Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1080 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
63.000 €

direct dezvoltator, bloc deosebit in zona linistita de vile, apartamente foarte spatioase, modern compartimentate, Ratb 122, 222 un loc de parcare...

 • Suprafata 94 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, 18 apr, 12:23
63.000 €

apartamente cu 3 si 4 camere in blocuri cu 2 etaje, finisate la cheie, direct de la dezvoltator. Varianta si pe parter cu gradina si foisor....

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 18 apr, 12:22
77.900 €

la numai 2 minute de metrou Dimitrie Leonida, 3 camere, 2 bai, 2 balcoane, finisaje de calitate superioara la alegere, parcare asigurata, predare...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, 18 apr, 12:20
73.000 €

3 camere, toate utilitatile, centrala proprie, balcon, finisaje la alegere, parcare asigurata, predare la cheie, 5% discount la cash,

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 18 apr, 12:15
33.500 €

tip duplex avand curte comuna cu alte 5 duplexuri, vecinii sunt deosebiti, aflat in centrul Bragadiru Ilfov, Mega Image, Lidl, scoala, gradinita,...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Bragadiru, 18 apr, 12:05
69.900 €

Metrou, 3 camere, 97mp, terasa unicata 35mp, stradal, loc de parcare, 11 minute pana la metrou pe jos, la cheie, centrala proprie, contorizat...

 • Suprafata 97 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 18 apr, 11:57
65.000 €

conf. 1, imbunatatiri partiale, 2 balcoane, termopane, parchet, geam la baie, usa metalica, 2-4 min. piata Veteranilor.

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, 18 apr, 11:54
53.000 €

George Vaslan, stradal, 3 cam., cf. 1, fara imbunatatiri, foarte curat,

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, 18 apr, 11:54
78.500 €

Apartamentul beneficiaza de finisaje din clasa Premium si se vinde finisat si dotat cu: centrala termica, calorifere, obiecte sanitare, parchet,...

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, 18 apr, 11:48
64.900 €

Apartament 3 camere, complet finisat si racordat la toate utilitatile. Apartamentul are centrala termica si bransamente individuale, finisaje la...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 18 apr, 11:48
100.000 €

113 m2 cu vedere la Delta Vacaresti, terasa de 27.65 m2 , centrala proprie, finisaje la alegere , loc de parcare ,contorizare individuala , metrou...

 • Suprafata 113 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 18 apr, 11:47
115.000 €

Mihai Bravu / Splaiul Unirii 3 cam , P + 6 cu loc parcare inclus in pret , iesire la doua strazi , 3-4 min de metrou Mihai Bravu (pe jos) , termen...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, 18 apr, 11:46
86.500 €

Bloc Nou, Sun Plaza in apropiere, complet finisat, accept Prima Casa, avans 5%, 3 minute Metrou, scoli si gradinite in apropiere

Bucuresti, 18 apr, 11:43
64.000 €

cf. 1, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan, parchet, usi Pinum noi, usa metalica noua, renovat recent, loc parcare ADP, cam. video parcare,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 18 apr, 11:30
70.000 €

bloc reabilitat termic. Apart este renovat, usa metalica, parchet, termopane. 1 baie si 2 balcoane, vedere pe ambele fete ale blocului. Se vinde cu...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 18 apr, 11:27
73.900 €

apartament 3 camere, foarte spatios, decomandat, finisat complet. Bloc nou, izolat termic, toate utilitatile bransate, centrala proprie. Parcare...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 18 apr, 11:25
59.900 €

apartament 3 cam., foarte mare, finisat complet, centrala termica proprie. Loc de parcare, loc de joaca pentru copii. Ratb 5 minute, metrou 10 minute,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 18 apr, 11:15
24.900 €

80 mp, termopan, usa metalica, liber, fara imbunatatiri/ se poate vinde si renovat

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Mihailesti, 18 apr, 11:15
52.500 €

confort 1, etaj 3/4, cu centrala, bloc reabilitat, stradal, vedere mixta, apartamentul are termopan, centrala, mici imbunatatiri, necesita zugravit,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
Bucuresti, 18 apr, 10:59
59.900 €

apartament 3 camere, pret atractiv, spatios, 10 minute Metrou Aparatorii Patriei, contorizari individuale, discount 5 % plata cash anticipata,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 18 apr, 10:50
85.500 €

apartament 3 camere, spatios, zona Aparatorii Patriei, acces facil metrou, bloc nou, contorizari individuale, acces centre comerciale, finisaje...

 • Suprafata 101 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 18 apr, 10:50
65.000 €

apartament 3 camere, spatios, luminos, chilipir, zona linistita, acces direct Aparatorii Patriei, contorizari individuale, finisaje deosebite,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 18 apr, 10:35
67.900 €

demisol inalt /2 et., contructie noua, mobilat, utilat, centrala termica,

 • Suprafata 69 mp
 • Etaj demisol din 2
Bucuresti, 18 apr, 10:20
59.000 €

Proprietar, apartament (liber), fara imbunatatiri, bloc reabilitat, stradal (3min de metrou), balcon inchis (termopan, geamuri, geam la baie),...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 18 apr, 10:00
64.500 €

proprietar, din porotherm (caramida) situat sos Alexandriei Bragadiru vis a vis de Rostar la 150 m de sectorul 5,bai utilate, terasa 27 mp...

 • Suprafata 147 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bragadiru, 18 apr, 09:35
61.800 €

Parc Plumbuita, 3 cam., conf. 1, renovat integral lux, instalatii noi, 2 x ac, usa metal, loc parcare ADP, discutabil,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 18 apr, 09:15
107.000 €

balcon, imobil reabilitat, curat, cu imbunatatiri. Vecinatati: Aviatiei, Damaroaia, Feeria Mall, Petrom City, Pipera. Apartamentul este orientat pe...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 18 apr, 09:05
132.000 €

3 camere, bucatarie mobilata si utilata, toate finisajele, aer conditionat, centrala individuala, 84 mp utili + 40 terasa, pretul nu include TVA,

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, 18 apr, 07:48
128.000 €

la 5 min de metrou Dristor, beton+caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, 2 bai, balcon inchis, loc parcare subteran inclus, bloc...

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 2017
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, 17 apr, 23:20
109.000 €

la 5 min de metrou Dristor, beton+caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subteran inclus, bloc D+P+5E,...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, 17 apr, 23:07
60.000 €

Agentie, ap. 3 cam., renovat recent, gol, fara bulina,

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1950
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 17 apr, 23:05
64.000 €

apartamente de 2 , respectiv 3 camere cu preturi de la 64000 euro, detalii www.meridian-house.ro

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 17 apr, 15:09
62.000 €

Ghencea, 2 bai, bloc stradal cu toate utilitatile, finisaje de calitate, contorizate, preturi promotionale, tva inclus,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, 17 apr, 09:14
72.000 €

2 grupuri sanitare, cu multiple imbunatatiri, liber, fara intermediari,

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 13 apr, 17:20
65.000 €

viitoare gura de metrou, renovat complet recent, liber, rog fara intermediari,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 13 apr, 17:19
44.000 €

Parc Moghioros cf 2 semidecomandat etaj 2/10 termopan fara imbunatatiri acte contorizat accept credit ipotecar/cash

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 13 apr, 12:24
49.900 €

Apartament 3 camere, excelent compartimentat, se preda la cheie, toate finisajele sunt la alegere, baie echipata complet, contorizare individuala,...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 12 apr, 16:37
70.000 €

apartament spatios, dotat complet, predare la cheie. Contorizare individuala. Finisaje premium - la alegere. Balcon generos. Acces rapid mijloace...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, 12 apr, 16:02
58.000 €

3 camere, metrou Metrou Aparatorii Patriei (900 m), bloc nou, finisaje de lux la alegere. Contorizare individuala, centrala termica, utilitati...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 12 apr, 15:46
59.900 €

apartment 3 camere, bloc nou, contorizari separate, se accepta orice tip de credit bancar, avans minim 5%, 10 minute distanta de metrou Aparatorii...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 11 apr, 17:46
79.500 €

disponibil imediat, terasa 30 mp, acces rapid metrou Aparatori Patriei, finisaje lux, contorizari individuale, parcare in incinta ansamblului,...

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 11 apr, 17:43
65.000 €

apartament 10 minute de metrou, finisaje de foarte buna calitate, cotorizari individuale, parcare subterana, pret excelent, reducere 5% la plata cash,

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, 11 apr, 17:37
59.500 €

3 camere mare, balcon, bucatarie inchisa. Gresie si faianta, parchet laminat, centrala, loc de joaca, parcare. Reducere la plata cash sau la un...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 11 apr, 17:30
65.000 €

apartament foarte mare, 2 balcoane, 2 bai, finisat lux, centrala proprie, 10 min metrou. Dezvoltator, reducere la plata cash,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, 11 apr, 17:26
73.500 €

apartament la 900m de statia de Metrou Aparatorii Patriei. Constructie pe cadre de beton compartimentat cu caramida. Bloc cu lift. Finisaje la...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 11 apr, 17:18
85.500 €

apartament 3 camere, foarte spatios in apropierea statiei de metrou Aparatorii Patriei (700m). Finisaje la alegere. Se preda bransat la toate...

 • Suprafata 101 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 11 apr, 17:13
59.900 €

stradal, contorizare separata, centrala proprie, finisaje la alegre, bloc din caramida, lift, merita vazut, proprietar,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 11 apr, 17:00
57.000 €

mutare imediata, mobilat si utilat, finisaje de lux, centrala proprie, bloc din caramida, proprietar. Merita vazut,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 11 apr, 16:49
68.000 €

3 camere, Aparatorii Patriei (700 m fata de metrou), loc de parcare asigurat, finisaje la cheie, centrala proprie, termopane, lift, caramida,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 11 apr, 16:27
135.000 €

bloc consolidat, foarte luminos, stradal, renovat complet, centrala termica.

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 2014
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 11 apr, 16:26