Imobiliare vanzari|Garsoniere - 472 anunţuri
Subrubrica: garsoniere
46.000 €

parc Sebastian, garsoniera renovata complet cu toate imbunatatirile, etaj 7/8, zona civilizata, libera, acte. Zone invecinate: Panduri, Drumul...

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 09:16
35.000 €

garsoniera 35 mp adiacent bulevardului Theodor Pallady, 12 minute de metrou,

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 09:14
46.575 €

bloc nou, 2 minute de metrou, finalizare Decembrie 2017, finisaje premium, S+P+5E, vecinatati: Mihai Bravu, Camil Ressu, Piata Muncii,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 09:05
43.000 €

bloc stradal, vedere spate, mixt, decomandata, termopane, gresie, faianta, curata, libera, toate actele

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 08:39
27.000 €

chiar pe Nicolae Grigorescu, Potcoava, stradal, vedere spate, renovata complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata, toate...

 • Suprafata 18 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 08:35
48.500 €

garsoniera dubla, cu destinatie spatiu comercial, etajul 1/1+pod, fara risc seismic si fara legea 10, in vila cu 3 apartamente, curte, langa...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1947
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, azi, 08:35
37.500 €

policlinica, Prisaca Dornei, chiar la parcul Titanii, bloc reabilitat, cf 1, semidecomandata, renovata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 08:34
32.900 €

parchet, termopan, centrala, mobilat,

 • An constructie 2013
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 08:34
45.000 €

vav parcul Gheorghe Petrascu, toate imbunatatirile, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si...

 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, azi, 08:33
39.900 €

(pe garaje), bosa subsol, parchet, termopan,

 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 08:33
38.500 €

garsoniera curata, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde mobilata si utilata, se poate prelua cu tot cu chirias,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 08:32
37.500 €

Priseaca Dornei, confort 1, bloc mixt, reabilitat termic, libera, acte ok, scara foarte curata, 4 lifturi, situata la 2 min. parc si 7-8 min....

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 08:30
72.000 €

vedere spendida Palatul Parlamentului, parchet, termopan,

 • Suprafata 45 mp
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 08:26
36.900 €

parchet, termopan, mobilata, utilata,

 • An constructie 2009
 • Etaj 3 din 14
Bucuresti, azi, 08:25
44.900 €

bloc mixt, parchet, termopan, libera,

 • Suprafata 28 mp
 • An constructie 1981
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 08:24
38.900 €

parchet, termopan, aer conditionat,

 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 08:23
35.000 €

garsoniera confort 2, Teiul Doamnei, 8-10, parchet, termopan gresie, faianta, izolat termic

 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 08:14
33.000 €

garsoniera decomandata, comision 0;

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 23:49
36.000 €

Vanzare garsoniera dubla, confort 1, situat la etajul 1 din 3 situat in zona Militari in apropiere de transport public. Imobilul, in suprafata...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 23:43
39.000 €

garsoniera + sas, bucatarie, baie si 2 holuri, utilitati: lift, centrala proprie, aer conditionat, gresie, faianta, tv/ internet, etaj 4/5. Se...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1936
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 21:09
40.000 €

bloc nou. Construit din suflet si cu simt de raspundere. Calitate. Strada Grigore Ghica nr. 7. Mai sunt disponibile 2 garsoniere si 5 ap cu doua...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Pantelimon, ieri, 19:37
 

vand garsoniera, spatioasa,mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, stradal, aproprieri: Afi...

 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 18:14
65.600 €

adiacent, 5 minute pana la metrou Timpuri Noi, bloc 2010, open space, finisaje moderne, centrala proprie, ne/mobilata, paza, supraveghere video,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 17:01
31.000 €

Garsoniera libera disponibila imediat, in bloc mixt, dat in folosinta in 1993, gresie, faianta, parchet, calorifere schimbate, bloc monolit, 10...

 • Suprafata 27 mp
 • An constructie 1992
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 16:53
10.000 €

garaj la curte comuna (curata, linistita), 10,5m. Ziduri din beton, subsol, terasa, cu terenul de sub. Dimensiuni: 4,22 x 2,67 mp. Inaltimea 2,5 m,...

 • Suprafata 11 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din parter
Bucuresti, ieri, 15:40
78.225 €

biroul de vanzari Star Construct va ofera un ansamblu nou rezidential, pozitionat ultracentral: Piata Unirii se afla la 10 minute de mers pe...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 13:33
40.500 €

proprietar vand gars. in bloc stradal, termopan, gresie, faianta, usa metalica, aer cond. termopan, renovata recent ,mobilata si utilata complet,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, ieri, 13:08
31.500 €

libera, termopan, rulouri la geam, imbunatatiri recente, acte la zi

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 13:08
41.500 €

garsoniera cocheta, modern compartimentata, situata intr-un imobil nou cu regim de inaltime mic spre mediu. Imobilul de 4 etaje se afla in cel mai...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 12:36
22.000 €

Studio cochet pozitionat ultracentral, cu o priveliste incredibil de frumoasa asupra orasului. Foarte aproape de Gradina Icoanei si Parcul Ioanid,...

 • Suprafata 18 mp
 • An constructie 1950
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, ieri, 11:47
62.000 €

garsoniera se vinde bransata la toate utilitatile, care sunt contorizate individual. Finisajele sunt atent executate cu materiale de foarte buna...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 11:18
22.500 €

Mantuleasa- parc Izvorul Rece, Calea Mosilor- str. D. Racovita, garsoniera, cf 1,

 • Suprafata 19 mp
 • An constructie 1943
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, ieri, 10:27
26.900 €

Unirii, bl. Regina Maria va oferim la vanz aproape de rond Cosbuc, o gars. cf 1 in S=18mp+13mp-extensie in curte, libera lsi cu imbunatatiri, la...

 • Suprafata 29 mp
 • An constructie 1937
 • Decomandat
 • Etaj parter din parter
Bucuresti, ieri, 10:26
56.500 €

bloc mixt, monolit, vav parc, balcon, structura deosebita, in reabilitare, toate imbunatatirile, mobilat/utilat, piata, supermarket, boxa, accept...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 10:22
28.000 €

garsoniera la oferta, finalizata la cheie. Finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie RATB,

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 09:50
46.025 €

garsoniera spatioasa, eficient compartimentata, situata intr-un imobil nou la doar 10 minute de metrou Nicolae Grigorescu.

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 09:39
7.950 €

Universitate, Mosilor, Bursa de Valori Bucuresti, mini gars, instalatii sanitare si electrice noi, apometru, termopan, pretabila inchiriere in...

 • Suprafata 15 mp
 • An constructie 1938
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 4
Bucuresti, ieri, 09:37
30.000 €

garsoniera et 3/4, dec, gresie, faianta, parchet, usa metalica, ac. Se vinde mobilat utilat complet. Bloc stradal, vedere spate, aproape mijloace...

 • Suprafata 27 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 09 dec, 17:57
34.100 €

garsoniera spatioasa, incaperi mari, foarte practice si balcon pentru un plus de spatiu se vinde la cheie, finisata cu gresie, faianta si parchet...

 • Suprafata 38 mp
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, 09 dec, 17:39
48.000 €

proprietar, etaj 10/11, decomandata, toate imbunatatirie, mobilata,

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, 09 dec, 17:18
30.000 €

Romana, p/9, fara amenajari, bloc cu risc seismic, libera, 2 boxe, ideala pentru firma, investitie, bloc majoritar birouri,

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1935
 • Etaj parter din 9
Bucuresti, 09 dec, 16:44
37.900 €

garsoniera decomandata, Bd. Iuliu Maniu, etaj 3/9, suprafata 36 mp, finisat, balcon, spatii depozitare in hol. Apropiere metrou (250 metri),

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, 09 dec, 16:37
37.619 €

de vanzare garsoniera decomandata, situata intr-un ansamblu rezidential cu regim inchis, spatii verzi, loc de joaca pentru copii, suntem dispusi la...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, 09 dec, 16:32
46.500 €

ultracentral, bloc interbelic, consolidat intre anii 2010-2014. Cand s-a refacut structura de rezistenta, centrala proprie, finisaje medii.

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2014
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 09 dec, 14:46
44.500 €

Agip intersectie Drumul Sarii, et. 1/10, confort 1 decomandata, curata, termopane, libera, acte in lucru, acces usor,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 09 dec, 14:32
14.000 €

garsoniera confort 3,

 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 09 dec, 13:26
45.000 €

totul nou, rezidential, mobilata/utilata complet, centrala, loc parcare, intretinere mica, AC, LCD, frigider, masina spalat, cuptor, masina spalat,...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, 09 dec, 13:08
31.500 €

garsoniera, cf. 1, imb., libera, acte la zi,

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, 09 dec, 13:05
41.000 €

acces imediat la parc si metrou. Garsoniera este intr-un imobil reabilitat termic, geam la baie si balcon patrat, spatios.

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 13
Bucuresti, 09 dec, 12:40
35.000 €

strada Vladeasa, confort 1, etaj 4/10, balcon, bloc curat, civilizat, orientare Sud, libera, acces facil Ratb, ideal investitie.

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 09 dec, 12:29