Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 997 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
44.000 €

Bucla, Tg. Neamt (parc), cf. 2, semidecomandat, 2/10, bloc reabilitat, ac, liber, acte la zi, accept credit ipotecar;

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 12:33
240.000 €

Design rafinat, dotari moderne, Finisaje premium,apartament perfect pentru investitie sau rezidenta.

 • Suprafata 118 mp
 • An constructie 2007
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
Bucuresti, ieri, 12:28
61.000 €

direct dezvoltator, comision 0, apartament 3 camere decomandat, situat la intrare in bragadiru, mutare rapida, constructie 2017, se preda cu...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bragadiru, ieri, 12:23
72.000 €

Dumul Taberei, 1 Mai (Compozitorilor), etaj 1/10, decomandat, confort 1, 70 mp, liber, bloc 1983, imbunatatiri, acte. In imediata apropiere RATB,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 12:21
75.000 €

Masina de Paine, 5 min. de metrou, 3 camere cu toate imbunatatirile, liber, acte. Zone invecinate: Colentina, Tei, Stefan cel Mare, Iancului.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 12:16
66.000 €

Panselelor, bloc constructie 1983, apartament cf. 1, dec, etaj 6/8, fara amenajari recente, 2 grupuri sanitare, bucatarie spatioasa, acte la zi.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 12:16
65.000 €

Lujerului, Cora, cf. 1, circ, geam baie, bucatarie spatioasa, curat, t+um, parchet, gresie, faianta, acte facute pt vanzare, zona deosebita, langa...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 12:14
59.900 €

Azzurro-Chilia Veche cf 1 semidecomandat etaj p/10 cu balcon usa metalica gresie faianta fara alte amenajari acte acc cash/credit ipotecar usor...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 12:13
77.000 €

Afi Controceni -Marcu Mihaela Ruxandra cf 1 decomandat etaj 3/10 parchet usa metalica acte acc credit

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1980
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 12:12
86.000 €

et. 1/p+2e, 1 baie, 1 balcon terasa, incalzire sobe cu gaze, necesita imbunatatiri,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 12:11
71.000 €

bloc construit in 1980, etajul 1, decomandat, reabilitat, 2 grupuri sanitare, termopan, aer conditionat, usa metal, vecinatati. Chisinau, Nicolae...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 12:11
51.000 €

Stefan cel Mare, IGP, apartament confort 1, situat la etajul 4/8, suprafata de 63 mp. Bloc 1968, vedere mixta, fara imbunatatiri, cadastru si...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 12:10
60.000 €

bloc situat stradal pe Alexandru Obreja, langa Cultural, la etajul 6/10, cf. 1, sdec, 65mp, constructie beton 1972, termopan, parchet, fara alte...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 12:08
93.500 €

apartament confort 1, semidecomandat, situat la parter /3 cu balcon, are o suprafata de 70 mp, fara imbunatatiri, 2 grupuri sanitare zona verde,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 12:08
33.900 €

ap. 3 cam., gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, 2 balcoane, zona verde, linistita,

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 12:07
85.300 €

VATRA LUMINOASA, confort 1, decomandat, situat la etajul 6/10, vedere mixta, 2 balcoane, bloc 1976, suprafata de 76 mp. Cadastru intabulare,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 12:07
57.000 €

Militari Residence, confort 1, centrala termica, semidecomandat, bucatarie deschisa, et. 2/3, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 12:07
127.000 €

1980 bloc, semidecomandat, 80 mp, 2/7, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii sanitare si electrice noi, aer conditionat,...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, ieri, 12:07
64.000 €

Ion Tuculescu, confort 1, semidecomandat, 62 mp, etaj 3 din 3, bloc 1963, 2 balcoane, fara imbunatatiri, necesita renovare generala; id 265753

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 12:07
98.900 €

apartament cu 3 camere, semidecomandat, bloc din 1984, civilizat, foarte solid, curat, fara imbunatatiri, usa metalica, termopan la bucatarie,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, ieri, 12:06
79.900 €

Pajura, BRD, posta, apartament confort 1, 63 mp. Situat la etajul 2/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc 1968, reabilitat...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 12:06
53.900 €

Giulesti parc, confort 1, 74 mp. Situat la etajul 3/8, neamenajat, bloc 1965, 2 balcoane, liber, cadastru si intabulare.

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1965
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 12:06
83.900 €

Apartament confort 1,situat la etajul 1/10, are 2 balcoane, vedere stradala , blocul este reabilitat, cadastru si intabulare, liber

 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 12:05
106.800 €

SALA PALATULUI , apartament confort 1, decomandat, 100 mp. 5/8, curat, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, cadastru si intabulare

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 12:05
99.900 €

Pajura, BRD, Posta, decomandat, suprafata de 90 mp. Renovat recent totul A-Z, instalatii sanitare si electrice noi, g, f, p, t, um, ac, 2 bai, bloc...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, ieri, 12:05
65.680 €

imobil p+4, termen de finalizare dec 2017, caramida Porotherm int /ext., finisaje de calitate superioara, termopane, centrala termica, usa...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 12:03
51.500 €

Valea Ialomitei, langa viitoarea statie de metrou, decomandat, tamplarie geam termopan, parchet, balcon, spatii depozitare, pretabil si pentru...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 12:03
90.500 €

3 camere decomandat, gresie, faianta, termopan, usa metalica

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 12:01
62.000 €

3 camere, renovat,

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 12:01
67.500 €

Drumul Taberei particular, 3 camere, Ghencea, complet renovat, termopan, gresie, faianta, parchet,usa metalica, apometre, instalatii schimbate,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 12:01
89.000 €

3 camere, 82mp, la etajul 2 unui bloc nou, intr-o zona de case si vile. Foarte aproape de statia de metrou D.Leonida. 89000 euro.

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 12:00
129.000 €

constructie monolit, apartament foarte luminos, bucatarie si dormitor mic cu vedere pe fata, living si dormitor mare cu vedere spate renovat,...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1997
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, ieri, 12:00
129.000 €

constructie monolit, dormitor mic si bucatarie cu vedere pe fata, living si dormitor mare cu vedere spate, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, vedere...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1997
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, ieri, 12:00
115.000 €

recent renovat, bloc reabilitat, mobilat/utilat complet, hol H, 2 gr sanitare, un balcon inchis, vedere mixta, ideal atat ca investitie cat si...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 12:00
110.000 €

4 camere, boxa+o garsoniera la mansarda si doua camere depozitare, centrala proprie, doua intrari, 2 balcoane, blocul este renovat exterior, fatada...

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, ieri, 11:59
81.500 €

3 camere, etajul 2/3, bloc nou, 83mp, situat la 10 minute de metrou 1 Decembrie. 81500 euro.

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 11:59
80.000 €

apartament 3 camere in zona Eroii Revolutiei, cu o suprafata de 69mp, la etajul 2/3 al unui bloc nou. Gresie, faianta, parchet, usi laiminate, usa...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 11:59
113.000 €

3 camere, Mihai Bravu, aproape de metrou, 82 mp. Apartamentul este finisat modern dupa ultimele standarde,

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 11:58
110.000 €

cabinet stomatologic situat vis-a-vis de Domino Plaza, 3 camere, dotat cu echipamente stomatologice de ultima generatie si RX dentar-X MIND cu...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 11:56
129.900 €

cetrala termica, izolat interior exterior, constr. 2007, vecinat. Unirii Bulevard, paza 24h/24h, gresie portelanata, mobila Mobexpert, plita...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2007
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 11:55
74.500 €

3 camere semidecomandat, 2 balcoane, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, fara alte imbunatatiri

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 11:54
79.500 €

3 camere decomandat, gresie, faianta, usa metalica, geam baie

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 11:54
75.000 €

chiar pe Racari, Kaufland, bloc reabilitat, 2 lifturi, cf 1, semidecomandat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 11:54
81.000 €

metrou, zona exceptionala, multiple facilitati, aproape de metrou, parc, piata, Mc Donalds, cu imbunatatiri, gresie, faianta, termopane, usa...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 11:53
125.000 €

Apartament 3 camere renovat , decomandat , confort 1 ,etaj 5 din 7 vedere dubla. Utilitati : centrala termica ,aer conditionat , usa metalica...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 11:53
61.500 €

3 camere decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, 10 minute metrou,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 11:52
56.900 €

3 cam. decomandate situate in zona Brancoveanu - Luica la et 9/10 al unui imobil din 1975 cu st= 70 mp, 1 grs, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 11:51
68.000 €

acte gata, predare in maxim 1 luna, finisaje la alegere, acces rapid Ratb si metrou, centre comerciale. Acceptam credite bancare.

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 11:46
79.900 €

1 Decembrie, etaj 6/8, renovat, centrala proprie, aer conditionat, 74 mp, termopan, gresie, faianta, parchet, termopan, constructie 1986, 5 minute...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 11:45
80.000 €

Pod Constanta, et.1, 2, 3, su75mp, finisaje deosebite la cheie;

 • An constructie 2017
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 11:43