Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 794 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
71.000 €

Camil Ressu, chiar pe Al. Fizicienilor, piata Ambrozie, metrou Nicolae Grigorescu, cf. 1, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, geam baie, bloc...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 13 dec, 08:50
81.000 €

3 camere decomandat complet, 2 grupuri sanitare, centrala termica, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, vedere spate, electric si...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 13 dec, 08:49
77.000 €

3 camere, gresie, faianta, termopan, liniste, 2 minute Mega Mall,

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 13 dec, 08:43
80.000 €

3 camere, langa parc, renovat recent, toate imbunatatirile,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 13 dec, 08:43
85.000 €

3 camere, renovat partial, termopan, bloc reabilitat,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 13 dec, 08:42
119.000 €

3 camere, toate imbunatatirile, mobilat, 4 minute metrou, 2 minute piata,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 13 dec, 08:42
76.000 €

pe strada Odobesti, scoala 88, chiar la intrarea in parcul IOR, bloc 4 etaje, reabilitat, centrala, gresie, faianta, parchet, usa metalica,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 dec, 08:42
51.000 €

3 camere decomandat, termopan, fara imbunatatiri, scara curata, bloc reabilitat,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 13 dec, 08:41
91.000 €

3 camere, renovat recent, gresie faianta, parchet, geam baie, Park Lake, 6 minute metrou Dristor,

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 13 dec, 08:41
125.000 €

apartament 3 camere renovat, confort 1, etaj 5 din 7, vedere dubla. Utilitati: centrala termica, aer conditionat, usa metalica, mochetat, gresie,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 13 dec, 08:40
69.999 €

3 camere decomandat, fara imbunatatiri, bloc reabilitat, 3 minute metrou, 3 minute parc IOR,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1974
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 13 dec, 08:40
63.000 €

Jean Steriadi, confort 1, bloc reabilitat termic, scara curata, boxa subsol, loc parcare, situat la 3-4 min. metrou 1 Decembrie 1918,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 dec, 08:39
69.000 €

Barajul Sadului, P-ta Minis, confort 1, bloc reabilitat termic, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interior,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 dec, 08:39
78.000 €

Ramnicu Valcea, Kaufland, confort 1, 2 gr. sanitare, 2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, situat la 8-10 min. metrou Dristor,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 13 dec, 08:39
73.000 €

1 Decembrie 1918, Iosif Hodos, confort 1, decomandat, liber, renovat recent, situat la 5-6 min metrou 1 Decembrie 1918, merita vazut

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 13 dec, 08:38
84.000 €

Basarabia, Diham, confort 1, decomandat, balcon mare 10 mp, 2 gr sanitare, renovat recent, bucatarie mobilata si utilata, situat la 3 min parc si...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 13 dec, 08:38
53.000 €

Prelungirea Ghencea, Cartieru Latin apartament 3 camere, comision la vanzare 0%, loc de parcare inclus in pret, se acepta credit Prima Casa,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 13 dec, 08:33
70.000 €

renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, partial mobilat/ utilat, zona verde, liniste, acte, scoli 174, 310, pretabil si...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 13 dec, 00:50
119.000 €

facut in 4 cam., 3 wc, renovat total, mobila lux, impartit in 2 ap de 2 camere cu 2 iesiri pe 2 scari, ideal investitie (pentru regim hotelier), 4...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, 12 dec, 22:18
65.000 €

foarte aproape de Piata Veteranilor, scoala 156, statia de metro, cf. 1, bloc dupa 1985, termopan, gresie, faianta, centrala termica proprie,...

 • Suprafata 69 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 12 dec, 21:18
50.000 €

proprietar, 3 camere, cf. 2, 46 mp, jum. anilor 70, instalatie electrica noua, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, acte pregatite, vizionare...

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 12 dec, 20:55
66.000 €

centrala termica, bucatarie inchisa, mobilata si utilata, accept credit,

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 12 dec, 20:53
79.900 €

Nicolae Grigorescu, sector 3, zona verde fara trafic intens, aproape de centrul orasului, apartament nou in vila cu P+2+M, finisari la cheie, 2...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 12 dec, 20:06
100.000 €

Ion Mihalache, apartament 3 camere, super pret, zona foarte linistita, 5 min. de centrul orasului, 2 min. de orice mijloc de transport in comun,...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 12 dec, 20:04
72.000 €

et.1/4 finisaje, Titan-Potcoava, apartament 3 camere, etaj 1/4, semidecomandat, mp, vedere mixta, finisaje multiple, centrala proprie, metrou Titan...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1962
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 12 dec, 19:59
115.000 €

apartament cu 3 camere Timpuri Noi, Posta Timpuri Noi, confort 1 decomandat, etaj 2/4, suprafata 68 mp construiti (64 mp utili), an constructie...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 12 dec, 19:48
69.000 €

5% reducere plata cash Topaz A2 - vila 4 cam, curte. 5% reducere cash sau in in functie avansul dat! 3 dormitoare, 2 bai, bucatarie spatioasa,...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, 12 dec, 19:33
69.900 €

bloc reabilitat in 2010, Titan, metrou, apropriere parc, parter / 10 semidecomandat, vedere mixta, 2 balcoane, posibilitate acces separat, aer...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 12 dec, 18:40
59.500 €

imobil nou, ds+p+3e+m, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar/ipotecar, finalizare 2017, 10 min. metrou, centrala proprie, geam Tripan,...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel ultimul
 • In constructie
Bucuresti, 12 dec, 18:00
97.500 €

Timpuri Noi, Piata, V.V. Stanciu, bloc 1985, etaj 7/7 + tehnic, 68 mp, balcon, decomandat, 2 bai cu geam, luminos, lift, interfon. Achizitie...

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, 12 dec, 17:22
87.900 €

Pod Constanta, et.1, 2, 3, su75mp, finisaje deosebite la cheie;

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
Bucuresti, 12 dec, 16:54
58.650 €

apartament 3 camere disponibil etajele 1, 2 cu o suprafata de 69,19 mp, situat intr-un ansamblu compus din doua blocuri cu un regim de inaltime de...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, 12 dec, 16:38
58.500 €

apartament 3 camere disponibil etajele 1, 2 cu o suprafata de 65,24 mp, situat intr-un ansamblu compus din doua blocuri cu un regim de inaltime de...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 12 dec, 16:38
72.900 €

Theodor Pallady, Fetesti finalizare decembrie apartament 3 camere decomandat situat la 12 minute de metrou 1 Decembrie, intr-un imobil cu un regim...

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 12 dec, 16:36
67.900 €

apartament 3 camere decomandat situat la 12 minute de metrou 1 Decembrie, intr-un imobil cu un regim de inaltime de DS+P+4E,

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 12 dec, 16:36
88.900 €

cu gradina in proprietate. Va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere disponibil la parter cu terasa si gradina in proprietate, situat...

 • Suprafata 113 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 12 dec, 16:36
77.900 €

Va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere decomandat cu o suprafata de 80,60mp, disponibil la etajele 1, 2, 3, 4, situate intr-un imobil...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 12 dec, 16:36
81.500 €

va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere decomandat cu o suprafata de 83,50 mp, disponibil la etajele 1,2, 3, 4, situate intr-un imobil...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 12 dec, 16:35
58.000 €

apartament 3 camere tip 2 , situat intr-un ansamblu rezidential cu un regim de inaltime de P+4E+5 R, avand ca termen de finalizare Aprilie 2018,...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 12 dec, 16:35
65.500 €

apartament 3 camere Tip 3 situat intr-un ansamblu rezidential cu un regim de inaltime de P+4E+5 R, avand ca termen de finalizare aprilie 2018,...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 12 dec, 16:35
78.900 €

va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere cu o suprafata de 82,85 mp, disponibil la etajele 1, 2, 3, 4, situate intr-un imobil intim cu un...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 12 dec, 16:35
89.000 €

gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, bl. reabilitat termic, intrare stradala, balcon pe tot apartamentul, liber, cadastru,...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 12 dec, 15:57
143.000 €

un apartament superb, 2 camere, situat intr-o zona selecta din Bucuresti,

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 12 dec, 15:50
85.000 €

oferta, Theodor Pallady, apartament 3 camere, 845000 euro (tva 5% inclus). Comision 0. Locatia: Theodor Pallady (5 min de statia de metrou Nicolae...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, 12 dec, 15:50
52.000 €

vand urgent ap.3 camere etaj 5/6, situat vis a vis de Ballroom Rosu/Chiajna, constructie 2010, renovat total in 2016, suprafata totala 72.76 mp,...

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Chiajna, 12 dec, 15:50
133.000 €

ap. de lux la un pret mic, 3 camere - 87 mp, metrou 1 min, fatada ventialata, incalzire pardoseala, paza nonstop si supraveghere video, un buget...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, 12 dec, 15:50
150.000 €

super oferta! ap 3 camere, ( beton +caramida, finisaje la alegerea clientului, contorizat individual) , disponibil acum,

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, 12 dec, 15:49
79.000 €

apartamente foarte spatioase si luminoase, avand compartimentari din caramida porotherm, fatada ventilata, bransamente individuale, centrala...

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 12 dec, 15:49
90.000 €

apartament nou 3 camere-100 mp( beton+caramida, finisat la alegerea clientului, bransat si contorizat individual),

 • Suprafata 91 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 12 dec, 15:49
79.000 €

compartimentare excelenta, finisaje incluse, tva inclus, contorizat/ bransat individual,

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 12 dec, 15:49