Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 229 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
139.500 €

5 camere, et. 1/P+3, arhitectura clasica (constructie interbelica), cladire fara risc seismic,

 • Suprafata 145 mp
Bucuresti, azi, 21:03
225.000 €

5 camere, 3 gr. sanitare, f, g, p, t, um, centrala, ac, 2 terase, imobil de lux, superb,

 • Suprafata 178 mp
 • An constructie 2008
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 20:27
77.000 €

Giurgeni, ap. 4 camere, cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, instalatie de gaze separata,

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 18:57
135.000 €

vedere mixta, recent renovat, mobilat si utilat, centrala termica, in apropiere de parcul Herastrau si piata Baneasa. Acte la zi. Va invitam sa il...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 18:26
71.500 €

4 camere, bl. reabilitat termic, vecini foarte buni, 2 bai, 2 balcoane, imb. recente, g, f, p, t, um, ac, acte ok,

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
Bucuresti, azi, 18:17
75.000 €

Colentina Doamna Ghica, Planorama, 4 cam., langa Parc, 2 bai, 2 balc, 2 locuri parcare, vedere mixta, pe mijloc, renovat recent, g, f, p, t, um,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 18:17
80.000 €

hol H, bucatarie deschisa, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, um, ct, loc parcare, mobilat/ nemobilat,

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1993
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 18:14
65.000 €

apartament 4 camere, superb lux cu imbunatatiri complete gresie, faianta, parchet termopan, usa metalica, boxa parcare cadastru intabulare,...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 17:20
89.900 €

Intrarea Frumoasa, central, 4 camere, strada linistita, spatios, necesita imbunatatiri

 • Suprafata 138 mp
 • An constructie 1936
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 7
Bucuresti, azi, 17:09
93.000 €

confort 1, etaj 7/8, suprafata 90 mp, an constructie 1982.

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 15:32
84.500 €

3 ac supradimensionate, termopane oscilobatante, bucatarie Franke cu uscator, jaluzele aluminiu, feronerie Italia, usi MDF furniruit, gaze 2...

 • Suprafata 94 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, azi, 14:59
71.900 €

ap. 4 camere, recent renovat, 2 bai, 2 balcoane, cu imbunatatiri, loc de parcare, acte. Vecinatati: Liviu Rebreanu, 1 Decembrie 1918. OVA 87387

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 14:49
130.000 €

superoferta 4 camere ocazie, 125 mp construiti, 94 utili, balcon, acte la zi, 5 min. distanta metrou Piata Muncii, negociabil,

 • Suprafata 125 mp
 • An constructie 1994
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, azi, 14:30
95.000 €

amenajat lux, 2 gr. sanitare, mobilat, utilat,

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 14:18
185.000 €

str. Matei Basarab, ap. 4 cam, supr. utila 124, terasa 15 mp, dormitoare 20, 19, mp, dressing, 2 bai, parchet masiv exotic.

 • Suprafata 149 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 14:08
76.000 €

5 cam., bloc reabilitat termic, stradal, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, contorizat,

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1971
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 14:04
209.000 €

4 camere duplex, bloc nou, situat in complex rezidential de lux, la aprox.10 min. de statia de metrou Aurel Vlaicu. Pretul include TVA.

 • Suprafata 141 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, azi, 14:03
73.500 €

Aleea Tomesti, confort 1, renovat. ID 256461

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 12:56
69.000 €

apartamente + penthouse noi 2016, de lux, 2, 3, 4 camere, suprafete 75-166 mp, (curte proprie optional). Bucatarii inchise, bai utilate, parcari,...

 • Suprafata 166 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 12:47
45.000 €

cf. 2, imb. modeste, acte la zi

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 12:37
88.999 €

4 camere, cu garaj de 15 mp la parterul blocului si boxa de 5 mp la subsol. Apartamentul necesita renovare. Blocul este reabilitat.

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 12:34
76.000 €

apartament amenajat, bucatarie mobilata, semimobilat, cf. 1, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, termopan, parchet, gresie, faianta, cadastru, intabulare.

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 12:02
91.000 €

Oraselul Copiiilor, 4 camere, etaj intermediar, hol mare, 2 bai, termopan, gresie, faianta, parchet, acte la zi.

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 12:00
78.000 €

semistradal, parter/8, cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, bine intretinut, obloane din lemn masiv, 2 grupuri sanitare, bloc civilizat...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 11:39
70.000 €

et. 1/4, mobilat/ utilat complet modern, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, doua grupuri sanitare, balcon. Vecinatati: Tineretului, Sun Plaza,...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:37
105.000 €

imobil nou, p+2e+m, modern, direct dezv., accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop, geam Tripan, predare...

 • Suprafata 133 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel parter
 • Proiect
Bucuresti, azi, 11:23
127.000 €

imobil nou, p+2e+m, modern, direct dezv., accept credit bancar, ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop, geam Tripan, predare...

 • Suprafata 145 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel ultimul
 • Proiect
Bucuresti, azi, 11:22
76.900 €

utilat, semimobilat, 2 bai, 2 balcoane inchise, termopane, izolat interior, spatios, gresie, faianta, parchet, ac 3, metrou, piata, scoala,

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 11:02
135.000 €

apartament in vila, 4 camere, parter inalt, regim de inaltime d+p+1+m, construit cu aproximatie 1940, fara legea 112/1995, fara legea 10/2001, fara...

 • Suprafata 210 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, azi, 10:44
190.000 €

apartament cu vedere panoramica spre Parcul Cismigiu, situat langa parc, bloc fara risc seismic, semineu, spatios, doua lifturi, camera de...

 • Suprafata 142 mp
 • An constructie 1936
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 10:31
265.000 €

apartament 4 camere, 170 mp utili, bloc 2000, 4/5, lift, garaj, boxa, singur pe nivel, luminos, centrala de bloc cu senzori, termopan ultima...

 • Suprafata 275 mp
 • An constructie 2000
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 10:28
90.000 €

termopan, 2 balcoane, fara imbunatatiri, apropiere metrou, Mihai Bravu.

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 10:27
210.000 €

120 mp utili + 10 mp terasa, 2 locuri de parcare in subteran. ID 6899

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 10:25
192.000 €

Cismigiu parc, apartament 4 camere, bloc fara risc seismic si fara urgenta, proprietatea fara legea 112, 120 mp utili, vedere panoramica spre parc,...

 • Suprafata 145 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 10:25
57.500 €

Cetatea Histriei, bloc termizolat, .

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 10:16
55.000 €

Calea Victoriei, etaj 4, living 18 mp, logie 5 mp, panorama frumoasa, renovat, Ateneul Roman, Parcul Cismigiu, metrou, risc seismic 2, tva +

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 4
Bucuresti, azi, 09:18
48.000 €

2 gr. sanitare, balcon, gresie, faianta, termopan, usa metalica, parchet, mobilat.

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 06:58
65.000 €

gresie, faianta, termopan, 2 gr sanitare, 2 balcoane, metrou, piata.

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 06:54
115.000 €

vis-a-vis de parc, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, gratii la geamuri, balcon, 2 grupuri sanitare, loc de parcare, 5 min. de metrou.

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 11
Bucuresti, ieri, 22:28
141.000 €

incalzire in pardoseala, in curs de amenajare, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 21:46
82.500 €

stradal, curat, usa metalica, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, aproape de scoli, gradinite, Kaufland, Profi, la 10 minute de Unirii, tramvai 32, 173...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 21:20
99.000 €

acum, duplex, monolit, gresie, faianta, termopane, usa metalica, acces metrou, scoli, gradinite, parcuri, zona verde, liber, intabulare, fara...

 • Suprafata 128 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 20:54
67.000 €

imbunatatiri, partial mobilat utilat, termopan, gresie, faianta, 2 balcoane, 2 bai. Compartimentare deosebita, zona linistita cu multa verdeata....

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 19:35
72.000 €

Almasu Mare, P-ta Resita, in bloc antiseism, 4 cam., 2 grupuri sanitare, reabilitat, contorizat, gresie, faianta, termopan, parchet natural, usa...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 19:12
220.000 €

duplex etaj 2+3/S+P+3E, bloc nou, 4 camere, 2 bai, balcon + terasa, optional garaj subteran si boxa, apropiere metrou, parc, piata, structura si...

 • Suprafata 121 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 17:53
135.000 €

finisat modern, ultracentral, dispune de parchet din lemn masiv, gresie si faianta in baie si bucatrie, tamplarie interioara din lemn. Bucataria...

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1936
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 17:26
152.000 €

4 camere, reabilitat, centrala termica, aer conditionat, tamplarie al, parchet stejar, 2 balcoane, 2 bai, loc parcare ADP. Vecinatati: Calarasilor,...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 16:12
149.900 €

apartament 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, parcare ADP, acte. Vecinatati: Unirii, Piata Alba Iulia, Dristorului, Calea Calarasilor, Piata Muncii. OVA...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 16:12
170.000 €

3 min. metrou Piata Muncii, parcare ADP, bloc monolit, 2 bai, 3 balcoane, se vinde semimobilat, fereste PVC, aer conditionat, vedere mixta. Ideal...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, ieri, 16:05
51.000 €

Bucla, confort 2, semidecomandat, gresie, faianta, termopan, parchet, curat , acte in regula. Accepta credit,

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 16:04