Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1170 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
75.800 €

suprafata utila de 90,36mp, disponibil la etajele parter, 1, 2, 3, 4, in imobil d+p+4e, avand ca termen de finalizare septembrie 2017. Comision 0,

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 17 mai, 10:28
60.350 €

cu o suprafata utila de 68,45 mp, disponibil la etajele parter, 1, 2, 3 si 4, in imobil D+P+4E, avand ca termen de finalizare septembrie 2017....

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 17 mai, 10:25
85.000 €

bloc P+3, finisaje de calitate, 2 terase de 30 mp si 18 mp, loc de joaca pentru copii, vedere rau, zona verde si linistita

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 17 mai, 10:19
62.000 €

aproape de metrou, scoli, gradinite, piata, intabulare, certificat energetic, 2 lifturi, la 5 minute de Auchan, Lidl, Carrefour, Metro, liber,...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 17 mai, 09:50
78.500 €

Aparatorii Patriei - 3 camere - decomandat - Finisaje LUX!

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, 17 mai, 09:41
129.000 €

vedere mixta, parchet, gresie, faianta, climatizare

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1997
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, 17 mai, 09:30
74.500 €

Apartament 3 camere , decomandat , Metrou Piata Sudului , ce se evidentiaza printr-o sufrafata generoasa (79 mp)

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, 17 mai, 09:14
 

foarte spatios, 2 balcoane, 2 bai, multiple imbunatatiri, se poate vinde mobilat;

Bucuresti, 17 mai, 08:50
105.000 €

et. 2, balcon logie, loc parcare, sobe cu gaze naturale, baie, fara Legea 112, cadastru, intabulare, discutabil,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1957
 • Semidecomandat
Bucuresti, 17 mai, 08:18
160.000 €

piscina, loc parcare, la cheie, finisaje incluse. Apartament unic. Bloc nou Mega Image, cladire situata pe malul lacului, piscina, finisaje incluse...

 • Suprafata 137 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Voluntari, 17 mai, 07:24
68.000 €

Militari, Gorjului - Metrou, apartament 3 camere, semidecomandat, suprafata 90 mp, 2 balcoane, etaj 2/10,

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 17 mai, 07:24
68.900 €

apartament 3 camere, renovat, parchet, gesie, mobilier bucatarie pe comanda, aragaz, cuptor electric, hota. Acceptam si credit,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 17 mai, 01:05
66.999 €

Magazinul Bucur Obor, bloc ALMO, reabilitat, total 74 mp, baie renovata, tevi schimbate, geamuri termopan, in rest necesita renovare,

 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 17 mai, 01:00
55.000 €

apartament cu 3 camere, blocul este reabilitat, arata ca nou, se afla vis-a-vis de sectia 7. Nu are imbunatatiri, necesita renovare. Acceptam doar...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 17 mai, 00:50
76.500 €

2 gr. sanitare, bloc tip P, bine intretinut, termopan, usa metalica, scara civilizata, acte in regula,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 17 mai, 00:37
66.000 €

vand apartament 3 camere, confort 1, balcon, renovat, partial mobilat, loc de parcare, usa metalica, aer conditionat. Zona foarte linistita,

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 16 mai, 22:25
62.500 €

proprietar, in vila loc parcare 12.5 mp si curte proprie 50 mp, mobilat si utilat, plus 3 aparate aer conditionat, distanta pana la metrou 800 m

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Popesti - Leordeni, 16 mai, 22:08
64.900 €

Apartament 3 camere, complet finisat si racordat la toate utilitatile. Apartamentul are centrala termica si bransamente individuale, finisaje la...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 16 mai, 19:36
129.000 €

proprietar, Bulevard Decebal, stradal. Pret negociabil,

 • An constructie 1997
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, 16 mai, 19:03
197.000 €

ultramodern cu finisaje premium, in imobil complet renovat 2016, langa Gradina Botanica, 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, singur pe nivel, in imobil...

 • Suprafata 103 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 16 mai, 18:40
130.000 €

constructie monolit recent renovat, instalatie elctrica cupru, instalatie de incalzire refacuta cu polipropilena si calorifere otel, parchet...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1997
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 16 mai, 18:08
55.000 €

curat, liber, liniste, spatiu verde, negociabil.

 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 16 mai, 18:05
79.000 €

Metrou si parc,decomandat,etaj 7/8,constructie 1986,suprafata 72 mp,stradal cu vedere pe spate,2 bai,vis-a-vis de Oraselul Copilului.

 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 16 mai, 17:59
119.000 €

proprietar, total renovat, P+3, pentru birou sau locuit. Instalatii noi, alarma, locuri de parcare si are actele la zi. Fara risc seismic.

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1935
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, 16 mai, 17:40
62.000 €

Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine.

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, 16 mai, 17:15
56.700 €

Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine.

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 16 mai, 17:15
72.000 €

in vila P+1+M, sup. parter 75,58 mp + 80 mp gradina, 9 mp terasa; etaj 76,52 mp + 59 mp gradina, loc de parcare, pvc Slamander, istalatie electrica...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Otopeni, 16 mai, 17:15
140.000 €

bloc nou, stradal, constructie beton, caramida. Finisaje de lux incluse in pret, bransamente realizate, parcare subterana contra cost, finalizat...

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 16 mai, 17:15
56.950 €

bloc nou, predare iunie 2017 finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, raordat la utilitati. Parcare, RATB,...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Chiajna, 16 mai, 17:15
92.860 €

parc, finisaje la alegere (gresie, faianta, parchet,) centrala de apartament, obiecte sanitare, vedere deosebita, zona exelenta, merita vazut, 3...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 16 mai, 17:15
197.800 €

bloc nou, stradal, constructie beton+caramida. Finisaje de lux incluse in pret, bransamente realizate, parcare subterana contra cost, finalizat...

 • Suprafata 169 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 16 mai, 17:10
64.000 €

renovat, termopane, ac, parchet, gresie, faianta, usa metalica, bucatarie noua, bloc reabilitat, 10 min. metrou Obor, 1+1,

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 16 mai, 16:35
 

apartament 3 camere in vila, baie, bucatarie, terasa cu vedere spre munte, 100 mp constructie 1996.

Busteni, 16 mai, 16:21
 

proprietar vand apartament 3 camere etaj 5 din 9,76 mp.

 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, 16 mai, 15:52
149.500 €

UNIRII BULEVARD, IMOBIL 2008, MODERN, GARAJ SUBSOL INCLUS, LOC PARCARE SUPRATERAN, PAZA, LIFT, COMPLET MOBILAT MOBEXPERT SI UTILAT, 3A/C, MASINA...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 16 mai, 15:49
72.000 €

3 cam. in renovare, gresie, faianta, parchet, usa metalica, usi interioare noi, vedere mixta, statie parc, discutabil,

 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 16 mai, 15:40
71.500 €

viitoare statie metrou, 3 camere, 2 grupuri sanitare, multiple imbunatatiri (gresie, faianta, parchet, termopane), usa metalica, usi interioare...

 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 16 mai, 15:38
75.000 €

situat intr-o zona exceptionala, bloc anvelopat termic, bloc august 1977, vedere superba spre parc, balcon pe sufragerie, curat, fara imbunatatiri...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 16 mai, 15:18
24.500 €

nr. 8, nerenovat, contor gaze, comision cumparator 0%, liniste, Sc. Gen. 136, Parcul Aleea Livezilor, Zetarilor, Humulesti,

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 16 mai, 15:14
52.200 €

direct dezvoltator, bucatarie inchisa, 2 bai, intr-un bloc P+4, cu lift, finisaje la alegere, mijloc de transport. Pret 52.200 E tva 5% inclus,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 16 mai, 15:10
145.000 €

Sisesti, in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu- NorthSide Park este un complex cu deschidere catre lacul...

 • Suprafata 138 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, 16 mai, 15:00
86.500 €

Bloc Nou, Sun Plaza in apropiere, complet finisat, accept Prima Casa, avans 5%, 3 minute Metrou, scoli si gradinite in apropiere

Bucuresti, 16 mai, 14:27
65.500 €

in imobil nou, mobilat si utilat complet, bucatarie mobilata si utilata complet, toate imbunatatirile, instalatii electrice noi, instalatii...

 • Suprafata 94 mp
 • An constructie 2016
 • Etaj 3 din 4
Chiajna, 16 mai, 14:00
142.000 €

Orange, Lascar Catargiu, 2 balcoane, geam baie, mobilat-utilat, este pretabil investitie, firma, resedinta, luminos, vedere deosebita, liber....

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1994
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, 16 mai, 13:51
78.000 €

etaj 1, gresie, faianta, parchet termopan, loc parcare, spatios, zona linistita, proprietar,

 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 16 mai, 13:42
 

3 camere, bloc caramida, fara bulina, renovat, centrala pe gaz, pret negociabil;

 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, 16 mai, 13:30
118.000 €

ap. 3 camere, et. 6, gresie, faianta, parchet, 2 balcoane, curat, la cheie, anvelopat,

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
Bucuresti, 16 mai, 13:23
95 €

Grozavesti, dezvoltator imobil nou 2017,

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, 16 mai, 12:57
51.000 €

Ghencea, Cara Anghel, 3 camere dec, 2 gr. sanitare, et 8/8+tehnic, fara imbunatatiri, toate actele,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 16 mai, 12:33
107.500 €

recent renovat, instalatii electrice si sanitare noi, usi interior noi, parchet lemn, aer conditionat, ideal atat ca investitie cat si pentru locuit,

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 16 mai, 12:19