Subrubrica: garsoniere
36.000 €

chiar la Diham, stradal, vedere spate, bloc MIXT, geam baie, gresie,faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata si utilata, bloc foarte...

 • Suprafata 27 mp
 • An constructie 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 08:11
10.000 €

stradal, garsoniera cf. 3, et. 3/4, bloc reabilitat termic, 16 mp, cadastru, intabulare, certificat energ, centrala termica, contoar gaze, apa,...

 • Suprafata 22 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
Bucuresti, azi, 08:07
43.000 €

stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane, fara balcon, libera, toate actele,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 07:57
33.000 €

garsoniera la parter, cu gradina de 18.5 mp,

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, azi, 00:04
45.000 €

suprafata utila 35 mp interior+ 60 mp exterior, parchet nou, bucatarie complet mobilata- utilata. Negociabil. Disponibila imediat,

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Ilfov, ieri, 22:59
 

garsoniera in bloc mixt, parter, renovata, utilata cu materiale de calitate. Se vinde cu tot cu mobila. Sistem de alarma, dressing, logie, gradina...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 20:53
44.000 €

vanzare garsoniera zona parc Bazilescu, cu curte.

 • Suprafata 29 mp
 • An constructie 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 20:35
Tei
44.000 €

bulevardul Ghica Tei, cartier Lacul Tei, apropiere Facultate, metrou obor, parc Tei, parcul Circului, Veranda mall, garsoniera decomandata,...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 19:44
49.900 €

Agatha Barsescu, cf. 1, sporit, bloc de 4 etaje, spatioasa, bucatarie patrata, fara amenajari recente, cadastru, intabulare, loc de parcare platit.

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 18:25
31.500 €

Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine,...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 17:20
34.900 €

direct dezvoltator, bloc nou, garsoniera 39 mp, balcon 4.5mp inchis PVC Veka, predare la cheie, centrala termica, baie mobilata, modificabil in...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 17:16
31.500 €

direct dezvoltator, bloc nou, garsoniera 35 mp, balcon 2.4 mp inchis PVC Veka, predare la cheie, baie mobilata, centrala termica, compartimentari...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 17:16
40.915 €

Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine.

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Bucuresti, ieri, 17:15
27.100 €

bloc finalizare mai, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan,

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, ieri, 17:15
36.000 €

Garsoniera, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, finalizare 2017, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, centrala,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Chiajna, ieri, 17:15
34.200 €

bloc nou, cu finalizare august 2017 finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Chiajna, ieri, 17:15
31.500 €

constructie noua care se va finaliza la sfarsitul anului 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenata, parcare la liber, contorizari individuale....

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Chiajna, ieri, 17:15
31.500 €

bloc finalizare mai 2016, balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan,

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 17:15
29.700 €

constructie noua, 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine,...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Chiajna, ieri, 17:15
33.300 €

bloc nou, caramida + beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, ct. Finalizare august 2017. Parcari,...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Chiajna, ieri, 17:15
34.000 €

direct dezvoltator, bloc nou, garsoniera 38 mp, balcon 4.5 mp inchis PVC Veka si geam termopan, predare la cheie, centrala termica, compartimentari...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 17:14
36.000 €

bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Finalizare august 2017, Parcari,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Chiajna, ieri, 17:10
35.000 €

constructie noua, finalizare august 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse,...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Chiajna, ieri, 17:10
41.000 €

Titan, Policlinica, str. Prisaca Dornei, etaj 4/10, cf. 1 semidecomandat 34 mp. gresie, faianta, parchet, ac, termopan bloc reabilitat termic,...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 16:59
35.000 €

vand garsoniera utilata si mobilata, situata la Piata Sudului, semidecomandata cu suprafata de 34 mp. Garsoniera este situata la ultimul etaj,...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1970
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, ieri, 14:59
20.900 €

de vanzare apartamente cu 1 si 2 camere in zona Teodor Pallady langa statia de metrou 1 Decembrie. Apartamentele se predau la stadiul de finisat.

 • Suprafata 23 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 14:56
36.000 €

mobilata, la etajul 5, mansarda, cu lift, libera, balcon, centrala.

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 11:16
41.000 €

Dristor, metrou, etaj 10, 32 mp, semidecomandata, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usi interior schimbate,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 11:10
64.900 €

garsoniera spatioasa cu o suprafata de 40 mp, cu o compartimentare ideala. Se compune din living, hol, bucatarie, baie, dressing, balcon. Comision...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 10:58
30.000 €

garsoniera finalizata la cheie. Finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie RATB,

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 10:10
46.000 €

Vitan, garsoniera decomandatala et. 6 din 11. Loc de parcare inclus in pret.. Este complet mobilata si utilata cum se vede in poze. Centrala...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2007
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
Bucuresti, ieri, 08:53
31.500 €

Particular vand gars spatioasa la 3 min. de parcul IOR, cu centrala pe gaz, parchet si termopan, mobilata si utilata partial. Gradina in spate...

 • Suprafata 25 mp
 • An constructie 1960
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, ieri, 08:40
34.000 €

ideal investitie, garsoniera Berceni Grand Arena, 38 mp, centrala, se poate inchiria usor, nu necesita alte investitii, bloc din 2012,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2012
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 07:16
32.000 €

Recomandarea zilei , garsoniera complex nou(ultima garsoniera)decomandata,bucatarie decomandata , lift , loc parcare ,facilitati

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 07:12
34.900 €

garsoniera decomandata, etaj 1/8, bloc 1982, centrala proprie. Distanta 10-12 minute fata de metrou Nicolae Grigorescu. Disponibila imediat. Pret...

 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 24 iun, 21:15
14.500 €

proprietar, 2 garsoniere renovate, Victoriei, Romana, 18 mp, camera, baie, fara bucatarie, 14500 euro. Cotroceni, fara risc seismic si fara legile...

 • Suprafata 18 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
Bucuresti, 24 iun, 20:04
38.700 €

vand garsoniera in Militari Residence, bloc nou, parcare inclusa, spatiu verde, parc, acces rapid la mijloace de transport RATB,

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Chiajna, 24 iun, 18:25
58.000 €

garsoniera de vanzare,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj demisol
Bucuresti, 24 iun, 17:15
37.000 €

garsoniera bloc mixt, fara balcon. Imbunatatiri: geam termopan 5 camere, culoare maro, aer conditionat, instalatii sanitare, se vinde utilata,

 • Suprafata 27 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 24 iun, 17:03
58.000 €

de vanzare garsoniera,

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
Bucuresti, 24 iun, 16:53
36.000 €

10 min metrou, stradal, confort 1, vedere si intrare stradala, dressing, se lasa mob. si utilat, cum este in poze, scara curata, gresie, faianta,...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 24 iun, 14:46
20.500 €

direct dezvoltator, vanzare garsoniere si apartamente 2 camere, bloc de 3 etaje cu finalizare septembrie 2017, maxi taxi 611. Se predau finisate la...

 • Suprafata 26 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Chiajna, 24 iun, 14:10
28.500 €

Reprezentanta Autoperugia, garsoniera neamenajata, libera, bloc izolat recent, curata, merita pentru investitie,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 24 iun, 14:03
37.000 €

Confort City, garsoniera in bloc nou 2011, la etajul 4/11, supraf. 40 mp, finisaje moderne, renovata, balcon inchis, complex cu paza 24/7 si...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2011
 • Etaj 4 din 11
Bucuresti, 24 iun, 13:54
34.000 €

Auchan, Billa, cf. 1 semidecomandat, etaj 3/10, bloc caramida, termopan, balcon, parchet masiv, contorizat, acte libera, acc. credit, usor discutabil.

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 24 iun, 13:30
39.500 €

34, stradal, cf. 1, semidecomandat, etaj 2/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, 2 lifturi, acte, pret nediscutabil, cash.

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, 24 iun, 13:30
39.900 €

garsoniera in Confort Park. Este complet mobilata si utilata cum se vede in poze. Centrala proprie. Potrivita ca investitie (pregatita pentru...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2007
 • Decomandat
Bucuresti, 24 iun, 13:29
14.000 €

Lunca Florilor, mobilata pe comanda, amenajata recent, gaze la usa, caldura Radet, bloc linistit, merita vazuta.

 • Suprafata 17 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 24 iun, 13:26
28.000 €

gars. cf. 1, libera, mobilata utilata, totul nou, acte la zi, ocazie,

 • Suprafata 32 mp
Bucuresti, 24 iun, 13:19
33.300 €

Berceni Metalurgiei, bloc nou 2017, p+3, garsoniere 33mp, parcare, predare la cheie, centrala proprie, contorizare individuala, comision 0%, mutare...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 24 iun, 13:15