Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 270 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
115.000 €

Proprietar - vand apartament 4 cameredecomanat, sprafata, etaj 6 din 8, bloc construit 2000, loc parcare ADP, pret 115.000 Euro, nu colaborez cu...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2000
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 18:12
94.000 €

la 400 m de metrou Universitate, vedere mixta est si vest, ideal birou datorita pozitie la etajul 1, 3 dormitoare, living, dining, 1 gr sanitar, se...

 • Suprafata 135 mp
 • An constructie 1934
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, azi, 18:06
142.818 €

Apartament 4 camere,decomandat, bucatarie open space, se vinde cu bucataria mobilata dotata cu plita,cuptor si hota Samsung, corpuri de...

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 17:46
 

Complex Delea2 4, apartament deosebit high class, finisaje lux, terasa 150 mp, se vinde mobilat si utilat, totul de calitate, 2 locuri in parcare...

 • Suprafata 262 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj parter din 9
Bucuresti, azi, 17:14
85.000 €

Plumbuita, vedere la parc, 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 17:14
72.900 €

semi stradal, langa parcul Plumbuita, reabilitat termic 2015, 2 bai, balcon mare, pe mijloc, contorizat, ideal pt. familie,

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 17:13
86.000 €

Sectia 7, stradal,10 min metrou, etaj 3/8, cf.1 reabilitat, pe mijloc, 2 bai, imb, gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, centrala termica,...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 17:12
51.000 €

4 cam., confort 2, termopan, bloc in reabilitare termica, pozitie buna, 2 minute de Soseaua Pantelimon, cadastru, intabulare, negociabil,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 16:57
78.000 €

stradal, curat, usa metalica, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, aproape de scoli, gradinite, Kaufland, Profi, la 10 minute de Unirii,tramvai 32,173,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 16:54
155.000 €

apartament spatios, zona Piata Alba Iulia, la 350 m distanta de metrou. Se afla la etajul 3/8, suprafata utila de 90 mp. Interiorul necesita...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 16:45
79.000 €

bloc nou 1985, cf. 1 sporit, 6/8, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie spatioasa de 10 mp, vedere mixta f. curat, mici amenajari, aproape de piata si...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 16:21
115.000 €

apartament 4 camere cf. 1, suprafata utila 82,13mp, totala 90,30 mp cu loc de parcare inclus in pret termen finalizare iulie 2017 se preda complet...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 15:50
115.000 €

2 grupuri sanitare pozitie excelenta, suprafata 90 mp, se preda finisat complet cu gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 15:50
79.500 €

apartament 4 camere, 2 bai, 2 debarale, camara, 93 mp utili, balcon autorizat, parter din 4, bloc 1990, vedere minunata, gradina in fata blocului,...

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 15:47
150.000 €

proprietar vand apartament 5 camere, cf. 1 sporit, in vila, stradal,

 • Suprafata 156 mp
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 15:30
93.000 €

7 minute metrou, stradal, etajul 1, vedere spate, 2 grupuri sanitare, bloc construit in 1980, reabilitat, scara curata, vecinatati. Parcul...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 15:03
150.000 €

Apartament cu 4 camere decomandat,suprafata 100mp, bloc solid, etaj 2/8, vedere mixta, 2 balcoane, 2 bai, imbunatatiri de actualitate.

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 14:57
45.000 €

apartament 4 camere proprietar, etaj 3/3, suprafata utila 75 mp, Ferentari nr. 72, blocurile rosii de caramida, luminos, zona linistita, comision...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 14:52
71.900 €

Un excelent apartament pentru o familie sau firma. Raport ideal marime/ zona. Spatios, luminos, renovat din octombrie 2016. Contact direct proprietar

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 14:46
249.000 €

Apartament confort 1/decomandat , hochparter/ 1 +POD, suprafat totala de 130 mp. teren in proprietate 150 mp. 2 bai, curte , cadastru si...

 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, azi, 14:30
77.000 €

cf. 1, renovat total, centrala termica, 4 AC, marmura, termopane, usi interior noi, instalatie electrica si sanitara noua, totul lux, acte, accept...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 14:24
105.000 €

imobil nou P+2E+M, direct dezv. accept credit bancar/ipot, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie, geam tripan, finalizare 2017, red...

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel parter
 • In constructie
Bucuresti, azi, 13:19
127.000 €

imobil nou P+2E+M, direct dezv., accept credit bancar/ipot, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop., geam tripan, finalizare 2017, red....

 • Suprafata 145 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Nivel ultimul
 • In constructie
Bucuresti, azi, 13:18
319.999 €

zona lux, apartament vila, etaj 1/p+1+m, 180mp, 4 camere+ multiple dependinte (spalatorie, boxe, debarale), 2 balcoane, garaj, neamenajat. Pentru...

Bucuresti, azi, 13:17
84.000 €

cf. 1, cad., intab., stradal, vedere spate, neg.,

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 12:46
73.000 €

Titan, Minis, bloc de caramida, etaj 4/4, 2 grupuri sanitare, 1 balcon mare, 1 logie, vedere dubla, fata-spate, imbunatatiri partiale, se vinde...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 12:45
119.000 €

p/8, decomandat, 2 grupuri sanitare, amenajat, gresie, faianta, parchet,termopan, bucatarie mare patrata, hol spatios, contorizat, geam baie,...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 11:35
126.000 €

ap. 4 camere, duplex, finisat lux, situat la et. 1 si mansarda a unui imobil renovat in 2017. Are si o boxa de 11 mp la subsol, balconul este...

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1958
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, azi, 11:23
80.000 €

proprietar vand ap 4 camere decomandat Tomis Nord, 4/10, conf lux, spatios, luminos, izolat exterior, 2 bai, 2 balc., hol cu loc dressing,...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Constanta, azi, 11:18
115.000 €

Petaluda Mall Vitan, proiect nou, D+P+5E, bloc caramida, lift, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, 2 grupuri sanitare, balcon, loc...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 11:17
109.990 €

Traian, apartament in vila, etj 1/p+1+M, intrare separata fata de parter, vila cu 2 proprietari, curte, pod, pivnita, centrala proprie, parchet de...

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 1935
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, azi, 11:17
145.000 €

bloc fara risc seismic, etaj 3/p+3, 155 mp, parchet de stejar, centrala proprie, 2 gr. sanitare instalatii electrice/sanitare schimbate, boxa la...

 • Suprafata 155 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 10:48
75.000 €

apartament 4 camere situat pe Strada Lalosu la 7 minute de metrou Constantin Brancoveanu si Oraselul Copiilor. 4 cam cu imbunatatiri, et. 8/8, 90...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 10:46
92.700 €

ultimul apartament de 4 camere langa metrou Pacii, decomandat cu dormitor matrimonial, etaj 11/11, termen finalizare noiembrie 2017, finisaje la...

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 11 din 11
Bucuresti, azi, 10:45
120.000 €

4 camere Mosilor, Obor, Eminescu, constructie 1983, etaj 5, 90mpu, dec, renovat lux, bloc reabilitat, ideal investitie, acces facil transport in comun

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 10:10
85.400 €

Soseaua Oltenitei - IRA, apartament de 4 camere bloc nou cu mutare imediata (acte gata) bransat la toate utilitatile orasului. Apartamentul se...

 • Suprafata 114 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, azi, 09:57
94.000 €

la 400 m de metrou Universitate, vedere mixta est si vest, ideal birou datorita pozitiei la etajul 1, vedere mixta est vest, 3 dormitoare, living,...

 • Suprafata 135 mp
 • An constructie 1935
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, azi, 09:40
199.999 €

Splai, Tineretului penthouses lux, living + bucatarie = 74 mp, terasa descoperita 116 mp si 2 locuri de parcare subterana. Metrou Mihai Bravu si...

 • Suprafata 267 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 08:56
70.000 €

Covasna, Alexandru Obregia, vecinatati: Covasna, Emil Racovita, Pta. Sudului, 4 camere cu imbunatatiri. Bloc stradal, vedere mixta. confort 1, se...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 08:40
89.500 €

apartament 5 camere, 2 grupuri sanitare, etaj 2, bloc fara risc seismic, suprfata totala 120 mp, fara amenajari

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, azi, 08:00
64.000 €

Fetesti, cf 1, decomandat, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, usa metalica, geam baie

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 07:58
87.000 €

apartament 4 camere in vila la mansarda,

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 1925
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, azi, 07:38
98.000 €

ap 4 cam., cf. 1, curat si cu imbunatatiri, usor disc. Rel la tel. Daniel,

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1945
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 07:37
82.000 €

apartament lux 4 camere gresie, faianta, parchet, renovat, izolatie termica interior exterior, blocul este reabilitat ,loc parcare si multe alte...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 02:18
199.999 €

Penthouses lux, terasa acoperita (living) 74 mp cu terasa descoperita 116 mp si 2 locuri de parcare subterana. Metrou Mihai Bravu si parc...

 • Suprafata 268 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 00:49
59.000 €

apartament 4 camere confort 1 semidecomandat, balcon,2 grupuri sanitare, usa metalica+ faianta+ parchet stejear, termopan partial, orientare...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 23:12
150.000 €

Proprietate deosebita 121mp utili, intreg et, 2 al unui imobil cu curte 330mp +boxa demisol 47 mp, 3 dormitoare, 3 balcoane, 2 bai, 2 locuri...

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 23:06
75.000 €

apartament 4 camere, cf1, bloc reabilitat termic, 2 gr. sanitare, boxa subsol, uscatorie., scara curata linistita, Dispune de: termopan, gresie,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 21:27
 

apartament 5 camere, confort 1, bloc stradal, vedere mixta, 2 gr. sanitare, 2 balcoane generoase. Dispune de: termopan, gresie, faianta. Agentie,...

 • Suprafata 127 mp
 • An constructie 1994
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 21:26
85.000 €

particular, vand apt. 4 camere, confort 1, Militari, Veteranilor, str. Dreptatii, zona linistita, parter/8, bloc din 1984, 86 m2, loc de parcare,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 20:45