Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1034 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
67.000 €

Apartamentul se vinde finisat complet, contorizat individual si bransat la toate utilitatile orasului. Finisaje si dotari in pretul...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 06 iun, 18:09
77.050 €

Ap. 3 cam, nou dec, 2 gr. sanitare, balcon generos, complet finisat, la cheie, bransat la utilitati. Structura caramida,Finalizare bloc sept. Zona...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 06 iun, 16:08
58.748 €

Ap. 3cam, superb, ansamblu nou, decomandat, complet finisat, bloc finalizat, toate utilitatile, 150m pana la tramvai, 700m pana la Metrou 1...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, 06 iun, 15:55
56.500 €

Budimex, str. Rezonantei, cf. 1, foarte curat, fara amenajari recente, acte la zi, zona civilizata

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 01 iun, 19:49
70.000 €

2 grupuri sanitare, balcon mare

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 30 mai, 11:34
89.000 €

Ramnicu Valcea, 3 camere decomandat, toate imbunatatirile, geam la baie, liniste.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 29 mai, 09:29
71.500 €

centrala termica, toate imbunatatirile, 2 grupuri sanitare, bloc reabilitat, 1 minut parc IOR

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 29 mai, 09:28
78.900 €

Metrou-Brancoveanu ap.3 camere decomandat, vis-a-vis Oraselul Copiilor, 2 grupuri sanitare, bl.1983, etaj intermediar, spatii utile pentru...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 26 mai, 11:36
74.900 €

Titan Theodor pallady, 15 min de metrou, 3 camere dec.,et 3/4, finisat complet, finisaje la alegere, centrala proprie, acceptam, prima casa....

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 25 mai, 17:32
58.500 €

Titan, Theodor Pallady, 3 camere decomandat,la parter inalt, gresie, faianta,parchet la alegere, centrala proprie, pentru vizionari si alte oferte...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 25 mai, 17:32
71.000 €

Titan,Pallady, 3 cam. decomandat, 2 bai, et.2/4, sup. 76mp, gresie, faianta,parchet la alegere, centrala proprie,parcare BONUS.Detalii si vizionari...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 25 mai, 17:32
115.000 €

situat in Partea de Nord, va propun aceasta locuinta extraordinara, unica datorita terasei de 71mp. Vedere lateral, spate parter stradal cu intrare...

 • Suprafata 131 mp
 • An constructie 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 23 mai, 18:59
47.000 €

2 camere semidecomandat, renovat recent, toate imbunatatirile, vedere spate

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 23 mai, 14:26
75.000 €

3 camere semidecomandat, toate imbunatatirile, bloc reabilitat, liber

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 23 mai, 10:22
71.000 €

Dristor metrou, Istriei, confort 1, decomandat, bloc reabilitat termic, termopan, usa metalica, vedere mixta, situat la 7-8 min. metrou Dristor,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 22 mai, 17:54
75.000 €

Nicolae Grigorescu, Prevederi, confort 1, semidecomandat, 2 gr sanitare, bloc reabilitat termic, liber, situat la 5-6 min metrou Grigorescu si 10...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 22 mai, 13:02
80.000 €

Ramnicu Valcea, 3 minute metrou, renovat in 2016, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, in bloc reabilitat termic, scara curata,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1967
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 19 mai, 14:38
87.000 €

apartamentul se vinde complet mobilat si utilat. Renovat recent cu finisaje de lux. Bloc reabilitat, scara curata. Autorizatie pentru constructie...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 19 mai, 14:37
72.000 €

1 minut parc IOR, 2 gr. sanitare, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopane, blocul reabilitat rulouri, toate actele

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 18 mai, 14:44
54.000 €

Et 3/4 Apt De Mijloc Decomandat Termopane Pereti Drepti Tamplarie Impecabila Instalatii Sanitare Si Electrice In Perfecta Stare De Functionare Bloc...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1968
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 16 mai, 09:46
42.500 €

Lascar Catargiu, demisol inalt, imobil P+2, 60mp, pozitie deosebita, ideal investitie, adiacent Dorobanti, Caderea Bastiliei, Piata Romana

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 2
Bucuresti, 12 mai, 16:55
72.000 €

stradal,10 minute,metrou Titan,cf.1,gresie,faianta,parchet,termopane,usa metalica,

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 08 mai, 17:27
65.000 €

3 camere complet decomandat, toate imbunatatirile, curat, bloc reabilitat, scara curata,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 08 mai, 16:44
67.000 €

metrou 10-12 min,stradal,bloc reabilitat,scara curata,2 gr. sanitare,aer conditionat,usa metalica.

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 08 mai, 09:56
86.000 €

3 camere decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 2 minute metrou, toate imbunatarile

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 04 mai, 13:09
70.000 €

Camil Ressu intersectie Ramnicu Sarat,bloc 4 etaje, tip H, reabilitat, termopane, curat, toate actele

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 03 mai, 16:10
120.000 €

mobilat basic, spatios, aer conditionat in living, bucatarie utilata si mobilata, centrala termica individuala, 2 bai, comision 0,

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, 28 apr, 11:07
75.000 €

metrou la 10 minute, toate imbunatatirile, 5 minute piata Ambrozie.

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 25 apr, 10:52
85.000 €

lux, poze pe mail, 9 minute metrou

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 24 apr, 17:13
75.000 €

toate imbunatatirile, 10 minute metrou, 5 minute piata Ambrozie

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 24 apr, 17:11
70.000 €

Ramnicu Sarat, confort 1, bloc tip H, reabilitat termic, termopane, liber, acte ok, situat la 5-6 min. metrou Dristor, merita vazut,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 24 apr, 12:04
125.000 €

toate imbunatatirile, finisaje de lux, vedere spate,

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 24 apr, 09:50
88.000 €

3 camere, cf. 1, toate imbunatatirile noi 2016: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, 2 grupuri...

 • Suprafata 91 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
Bucuresti, 16 ian, 14:28
68.000 €

direct proprietar, negociabil,

 • Suprafata 11 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 19 dec, 14:44