Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1156 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
90.000 €

Proprietar, pret: 95.000 euro mobilat/ utilat sau 90.000 euro nemobilat. Vedere libera catre NE si SE. Bloc reabilitat, lift reconditionat,...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 14 mar, 12:21
124.000 €

superb situat in centrul orasului, in apropierea hotelului Radisson si a Palatului Stirbei, a fost renovat in anul 2010,

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1959
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, 14 mar, 12:01
75.000 €

3 cam., bloc fara risc seismic, 2 intrari: parc si Brezoianu, centrala termica, 2 gr. san., zona centrala, ideal rezidenta sau investitie,

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1948
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 14 mar, 11:56
85.500 €

ap. modern 3 camere, bloc stradal, bucatarie open mobilata/utilata, T, g, f, p, AC, disponibil imediat, acte la zi,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 14 mar, 11:55
75.000 €

sitauat la intrarea in parc IOR, bloc anvelopat, cu imbunatatiri (g, f, p, usa metalica, pvc), eliberabil imediat, 7 min. metrou, negociabil,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 14 mar, 11:18
62.000 €

instalatii electrice si sanitare schimbate, zona linistita,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1968
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 14 mar, 08:48
132.000 €

3 camere, bucatarie mobilata si utilata, toate finisajele, aer conditionat, centrala individuala, 84 mp utili + 40 terasa, pretul nu include TVA,

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, 14 mar, 07:45
39.000 €

vand ap. 3 camere, cf. 2, cash,

Bucuresti, 13 mar, 21:45
54.000 €

particular, liber, renovat recent, totul nou, usi interior schimbate, termopane, gresie, faianta, parchet, usa metalica, instalatie sanitara...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 13 mar, 21:20
80.000 €

P/8, stradal, imbunatatit, apropiere piata, Mol, metrou 5 min.,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
Bucuresti, 13 mar, 21:07
 

parter, foarte linistit, foarte spatios, dependinte + 2 camere de serviciu, mansarda, subsol, bloc 2 etaje, wc serviciu, intrere de serviciu;

 • Suprafata 104 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
Bucuresti, 13 mar, 21:05
100.000 €

bloc vila fara probleme, st. 100 mp, pozitie excelenta, negociabil,

 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, 13 mar, 19:32
51.400 €

mobilat si finisat la cheie, dotat cu central proprie, se vinde si prin credit, in complex rezidential, acte la zi. Rezerva acum cu 500 euro,

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 13 mar, 17:58
43.400 €

finisat la cheie, dotat cu central proprie, se vinde si prin credit, in complex rezidential, acte la zi. Rezerva acum cu 500 euro,

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, 13 mar, 17:56
51.900 €

apartament 3 camere, mobilat, complet finisat, gresie, faianta, parchet, centrala ternica, obiecte sanitare, toate la alegerea clientului,

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 13 mar, 17:47
47.400 €

bloc nou, Str Pucheni, infrastructura completa, regim redus de inaltime, utilitati publice, decomandat, balcon spatios, se preda la cheie. Se...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, 13 mar, 17:20
63.000 €

proprietar, apartament renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, eventual mobilat, 2 aparate aer conditionat,

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 mar, 17:00
67.500 €

pe strada Aleea Meseriasilor. Confort 1,

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 13 mar, 16:29
62.900 €

bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru,

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 13 mar, 15:56
68.500 €

camere mari, mutare imediata, 2 balcoane si 2 bai, ansamblu privat langa metrou, parc in incinta, bucatarie 12 mp mobilata si utilata, prima casa,

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 13 mar, 15:47
69.500 €

ansamblu privat langa metrou, complet decomandat, parc in incinta magazin predare la cheie bonus bucataria cadou, electrocasnice, ac, mutare...

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 mar, 15:46
35.500 €

garsoniera deosebita, metrou Aparatori Patriei, finisaje deosebite, contorizare individuala, toate utilitatile. Centre comerciale, puncte de...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 13 mar, 15:44
58.500 €

apartament tip duplex, pe doua nivele si regim de inaltime P+1E. Finisaje la alegere, in imediata vecinatatea a Bulevardului Metalurgiei si la cca...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, 13 mar, 15:39
69.900 €

particular, superb, bucatarie utilata, zona foarte linistita, curata, capat Ratb 302, Mega Image, Penny, Leroy Merlin, scoala, gradinita, parculet,...

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bragadiru, 13 mar, 15:37
61.800 €

aApartament 3 camere, in spate la Selgros, finisaje deosebite, contorizare individuala, centrala de 24 kw, toate utilitatile sectorului 4, reducere...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 13 mar, 14:36
69.500 €

bloc tip H, caramida, civilizat, curat, geam la baie, g, f, t, parchet stejar, ien, isn, bloc inclus reabilitare, se accepta credit, pret discut.,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 13 mar, 13:44
61.800 €

direct dezvoltator, vand apartament decomandat 3 camere, finisat “la cheie”, beneficiaza de loc de parcare gratuit. Mijloace de transport 125,...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 13 mar, 13:38
85.500 €

apartament modern si spatios, terasa si curte proprie de 43 mp, finisaje la alegere, contorizare individuala, aer conditionat, parcari private,

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 13 mar, 13:30
59.500 €

2 camere spatioase, balcon 7 mp, stradal, bloc cu lift. Apartamentul se preda finisat la cheie. Comision 0%. Reducere la plata numerar,

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 13 mar, 13:18
67.500 €

zona rezidentiala, bloc nou, finisaje exceptionale, contorizare individuala, comision 0, discount pentru plata cash,

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 13 mar, 13:16
75.000 €

disponibil imediat, structura cadre beton, caramida porotherm, izolatie termica de 10 cm, finisaje excelente, utilitati Apa Nova, canalizare, gaze,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 13 mar, 13:11
34.500 €

racordat la toate utilitatile. Mijloace de transport la 2 minute de mers pe jos. Spatii comerciale in apropiere,

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 13 mar, 13:04
67.500 €

vand 3 camere , balcon 6.7 mp, etaj 1, imobil nou in constructie, utilitati, centrala termica 24kW, contorizare separata. Parcare. Fara comision....

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 13 mar, 12:42
47.000 €

confort 1, camere mari, balcon urias 10 mp, vedere panoramica deosebita libera, toate actele efectuate, discutabil,

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 13 mar, 12:13
66.500 €

bloc nou, garsoniera deosebita, finisaje de calitate, toate utilitatile, zona linistita, strazi asfaltate, reducere la plata cash,

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 13 mar, 12:02
69.000 €

0% comision, direct dezvoltator, acces stradal, finisaje deosebite la alegere, contorizat individual, parcare asigurata, toate actele, discount 5%...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 13 mar, 11:45
63.500 €

pozitionat la aprox. 100 m de absolut orice mijloc de transport in comun. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, semimobilat, acte la zi,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 13 mar, 11:42
62.000 €

Aleea Campul cu Flori, orientare est, necesita renovare completa, acte la zi, accepta credit.

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 13 mar, 11:41
58.000 €

3 camere, sector 4, Metrou Aparatorii Patriei - 900m, finisaje de lux la alegere. Contorizare individuala centrala termica, utilitati sector 4....

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, 13 mar, 11:21
70.000 €

3 camere, bloc tip D, g, f, t, p, centrala proprie,

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 13 mar, 11:20
86.000 €

3 camere, terasa 10 mp, boxa 7 mp, apartament elegant, bloc foarte curat, intretinut, merita vazut, negociabil,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1945
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 13 mar, 11:15
 

ap. cu gradina de 135 mp, complet finisat, g, f, p, t ac, incalzire pardoseala, paza, teren fitnes, loc de joaca, lift, se vinde si in rate la...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bragadiru, 13 mar, 11:08
69.000 €

3 camere, 2 min. RATB Metalurgiei, acces centre comerciale, centrala proprie, toate utilitatile, finisaje de lux, zona rezidentiala, bloc cu lift,...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 13 mar, 10:54
78.400 €

cu lift, 2 bai, (bucatarie inchisa) terasa plus balcon, ap. are suprafata de 67mp utili plus 18 mp balcoane, centrala termica individuala,

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 13 mar, 10:44
65.000 €

3 camere cf. 1 sporit, bloc stradal, acces imediat metrou, liber, cadastru, intabulare, merita vazut,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 13 mar, 10:41
67.500 €

apartament 3 cam., bloc nou, finisaje la alegere + bransamente individuale, statie metrou + RATB in apropiere. Se accepta Prima Casa sau ipotecar,...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 13 mar, 10:40
62.000 €

situat la 5 min de P-ta Victoriei, reabilitat termic, confort 1, renovat 2017, finisaje lux, parchet, gresie, faianta, termopane, usa metalica, la...

 • An constructie 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, 13 mar, 10:33
138.000 €

finalizat in 2010, Mall Vitan si statia de metrou Dristor. Apartamentul nu a fost locuit pana in acest moment,

 • Suprafata 107 mp
 • An constructie 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 15
Bucuresti, 13 mar, 10:22
89.000 €

lux apropiere metrou, Ratb, Mega Image, scoala, gradinita, zona linistita, parter cu balcon, 2 bai, vedere mixta, centrala, ac, alarma, termopane,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 13 mar, 10:15
135.000 €

apartament cu terasa si gradina, spatios, terasa de 30 mp si gradina 30 mp. Compartimentarea este decomandata iar accesul catre terasa se poate...

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, 13 mar, 09:35