Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 231 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
64.000 €

proprietar, 4 cam., 2 bai, 2 aere conditionate, 2 balcoane, usa metalica, gresie, faianta, termopan, parchet, apometre, repartitoare, loc parcare...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 16:45
68.500 €

cf. 1, apropiere Piata Minis si Liceu Cuza, curat, acte la zi,

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 16:42
85.000 €

4 cam. cf.1 cu 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, etaj inferior intermediar, bloc reabilitat. Exista termopan, accept credit, zona aflata semi central...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 16:40
146.000 €

langa Primaria Capitalei, str. Anghel Saligny, liber, acte la zi, ideal investitie,

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, azi, 16:40
93.700 €

3 camere bloc nou, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, finisaje la alegere, orientare Est, contorizare individuala, vedere parc,

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
Bucuresti, azi, 16:18
79.500 €

zona linistita intre str. Vladeasa si str. Titel Petrescu, langa Scoala gen. nr. 59, direct proprietar, fara comision, accept orice tip de credit,

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 16:15
165.000 €

300 m de metrou, 4 camere, direct dezvoltator, comision 0, 2 grupuri sanitare, centrala apartament, finsaje la alegere, structura beton si...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 16:02
160.000 €

5 camere, garaj, 2 boxe, necesita amenajare, curte libera 80 mp, negociabil,

 • Suprafata 160 mp
 • An constructie 1993
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 16:00
180.000 €

5 camere, garaj, necesita amenajari, negociabil,

 • Suprafata 117 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, azi, 15:59
165.000 €

direct dezvoltator, comision 0, 4 cam., 125 mp, 2 grupuri sanitare, centrala apartament, finsaje premium la alegere, structura beton si Porotherm....

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 15:58
272.300 €

Herastrau Residence, finisat, faianta, marmura Italia, ac, izolat, tamplarie aluminiu, certificare energie clasa A,

 • Suprafata 166 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 15:48
68.000 €

cf. 1, 2 gr. sanitare, t, p, ac, liber, terasa refacuta, intabulat, pret negociabil.

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 15:45
170.000 €

singurul la vanzare din complex pret mult sub achizitie, orientare S-E, balcon terasa, paza, lift, optional 2 parcari/boxe in subteran, metrou 5...

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, azi, 15:40
360.000 €

penthouse in bloc din 2008, parcare la subsol, 2 apartamente pe palier, paza, lift Schindler, utilitati contorizate. Dispune de 3 dormitoare, 3...

 • Suprafata 178 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, azi, 15:38
169.000 €

Victoriei. Ap. 4 camere, aproape de toate punctele de interes, decomandat, mobilat si utilat complet, 2 bai, 4 balcoane inchise cu termopan, 2...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 15:33
78.000 €

semistradal, parter/8, cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, bine intretinut, obloane din lemn masiv, 2 grupuri sanitare, bloc civilizat...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 15:15
280.000 €

cea mai buna ofertra, lux, 4 camere, superb, lift privat, living, 3 dormitoare, 3 grupuri sanitare dressing, 2 balcoane, 168 mp utili, terasa 120...

 • Suprafata 288 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 15:12
73.000 €

2 bai, 2 balcoane, debara, camara, g, f, p, t, ac, tevi incalzire cupru, et. 4/4, bloc reabilitat, 4 min metrou, accept credit sau schimb 2...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 15:01
73.000 €

et. 2/4, 86 mp, parculet, parcare, constructie 1980, Agentie,

Bucuresti, azi, 14:59
58.000 €

cf. 2, fara imbunatatiri,

 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 14:57
74.000 €

Ghencea-complex, confort deosebit lux, renovat complet, instaltii termice, electrice, sanitare, 2 gr. sanitare moderne, 2 balcoane, intretinere...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 14:44
70.000 €

apartamentele fac parte dintr-un mic proiect, situate in imediata apropriere a complexului termal-spa Therme Bucuresti, oferta promotionala pentru...

 • Suprafata 125 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Balotesti, azi, 14:33
78.500 €

Apartament spatios, zona foarte linistita, bloc anvelopat termic, orientare dubla, bucatarie spatioasa, dormitoare de 15 mp, loc de oarcare ADP,...

 • Suprafata 81 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 14:32
125.999 €

2 bai, 1 balcon, vedere mixta, centrala proprie, zona aerisita cu spatii verzi, la 5 minute de metrou. Vecinatati: Timpuri Noi, Tineretului, Mircea...

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 14:25
165.000 €

direct dezvoltator, comision 0, finisaje premium la alegere incluse in pret. Optional locuri de parcare subterane. La 300 m metrou piata Muncii....

 • Suprafata 126 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 13:46
275.000 €

penthouse ultracentral, 4 camere, terase generoase si vedere panoramica spectaculoasa.

 • Suprafata 263 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 13:41
68.000 €

apartament 4 camere, confort 1, etaj intermediar, bloc 4 niveluri, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, loc parcare,

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 13:38
153.000 €

4 camere stradal,

 • Suprafata 138 mp
 • An constructie 1947
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 13:27
80.000 €

ideal notar, executor, avocat, office, vedere stradala, intrare stradala, centrala, termopan, aer conditionat,

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 1950
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 13:13
99.000 €

Lujerului, cf. 1, mobilat si utilat lux, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou, pret negociabil.

 • Suprafata 94 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 13:06
139.900 €

deosebit, parter inalt/P+2, zona linistita, vitralii, usi masive, bucatarie mare, 2 bai, centrala proprie, semineu, instalatii noi, boxa, acte....

 • Suprafata 119 mp
 • An constructie 1937
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, azi, 12:57
135.000 €

4 camere, cf. 1, semimobilat, renovat gresie, faianta, parchet, termopan, marmura, instalatia electrica si sanitara noi. 5 minute pana la metrou.

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 12:53
100.000 €

ap. 4 cam. cf. 1, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, bloc reabilitat, loc parcare ADP. Gresie, faianta, termopan, usa metalica, Apropiere metrou, scoala,...

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 12:36
79.500 €

zona linistita intre str. Vladeasa si str. Titel Petrescu, langa scoala gen. nr. 59, direct proprietar, fara comision, accept orice tip de credit,

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 12:25
76.900 €

confort 1, bloc reabilitat, loc parcare,boxa, uscatorie, cadastru, intabulare, termopan, usa mtalica, gresie, faianta, zona linistita, accept...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 12:20
105.000 €

imobil nou, p+2e+m, modern, direct dezv., accept credit bancar, ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie, geam Tripan,...

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel parter
 • Proiect
Bucuresti, azi, 12:16
127.000 €

imobil nou, p+2e+m, modern, direct dezv., accept credit bancar, ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop, geam Tripan, predare...

 • Suprafata 145 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel ultimul
 • Proiect
Bucuresti, azi, 12:16
98.000 €

intersectie cu Valea Argesului (statie metrou), stradal, terasa si balcon generoase, bucatarie mobilata si utilata modern. Proaspat renovat,

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 12:04
123.900 €

proprietar, s. utila 115 metri patrati, semifinisat, bucatarie, living, 3 dormitoare, 3 bai, terasa, loc parcare inclus, lift, paza, loc de joaca,...

 • Suprafata 142 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Pipera, azi, 12:03
51.000 €

4 camere, 61 mp, etajul 2 din 10, usa metalica, termopan, parchet, necesita renovare. Se afla aproape de scoala, gradinita, piata, parc,

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 12:02
177.500 €

5 balcoane, ansamblu rezidential nou, total mobilat/utilat modern, pozitie excelenta, apropiere mall, piata, 4 AC, living 38 mp, dormitor...

 • Suprafata 138 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 12:01
169.999 €

super pozitie, parcare, vedere tripla, ideal cabinet/ office/ rezidenta, stradal, ocazie,

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 11:53
139.900 €

4 camere, 2 balcoane, bucatarie mobilata si utilata, centrala proprie, apometre, termopane, parchet lemn Merbau, renovat in 2016, cladire din...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 11:47
124.900 €

-Unirii (adiacent), zona vile, 4camere, 128 mp+garaj de 30 mp, p/p+1,vila solida, pivnita, multiple dependinte, oportunitate investitie locuinta,...

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 11:46
72.500 €

reabilitat, 2 grup sanitar(1 fereastra) renovat, mobilat, utilat, ac, liber, credit,

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 11:44
71.900 €

reabilitat, termopan, parchet, liber, intabulare,

 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 11:37
171.000 €

garaj subsol, lift, liber,

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1972
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 11:33
79.900 €

centrala proprie, parchet, termopan, semimobilat modern,

 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:32
89.500 €

5 minute metrou, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, vedere dubla, termopan, faianta, gresie, vecinatati. Mosilor, Stefan cel Mare, ova 62050

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 11:32
134.900 €

2 balcoane, reabilitat, portar,

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 12
Bucuresti, azi, 11:31