Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1034 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
72.800 €

15 min metrou apartament 3 camere, bucatarie inchisa, 2 bai, compartimentari caramida, instalatii Romstal, loc de parcare inclus, exclus agentii,...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 02:29
105.000 €

Cel mai ieftin model din imobil, 5 min de metrou Dristor, beton+caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 02:29
117.000 €

apartament de 3 camere, loc de parcare subteran inclus in pret, 2 bai dintre care una cu fereastra exterioara, bucatarie inchisa, compartimentari...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 02:28
113.000 €

acte gata, exclusivitate, apartament 3 camere decomandat cu loc de parcare subteran inclus in pret, 2 bai generoase, bucatarie deschisa,...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 02:28
143.000 €

apartamente orientare Sud si Vest, 2 grupuri sanitare cu geam, bucatarie inchisa, balcon inchis, terasa generoasa, bloc s+p+2e+m, finalizare 2018,...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • In constructie
Bucuresti, azi, 02:27
132.500 €

Kaufland Mihai Bravu, 5 min. metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subteran...

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 02:26
119.000 €

Kaufland Mihai Bravu, 5 min. metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subteran...

 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 02:25
116.000 €

Kaufland Mihai Bravu, 5 min metrou Dristor, beton+caramida, contorizate individual, 2 bai, bucatarie inchisa, balcon inchis, parcare subterana...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 02:25
122.000 €

Kaufland Mihai Bravu, 5 min. metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subteran...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 02:25
122.000 €

Kaufland, 5 min. metrou, beton+ caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subsol inclus in pret, imobil...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 02:24
115.000 €

Cristal Palace, proprietar, 2 bai, bucatarie inchisa, imobil nou construit, imobilul este dotat cu lift, toate utilitatile, accept credit,

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 01:45
48.000 €

Apartament Popesti Leordeni, stradal, 2 boxe, 2 parcari,

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Popesti - Leordeni, azi, 00:25
99.800 €

proprietar,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 22:10
98.000 €

5/8, decomandat, multiple imbunatatiri, cadastru+ intabulare, vedere spate( zona de case/vile, foarte liniste), insorit, accepta credit

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 21:58
99.900 €

apartament de 3 camere Floreasca. Are centrala termica proprie, calorifere aluminiu, debara, vedere mixta, are balcon, are boxa. Vec: Stefan Cel...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1960
Bucuresti, ieri, 21:28
108.000 €

plus pivnita 20mp, pod mansardabil 50mp, in vila, curte comuna, intrare separata, la 5 min. de metrou Tineretului, strada foarte linistita. Toate...

 • Suprafata 128 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, ieri, 20:40
85.000 €

Gara de Nord, 3 camere ninalte, fiecare 20mp, sup utila 90mp, WC servici, camera servici si alte dependinte, sup totala 119mp, fara risc seismic,...

 • Suprafata 119 mp
 • An constructie 1921
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 20:40
79.900 €

reabilitat termic, renovat, centrala gaz, instalatii noi, mobilat, utilat, pret neg., comision 0, agentie.

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1961
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 20:17
127.000 €

Bazilescu, 12 min metrou, parter inalt/ 3, dec, finisaje premium, G+F+P+T+UM+AC+ISN+IEN, 2012 , centrala, mobilat,utilat, 135.000 sau...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 20:14
28.000 €

spatios, liber, imbunatatiri, ferestre pvc, parchet, gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, bloc reabilitat, incalzire termoficare,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 19:35
82.000 €

- acces metrou, etaj 5, structura semidecomandata, renovat cu gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 19:22
65.000 €

se afla intr-o stare decenta, prezentand urmatoarele caracteristici: gresie in holuri, baie, bucatarie, termopane, parchet in dormitoare si living.

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 19:15
59.000 €

apartamentul se afla pe strada Secuilor, intre Nitu Vasile si Soseaua Oltenitei, la 4 minute de metrou Piata Sudului. Apartament renovat complet, 2...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 19:11
68.211 €

loc parcare gratuit, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat vata minerala...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 19:07
65.000 €

apartament 3 camere, cf. 1, decomandat, balcon pe sufragerie si bucatarie, apropiere scoala, liceu, gradinita, Auchan Vitan, la 4 minute statie...

 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 18:55
67.500 €

Apartamentul este situat pe Soseaua Berceni la 3 minute de metrou Aparatorii Patriei, an constructie 1988, cu imbunatatiri, et 5/9, 67 mp, vedere...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, ieri, 18:20
57.500 €

Emil Racovita, 3 camere, decomandat, termopan, usa metalica, loc de parcare, geam la baie, confort 1, se accepta credit.

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1969
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 18:11
69.990 €

Pantelimon, cf. 1, decomandat, etaj 1 din 8, bloc 1985, toate imbunatatirile,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 18:11
73.900 €

Pantelimon, Piata Delfinului, decomandat, et. 1, constructie 1984, 68 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, instalatie electrica...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 18:10
65.000 €

3 camere decomandate 6/8, bloc 1978, bloc reabilitat, cu toate imbunatatirile de calitate, g, f, p, t, um, ac, instalatii sanitare si electrice...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 18:09
64.900 €

cf. 1, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, bloc reabilitat termic, locatia se gaseste pe sos. Vergului langa...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 18:08
63.000 €

vanzare 3 camere, conf. 1, decomandate, 8/10, cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, bloc reabilitat

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 18:07
79.900 €

conf. 1, stradal, foarte aproape de metrou, piata. Cu 2 grup sanitare, g, f, p, t, um, ac.

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 18:07
83.000 €

Apartament 3 camere Titan, metrou 1 Decembrie, zona Mizil, confort 1, decomandat, etaj 1/p+2+m, suprafata utila totala 78 mp (include balconul cu...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 18:04
75.900 €

termopan, gresie, faianta, baie cu geam, aer conditionat, parcare, boxa, bloc foarte civilizat, la 5 minute de metrou.

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 18:04
60.000 €

proprietar, 3 camere, parchet, gresie, faianta, termopane, usi noi, multiple imbunatatiri. Merita vazut, discutabil,

 • Suprafata 61 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, ieri, 18:03
73.500 €

Apartamentul este situat pe Soseaua Berceni la 3 minute de metrou Piata Sudului, Mall Sun Plaza, 3 camere semidecomandat cu imbunatatiri, et. 7/8,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 18:00
160.000 €

3 camere in zona Unirii, Natiunile Unite, foarte aproape de metrou Izvor, decomandat, 2/8, 90 mp, bloc din 1993, imbunatatiri de actualitate. Pret...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1993
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 17:54
168.000 €

apartament deosebit in zona Unirii, aproape de metrou, etaj 4/8, 85 mp, instatii electrice schimbate, bloc 1990, decomandat, 2 bai.

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 17:54
99.300 €

apartament spatios, foarte luminos organizat pe tot etajul 1 al unei vile interbelice, cu teren de 1700 mp; beneficiaza de centrala proprie,...

 • Suprafata 99 mp
 • An constructie 1933
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, ieri, 17:50
59.900 €

apartament 3 camere, finisat modern, amplasat la etajul 3/3, beneficiaza de un loc de parcare inclus in pret, este compartimentat in living,...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 17:47
62.000 €

proprietar, vand apartament decomandat de 63 mp, etaj 3 din 4, format din 3 camere: living, 2 dormitoare, baie cu aerisire naturala, bucatarie,...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Brasov, ieri, 17:41
55.700 €

Nitu Vasile, confort 1, semidecomandat, etaj 3/4, curat, zona verde civilizata, apropiere piata,

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 17:40
 

str. Constructorilor, etaj 4, balcon, fara imbunatatiri, proprietar;

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 17:40
61.000 €

apartament 3 camere, etajul 7/8 in imobil reabilitat termic; beneficiaza de doua grupuri sanitare, balcon inchis cu tamplarie PVC cu geam termopan,...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 17:38
100.000 €

apartament 3 camere parter plus demisol amenajat pt. locuit cu 2 camere, total amenajat, renovat recent, centrala, utilitati.

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 17:38
68.600 €

Vand apartament 3 camere situat in strada Aurel Persu langa Mall Grand Arena.Bloc nou 2017.Zona Linistita

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 17:33
75.500 €

Apartament 3 camere de LUX, mutare imediata, direct Dezvoltator, bloc NOU cu un parter inalt, stradal, metrou Aparatorii Patriei, foarte spatios,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 17:25
92.900 €

apartament luminos amplasat la etajul 5/8, beneficiaza de o bucatarie spatioasa, inchisa, doua grupuri sanitare, un balcon inchis, living si doua...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1992
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 17:18
150.000 €

apartament spatios, finisat modern, in imobil finalizat in 2008, se afla la 7 min. de statia de metrou Titan si 5 min. de parc, este dotat cu...

 • Suprafata 123 mp
 • An constructie 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, ieri, 17:16