Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 905 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
105.000 €

parcare subterana inclusa in pret, comision 0, constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 00:47
62.000 €

bucatarie geam afara, balcon, liber,

 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 22:43
86.500 €

termopan, intabulare,

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 22:42
60.000 €

Apartament 3 camere, 70mp, 6/9, balcon mare, cf1, semidecomandat, bloc caramida, acces imediat ratb, scoli, gradinite, parcuri, hipermarket.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, ieri, 22:39
169.000 €

bloc nou gen vila, p+4, apartament cu 3 camere, finisaje de lux la alegere, calitate, decomandat, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, 2 apartamente pe...

 • Suprafata 109 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 22:38
 

3 camere, pret discutabil,

 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, ieri, 22:38
85.000 €

apartament singur pe nivel, 2 balcoane, camera de serviciu la mansarda, boxa la subsol, elegant, luminos, pozitie excelenta, fara risc seismic,...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 22:35
99.000 €

apartament ideal pentru o familie varstnica sau cu copii, avand si o mica curte proprie, precum si pentru activitati tip cabinet stomatologic,...

 • Suprafata 112 mp
 • An constructie 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 22:35
76.000 €

Craiova, Bd. Decebal, 3 camere decomandate, bilateral, 1/4, la 3 minute de Electroputere parc Mall / SUCPI, 70 mp, toate imbunatarile, mobilat,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Craiova, ieri, 22:30
64.000 €

apartament 3 camere, renovat, etaj 4, acte pregatite,

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:52
 

proprietar vand ap. 3 camere, confort 1, cu imbunatatiri;

 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 21:51
45.000 €

ap. confort 1 sporit, supraf. 70 mp, s. u. 62 mp, balcon inchis, centrala termica, colaborez si cu agentii imobiliare,

 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 21:49
44.000 €

vand ap. 3 cam., 9/10, balcon 10 m, cf. 1 sporit

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:27
65.000 €

vand ap. compus din 3 camere complet renovat, se vinde cu bucatarie bobilata, loc parcare ADP, boxa la subsol, cadastru si intabulare, zona cu...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:26
77.000 €

reabilitat, aer conditionat, gresie, faianta, termopan,

 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:25
 

vand 3 cam., imbunatatiri;

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:17
63.900 €

imobil din caramida, 3 camere, 2 gr. sanitare, fara imb., stradal, neg.,

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1930
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 21:04
58.000 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, intabulat,

 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 20:57
70.000 €

vand 3 camere 2/4, reabilitat termic, gresie, faianta, parchet,

Bucuresti, ieri, 20:55
113.000 €

acte gata, exclusivitate, apartament 3 camere decomandat cu loc de parcare subteran inclus in pret, 2 bai generoase, bucatarie deschisa,...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 20:45
116.500 €

Mihai Bravu, 5 min. metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, 2 bai ambele cu geam, bucatarie inchisa, balcon inchis, parcare...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 20:43
122.000 €

Kaufland, 5 min. metrou, beton+ caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subsol inclus in pret, imobil...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 20:43
119.000 €

Kaufland Mihai Bravu, 5 min. metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subteran...

 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 20:42
61.500 €

et. 6, fara imb., acte, proprietar,

Bucuresti, ieri, 20:40
65.000 €

Apusului, cf. 1, sdec, 2 balcoane, renovat, curat, zona civilizata. Merita vazut

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 19:51
84.000 €

confort 1, bloc caramida, gresie, faianta, parchet, termopane, liber, cadastru, intabulare;

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 19:23
68.000 €

100 m de metrou, 3 cam., confort 1, gresie, faianta, parchet, termopane, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane;

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, ieri, 19:15
97.000 €

gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, bloc reabilitat termic, cadastru, intabulare, liber;

 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 19:09
72.000 €

confort 1, termopan, parchet, gresie, faianta, instalatii noi, usa metalica,

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 18:58
87.000 €

Particular vand apartament 3 camere in cartier rezidential situat la intrare Popesti Leordeni in spatele magazinului Lidl. Imbunatatiri: centrala...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Popesti - Leordeni, ieri, 18:55
53.000 €

George Vaslan, stradal, 3 cam., cf. 1, fara imbunatatiri, foarte curat,

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, ieri, 18:35
65.000 €

conf. 1, imbunatatiri partiale, 2 balcoane, termopane, parchet, geam la baie, usa metalica, 2-4 min. piata Veteranilor.

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, ieri, 18:35
114.000 €

apartamente orientare Sud, 2 grupuri sanitare, bucatarie inchisa, balcon inchis, contorizat individual, bloc s+p+2e+m, finalizare 2018, parcare...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 18:10
70.000 €

ocazie, apartament 3 camere, are 2 grupuri sanitare, balcon generos, termopan, bloc reabilitat. Poziție excelenta, piata, parc, metrou 1 min, mall...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 18:09
67.000 €

apartament 3 camere, decomandat situat pe Alexandru cel Bun. Apartamentul are 2 grupuri sanitare si hol in forma de H, este orientat est vest cu...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 18:05
68.211 €

bloc cu fatada ventilata Stacbond, izolat cu vata bazaltica Rockwool, balcoane inchise, tamplarie aluminiu Cortizo, baie cu geam exterior, finisaje...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 18:03
65.000 €

apartament 3 camere, str. Ion Berindei, bloc S22, langa intersectia cu str. Teiul Doamnei, Sectia 7 Politie. Bloc reabilitat termic, balcon inchis....

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 18:02
68.999 €

apartament 3 camere, renovat, parchet, gesie, mobilier bucatarie pe comanda, aragaz, cuptor electric, hota. Acceptam si credit,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 18:01
99.000 €

intrare separata, 1 minut metrou, acces la orice mij de transport, termopan, gaze, cadastru, certificat energetic, boxa la subsol,

 • Suprafata 101 mp
 • An constructie 1950
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 17:52
58.000 €

apropiere mijloace de transport, 1 balcon, p/4, confort 1, semidecomandat, termopane, parchet, gresie, faianta, instalatii electrice si sanitare...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 17:33
66.000 €

Titel Petrescu, tamplarie PVC cu geam termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 2 grupuri sanitare, baia mare cu geam, terasa refacuta,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 17:32
63.000 €

3 camere, confort 1, 72mp, 2 balcoane, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, ac, um, renovat recent, scara de bloc civilizata. Acte ok.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 17:31
95.800 €

de vanzare apartamente cu 3 camere dec. 110 mp etaj 3 ap 7 si apartament cu 3 camere 115mp etaj 3 ap 8 cu finisaje de lux, bloc nou, recent...

 • Suprafata 108 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3
Bucuresti, ieri, 17:30
101.000 €

apartament 3 camere, et. 7/10, baie + grup sanitar, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, in bloc reabilitat termic, zona...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 17:14
105.000 €

5 blocuri noi, peste 20 modele decomandate, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 17:12
220.000 €

3 cam, finisaj lux, Cons. 2009, Et.4 / 11,S utila 120,87, SC 144,77. Living, 2 dormitoare, 2 bai, 2 balc, bucatarie inchisa, 2 holuri, gresie,...

 • Suprafata 145 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
Bucuresti, ieri, 17:11
72.000 €

apartament in vila intr-o zona foarte linistita, fara risc seismic, constructie foarte solida cu pereti de 50 cm grosime, dispune de curte si beci....

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, ieri, 17:10
54.000 €

vand apartament 3 camere, vis-a-vis de magazinul Lidl, la intrarea in Popesti Leordeni, 2,5 km distanta pana la Piata Sudului si mall Sun Plaza....

 • An constructie 2011
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 17:01
77.000 €

Apartament 3 camere decomandat direct dezvoltator,cu o suprafata de 77.35 mp utili.Comision 0%Apartamentul se afla adiacent Bulevardului...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 17:01
180.000 €

apartament trei camere, spatios, aflat intr-un ansamblu residential in apropierea mall-ului Promenada,

 • Suprafata 104 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 16:55