Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 260 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
89.900 €

zona linistita cu blocuri de 4 etaje, verde, 3 minute de metrou, piata, linia 41, scoli, gradinite, parcare, boxa, Cora, primul propietar, acte,...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 10:03
197.000 €

duplex 4 cam., bloc monolit, etaj 6+7, spatios, 2 grupuri sanitare, geam baie, termopane, pret negociabil,

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 1994
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 09:58
135.000 €

bloc monolit, acces metrou, suprafata totala 95.07 mp, iar utila 88.55 mp, doua balcoane si doua grupuri sanitare, geam baie,

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 09:58
 

- vedere spate, 4 camere, bloc reabilitat termic, fara modificari de structura, 2 grupuri sanitare si balcon pe living,

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 09:58
89.000 €

4 camere, reabilitat termic, spatios, cu 2 balcoane (pe living si pe dormitor) si 2 grupuri sanitare,

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 09:57
75.500 €

apartament 4 camere, cf1, bloc reabilitat termic, 2 gr. sanitare, boxa subsol, uscatorie., scara curata linistita, Dispune de: termopan, gresie,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 09:53
185.000 €

Victoriei, hotel Radisson, ap 4 cam. complet modificat, bucatarie mobilata utilata complet, bloc 1980, vedre S-V, bloc reabilitat termic,...

 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 09:53
268.000 €

duplex, renovat si modificat cu autorizatie pentru birou, compartimentat in 5 camere, doua bai, bucatarie.

 • Suprafata 157 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 6
Bucuresti, azi, 09:52
89.000 €

apartament 4 camere, 8/13, constructie monolit prevazut cu 2 lifturi si scara de serviciu, 3 dormitoare, living, bucatarie, baie si grup sanitar,...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 13
Bucuresti, azi, 09:49
285.000 €

Move Real Estate va propune spre vanzare/ inchiriere un apartament deosebit, situat la parter inalt in imobil format din demisol, parter si 4 etaje

 • An constructie 1997
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 09:34
56.000 €

4 cam., 2 grupuri sanitare, 1 bucatarie, 2 balcoane, la subsol 1 boxa + 1 camera serviciu, necesita renovare, fara imbunatatiri, cadastru,...

 • Suprafata 117 mp
 • An constructie 1940
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, azi, 09:27
67.000 €

Apusului. La pret de 3, 4 camere, 83 mp, etajul 8 + tehnic, 1982, vedere pe spate, cu centrala termica, loc de parcare. Cash/credit....

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, azi, 07:47
65.000 €

confort 1, etj 2 din 4, 81 mp, 1970, 65.000 euro negociabil. Zona verde, linistita, 10 min. de mers Lidl Mega Image, scoala, gradinita. Supermarket...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 07:42
 

bloc monolit, terasa perfecta, practic luminos, civilizatie, convenabil;

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1985
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 21:41
120.000 €

balcon inchis pe toate camerele, izolat termic, proprietar,

 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 21:36
88.000 €

vand ap. 4 camere, cf. 1, bine intretinut cu schimbari, discutabil,

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1984
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 21:15
149.500 €

Aviatiei, Aurel Vlaicu, decomandat, stradal, 1/4, 84 mp, constructie 1986, g, f, p, t, um, ac, isn, ien, bloc mixt, 3 min. metrou Aurel Vlaicu,...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 20:55
113.000 €

str. Pescarusului nr. 2, 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, doua lifturi, loc parcare, instalatii electrice, sanitare, centrala, calorifere, AC, parchet...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 20:32
92.000 €

4 camere, 2 bai, vedere mixta, parchet masiv, termopan, marmura, aer conditionat, boxa, 250 m distanta metrou, parc, piata, scoala, vav Belu

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 20:16
115.000 €

parc, 2 grupuri sanitare, balcon mare, reabilitat,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 18:42
280.000 €

cea mai buna ofertra, lux, 4 camere, superb, lift privat, living, 3 dormitoare, 3 grupuri sanitare dressing, 2 balcoane, 168 mp utili, terasa 120...

 • Suprafata 288 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 18:42
75.000 €

Brancoveanu-Covasna apartament 4c spatios,curat,luminos,confort 1,vedere mixta, etaj 2/4, 2 grupuri sanitare, decomandat,renovat, zona de...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1971
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:42
95.000 €

Romana piata, apartament 4 camere,105 mp utili, 6/7+m, fara legea 112, parchet, imobil anvelopat. ID 5FAB.

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, ieri, 18:17
237.000 €

Dacia, Piata Spaniei, apartament 4 camere, 1/1+m, un apartament, nivel, semidecomandat, terasa, in total 125 mp, plus jumatate de mansarda, 85 mp,...

 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 18:09
92.000 €

Argesului, 4 camere, bloc reabilitat, confort 1, decomandat, etaj 1/4, balcon inchis cu t, 82 mp, g, f, p, t, um, ac, garaj de 18mp, incalzit si...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1972
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 18:00
83.000 €

4 camere, renovat 2017, tamplarie PVC cu geamuri termopan, 83 mp, etaj 6/10, 2 bai, gresie, faianta, parchet, usa metalica, usi interior noi,...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 17:57
124.900 €

imobil P+7, arhitectura deosebita, cu demisol si subsol , ceea ce confera un plus de siguranta. Apartamentul se afla situat la etajul 3.

 • Suprafata 137 mp
 • An constructie 1930
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 17:50
119.800 €

Bd. Ficusului, la 5 minute de parcul Herastrau, bloc termoizolat, apartament luminos, orientat S-N, necesita amenajari actuale, centrala termica cu...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 17:50
85.000 €

3 balcoane, living dublu, birou si 2 dormitoare, inaltimea 2.80 m, parchet de stejar, centrala proprie, baie mare, gr. sanitar de serviciu, 2...

 • Suprafata 122 mp
 • An constructie 1936
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Bucuresti, ieri, 17:34
139.900 €

bloc fara risc seismic, etaj 3/p+3, 155 mp, parchet de stejar, centrala proprie, 2 gr. sanitare instalatii electrice/sanitare schimbate, boxa la...

 • Suprafata 155 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 17:32
80.000 €

hol H, bucatarie deschisa, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, um, ct, loc parcare, mobilat/ nemobilat,

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1993
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 17:31
95.900 €

proprietar, ap. 4 camere lux, partial mobilat, vedere la parc. Foarte spatios, luminos, complet renovat, finisaje de calitate superioara. Plus loc...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, ieri, 17:26
2.000 €

Herastrau, Cartierul Francez, ap. 4 camere, 2 grupuri sanitare, complet liber, loc parcare,

 • Suprafata 185 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 17:23
81.000 €

4 camere spatioase, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri, centrala termica, toate actele, fara bulina,

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, ieri, 17:20
116.798 €

4 camere, pret promotional, complet finisat, obiecte sanitare in bai, mobilier bucatarie, comision 0,

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 16:45
68.000 €

direct dezvoltator, bloc deosebit,in zona linistita de vile, ultimele 2 apartamente, foarte spatioase, modern compartimentate, centralala, RATB...

 • Suprafata 104 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 16:45
235.000 €

direct proprietar, apartament 4 camere, zona Piata Victoriei, str. Iacob Felix, decomandat, bloc nou, posibilitate achizitie parcare si boxa,...

 • Suprafata 107 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, ieri, 16:43
75.000 €

4 camere, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, ac, bloc 1984, partial renovat, bucatarie mobilata, bloc monolit, vedere sud , piata, metrou, intabulare,

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 16:26
85.000 €

Apartament 4 camere, la 5 min. de metrou, parter, langa Scoala 46, ideal spatiu comercial in zona cu vad foarte, cabinet medical sau salon;

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj parter
Bucuresti, ieri, 16:05
162.500 €

Victoriei. Ap. 4 camere, aproape de toate punctele de interes, decomandat, mobilat si utilat complet, 2 bai, 4 balcoane inchise cu termopan, 2...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 15:33
106.000 €

decomandat, constructie 1985, etaj 7/8, suprafata 77mp.

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 15:32
260.000 €

apartament minihotel in fuctiune, formata din 6 camere, fiecare cu baie propie (3 stele) situata in centrul Bucurestiului, la 400 m de Teatrul...

 • Suprafata 140 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 4
Bucuresti, ieri, 15:16
85.000 €

termopan, 2 balcoane, fara imbunatatiri, apropiere metrou, Mihai Bravu,

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 15:15
 

soc. com. ofera spre inchiriere, vanzare apartament 4 camere in Calea Calarasilor, suprafata utila 94 mp, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 94 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 15:09
78.500 €

confort 1, 2 grupuri sanitare, centrala termica, usa metalica, usi schimbate, termopan, in apropiere de mijloace de transport, tramvai 41, scoli,...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 15:00
98.000 €

4 camere, etaj 2/8, bloc din 1981, statia de metrou la 350 m, reabilitat, parchet, gresie, faianta, termopan, pret promotional, 2 grupuri sanitare,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 14:48
120.000 €

4 camere decomandat, imobil din 2000, etaj 6/9, renovat 2008, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, loc parcare ADP, costuri foarte...

Bucuresti, ieri, 14:48
90.000 €

4 camere, modificat cu autorizatie in 3 camere, confort 1, 2 gr. sanitare, 96 mp, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, ac,um. Acte ok

 • An constructie 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 14:45
89.900 €

imobil nou, modern, direct dezvoltator, accept credit bancar, ipotecar, comision 0, tva 5% inclus,10-15 min. metrou, centrala proprie, posibilitate...

 • Suprafata 116 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 14:30
87.000 €

4 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, este in stare buna, nu are imbunatatiri recente.

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 14:27