Imobiliare vanzari|Garsoniere - 473 anunţuri
Subrubrica: garsoniere
80.000 €

garsoniera pe Bd. Burebista, intrare stradala, scara linistita, recent renovata, etaj 8, dressing amenajat, bucatarie utilata

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, azi, 11:32
35.000 €

5 minute de Iris Mall, bloc mixt, confort 1, mobilată si utilata, g+f+p+t+UM, contorizata, toate actele, libera. Se accepta credit.

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 11:22
59.000 €

zona foarte buna, bloc mixt, reabilitat termic, spatioasa si luminoasa (ferestre spre Sud), renovata, mobilata si utilata.

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 11:09
70.000 €

blocul Loteriei Nationale garsoniera renovata in bloc stradal pe Sincai, dotata cu ac, suprafata utila 36 mp + 14 mp. O terasa cu o priveliete...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1998
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, azi, 11:08
21.000 €

direct dezvoltator, vanzare garsoniere si apartamente 2 camere, bloc de 3 etaje cu finalizare octombrie 2017, maxi taxi 611. Se predau finisate la...

 • Suprafata 26 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Chiajna, azi, 11:08
33.000 €

sectia 7 Politie, 2 lifturi, renovata recent, gresie, faianta, parchet, um, termopan, A/C. Cadastru, intabulare, accept credit,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 11:07
40.000 €

Circ, CT, imbunatatiri, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, um. Acte la zi,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:05
36.900 €

stradal, metrou 12 min, bloc mixt reabilitat termic, vedere spate, pe mijloc, imb. gresie, faianta, parchet, termopan, um, mobilata complet,...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
Bucuresti, azi, 11:04
33.900 €

vedere superba spre Lacul Morii. Constructie solida. Finisaje de calitate superioara (Saloni, Roca, Pinum, Immergas). Direct Dezvoltator, reducere...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 10:46
45.000 €

va propunem spre vanzare, o garsoniera, situata in cartierul Aparatorii Patriei, zona Dealul Bistrii, intr-un bloc nou, construit in anul 2012,...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 10:27
42.000 €

Garsoniera situata in zona Nicolae Grigorescu, intr-un bloc mixt, construit in anul 2017, confort 1, decomandat, parter, regim de inaltime P+2+M,...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 10:27
45.000 €

metrou, Parc Oraselul Copiilor, Secuilor, garsoniera decomandata, bloc mixt, etaj 2/4, suprafata 42 mp, an constructie 1987, gresie, faianta,...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 10:25
37.000 €

garsoniera in complex Militari Residence, etaj 3/3, cu pod proprietate, loc de parcare, mobilata si utilata modern.

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 10:25
36.900 €

vand studio, spatios, balcon mare, bucatarie separat , intr-o zona in continua ascensiune. Posibilitate de a va personaliza apartamentul dupa bunul...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 10:19
85.644 €

Spatiu Comercial in Cartierul imbratisat de padure ,,Greenfield". Suprafata utila 40m2 la Parter+ 2 locuri de parcare (6.000Euro fiecare). Este...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 10:17
44.900 €

Ofer spre vanzare o garsoniera decomandata, aflata in bloc nou, foarte aproape de metrou. Se preda la cheie, bransata la toate utilitatile, fiind...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, azi, 10:16
41.000 €

bloc nou, vand garsoniera spatioasa, aproape de metrou Eroii Revolutiei, centrala proprie, termopane Salamander, gresia, faianta si parchetul la...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 10:09
30.000 €

direct dezvoltator, finisaje la alegere, centrala termica, geam termopan, contorizare individuala, racordat la toate utilitatile, Ratb , loc de...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, azi, 10:08
24.000 €

Direct dezvoltator, bloc nou, finisaje la alegere, Ratb la un minut distanta, acceptam orice tip de credit,

 • Suprafata 27 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Chiajna, azi, 10:07
38.500 €

garsoniera libera gresie faianta termopan

 • Suprafata 33 mp
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 10:07
42.500 €

proprietar, vand garsoniera situata in zona Drumul Taberei Billa Drumul Taberei, decomandata, etaj p/10, suprafata 38.10 mp, balcon, + debara. Se...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 9
Bucuresti, azi, 10:01
46.500 €

va oferim spre vanzare o garsoniera cu o suprafata de 57,72 mp avand o terasa de 23,70 mp la doar 7 minute de mers pe jos pana la statia de metrou...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 10:00
34.500 €

parter balcon etaj 7 decomandata semidecomandata eliberabile bloc 1974 sau 1980 acte ok,proprietar

 • Suprafata 33 mp
Bucuresti, azi, 09:53
36.300 €

garsoniera conf 1, 10/10+etaj terhnic, 2 lifturi, bloc supercivilizat, igienizata, parchet nou, g,f, libera, mutare imediata, vedere panoramica

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 09:51
59.900 €

metrou, Parc Tineretului, garsoniera decomandata, bloc mixt, etaj 7/10, suprafata 36 mp, an constructie 1980, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 09:41
23.000 €

confort 2 cu dressing 2.75hx3,5L, construit pe zid, parchet, termopan - fereastra mare spre Est, plasa contra insecte, aer conditionat racire/...

 • Suprafata 20 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 09:35
26.400 €

bloc nou stradal, vanzari dezvoltator - fara comision, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje premium, amplasament deosebit, TVA- ul...

 • Suprafata 27 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 09:33
31.950 €

cu pod, langa Gara de Nord, fara risc seismic, fara legile 112 /1995 si 10/2001, instalatii sanitare si electrice noi, acte, rel. la tel. Dan,

 • Suprafata 22 mp
 • An constructie 1941
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, azi, 09:29
39.500 €

garsoniera bloc mixt, libera, fara mobila , vedere pe sud panoramica, 4 apartamente pe palier, statie Ratb langa bloc, Metrou Dristor la 12 minute,...

 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, azi, 09:11
13.800 €

Lunca Florilor, mobilata pe comanda, amenajata recent, gaze la usa, caldura Radet, bloc linistit, merita vazuta.

 • Suprafata 17 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 09:10
26.500 €

Garsoniera decomandata in imobil nou, centru Popesti, toate utilitatile, loc parcare, finisaje la alegerea clientului, dosar pentru banca, RATB,...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter
Popesti - Leordeni, azi, 08:59
48.900 €

dezvoltator, imobil D+P+4, suprafata 44 mp utile, finisaje incluse, centrala proprie, receptie 2018. Optional loc de parcare, boxa. Antecontract 30 %,

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 14
Bucuresti, azi, 08:58
46.600 €

Imobil s+p+4+m, finisaje premium, centrala de bloc, 38 mp construiti, 46.600 euro + tva, receptie octombrie 2017, antecontract 20%, comision 0,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 08:57
42.000 €

garsoniera situata la et. p/3 la 8 min. de metrou 1 Decembrie 1918, complet finisata, echipata cu CT, calorifere, usi interioare si usa intrare din...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 08:37
39.900 €

Garsoniera 37 mp, et 1/4, zona metrou 1Decembrie 1918-Policolor, finisaje la cheie, CT, calorifere, usi interioare, usa intrare metalica,...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 08:36
35.000 €

Garsoniera spatioasa etaj 1/3, decomandata, 35 mp, finisaje la alegere, usi interior din lemn, usa metalica exterior, central termica cu...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 08:36
39.000 €

4 min. metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa met, mobilata modern, aragaz, frigider, masina de spalat, vizionari oricand, accept credit,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 07:36
21.000 €

Garsoniera dubla in vila ultracentral Kogălniceanu -Calea Plevnei (doua camere se pot modifica in garsoniera ),etaj 1/1 , 33 mp , fără...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, ieri, 23:25
46.000 €

Vitan, garsoniera decomandata la et. 6 din 11. Loc de parcare inclus in pret.. Este complet mobilata si utilata cum se vede in poze. Centrala...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2007
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
Bucuresti, ieri, 23:06
41.000 €

Berceni, metrou Leonida la 5 minute, bloc 2014, decomandata, 35 mp, curte privata 35 mp, parcare, finisaje moderne, g, f, p,t , centrala termica,...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 22:50
9.000 €

gars., cf. 3, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, gaze la usa, baie cu geam,

 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 22:15
12.000 €

vand gars. demisol, tot confortul, baie, bucatarie, sufragerie,

 • Suprafata 22 mp
Bucuresti, ieri, 22:14
22.000 €

zona cartier Furtuna, liniste, complet utilata si mobilata,

 • Suprafata 27 mp
Bucuresti, ieri, 22:13
 

2 garsoniere, 27 mp si 12 mp, pretul zonei discutabil, proprietari, rog intermediarii sa se abtina, pret neg.,

Bucuresti, ieri, 22:10
31.567 €

autobuz la bloc, economica, mobilata, mas. de spalat, aragaz, frigider, aer conditionat, pat, sifonier, balcon inchis in termopan, g, f, um,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1979
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 22:02
23.900 €

1/7, in apropiere BNR, intabulata

 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 21:46
15.000 €

proprietar, et. 3, gresie, parchet, centrala, negociabil,

 • Suprafata 16 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:40
30.000 €

garsoniera cf. 1, bucatarie inchisa 7 mp, are toate imbunatatirile,

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 21:29
14.000 €

demisol, tot confortul, baie, bucatarie, sufragerie mobilata,

 • Suprafata 22 mp
Bucuresti, ieri, 21:25
6.800 €

gars., cf. 3, gresie, faianta, parchet, termopan,

 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 21:20