Calea Victoriei

Descriere anunţ

Calea Victoriei, ap. 3 camere 60 mp, bloc reabilitat, monitorizat, loc parcare+ 10.000 euro diferenta schimb cu ap. minim 80 mp in vila sau mini bloc fara lege sau risc, zona buna;