Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1156 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
102.000 €

vand ap 3 cam, 6 metrou Mihai Bravu, 10 min Metrou Timpuri Noi, in zona gradinite, scoli, supermarket, Mall Vitan,

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 23:35
91.000 €

5 min. metrou Titan si parcul Brancusi si IO., bloc reabilitat termic, toate imbunatatirile, totul schimbat, partea electrica si sanitara, etc,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 22:58
111.500 €

orientare N-V, 2 grupuri sanitare, bucatarie inchisa, balcon inchis, contorizat individual, bloc S+P+2E+M, finalizare 2018, parcare subsol inclus,...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 22:47
62.500 €

3 camere in vila,parcare privata 12,5 mp,curte privata 50 mp, mobilat si utilat, 3 aparate de aer conditionat, tip mansarda. Distanta fata de...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Popesti - Leordeni, ieri, 22:22
74.000 €

transformat, open space, parchet din lemn masiv, marmura, costuri mici intretinere, liber, cuat, langa parc,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 22:03
102.000 €

dezvoltator, 3 modele noi care merita vazute, finisaje de lux, ap. de 2, 3 si 4 camere, mai avem blocuri nou in zonele: Calea Calarasilor, Decebal,...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 21:57
57.000 €

81 mp utili, 3 balcoane inchise cu termopan Rehau 5 camere. centrala Vaillant, tapet 2 bai, Ap. se afla pe sos Alexandriei la 3 km de Cora și...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bragadiru, ieri, 20:46
49.500 €

Doamna Ghica, confort 2, bloc monolit, fara nicio amenajare, acte la zi, se accepta orice modalitate de plata, comision 0% pentru cumparator,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 20:15
68.000 €

Apartament cu 3 camere, 2 bai, 2 dormitoare + living, semimobilat, cu loc de parcare inclus. Vedere catre Vest. Nu se plateste TVA.

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 19:36
49.000 €

tip duplex aflat intr-un complex rezid., living+buc 30mp, dormitor 20mp, dormit. mansarda 15mp, 2 bai, terasa inchisa 25mp, loc parcare, toate...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 2013
 • Etaj 3
Bragadiru, ieri, 19:32
53.500 €

Se regaseste in imediata vecinatate a cartierului Latin, beneficiind astfel de toate facilitatile din zona: centre comerciale, linii RATB multiple,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 19:26
151.120 €

Direct dezvoltator. Apartamente de 3 camere in bloc nou, proiect deosebit si unic pe piata, toate materialele sunt premium. Nu se solicita...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 19:21
45.500 €

Apartamentul este situat in apropierea Cartierului Latin. Are acces usor la Strada Prelungirea Ghencea, la RATB, gradinite particulare,...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 19:18
63.000 €

direct dezvoltator, bloc deosebit in zona linistita de vile, apartamente foarte spatioase, modern compartimentate, Ratb 122, 222 un loc de parcare...

 • Suprafata 94 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 18:54
139.000 €

confort 1, spatios, vedere mixta, situat la etaj inferior, intr-un bloc construit dupa 1990, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, zona de exceptie,...

 • Suprafata 97 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 18:39
73.895 €

loc parcare gratuit, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, izolat vata minerala bazaltica, finisaje la alegere plafon 30/mp

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 18:14
61.500 €

3 camere confort 1, cu termopan, gresie, contorizat separat la gaze, necesita igienizat,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 18:04
73.500 €

Garnitei, apartament 2 camere, confort 1, renovat recent, suprafata 69 mp, 2 grupuri sanitare, geam la baie, instalatii electrice si sanitare...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 17:52
79.000 €

trei camere, tip 1, metrou, constructie 2017, direct dezvoltator,

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 17:34
167.000 €

garaj subsol inclus, loc parcare suprateran, paza, lift, complet mobilat Mobexpert si utilat, 3A/C, masina spalat, etc. Particular. Pret negociabil.

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 17:24
71.000 €

semidecomandat, constructie 1960, fara risc seismic, instalatii sanitare si electrice noi, baia si bucataria renovate, pereti indreptati.

 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 17:15
68.000 €

particular, et. 1/ 4, parcare, boxa subsol, centrala proprie, gresie, faianta, termopane, complet mobilat, exclus agentii, discutabil,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 16:55
75.000 Lei

confort 1 sporit, renovat recent cu gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, zugravit in lavabil. Are doua grupuri sanitare.

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 16:52
110.000 €

6/9, bloc fara risc seismic, langa intrarea in parc, vedere superba Cismigiu, se vinde mobilat si utilat modern, recent renovat, liber, fara Legea 112

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, ieri, 16:50
112.800 €

la 3 minute metrou si parc, renovat integral 2014, finisaje premium, loc parcare ADP. Apartament unic si cu personalitate. Comision 0% ID CP339446,

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2000
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 16:50
68.000 €

gresie, faianta, termopan, usa metalica, parchet, amenajat recent, parcare ADP, negociabil,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 16:50
50.000 €

cf. 1, et. 1/2, bloc caramida, curat, fara imb., incalzirea cu gaze sobe teracota, contor separat la gaze

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 16:50
64.900 €

7/25, Lidl, 15 min. metrou Eroii Revolutiei, 15 min. Piata Sudului, 7 min. Piata Progresu, scoala, renovat lux, liber,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 16:50
76.000 €

cu loc de parcare suprateran si boxa. Mobila de bucatarie este inclusa in pret. Zona linistita, complet utilat si finisat, finisaje moderne.

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Dobroesti, ieri, 16:50
73.895 €

bloc cu fatada ventilata Stacbond, izolat cu vata bazaltica Rockwool, balcoane inchise, tamplarie aluminiu Cortizo, baie cu geam exterior, finisaje...

 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 16:49
61.000 €

confort 1, pe strada Dobrun, partial amenajat, zona civilizata,

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 16:46
144.500 €

apartament trei camere tip 2, ansamblu Metropolitan Residence,

 • Suprafata 102 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 9
Bucuresti, ieri, 16:39
135.000 €

ansamblu residential direct dezvoltator comision 0%. Apartament trei camere tip 6,

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 16:39
140.000 €

Aviatiei ansamblu residential, comision 0% finalizat, la numai 8 minute fata de statia de metrou. Este un apartament spatios, cu bucatarie inchisa,...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, ieri, 16:38
102.000 €

Basarabia, 3 cam. direct dezvoltator, fara agentii, apartament 3 camere, finisaje la alegere, tva +

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 16:36
92.000 €

Apartamentul are 2 bai, 2 debarale. Imbunatatiri: termopan, parchet, gresie, faianta,

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 16:34
102.000 €

apartamente 3 camere, 3 minute metrou Muncii, direct dezvoltator, finisaje la alegere, tva +

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 16:33
65.000 €

intersectie cu bld. Basarabia, bloc reabilitat termic, dat in folosinta dupa cutremurul din ''77, are centrala proprie, termopan, gresie, faianta,...

 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 16:32
82.500 €

cf. 1, 2 gr. sanitare, vedere mixta, aproape de parc, metrou, fara probleme cu terasa, termopan, parchet masiv, usa metalica, instalatii sanitare...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1990
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 16:32
65.500 €

bloc reabilitat, 2 bai, 1 balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, liber

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 16:21
57.500 €

cf. 1, cu imbunatatiri, liber,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 16:20
81.000 €

Vecinatati: Tineretului, Vacaresti, Cantemir, Unirii, Dristor, Unirii, Brancoveanu, Oltenitei, Piata Sudului, Aviatiei, Obor, Mosilor, Iancului,...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 16:07
75.000 €

cf. 1, 2 bai, 2 balcoane, g, f, t, um, bloc stradal si reabilitat este foarte luminos pe mijloc, accept credit, negociabil,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 16:01
85.000 €

metrou 10 -12 minute, lux, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi schimbate, instalatii electrice si sanitare noi, izolat exterior,...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 16:00
58.900 €

Dion Imobiliare va recomanda acest apartament cu trei camere, 2 balcoane, 2 debarale, vedere mixta, liber, disponibil imediat.

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 15:49
55.000 €

Aleea Ciceu, st=66, sutila=62, renovat complet inclusiv instalatii, liber, balcon amenajat cu camera de zi, baie cu fereastra, cabina dus jacuzzi,...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 15:48
102.000 €

3 min. metrou Piata Muncii, direct dezvoltator, comision 0, 70.65 mp utili, terasa 3.90 mp, 102.000 euro+tva, finisaje incluse in pret, locuri de...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 15:39
47.000 €

ansamblu elegant,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Chiajna, ieri, 15:38
97.000 €

Apartamentul are o suprafata utila de 76 mp , finisaje de calitate, incalzire prin pardoseala, mijloce de transport si metrou in imediata apropiere.

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, ieri, 15:34
 

3 camere, reabilitat 2016, metrou, etaj intermediar, amenajari, geam baie, bucatarie si hol mare patrat, luminos, 2 balcoane, spatios;

 • An constructie 1985
Bucuresti, ieri, 15:34