Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1057 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
66.000 €

De vanzare apartament 3 camere semidecomandat, 2 grupuri sanitare, etaj 7/8, bloc 1982 langa Metrou Piata Sudului (5 minute de mers pe jos), toate...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 15:29
63.000 €

panga parcul IOR, metrou aproape, cf. 1, balcon in termopan, geam la baie, supercivilizat, scoala buna, gradinita, intabulare,

 • Suprafata 70 mp
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 15:18
50.000 €

apartament foarte curat, renovat 85%, cf, 2 circular, usi interioare noi, calorifere schimbate, parchet, ferestre termopan, gresie holuri,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1974
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 15:17
59.000 €

2 balcoane, foarte aproape de viitoare statie metrou, toate facilitatile, acte la zi, liber,

 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 15:15
63.162 €

Militari, Auchan, sector 6, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 15:13
98.000 €

intr-o zona unde nu multe apartamente ies la vanzare, iar cand ies, se vand foarte rapid, iti prezint un apartament superb. Contactati-ma pentru...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 15:10
89.000 €

ap 3 cam., 2 bai, curte cu terasa de 100 mp proprie intrare separata de restul blocului la 50 de metri de statia de metrou mobilat si utilat...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, azi, 15:06
52.000 €

cf. 1, et. 2, balcon inchis in termopan, foarte curat, termopane, parchet, um, scoala, gradinita, pret bun, cadastru, disc.,

 • Suprafata 64 mp
Bucuresti, azi, 15:06
61.000 €

apartamentul este curat,gresie,faianta,parchet,termopan,usa metalica,bucatarie mare de 9 mp,decomandat,vis a vis de metrou lujerului,accept credit.

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 15:06
220.000 €

bloc nou, p+3e. Ap. 2, 3, 4 camere, finisaje la alegerea clientului. Ap. dispun de: centrala proprie, cont individ, parcare subterana. Dezvoltator.

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 15:00
170.000 €

apartament trei camere, spatios, aflat intr-un ansamblu residential in apropierea mall-ului Promenada,

 • Suprafata 104 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 14:57
128.900 €

constructie monolit, apartament foarte luminos, bucatarie si dormitor mic cu vedere pe fata, living si dormitor mare cu vedere spate renovat,...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1997
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, azi, 14:49
90.000 €

apartament spre vanzare situat la intersectia Bd. Sincai cu Bd. Tineretului, in spatele Mega Image, pe str. Trestiana, in bloc construit in 1978,...

 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 14:46
87.000 €

3 camere semidecomandat, 66 mp, et. 7/8, bloc din 1980. Renoat recent, inclusiv instalatiile electrica si sanitara. 2 bai mari, vedere pe spate, 7...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 14:43
91.000 €

Vanzare apartament 3 camere Dorobanti Beller-Parc Floreasca

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 12
Bucuresti, azi, 14:43
121.000 €

va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere in zona Nerva Traian. Apartamentul este decomandat, situat la et 8/8 + etaj tehnic partial,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 14:41
33.500 €

termopan, centrala proprie, parchet, usa metalica,

 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 14:40
86.900 €

3 camere lux, etaj 1/4, centrala proprie, 2 bai, in bloc reabilitat, boxa subsol, loc de parcare, acte. Facilitati: RATB: 70,79,102,335....

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 14:39
109 €

ofer spre vanzare, ap 3 camere, configuratia de hol H, decomandat,

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 14:35
63.500 €

apropiere mjloace de transport, etaj 3/4,confort1, foarte modern, lux, centrala termica, instalatii electrice si sanitare noi, termopane, bloc...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 14:33
78.000 €

bl. nou, ap. 3 camere, decomandat, 74 mp, stradal, bransat la toate utilitatile, contorizat indiv, centrala, Piata Resita. Structura din beton,...

 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 14:33
59.500 €

Amalia Rezident, ap decomandat 3 cam, cu 2 gr sanitare, constructie beton, caramida, izolat, tripan, finalizare aprilie mai 2018, g, f, p, t, um,...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter
Bucuresti, azi, 14:30
69.900 €

structura beton, caramida porotherm, termoizolatie 10 cm, finisaje la alegere, toate utilitatile, localizat Str. Intrarea Viilor nr. 23, pod...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
Popesti - Leordeni, azi, 14:30
69.900 €

structura beton, caramida Porotherm, termoizolatie 10 cm, finisaje la alegere, toate utilitatile, localizata pe str. Intrarea Viilor nr. 23, pod...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
Popesti - Leordeni, azi, 14:30
84.900 €

Timpuri Noi, bl. monolit, 2/8, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, bucatarie mare patrata utilata complet, hol spatios, multiple spatii...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 14:28
122.000 €

apartament spatios in imobil exclusivist P+4, termen finalizare apr. 2018, finisaje premium, termopan Veka, centrala Buderus, incalzire in...

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 14:27
77.500 €

apartament cochet, decomandat, etaj 3/4, renovat, in imobil reabilitat termic, acte. Mijloace de transport: metrou 1 Decembrie; Ratb: 23, 101, 311....

 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 14:25
74.500 €

3 camere, conf 1 semidecomandate, 8/10 cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, balcon inchis cu termopan, bloc reabilitat termic, cu usi interioare...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 14:24
 

stradal, 5/8, decomandat, bl 1986, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 grupuri sanitare, contorizat, 2 linii metrou, piata, parc,...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 14:24
150.000 €

apartament spatios, decomandat, doua bai, apropiere statie de metrou Aurel Vlaicu, face parte dintr-un ansamblu residential. Finisajele de calitate...

 • Suprafata 99 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Bucuresti, azi, 14:18
56.500 €

Ferdinand, Parc, cf. 1, fara risc seismic, balcon spatios, geam la baie, fara imbunatatiri si modificari, intab., zona linistita, acc. credit, disc.

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 14:12
57.500 €

Dimitrov, 5 min. de metrou, et. 8, cf. 1, 2 bai, geam la baia mare, bl. reabilitat termic, fara risc seismic, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 14:10
72.000 €

confort 1 decomandat, etaj 2 din 4 niveluri, bloc din 1984, 2 grupuri sanitare, Piata Sudului, strada Anton Bacalbasa, se accepta credit, cadastru,...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 14:10
58.400 €

2 camere si mansarda 35mp, scara interioara, 92 mp utili, 2 balcoane, mobilat si utilat, bloc nou

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Nivel ultimul
 • Finalizat
Chiajna, azi, 14:10
97.500 €

Timpuri Noi, Piata, V.V. Stanciu, bloc 1985, etaj 7/7 + tehnic, 68 mp, balcon, decomandat, 2 bai cu geam, luminos, lift, interfon. Achizitie...

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, azi, 14:07
70.000 €

vanzare apartament 3 camere, situat in Bd Alexandru Obregia, etaj 3/8, an c-tie 1980, 2 grupuri sanitare, locuibil, suprafata 65 mp, dispune de...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 14:05
51.000 €

Apartament 3 camere, Prelungirea Ghencea, 64 mp utili,

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 14:04
40.000 €

apartament 3 camere, 56mp utili, Ploiesti, Pod Inalt.

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Ploiesti, azi, 14:04
79.900 €

Iancului, C-tin Zlatescu, langa metrou, direct proprietar, etaj 9/10. Recent renovat, spatios, mobilat modern, dressing amenajat, aer conditionat....

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 14:01
51.000 €

metrou Constantin Brancoveanu, parc Oraselul Copiilor, Alunisului, Str. Soimus, 3 camere decomandat, vedere mixta, hol H, suprafata 66 mp, an...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 14:00
87.900 €

direct dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, centrala proprie, lift, loc parcare inclus, pozitie deosebita, acces usor Ratb, scoala, parc,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 7
Bucuresti, azi, 14:00
83.000 €

8/10, sdec, bloc 1987, 2 gr sanitare, balcon spatios, intrare si vedere stradala, termopan, usa metalica, fara amenajari moderne, acte complete,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 13:57
63.900 €

3 camere, metrou vis-a-vis, renovat total 2017 (instalatii electrice, sanitare, usi, termopane, calorifere, parchet, gresie, faianta, ac), 2...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 13:55
55.000 €

Racovita Raul Sadului, 3 camere, confort 1 decomandat etaj 6/10, liber fara imbunatatiri, curat

 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 13:55
94.000 €

direct dezvoltator, decomandat centrala, finisaje moderne, constructie solida din beton, caramida, loc de parcare, lift modern, acces Drumul...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 13:48
85.400 €

Virtutii, Lujerului, imobil locuit, centrala proprie, ac, lift modern, finisaje moderne, supraveghere video 24/24, acces facil Crangasi, Drumul...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 13:46
79.900 €

Gorjului - Lujerului, finisaje moderne, centrala proprie, caramida+beton armat, marmura casa scarii, 400 m Iuliu Maniu si B-dul Timisoara, zona...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 13:44
71.500 €

2 balcoane, bloc caramida cu vedere mixta, est- vest, renovat cu termopan, gresie, faianta, instalatii sanitare noi, parchet din banbus, zona...

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, azi, 13:43
76.900 €

Virtutii, direct dezvoltator, comision 0%, finisaje moderne, lift modern, caramida, beton armat, centrala proprie, zona de vile foarte linistita,...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 13:43
142.900 €

dotat lux, situat pe malul lacului Morii cu suprafata totala de 141 mp, terasa 47 metri patrati, 2 bai si un balcon inchis, parcare, situat chiar...

 • Suprafata 145 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, azi, 13:42