Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 260 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
118.000 €

Apartamentul este situat la etajul 4 al unui bloc cu 8 etaje, construit in anul 1986. Are o compartimentare de tip semidecomandat si o suprafata de...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 18 mai, 12:43
96.000 €

- Oltenitei, acces rapid la mijloacele de transport in comun,etaj 3, decomandat, doua bai, doua balcoane, fara renovari, fiind ideal daca doriti sa...

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 18 mai, 12:35
350.000 €

4 camere, mobilat ultramodern,

 • Suprafata 122 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, 18 mai, 12:29
495.000 €

penthouse, duplex unic, compus din 2 dormitoare, 3 bai, living spatios, birou, bucatarie generoasa inchisa si terasa care asigura o vedere...

 • Suprafata 218 mp
 • An constructie 2002
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, 18 mai, 12:28
62.500 €

4 camere, dec, 2 bai, 82 mp, etaj 2, renovat partial: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, zona linistita, acces RATB la 2 minute...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 18 mai, 12:09
76.900 €

4 camere, confort 1, foarte spatios, 2 grupuri sanitare, geam la baie, 2 balcoane, bucatarie mare, luminos, apropiere metrou (pretabil si pt....

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 18 mai, 11:45
67.000 €

Petre Ispirescu, ap. 4 cam., et 5/8, supr 85 mp, anul 1984, vedere mixta, hol mare, hol mare, 2 sd, 2 balcoane, baie cu geam, 3 debarale, ac,...

 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 18 mai, 11:37
76.000 €

langa statia de metrou Gorjului, bloc renovat, gresie, faianta, parchet termopan, usa metalica, aer conditionat,

 • Suprafata 91 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 18 mai, 11:27
80.000 €

bloc loc parcare, 2 gr. sanitare, 2 bai, gresie, parchet, faianta, termopan, usa metalica, 2 balcoane, impartire deosebita,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 18 mai, 11:26
108.000 €

4 camere luminoase, zona de exceptie. Imobil nou, modern, acces privat direct din bulevard. Se preda la cheie cu: gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 18 mai, 11:16
320.000 €

str. Schitul Magureanu, 6 camere, 2 grupuri sanitare, bucatarie mobilata si utilata, camera tehnica, spalatorie, balcon, intr-un imobil p+3+pod,

 • Suprafata 220 mp
 • An constructie 1930
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 18 mai, 10:49
115.000 €

Petaluda Mall Vitan, proiect nou, D+P+5E, bloc caramida, lift, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, 2 grupuri sanitare, balcon, loc...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 18 mai, 10:48
63.900 €

apartament 4 camere, ac, centrala termica, gresie, faianta, parchet,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 18 mai, 10:36
220.000 €

apartament 4 camere tip duplex tip 5 in ansamblul Metropoliatn Residence Aviatiei,

 • Suprafata 150 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, 18 mai, 10:20
78.000 €

4 camere situat in Complexul Confort Ghencea, 2 bai, bucatarie inchisa, finisaje de calitate, bloc stradal, mijloace de transport.

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, 18 mai, 09:54
88.500 €

proprietar, apartament de 4 camere, aprox. 115 mp, amenajat pt spatiu de birouri, in prezent este inchiriat,

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 17 din 17
Bucuresti, 18 mai, 09:35
85.000 €

apartament 4 camere cu vedere la parc, renovat, utilat si mobilat

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1998
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 18 mai, 09:25
100.000 €

particular. Vand apartament 4 camere, piata Titan sector 3,

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 17 mai, 23:40
179.000 €

apropiere magazinul Unirea, apartament 5 camere, cu balcon, 2 gr. sanitare, vedere mixta, bloc stradal, fara imbunatatiri majore. Agentie, liber,

 • Suprafata 127 mp
 • An constructie 1994
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 17 mai, 22:15
75.000 €

vand apartament 4 camere, et. 7,

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
Bucuresti, 17 mai, 21:05
60.000 €

stradal, liber, 2 bai, termopan, parchet, intabulare,

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
Bucuresti, 17 mai, 20:57
89.000 €

5 camere, su 84 mp, boxa subsol 12 mp, fara risc seismic sau legi. Dispune de: centrala proprie, parchet, termopan, gresie, faianta, 3 ac,...

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1925
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 17 mai, 20:10
82.000 €

particular, 4 camere, 5 min. metrou, vav facultate Spiru Haret, g, f, p, t, 2 gr. sanitare, centrala termica, aer conditionat, izolat.

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 17 mai, 17:27
115.900 €

particular, liber, stare buna, vizita imediat, pozitie excelenta, firma sau locuit, scara ingrijita,

 • Suprafata 95 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 17 mai, 17:23
199.000 €

direct dezvoltator, comision 0, apartament patru camere tip duplex, zona Aurel Vlaicu-Pipera.

 • Suprafata 147 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, 17 mai, 15:49
75.000 €

parter, stradal, suf. 21, d=14-13-12, bucatarie 13, hol 14 mp, 2 bai, vedere E-V, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 2 aer cond., termopan,...

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 1990
Bucuresti, 17 mai, 15:10
129.000 €

ap. 4 camere, duplex, finisat lux, situat la et. 1 si mansarda a unui imobil renovat in 2017. Are si o boxa de 11 mp la subsol, balconul este...

 • Suprafata 98 mp
 • An constructie 1958
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, 17 mai, 14:04
194.000 €

cu parcare subterana inclusa, liber,

 • Suprafata 127 mp
 • An constructie 2000
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 17 mai, 12:00
88.000 €

renovat, centrala termica, negociabil,

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 17 mai, 11:59
260.000 €

complex Central Park, Dinu Vintila, 4 camere, 2 locuri de parcare subteran, complet renovat, utilat, mobilat, liber. BT Reo. Oferta exclusiva....

 • Suprafata 169 mp
 • An constructie 2006
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 13
Bucuresti, 17 mai, 11:17
75.000 €

aproape statie ratb, 4 camere, 2 grupuri, 2 balcoane toate imbunatatirile, usa metalica, gresie,faianta, parchet, termopan, vedere mixta, loc parcare

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, 17 mai, 10:45
79.990 €

apartament spatios, stradal, vedere fata, gresie, faianta, parchet, termopan, acte la zi,se accepta credit, la cateva minute de mers pe jos de parc...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
Bucuresti, 17 mai, 09:13
139.000 €

apartament cu 4 camere in vila, 2 camere-et. 2 si 2 camere-mansarda, recent renovat, gresie, faianta, usi lemn noi, centrala termica, loc de...

 • Suprafata 128 mp
 • An constructie 1945
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, 17 mai, 00:50
170.000 €

particular vand apartament cu 4 camere, parchet din lemn masiv, raschetat recent, gresie, faianta, termopan, 3 aparate de aer conditionat, clasic,...

 • Suprafata 92 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, 16 mai, 23:35
95.500 €

imbil nou situat la 2 minute de statia de metrou Pacii, apartamente cu 4 camere, 2 grupuri sanitare, spatii de depozitare,

 • Suprafata 89 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, 16 mai, 17:20
65.500 €

2 bai, 3 balcoane inchise, bucatarie mare mobilata, AC, apometre, terasa izolata de curand, renovat complet, internet, usa metalica, parcare,...

 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 16 mai, 17:10
42.600 €

4 camere, cf. 2, ap. de vis, gaze, centrala, aer conditionat, mobilat, utilat, balcon, imbunatatiri, scara curata, agentie,

 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 16 mai, 14:11
123.900 €

pozitie ideala, 2 bai, vedere superba, structura monolit, suporta modificari, liber, mijloace de transpor, metrou, zone apropiate, Alba Iulia,...

 • Suprafata 93 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 16 mai, 14:02
 

apartament 4 camere, vis-a-vis de Stadionul Dinamo, planul 2. 2 locuri de parcare intr-un demisol cu usa cu telecomanda, boxa. 140 m pana la Metrou...

 • Suprafata 181 mp
 • An constructie 1997
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 16 mai, 13:40
265.000 €

5 camere singur pe etaj, renovat 2013, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane si o terasa, centrala termica imobil, 4 aparate aer conditionat, parchet...

 • Suprafata 160 mp
 • An constructie 1997
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, 16 mai, 13:00
76.000 €

zona linistita intre str. Vladeasa si str. Titel Petrescu, langa scoala gen. nr. 59, direct proprietar, fara comision, accept orice tip de credit,

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 16 mai, 11:54
 

de vanzare apartament deosebit tip penthouse, dispus pe doua etaje (9 si 10), 5 camere zona rezidentiala Universitatea Spiru Haret- Aparatorii...

 • Suprafata 141 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 9
Bucuresti, 15 mai, 13:34
152.000 €

DUPLEX 5 CAMERE, 170MP , BLOC 4/5, 2 GRUPURI SANITARE , GRESIE , FAINATA, TERMOPAN, BUCATARIE UTILATA , IGENIZAT 2 GRUPURI SANITARE, AER...

 • Suprafata 170 mp
 • An constructie 1998
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, 15 mai, 11:42
390.000 €

Apartament Penthouse cu 4 camere, 3 bai, 2 locuri parcare+2 boxe subsol, terasa-98mp, AC Central, centrala termica bloc.

 • Suprafata 118 mp
 • An constructie 2010
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 15 mai, 09:50
90.000 €

stradal, vedere mixta, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, termopane, bloc reabilitat

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 15 mai, 08:49
75.000 €

la numai 10 m, cf. 1, 2 gr. sanitare, centrala, gresie, faianta, parchet,termopane, usa metalica, usi schimbate, instalatii electrice si sanitare...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 15 mai, 08:49
87.000 €

cf. 1, particular, liber, ferestre PVC, parchet clasic, 2 bai, 2 balcoane, vedere mixta, stradal, blocul nu are bulina,

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 1940
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 12 mai, 15:50
85.000 €

Soseaua Oltenitei, stradal, vedere spate, 1 min metrou, anvelopare si terasa refacuta 2016, acte la zi

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 05 mai, 15:09
71.000 €

metrou 5-7 minute,piata 5 minute,bloc reabilitat,fara imbunatatiri,acte ok,fara balcon

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 05 mai, 11:23
85.000 €

metrou 5-7 minute,2 gr. sanitare,2 balcoane,instalatie electrica si sanitara schimbata

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 05 mai, 11:06