Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 272 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
99.000 €

Proprietar vand apartament 4 camere (e+m) scara interioara, doua bai, balcon mare, 2 ac. Centrala termica, mobilat si utilat complet, in bloc nou...

 • Suprafata 126 mp
 • An constructie 2013
 • Etaj 5 din 6
Bragadiru, 22 aug, 21:09
170.000 €

complex rezidential Eroii Revolutiei, etaj 5/8, totul nou, loc de parcare inclus, Blocul are nota 10/10 la structura de rezistenta. Se vinde...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 22 aug, 19:37
49.500 €

Voluntari, OMV, SamExpo, 7 min. Pipera, 5 min. Carrefour Colentina, 15 min. Obor,

 • Suprafata 91 mp
 • An constructie 2005
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 5
Voluntari, 22 aug, 18:00
63.000 €

imbunatatiri, partial mobilat utilat, termopan, gresie, faianta, 2 balcoane, 2 bai. Compartimentare deosebita, zona linistita cu multa verdeata....

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 22 aug, 18:00
95.000 €

4 camere, decomandat, etaj 2/p+4, suprafata de 84 mp, vedere mixta, fara imbunatatiri, in imobil reabilitat, situat la la 6 minute de metrou Titan/...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 22 aug, 17:36
73.500 €

6/8, confort 1, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, 2 grupuri sanitare, acte, usor disc.,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 22 aug, 17:30
169.500 €

decorat de un arhitect-designer, finisaje premium in valoare de 50000 euro, mobilat/utilat complet, bloc consolidat, sup. utila 131 mp, sup....

 • Suprafata 131 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 22 aug, 17:12
76.000 €

Zona linistita, multiple facilitati, scara curata, spatios, luminos, 2 bai, 2 balcoane, 3 debarale, mobilat partial, bucatarie mobilata si utilata,...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 22 aug, 17:00
2.000 €

Herastrau, Cartierul Francez, ap. 4 camere, 2 grupuri sanitare, complet liber, loc parcare,

 • Suprafata 185 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 22 aug, 16:42
89.900 €

stradal, bloc monolit, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane inchise, imbunatatiri gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, living spatios, 3...

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 12
Bucuresti, 22 aug, 16:32
88.000 €

4 cam, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, 2 gr. sanitare, (baia mare cu geam), 2 balcoane, fara imbunatatiri, 5 min. metrou, piata;

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 22 aug, 15:48
128.000 €

apartament 4 camere bloc tip H sporit, suprafata 101 mp, etaj 4(4) decomandat, 2 bai, camere mari, instalatii schimbate, sistem aer conditionat,...

 • Suprafata 101 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 22 aug, 15:42
195.000 €

Apartament cu 4 camere duplex in zona Dacia, bloc de 4 etaje din beton armat, constructie 1998, 150 mp construiti, 97mp utili,

 • Suprafata 149 mp
 • An constructie 1998
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 22 aug, 15:22
89.500 €

apartament 4 camere situat in bloc reabilitat cu structura de rezistenta solida, are 2 bai, 98 mp.

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1979
 • Etaj 8 din 12
Bucuresti, 22 aug, 14:58
54.900 €

Auchan, 4 camere, Vitan Vechi, semidecomandat, etajul 4, constructie 1975, 60 mp, fara risc seismic, curat, parchet, termopan, cadastru, intabulare.

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 22 aug, 14:45
90.000 €

conf l decomandate, parter/10, bloc 1976, reabilitat termic cu toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, trermopan, usa metalica, aer...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 22 aug, 14:42
75.000 €

sd, 80 mp, bloc 1986, cu toate imbunatatirile, g, f, p, t, um, ac, balcon si geamuri cu termopan weka, totul nou, 2 gr. sanitare, usi si instalatii...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 22 aug, 14:34
70.000 €

4 camere conf. 1 decomandate, etaj 1/10, bloc 1977, st. 74 mp, cu 2 grup. sanitare, cu g, f, p, t, um, bucatarie spatioasa, la 5 minute de statia...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 22 aug, 14:31
145.000 €

Theodor Sperantia, apartament decomandat, et. 2, 98 mp, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, termopan, usa metalica, central de apartament, bloc...

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1993
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 22 aug, 14:19
79.900 €

5 camere, circular, centrala proprie, parchet de stejar, glasvanduri, 2 bai, 3 balcoane, boxa, dependinte, 2 ap. pe nivel,

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 1938
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 22 aug, 14:17
85.000 €

3 balcoane, living dublu, birou si 2 dormitoare, inaltimea 2.80 m, parchet de stejar, centrala proprie, baie mare, gr. sanitar de serviciu, 2...

 • Suprafata 122 mp
 • An constructie 1936
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Bucuresti, 22 aug, 14:15
145.000 €

bloc fara risc seismic, etaj 3/p+3, 155 mp, parchet de stejar, centrala proprie, 2 gr. sanitare instalatii electrice/sanitare schimbate, boxa la...

 • Suprafata 155 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 22 aug, 14:14
235.000 €

direct proprietar, apartament 4 camere, zona Piata Victoriei, str. Iacob Felix, decomandat, bloc nou, posibilitate achizitie parcare si boxa,...

 • Suprafata 107 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, 22 aug, 14:00
175.000 €

Gheorghe Sincai, bloc 2001, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, decomandat, aer conditionat, spalatorie 30mp, garaj 30mp, ideal...

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 2001
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 22 aug, 14:00
115.000 €

Calea Mosilor, apartament 4 camere, confort 1 semidecomandat, etaj 4/10, imbunatatiri, doua balcoane, doua grupuri sanitare, suprafata 90 mp, bloc...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 22 aug, 13:58
145.500 €

Apartament de vanzare 4 camere Aviatorilor-Kiselef, 94m2 contruiti, in cladire istorica fara risc seismic, distanta parc Kiseleff- 50m. Pretul...

 • Suprafata 94 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 2
Bucuresti, 22 aug, 13:55
169.500 €

Apartament de 4 camere, decomandat, 131 mp utili in blocul Wilson de la Universitate, in fata catedralei catolice. Apartamentul are 4 camere, 2...

 • Suprafata 131 mp
 • An constructie 1933
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 22 aug, 13:55
135.000 €

4 cam., trei grupuri sanitare, renovat 2017, liber, vedere panoramica,

 • Suprafata 156 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 22 aug, 13:53
79.900 €

cf. 1, semidecomandat, etaj 2 din 10, bloc 1986, bucatarie spatioasa, geam la baie, fara imbunatatiri, 2 balcoane, 2 gr.sanitare, cadastru si...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 22 aug, 13:45
95.000 €

la etajul 2 din 4, confort 1 decomandat, balcon, cu 2 grupuri sanitare. Blocul este plasat in zona verde, reabilitat, aproape parc, magazine,...

 • Decomandat
 • Etaj 2
Bucuresti, 22 aug, 13:26
85.000 €

apartament 4 camere etaj 3/8 cu suprafata de 96mp, 2 bai, balcon, decomandat, vedere mixta, tamplarie exterioara schimbata, necesita amenajare,...

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 22 aug, 12:52
95.000 €

Titan metrou, apartament 4 camere, confort 1 decomandat, etaj 2/4, fara imbunatatiri, doua grupuri sanitare, suprafata 80 mp, bloc 1970, reabilitat...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 22 aug, 12:34
98.700 €

vedere mixta panoramica, compartimentare ideala, in apropiere de mijloace de transport in comun, la 3 minute de Mall Vitan, magazine non stop in...

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 22 aug, 12:25
130.000 €

Lascar Catargiu, Hotel Minerva apartament 3 camere, camera de serviciu in vila etajul 1/1, 2 gr. sanitare, suprafata 96 mp, constructie 1930, 50%...

 • Suprafata 96 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, 22 aug, 12:20
98.000 €

4 camere, etaj 2/8, bloc din 1981, statia de metrou la 350 m, reabilitat, parchet, gresie, faianta, termopan, pret promotional, 2 grupuri sanitare,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 22 aug, 12:07
219.900 €

apart vila interbelica, singur pe nivel, 5 cam, 2 gr sanit, balcon si terasa, boxa demisol, cam mansarda, CT, termopan, gresie, faianta, AC, parc...

 • Suprafata 181 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 22 aug, 12:07
132.000 €

ap.4 cam modern, renovat, 2 locuri parcare, rand 2 blocuri, vis-a-vis Mega Mall, centrala, instalatie apa/ termica cupru, aer conditionat in toate...

 • Suprafata 101 mp
 • An constructie 1993
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 22 aug, 11:53
79.000 €

apartament de 4 camere in suprafata utila de 83 mp la etajul 9 din p+ 10 al unui in bloc construit in anul 1983 in zona Drumul Taberei. Imobilul,...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 22 aug, 11:51
56.000 €

Concept Imobiliare va ofera spre vanzare un penthouse de 105mp utili cu 4camere, 2 bai (1 pe fiecare nivel) scara interioara, bucatarie inchisa,...

 • Suprafata 105 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bragadiru, 22 aug, 11:44
210.000 €

ap. vila interbelica, singur pe nivel, 5 cam., 2 gr. sanitare, 2 cam. demisol, termopan, gresie, faianta, parchet, CT, ideal investitie/ rezidenta,...

 • Suprafata 194 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, 22 aug, 11:33
91.000 €

Stefan cel Mare, stradal, 2 grupuri sanitare, debarale, spatios, bucatarie mobilata si utilata, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, ac,...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 22 aug, 11:33
79.000 €

apartament de lux, scara interioara, 4 camere, 3 bai, balcon + terasa,centrala proprie, finisaje premium, zona linistita de blocuri si case,...

 • Suprafata 160 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Popesti - Leordeni, 22 aug, 11:32
123.900 €

pozitie ideala,2 bai, vedere superba,structura monolit, suporta modificari, liber, mijloace de transpor, metrou, zone apropiate, Alba...

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, 22 aug, 11:13
165.000 €

direct dezvoltator, comision 0, 125 mp, 2 grupuri sanitare, centrala apartament, finsaje premium la alegere, structura beton si Porotherm. 165.000...

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 22 aug, 11:09
179.000 €

oferta, 11 mp terase, apartament cu 5 camere, 2 bai, amenajat modern, bucatarie mobilata, centrala,

 • Suprafata 107 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 22 aug, 11:01
80.000 €

4 camere, semiamenajat, parcare, neg.,

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 22 aug, 10:59
98.000 €

5/5 cu pod, garaj, centrala termica, parchet lemn, calorifere otel,

 • Suprafata 103 mp
 • An constructie 1947
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 22 aug, 10:59
 

4 camere, renovat, centrala, ideal investitie;

 • Suprafata 94 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 22 aug, 10:58
83.000 €

salut, ma numesc 4 camere si sunt situat in intersectia Calea Rahovei cu Sebastian. Hai sa pasim inauntrul meu ca sa ramai mut de uimire cand ai sa...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 22 aug, 10:55
197.000 €

duplex 4 cam., bloc monolit, etaj 6+7, spatios, 2 grupuri sanitare, geam baie, termopane, pret negociabil,

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 1994
 • Decomandat
Bucuresti, 22 aug, 10:54