pret, terasa, dressing, zona linistita, imobil finalizat, acte la zi,...

 • Suprafata 91 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 16:37
67.500 €

pe strada Aleea Meseriasilor. Confort 1,

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 16:34
43.500 €

Favorit, Sibiu. Va oferim spre vanzare un apartament superb, circular, apartamentul are balcon si este liber. Dispune de toate actele necesare...

 • An constructie 1969
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 16:30
68.000 €

decomandat, 2 balcoane, finisaje la alegere

 • An constructie 2016
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, azi, 16:27
50.000 €

cf. 1, et. 1/2, bloc caramida, curat, fara imb., incalzirea cu gaze sobe teracota, contor separat la gaze

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 16:26
48.000 €

imobil nou, D+P+6E, situat pe strada Acvilei nr. 42, constructie si compartimentare caramida, balcon, geam la beie, finisaje la alegere, parcare...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 16:20
87.000 €

proprietar vand apartament 3 camere, utilat si mobilat complet in 2014 pentru cunascatori. Pretul include si loc de parcare. Amenajare moderna cu...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 16:20
59.000 €

suprafata 70 mp(cu balcon), 65 mp(fara balcon), 2 grupuri sanitare, 2 holuri, 1 balcon, cu multiple imbunatatiri, instalatii sanitare noi,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 16:17
102.500 €

direct dezvoltator, comision 0%, 3 camere, 66.60 mp utili, terasa 10 mp, 102.500 Euro + tva, finisaje premium incluse in pret, zona Decebal, metrou...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 16:12
130.000 €

vedere mixta, doua balcoane, renovat, igienizat, mobilat, bucatarie mobilata si utilata, instalatia pentru centrala este trasa, scara curata, paza,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 16:12
110.000 €

foarte spatios si luminos, vedere mixta, renovat, foarte bine intretinut, doua grupuri sanitare, un balcon inchis, se vinde mobilat, merita vazut,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 16:11
55.000 €

confort 1, cu balcon, imbunatatiri, modern partial mobilat, finisaje lux,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 16:11
75.000 €

3 camere in vila, 70 mpu, centrala proprie, balcon, spatii depozitare, metrou Romana, singur pe etaj, ideal investitie sau rezidenta. neg.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 16:08
75.999 €

bucatarie mobilata, boxa proprie, 2 bai mobilate, usa metalica blindata si capitonata, gresie spaniola, loc parcare platit, etaj 8/9+Et. tehnic,

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2000
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, azi, 16:07
74.900 €

constructie noua, vedere spre lac, 2 gr. sanitare, finisaje deosebite, Saloni, Roca, Pinum, Salamander, centrala Imergas, parcare subterana si...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, azi, 16:02
71.900 €

cf. 1, 2 gr. sanitare, vedere spre lac, finisaje de calitate, Saloni, Roca, Pinum, Salamander, centrala termica Imergas, parcare subterana si...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, azi, 16:01
66.900 €

bloc nou catre Lacul Morii, structura beton, zidarie caramida, finisaje deosebite, Saloni, Roca, Pinum, tamplarie Salamander, centrala termica...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, azi, 16:00
62.000 €

se afla intr-o stare decenta, prezentand urmatoarele caracteristici: gresie in holuri, baie, bucatarie, termopane, parchet in dormitoare si living.

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 16:00
59.500 €

parter inalt/4 (pe garaje), cf. 1, centrala, g, f, p, t, isn, ien, boxa, acte, apropiere RATB, piata, supermarketuri,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 15:59
55.000 €

ap. 2 cam pe hol mare, in vila la parter/P+1, curte comuna, 57 mp, renovat, parchet, gresie pe hol, baie, bucatarie, termopane, cumparata in 1957,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1957
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, azi, 15:58
54.000 €

suprafata utila 63 mp, renovat, ideal investitie, neg.

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, azi, 15:56
65.000 €

et. 3/4, 70 mp, dec., g, f, p, t, um, bloc 1972, reabilitat, 5 min. tramvai 41- 66.000 euro si 3 cam. Militari, Apusului, et. 4/10, sd, bl. 1970,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 15:56
 

amenajat, centrala termica, p/4;

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 15:55
54.000 €

supraf. 71,5 mp, (transformat in ap. 2 camere), gresie, faianta, parchet, termopane. Acte complete. Accept credit, usor disc., www.uig.ro

 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 15:55
 

amenajat;

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 15:54
68.000 €

bloc reabilitat, zona verde, foarte linistita, scara curata, vedere mixta, disc.,

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 15:54
 

vedere mixta, semiamenajat, liber;

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, azi, 15:53
160.000 €

vedere superba, finisat lux,

 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, azi, 15:52
57.400 €

bucatarie inchisa, 2 grupuri sanitare. Predare la cheie: finisaje la alegere, obiecte sanitare, usi, centrala termica, prize, intrerupatoare,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Chiajna, azi, 15:52
68.500 €

camere mari, mutare imediata, 2 balcoane si 2 bai, ansamblu privat langa metrou, parc in incinta, bucatarie 12 mp mobilata si utilata, prima casa,

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 15:52
 

86 mp+ terasa de 70 mp, loc parcare;

 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 15:52
69.500 €

ansamblu privat langa metrou, complet decomandat, parc in incinta magazin predare la cheie bonus bucataria cadou, electrocasnice, ac, mutare...

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 15:51