Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 218 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
96.000 €

ap 4 cam Titan tip H decomandat centrala fara amenajari recente balcon inchis zona verde parc la 3 min 7 min metru Titan merita vazut,

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1967
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 16:18
260.000 €

5 camere singur pe etaj, renovat 2013, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane si o terasa, centrala termica imobil, 4 aparate aer conditionat, parchet...

 • Suprafata 165 mp
 • An constructie 1997
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 14:04
145.000 €

apartament in vila noua E1+M, 5 camere, 3 bai, living, 4 spatii de depozitare,

 • Suprafata 145 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, azi, 13:04
79.000 €

Un apartament cu gust. Mobilat si utilat complet, cu centrala proprie de apartament. Geam la baie, bucataria mobilata si utilata. Blocul anvelopat...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1980
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 13:03
89.000 €

4camere,confort 1, bloc reabilitat termic,termopane integral, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, 3 debarale, loc parcare platit adp,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 10:56
124.900 €

Postavarului Stylish Residence, d+p+4, apartamente 4 camere, boxe loc parcare, finisaje import- personalizate, preturi de la 115.900 euro. Direct...

 • Suprafata 111 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 09:40
90.000 €

vanzare 4 camere Berceni, 7 minute metrou aparatorii patriei, decomandat, centrala proprie, izolat exterior-interior, etaj 2/4. Galaxy Imob va...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 09:38
55.000 €

piata Brasov, linia 41, zona linistita, apartament luminos, bloc reabilitat, civilizat, scara curata, 2 bai, semidecomandat, hol mare, termopan,...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 01:48
79.000 €

et 6/8, cf 1, semidecomandat, 84 mp, conform schitei, termopan de la reabilitare, 2 grupuri sanitare, spatii de depozitare, 2 balcoane, foarte...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 00:41
87.000 €

4 camere 85 mp semidecomandat,Strada Prevederii, 3 dormitoare, 2 gr sanitare, cu bucataria inchisa, bloc reabilitat termic, loc parcare platit,...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 19:25
168.000 €

apatament in vila, etaj 2/s+p+2+m, intrare separata,185mp, 5 camere, 2 bai, terasa de 10mp, an constructie 1937, camere inalte, elegante, 95mp...

 • Suprafata 185 mp
 • An constructie 1937
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 18:21
72.000 €

4 cam, 1970, 4/4, St 87 mp, Su 80 mp, renovat, mobilat, utilat, 2 gr. sanitare, 1 balcon mare la sufragerie si dormitor, gresie, faianta, parchet...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 17:15
94.000 €

4 camere, 2 balcoane, 2 bai, centrala termica, parchet, liber,

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, ieri, 16:58
249.000 €

5 camere, loc de parcare subteran,

 • Suprafata 145 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 16:57
92.000 €

1 Mai, Compozitorilor semistradal, cf 1 semidecomandat etaj 4/10 gresie faianta parchet termopan mobilat utilat 2 gr sanitare 2 balcoane, acte acc...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 16:47
65.000 €

ocazie cf 1 semidecomandat, et 3/4, adiacent. Apartamentul este situat pe strada Aliorului, la circa 8 minute de metrou Aparatorii, are 2 grupuri...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 16:24
489.999 €

penthouse the vanzare Titan, Stadion, 3 minute de parc, 210m util plus 340mp terasa, 3 bai, 2 bucat, pergola, teren sport, pomi, 5 camere cu 1...

 • Suprafata 500 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 15:45
119.000 €

imobil D+P+4, finisaje incluse, centrala proprie, receptie 2018. Optional loc de parcare, boxa. Antecontract 30 %

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 14:43
102.000 €

4 camere, decomandat, spatios, comision 0, parcare inclusa in pret, 5 minute metrou 1 Decembrie 1918.

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 14:42
68.000 €

4 camere in vila, casa moderna, inalta, centrala proprie, interfon video, libera,

 • Suprafata 87 mp
Bucuresti, ieri, 13:59
135.000 €

acces rapid la metrou, etaj 4/10, imobil 1980, reabilitat termic, suprafata de 96mp si a fost recompartimentat din decomandat intr-o structura...

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 13:45
80.000 €

4 camere, 2 bai, 2 balcoane, imbunatatiri, bucatarie mobilata, jacuzzi, usor negociabil,

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 13:06
96.000 €

Urgent! Vindem 4 camere, necesita imbunatatiri, locatie exceptionala. Negociabil.

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 12:51
120.000 €

Titan, Complex Rasarit de Soare, totul nou, complet mobilat si utilat, loc de parcare, mobila noua, instalatii noi,

 • An constructie 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, ieri, 12:20
188.000 €

centrala proprie, proaspat renovat, finisaje de calitate, marmura, 3 x ac, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, terasa, pozitie excelenta,...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1995
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 11:40
91.000 €

4 camere cu garaj de 18 mp, reabilitat, confort 1, tamplarie PVC cu geamuri termopan, balcon inchis cu termopan, 2 gr. sanitare, gresie, faianta,...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 11:40
101.500 €

oferta, bloc caramida, et.1/8, finisaje moderne la alegere, obiecte sanitare Romstal, centrala proprie, apometre, metrou - Valea Ialomitei, Ratb...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 11:40
109.900 €

oferta, parter/8, curte proprie contra cost, centrala proprie, tamplarie Rehau, usa metalica antiefractie, 2 grupuri sanitare, metrou Valea...

 • Suprafata 116 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 11:39
69.000 €

duplex la cheie, p+1, scara interioara, imobil nou, curte proprie 30mp, centrala proprie, loc de parcare inclus, bucataria mobilata si utilata...

 • Suprafata 126 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Otopeni, ieri, 11:05
31.000 €

liber, ferestre pvc, usa metalica, gaze separat, bloc reabilitat, discutabil

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 10:50
90.000 €

Crangasi metrou, 4 camere decomandat, et 4, an 1982.

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 9
Bucuresti, 19 ian, 22:55
49.500 €

Voluntari, OMV, SamExpo, 7 min. Pipera, 5 min. Carrefour Colentina, 15 min. Obor,

 • Suprafata 91 mp
 • An constructie 2005
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 5
Voluntari, 19 ian, 22:55
250 €

ap. 4 camere, cf. 1, 2 gr. sanitare, mobilat si utilat,

 • An constructie 80
 • Decomandat
Bucuresti, 19 ian, 22:20
185.000 €

apartament 4 cam. 94 mp+ (100 mp curte proprietate) +(47 mp pivnita), Calea Dorobanti stradal langa Perla. Detalii suplimentare la tel.

 • Suprafata 94 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 19 ian, 22:01
64.000 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, um, liber, cad., intab.,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1985
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 19 ian, 21:56
 

renovat, intabulat, ideal orice afacere, vad comercial;

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 19 ian, 21:41
75.000 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, disc.,

 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 19 ian, 21:29
76.000 €

particular, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala noua, mobilat + utilat, stare f. buna, canalizare separata, boxa parter, neg.,

 • Suprafata 91 mp
 • An constructie 1985
Bucuresti, 19 ian, 21:29
64.000 €

ap. 4 camere, zona Apusului, scoala si gradinita in apropiere, cf. 1, 2 gr. sanitare,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 19 ian, 21:10
120.000 €

ap. 4 camere, modern, cu termopane stejar auriu (ext.- int.), parchet masiv,

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
Bucuresti, 19 ian, 21:07
77.900 €

Bacila, str. Radovanu, 5/8, bloc 1986, reabilitat termic, 2lifturi, dec, 2bai, 2balcoane, imb, g, f, p, um, termopan, vedere mixta, cadastru,...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 19 ian, 17:44
112.000 €

stradal vedere laterala, metrou Obor 5 min., bloc civilizat reabilitat termic, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie mobilata, utilata, cad., intabulare,...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 19 ian, 17:44
61.000 €

10 min metrou Obor, bloc reabilitat termic, vedere mixta, imb, gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, cadastru, intabulare, accept credit,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 19 ian, 16:49
56.500 €

Bucla, lux, 8/10, cf 2, sd, toate imb calitate superioara, g, f, p, t, um, ac, ob sanitare noi, rulouri geam, acte accepta credit zona linistita...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 19 ian, 16:49
85.000 €

Maior Bacila, hol H, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, aer cond, centrala termica, instalatii sanitare si...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 19 ian, 16:36
96.000 €

4 camere, confort 1, decomandat, etaj 2/8, constr. 1983, 83 mp, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, acte ok. La doi pasi de metrou Ing, Costin Georgian,

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 19 ian, 16:35
 

balcoane lux, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa meta, usi interior noi, apropiere piata, parc,...

 • Suprafata 99 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
Bucuresti, 19 ian, 16:25
83.000 €

stradal, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, disc.,

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1981
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 19 ian, 16:15
79.900 €

apartament 4 camere, confort 1, etaj 6, bloc 8 niveluri cu 2 lifturi. Locuinta este spatioasa, luminoasa, cu 2 balcoane inchise in termopan, 2...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 19 ian, 16:13
125.000 €

bloc 1982, reabilitat termic, et. 2/10, imbunatatiri, bucatarie mobilata, vedere mixta, liber,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1982
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 19 ian, 14:33