Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1234 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
51.500 €

vand apartament decomandat, situat in apropierea magazinului Kaufland Salaj, zona linistita, bloc solid construit din cadre de beton si caramida,...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 16 oct, 11:46
65.000 €

Drumul Taberei, Raul Doamnei, etaj 1/4, cf.1/dec, 74 mp, 2 balcoane, curat, bloc reabilitat, civilizat. In apropiere hypermarket, RATB, piata,

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 16 oct, 11:44
68.000 €

apartamentul este la etajul 1, are vedere fata dispune de loc parcare cu vedere din balcon si este liber. Detinem toate documentele necesare...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 16 oct, 11:42
65.680 €

imobil p+4, termen de finalizare dec 2017, caramida Porotherm int /ext., finisaje de calitate superioara, termopane, centrala termica, usa...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 16 oct, 11:39
70.000 €

60 mp+terasa 30 mp, 2 gr. sanitare, dressing, boxa, camere inalte cu acces terasa, ct, ac, iesire in parcul Cismigiu, 5 min. metrou. Eligibil...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1950
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 16 oct, 11:39
112.440 €

situat intr-o zona istorica a capitalei, termen finalizare.apr.2018, dotat cu termopane-geam tripan, centrala Buderus, usa Pinum, videointerfon,...

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 16 oct, 11:35
119.000 €

etaj 1+mansarda, intrare separata, centrala proprie, renovat 2017, fatada+acoperis refacute, finisaje superioare, 2 grupuri sanitare, boxa 11 mp,...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 16 oct, 11:26
63.300 €

ansamblu rezidential nou, predare la cheie g, f, p, t, centrala termica. Acces rapit RATB si metrou Pacii/ Preciziei, centre comerciale, gradinita,...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, 16 oct, 11:25
63.000 €

particular, decomandat, confort 1, termopane, bloc reabilitat termic recent, usa metalica, renovat partial. Situat in apropiere de Cora Pantelimon...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 16 oct, 11:22
98.000 €

3 camere, zona Progresul, langa statia RATB, p/3, 70mp+ curte exterioara de 170 mp, imobil nou. 98.000 euro.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 16 oct, 11:17
59.999 €

Secuilor, etaj 4, usa metalica, aer conditionat, termopan, curat, bloc 1978, la 5 min. de metrou, parc si piata, magazine, ratb, scoala si...

 • An constructie 1978
Bucuresti, 16 oct, 11:12
58.500 €

Chilia Veche cf. 1, circ 4/10 amenajari (gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac) balcon generos geam la baie spatii depozitare acte facute zona...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1974
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 16 oct, 11:12
122.000 €

5 min. de metrou, 3 camere cu 2 gr. sanitare cu geam si 2 balcoane, ctie 1987, decomandat, acte, liber. Zone invecinate: Obor, Muncii

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 16 oct, 11:09
66.000 €

3 cam., cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, reabilitat, liber, cadastru, intabulare, discutabil,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 16 oct, 11:09
65.000 €

apartament 3 camere foarte spatios, baie cu geam, balcon mare in bloc cu 4 nivele, cate 3 unitati pe etaj, curte interioara si loc de parcare...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 16 oct, 11:06
87.500 €

va oferim la vanz aproape de metrou Muncii si Arena Nationala un ap 3 cam cf 1 sporit 78 mp dec situat la etj 9/10 intr-un bloc din 1980 curat si...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 16 oct, 11:06
79.900 €

stradal, 3 min. de metrou, 3 camere cu 2 balcoane, baie cu geam, termopan, usa metalica, acte, liber. Zone invecinate: Muncii, Obor, Pantelimon,

 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 16 oct, 11:02
61.000 €

apartament 3 camere confort 1 circular renovat complet, instalatiile sanitara si electrica schimbate, vedere spate, luminos. Vecinatati : parc...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:59
65.000 €

bloc anvelopat, scara f. curata, cf. 1 dec., 1 gr. sanitar hol mare locuibil et. 6 din 10, amenajat an 1978, vedere spre lac Fundeni, 65 mp...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:59
94.000 €

direct dezvoltator, decomandat centrala, finisaje moderne, constructie solida din beton, caramida, loc de parcare, lift modern, acces Drumul...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 16 oct, 10:58
66.500 €

Apartament confort 1, situat la etajul 5/10, 2 grupuri sanitare, liber, cadastru si intabulare, bloc reabilitat, metrou 5 minute

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:58
67.900 €

apartament 3 camere decomandat, disponibil la etajul 3 din 4. Blocul este amplasat in apropierea statiei de metrou 1 Decembrie 1918. Apartamentul...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 16 oct, 10:55
69.900 €

LACUL TEI –DOMINO , apartament confort 1, decomandat, suprafata de 66 mp. Bloc 1976, renovat ,reabilitat, instalatii noi, gresie, faianta,...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:55
67.900 €

Apartament confort 1, situat la etajul 1/10, blocul este reabilitat, are cadastru si intabulare, curat

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:54
59.500 €

Apartament la 4 minute Metrou , apartament confort 1, parter/2, necesita renovat, cadastru si intabulare , liber

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, 16 oct, 10:53
127.000 €

1980 bloc, semidecomandat, 80 mp, 2/7, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii sanitare si electrice noi, aer conditionat,...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, 16 oct, 10:52
127.000 €

ION MIHALACHE –PARCUL HERASTRAU , apartament confort 1, decomandat, blocul este construit in 1980,reabilitat termic , are o suprafata de 74 mp....

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 9
Bucuresti, 16 oct, 10:52
63.900 €

apartament confort 1, situat la etajul 6-10, are o suprafata de 63 mp, bloc 1973, este reabilitat, fara imbunatatiri, cadastru si intabulare, liber.

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:51
72.900 €

MILITARI , apartament confort 1, decomandat, situat la etajul 3/4, suprafata dev 72 mp. bloc construit 1987, 2 grupuri sanitare , fara amenajari

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 16 oct, 10:51
64.900 €

Apartament confort 1, situat la etajul 6/10, suprafata de 76 mp. bloc construit in 1978, este reabilitat, vedere mixta, cadastru si intabulare

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1978
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:50
61.000 €

Valea Argesului, apartament, 3 camere, 3/4, termopan, usa metalica, instalatia electrica schimbata, liber, acte facute, se accepta credit,

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 16 oct, 10:46
63.000 €

Pantelimon, Delfinului, stradal, conf.1, dec, 3/10, 2 gr san, balcon 10 ml cu termopan, suprafata 70 mp, apart. necesita renovat, cad+int, bloc...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:44
113.000 €

etaj 1/8, dec,g, f, p, t,vedere mixta, paza s.=80 mp, sufragerie 23 mp. Acte ok. Liber, distanta metrou 4 min.Atentie, o agentie ne copiaza anuntul...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 16 oct, 10:42
96.500 €

gura de metrou, etaj 5/10, bloc reabilitat, decomandat. Acte ok. Este renovat total. Distanta pana la metrou 30 secunde. Atre 2 gr. sanitare....

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:41
79.900 €

Obor - metrou bloc 1980, etaj 4/10, semidecomandat. Are 2 balcoane, 2 gr sanitare. Nu are imbunatatiri deosebite. Intrare stadala.. Acte ok....

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:28
55.000 €

apartamentul este situat intr-o zona linistita, cu multa verdeata pe strada Traian. Blocul este izolat termic si apartemtul are geamuri termopan si...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Vaslui, 16 oct, 10:25
78.000 €

Mihai Bravu, metrou, 3 camere, cf 1, decomandat, et 7/10, bloc reabilitat, anvelopat. Termopane, usa metalica;

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:20
54.999 €

Militari, vis-a-vis metrou Lujerului, Cora, cf. 1, circular, etaj 10/11, stradal Bd. Iuliu Maniu, liber, fara imbunatatiri, acte, accept credit,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1977
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, 16 oct, 10:16
74.900 €

7 min de metrou, 3 camere cu toate imbunatatirile: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, geam la baie, acte, liber....

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:13
43.999 €

la pret de ap. 2 cam., intretinere redusa, 56 mp, finisaje, g, f, p, t, usa metal, usi int noi, mobilat, utilat. Acces metrou, Ratb, piata, parc,...

 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:12
70.000 €

apartamentul este dat spre vanzare complet mobilat, se afla intr-o zona centrala, avand in imediata vecinatate magazine alimentare, restaurante cat...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:05
71.800 €

vand apartament 3 camere, mobilat, etaj 2/10, Militari, Piata Gorjului, 70 mp total (66 mp utili), 2 minute de Metrou, Acces facil RATB, bloc...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 16 oct, 10:01
82.500 €

vand apartament 3 camere, 2 min de metrou Piata Sudului, construit in 1987 si renovat/ utilat modern in anul 2010; este format din living,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 16 oct, 09:57
189.000 €

vanzare apartament confort 1 decomandat, bloc monolit, scara curata, vedere panoramica , la 1 minut de statia de metrou Unirii,

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 16 oct, 09:54
390 €

apartament 3 camere, Crangasi, str. Ceahlaul , nr. 2, nemobilat, utilat: masina spalat, centrala termica, ideal birourisau locuit. Contract ANAF

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 16 oct, 09:48
72.500 €

proiect unic in sectorul 5, apartament cu scara interioara, 3 bai, 2 balcoane, dressing, suprafata generoasa, loc de parcare, strada asfaltata,...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
Bucuresti, 16 oct, 09:47
76.500 €

proiect unic in zona Ghencea, ap cu scara interioara, 3 grupuri sanitare, dressing, debara, balcon, loc de parcare. AC, CT,

 • Suprafata 102 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 16 oct, 09:46
83.000 €

ansamblul rezidențial My New Home va propune un apartament spatios de 3 camere la cheie, cu predare in luna decembrie. Loc de parcare inclus.

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
Bucuresti, 16 oct, 09:41
84.500 €

apartament 3 camere, locuinta prezentata spre vanzare se afla intr-un asamblu rezidential nou (2017), amplasat in zona Brancoveanu sector 4....

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 16 oct, 09:40
86.000 €

Berceni, Aparatorii Patriei, 3 camere, decomandat, acte gata, apartament 3 camere, locuinta prezentata spre vanzare se afla intr-un asamblu...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 16 oct, 09:40