Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 245 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
115.000 €

va propunem un apartament de 4 camere intr-o zona ultracentrala, stradal, vedere spate, confort 1 decomandat, 90 mp, etajul 1/8, bloc 1982,...

Bucuresti, ieri, 09:08
69.000 €

Militari, str Floarea Rosie, semistradal, 5 minute metrou Gorjului, 4 camere confort 1 etaj 3/4, liber, contorizat, posibilitate centrala, liber,...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 09:06
69.800 €

Iancului Mega Mall Pantelimon Biserica Capra 4 camere etaj 5 decomandat 2 balcoane, centrala termica, 2 apartamente pe fiecare etaj, Apartamentul...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, ieri, 08:47
87.500 €

apartament cu 5 camere, Rond rosetti, intr-un imobil construit in anul 1940, necesita renovare, confort 1, pozitie excelenta, merita investitia....

 • Suprafata 114 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 08:31
72.000 €

4 camere, etaj 6/8, decomandat, mobila bucatarie, AC, tamplarie si jaluzele exterioare termopan, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, vedere sosea, 90 mp,...

 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 11 dec, 22:19
65.000 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1985
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 11 dec, 21:29
225.000 €

penthouse unicat – duplex de lux, in vila stil arhitectural victorian neoromanesc, renovata in 2015. Locuinta este moderna, structurata pe doua...

 • Suprafata 140 mp
 • An constructie 1945
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, 11 dec, 19:11
95.000 €

reabilitat, centrala proprie, etajul 4/10, 2 grupuri sanitare, amenajat, finisaje superioare, instalatii sanitare/electrice noi, acte la zi, liber,...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 11 dec, 18:35
99.000 €

Complex Lemon Garden, bloc 2008, apartament spatios, terasa 76 mp, doua bai, semimobilat, pretabil pentru locuinta sau activitate birou, disponibil...

 • Suprafata 157 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, 11 dec, 17:53
87.000 €

oferta promotionala, ap. 4 camere 90 mp utili, stradal pe sos. Berceni la 4 min. de metroul Piata Sudului, 1 loc de parcare inclus, scoli,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 11 dec, 17:18
84.000 €

apartament 4 camere etaj 3/8 cu suprafata de 96mp, 2 bai, balcon, decomandat, vedere mixta, tamplarie exterioara schimbata, bloc constructie 1987,

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 11 dec, 17:00
86.500 €

apartament 4 camere, metrou Dristor fara imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, hol locuibil, bucatarie mare.

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 11 dec, 17:00
72.900 €

zona linistita, bloc aerisit, anvelopat thermic, termopan, AC, 87mp apartamentul + 14mp boxa, liber nelocuit acum, 4 camere, balcon, intretinere...

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 11 dec, 16:39
86.000 €

apartament 4 camere decomandat situat la etajul 1, spatios, renovat mobilat si utilat, situat ff aproape de metrou Lujerului. Loc parcare. Acte in...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 11 dec, 16:35
91.500 €

apartament 4 camere, modificat in 3 camere decomandate cu un living generos de 28 mp, 2 gr sanitare, et. 6/10, s 97 mp cu balcon, bloc solid pe...

 • Suprafata 97 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 11 dec, 16:02
98.000 €

ap. superb la et 4 bloc reabilitat 2 gr sanitare centrala de ap g, f, p, t, renovat total si amenajat frumos, bl stradal vedere mixta. Acte...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 11 dec, 15:53
124.900 €

decomndat, 95 mp, 1982 constructie bloc, reabilitat termic, etaj 8/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, cadastru...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 11 dec, 15:50
79.000 €

apartament de 4 camere in suprafata utila de 83 mp la etajul 9 din p+ 10 al unui in bloc construit in anul 1983 in zona Drumul Taberei. Imobilul,...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 11 dec, 15:49
55.000 €

balcon in termopan, bloc reabilitat, vedere mixta, metrou la 10 minute, scoala, parc, acte, intabulare, disc.,

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 11 dec, 15:19
 

5 camere, et. 2, amenajat, centrala proprie;

 • Suprafata 196 mp
Bucuresti, 11 dec, 13:50
49.000 €

zona de vile, 4 camere, dec., 2 bai, utilat, parchet, gresie, faianta,termopan, garaj, boxa, foisor, teren 610 mp, avans si rate, pret neg.,

 • Suprafata 150 mp
 • Decomandat
Clinceni, 11 dec, 13:49
61.000 €

10 min metrou Obor, bloc reabilitat termic, vedere mixta, imb, gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, cadastru, intabulare, accept credit,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 11 dec, 13:48
83.000 €

Vanzare 4 camere conf l sd, cu imbunatatiri, g,f,t,um,ac,centrala proprie,loc parcare,bloc 1984, sradal vedere mixta, bloc reabilitat termic,scara...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
Bucuresti, 11 dec, 13:45
127.500 €

va oferim spre vanzare 4 camere mobilat modern nou, utilat P/8. Apartamentula fost renovat recent cu materiale de cea mai buna calitate, gresie,...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 11 dec, 13:42
85.000 €

Maior Bacila, stradal, 2 min parc, Lac Plumbuita, 15 min metrou Obor, cf. 1 sporit dec, 103 mp, vedere mixta, orientare S-E, pe mijloc, 2 bai, 2...

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 11 dec, 13:33
135.000 €

bl monolit, decomandat, 7/8, 90 mp amenajat, finisaje superioare, bucatarie mare patrata utilata complet, electrocasnice noi, vedere superba parc,...

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 11 dec, 13:33
97.500 €

4 camere decomandate, 100 mp, 2 bai, Ferdinand cu Ritmului, 8 min. Metrou Iancului, renovat 2017 (instalatii electrice+sanitare, g+f+p+t+um+AC),...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 11 dec, 13:31
55.000 €

piata Brasov, linia 41, zona linistita, apartament luminos, bloc reabilitat, civilizat, scara curata, 2 bai, semidecomandat, hol mare, termopan,...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 11 dec, 13:29
149.900 €

Magheru, adiacent, etaj 3/p+3, un singur apartament pe etaj, bloc fara risc seismic sau urgenta, 155 mp, 5 camere, 2 balcoane, baie+2 gr sanitare,...

 • Suprafata 155 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 11 dec, 13:29
120.000 €

apartament deosebit, parchet de stejar, glasvanduri originale, centrala proprie, etaj 2/p+3+m, 195 mp suprafata totala, bloc cu risc seismic;

 • Suprafata 174 mp
 • An constructie 1935
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 11 dec, 13:28
15.000 €

vanzare parcare subterana Strada Negru Voda, Institutul Bancar, vanzare parcare subterana in demisolul Institutului Bancar, constructie 2009, paza...

 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 11 dec, 13:15
190.000 €

bloc central-I-4, 4 camere, 2 bai, 5 balcoane, vedere directa spre Palatul Parlamentului, necesita renovare,

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 13
Bucuresti, 11 dec, 13:15
123.000 €

imobil 1978, izolat termic - hidroizolat (reabilitat), finisat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, 4 a.c, balcon, boxa individuala, vedere...

 • Suprafata 113 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 11 dec, 13:13
220.000 €

finisaje de calitate superioara, parchet lemn masiv, termopan, gresie, centrala, sistem antiincendiu, alarma, contorizare individuala, bucatarie...

 • Suprafata 160 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 11 dec, 13:12
120.000 €

Tineretului parc, bloc 1984, etaj 3/10, recompartimentat, toate actele la zi, se accepta credit

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 11 dec, 12:57
235.000 €

vand apartament 4 cam. modificat in 3 cam. autorizatie, 2 bai, 3 balc, living, Bucatarie open 60 mp, lux, et. 7/10, bloc Dunarea, 1980, vedere fata...

 • Suprafata 116 mp
 • An constructie 1980
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 11 dec, 12:52
155.500 €

vedere deosebita, situat in ansamblu rezidential, finisaje top, Rehau, Roca, Legrand, Buderus, bucatarie inchisa, debara, 2 bai, 2 terase, izolatie...

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
Bucuresti, 11 dec, 12:45
49.990 €

la 7 minute metrou, finisaje de lux, penthouse, cadastru, intabulare, certificat energetic, toate actele in regula, acceptam credit prima casa,...

 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Pantelimon, 11 dec, 12:43
76.000 €

2 minute linia 41, bloc stradal, renovat, cu imbunatatiri, vedere spate, aer conditionat, usi interioare noi, 2 grupuri sanitare, bloc curat, toate...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 11 dec, 12:41
90.000 €

Crangasi metrou, 4 camere decomandat, et 4, an 1982.

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 9
Bucuresti, 11 dec, 12:36
118.000 €

apartament 4 camere, semidecomandat, etaj 8/10, constructie imobil 1981, bloc reabilitat, 80 mp, curat, mobilat, 2 gr. sanitare, toate geamurile la...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 11 dec, 12:17
104.000 €

Iancului, Pantelimon, Mega Mall, decomandat, etajul 8/10, bloc 1981, compartimentat ff frumos, 1 balcon si o terasa, 2 grupuri sanitare, amenajat...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 11 dec, 12:13
55.700 €

Bucla, Parc Moghioros, 4 camere cf. 2, 63 mp, 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, rulouri exterioare, bloc curat si reabilitat,...

 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 11 dec, 11:54
74.900 €

Compozitorilor - apartament 4 camere bloc tip F, 3/4, constructie beton si caramida, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, balcon mare( pe 2...

 • Suprafata 87 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 11 dec, 11:53
176.000 €

aproape de metrou Piata Muncii, vedere mixta, amenajat, 2 bai,

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 11 dec, 11:48
180.000 €

proprietar, in vila istorica, Reg. Elisabeta I, Brezoianu, fara risc seimismic, vedere stradala, renovat total, recompartimentat in 3 apartamente...

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 1920
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 11 dec, 11:45
90.000 €

Ghencea linia 41 cf1/dec 1/10 2bai 2locuri parcare amenajat (gresie, faianta, termopan um+3xac alarma)bucatarie spatioasa, acte, zona linistita,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 11 dec, 11:31
98.000 €

conf 1 decomandat, st 96 mp, imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, centrala proprie, etaj 4/10, bloc reabilitat termic stradal, cu cadastrusi...

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 11 dec, 11:30
182.000 €

dezvoltator vinde duplex - finalizat, 5 camere decomandate, 3 bai, balcon inchis, 2 locuri de parcare subterana incluse, centrala proprie, finisaje...

 • Suprafata 205 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, 11 dec, 11:29
68.500 €

apart. 4 camere la 2 minute de P-ta Muncii, 80 mp utili in vila la demisol inalt. Inaltime camere 2,7 m si geamuri dimensiuni normale. 2 loc...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1955
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 2
Bucuresti, 11 dec, 11:28