Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1129 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
56.499 €

dezvoltator ap. de 3 camere in imobil p+4 etaje, predare la cheie august 2017, bucatarie deschisa, contorizat individual, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Chiajna, 18 oct, 15:21
67.900 €

situat la 1 minut de metrou,imobil reabilitat termic cu buncar antiatomic ,neincadrat pe nici o scara de seismicitate,spatios,liber,vedere...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 18 oct, 15:18
106.000 €

Izvor, Catedrala Neamului, semidecomandat, confort 1, 79 mp, boxa subsol, complet renovat, et. 7/7 plus et, tehnic, terasa renovata, izolata de...

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, 18 oct, 15:12
64.000 €

10 min metrou, Auchan Titan, Jean Steriadi, gradinita, p/4, 60 mp, an cons 1970, constructie solida, renovat total 2014, igenizat 2017, pret...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 18 oct, 15:11
63.900 €

bloc reabilitat, semidecomandat, termopan, balcon inchis, etaj 8/8, apropiere Parcul National, Arena Nationala, Piata Delfnului Diham, acces rapid...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 18 oct, 14:58
75.000 €

imobil nou, 90mp utili, mobilat/ utilat modern, centrala proprie, loc parcare, 2xac, se poate vinde nemobilat, 70.000e. Vec: Cartierul Latin,...

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 18 oct, 14:57
65.500 €

dezvoltator, imobil 2017, centrala proprie, 2 bai, finisaje complete, geamuri mari, loc de parcare, zona linistita si civilizata, acces Apusului,...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 18 oct, 14:50
51.000 €

vanzare 3 camere, 8/10, bloc reabilitat 1975, cu imbunatatiri g, f, p, t, um, 49 mp su 51 st, locatia se gaseste pe str Marcu Armasu langa spitalul...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 18 oct, 14:36
105.000 €

Floreasca, Glinka parc, p/demisol+parter inalt+3, vedere mixta balcon inchis, suprafata 65 mp, conpatimentare circulara, gresie, faianta, mocheta,...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 18 oct, 14:28
88.000 €

apartament de 3 camere, semidecomandat, situat la etajul 3 din 4, intr-un bloc nou din 2016 zona Militari Lacul Morii. Apartamentul este propus la...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 18 oct, 14:19
65.000 €

apartament 3 camere confort 1, dec., etaj 1/3, 65 mp, 2 gr., 2 balcoane, bloc caramida izolat, finisat la cheie, termen de predare 35 zile,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 18 oct, 14:18
70.000 €

la 5 min. metoru Titan, 3 min. autobuze, troleibuze, 2 min. parc IOR, zona linistita, semidec., 3/10, scoala 199, gradinita, Mega Image, multiple...

 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 18 oct, 14:15
95.000 €

langa metrou Pacii, apartament 3 camere, spatios, decomandat, etaj 2/6, doua bai, 1 balcon, apartamentul se preda finisat la cheie, cu baile...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 18 oct, 14:12
53.000 €

George Vaslan, stradal, 3 cam., cf. 1, fara imbunatatiri, foarte curat,

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, 18 oct, 14:09
62.500 €

confort 1, gresie, faianta, parchet, 2 grupuri sanitare,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 18 oct, 14:08
63.000 €

deasupra la Mc Donald`s langa metrou,bloc1977,reabilitat termic,dec,12/14,bloc Almo1,vedre spate,70mp,gfp,um,cadastru,intabulare,accept credit

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 12 din 14
Bucuresti, 18 oct, 14:05
65.000 €

conf. 1, imbunatatiri partiale, 2 balcoane, termopane, parchet, geam la baie, usa metalica, 2-4 min. piata Veteranilor.

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, 18 oct, 14:04
57.500 €

Bd. 1 Mai, etajul 10/10, fara probleme cu terasa, bloc din 1978, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, se vinde mobilat si utilat, balcon 7 m, acte...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 18 oct, 14:03
65.000 €

apartament 3 camere, parter din P+10, balcon de 6 mp, semidecomandat, an 1974, suprafata totala 66,15 si suprafata utila 60,43 mp, vedere mixta,...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 18 oct, 13:58
79.900 €

3 camere, cf. 1, vedere superba catre parc, centrala termica proprie, AC, dressing, parchet lemn natural, liber, pozitie excelenta,

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 18 oct, 13:55
69.900 €

oferta ap. la poalele muntelui, gradina proprietate exclusiva 100 mp, finisaje moderne, toate actele efectuate,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2003
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Predeal, 18 oct, 13:55
77.700 €

Complex Reveria Pallady, 2017, bloc regim redus P+4, etaj 4/4, supraf 62mpu, finisaje superioare la alegere, centrala termica proprie, contorizare...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 18 oct, 13:54
61.500 €

Valea Ialomitei, Bucla, etaj 1/10, confort 1, decomandat, bloc stradal, vedere bulevard, fara imbunatatiri, balcon mare 10 mp,i ntabulat, accepta...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 18 oct, 13:50
65.000 €

New City Residence, ansamblu rezidential, finisat la cheie: gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, 2 bai, 2 lifturi, acces spa, Mega...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, 18 oct, 13:42
148.000 €

apartament superb in blocurile rusesti, renovat cu bun gust, spatios si luminos, complet mobilat si utilat, etaj intermediar, zona privilegiata, p,...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1956
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 18 oct, 13:41
135.000 €

super pozitie 5 min de Romana/Victoriei, 50 m Lascar Catargiu, 3/3, semidecomandat, renovat (g, f, p termopan), 2 gr sanitare, 2 boxe, imobil...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 18 oct, 13:36
51.500 €

Bd. Timisoara, etajul 10/10, decomandat, renovat 2017, instalatii sanitare si electrice schimbate, fara probleme cu terasa, acte facute, accepta...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 18 oct, 13:26
80.000 €

proprietar, vand apartament 3 camere, semidecomandat, et 6/10, in bloc reabilitat, renovat integral 2017 (instalatii electrice, sanitare, izolatie,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 18 oct, 13:25
163.000 €

apartament 3 camere direct dezvoltator, foarte spatios, balcon inchis, tereasa 26 mp, 4 minute de metrou, finisaje de calitate la alegere, predare...

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 18 oct, 13:24
75.000 €

apartament 3 camere, situat intr-un ansamblu rezidential cu un regim de inaltime de P+4E, avand ca termen de finalizare 2018, disponibil la...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 18 oct, 13:20
73.999 €

proprietar, vand ap. 3 camere Stefan Mihaileanu. Parchet lemn, termopan, gresie, faianta, centrala de apartament, spatii depozitare, 2 balcoane,...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1939
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 18 oct, 13:19
60.000 €

apartament 3 camere Tip2, situat intr-un ansamblu rezidential cu un regim de inaltime de P+4E+5 R, avand ca termen de finalizare aprilie 2018,...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 18 oct, 13:19
99.000 €

apartament cu 3 camere, semi-decomandat, stare buna, dar necesita renovare, constructie imobil 1976, reabilitat, etaj 1/8, apartamentul mai dispune...

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 18 oct, 13:19
135.000 €

apartament deosebit in bloc din beton constructie speciala ce face parte dintr-un complex rezidential situat in zona Basarabia la 2 minute de...

 • Suprafata 140 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, 18 oct, 13:11
60.000 €

vanzare apartament 3 camere, decomandat, etaj 4/4, an c-tie 1966, renovat, centrala proprie de apartament. Bloc reabilitat termic, aproape de...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1966
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 18 oct, 13:09
109.500 €

hol H 2 grupuri sanitare, balcon inchis si incalzit. Se vinde complet amenajat, usa intrare Moturra, usi interioare stejar masiv, parchet...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 18 oct, 13:07
70.000 €

vanzare apartament 3 camere, decomandat, etaj 4/8, an c-tie 1976, suprafata 86 mp, situat in Str Laceni, dispune de loc de parcare, necesita...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 18 oct, 13:04
60.000 €

Titan, Theodor Pallady situat intr-un imobil cu un regim de inaltime de p+4e, avand ca termen de finalizare aprilie 2018, disponibil la etajele...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 18 oct, 13:03
99.500 €

etajul 1/3, s. totala 98 mp, cu 2 balcoane si 2 gr. sanitare, loc parcare inclus in pret, se preda finisat integral cu g, f, p, t, um, usi...

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 18 oct, 13:01
82.000 €

vanzare apartament 3 camere, decomandat, situat in str. Ramnicu Valcea, suprafata 70 mp, an c-tie 1984, necesita imbunatatiri. Aproape de statia de...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 18 oct, 12:59
73.000 €

apartament 3 camere, semidecomandat, termopan, usa metalica, bloc TD, solid monolit, particular. Zona buna, aproape mijloace de transport in comun....

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1972
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 18 oct, 12:54
125.000 €

apartament in vila tip lux in vila situata pe strada privata acces cu bariera finisaje lux Germania, piatra naturala, living spatios 25 mp+, terasa...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 18 oct, 12:39
62.999 €

etaj 9/10, liber, parchet, gresie, faianta, usi noi, usa metalica, termopan, baie mare grup sanitar secundar, finisaje 2015. Vecinatati: Stefan cel...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 18 oct, 12:38
82.000 €

stradal, bloc nou, cf. 1, 2 gr. sanitare, finisat total, centrala proprie, intabulat,la 5 min de Metrou Piata Sudului

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 18 oct, 12:36
71.000 €

bucatarie inchisa, 2 balcoane, dormitor cu baie matrimoniala, teresa 8 mp, hol intrare 12 mp, 2 bai. Apartamentul are o compartimentare avantajoasa...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, 18 oct, 12:31
199.000 €

la 3 minute de mers pe jos de Parlament, parcul Izvor si Centrul Vechi.

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, 18 oct, 12:29
116.000 €

apartament 3 camere decomandat, balcon inchis, loc parcare inclus, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, tamplarie pvc, termopan. Foarte spatios,...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 18 oct, 12:24
90.000 €

vand ap. 3 camere, hall-uri, baie , wc servici, boxa la demisol. Bloc reabilitat termic, supraf construita 90 mp. Et 10 din 11. Bd. Ferdinand I,...

 • Suprafata 81 mp
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, 18 oct, 12:20
70.000 €

renovat, mutare rapida, bloc reabilitat, baie cu geam, acte la zi, cash/credit, vecinatati: Pipera, Barbu Vacarescu, Stefan cel Mare, Obor, Colentina,

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 18 oct, 12:16
69.000 €

2 camere zona Parc Plumbuita, apartamente decomandate 58 mp, cu finisaje la alegere, imobilul este prevazut cu lift si parcare subterana. Comision...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 18 oct, 12:15