Subrubrica: garsoniere
48.000 €

proprietar, 0 comision, finisaje superioare. Se vinde complet mobilata/utilata, totul nou de calitate, centrala termica, aer condiționat, balcon...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 23:33
46.000 €

str. Serbota, stradal, particular, 42 mp, usa metalica, termopan, amenajata in 2005. Vedere spate.

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 23:26
34.500 €

stradal, renovat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, libera, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 22:35
34.500 €

bloc mixt, reabilitat, renovat, termopan, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 12
Bucuresti, ieri, 22:35
33.500 €

langa Gara de Nord, fara risc seismic, fara legile 112/ 1995 si 10/2001, instalatii sanitare si electrice noi, acte ok, structura fier, beton,...

 • Suprafata 26 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, ieri, 21:40
 

gars. dubla, cf. 1, et. 1, stradal, ocazie unica, de vazut, neg.,

Bucuresti, ieri, 21:20
12.900 €

vand gars., cf. 3, parter/4, cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, um, baie, boiler electric, mobila bucatarie, libera, 5 min. metrou,

Bucuresti, ieri, 21:18
30.000 €

confort 1 renovata recent, mare frumoasa, g, f, p, t, um, centrala termica cu gaze, bucatarie mobilata si utilata complet, libera 5 min. Ratb 10 min.,

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 21:05
25.000 €

confort 1, 30 mp balcon bloc caramida izolat constructie 2016 centrala gaze finisat la cheie cadastru intabulare merita vazut,

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, ieri, 21:05
51.500 €

garsoniera confort 1, 40mp, termopan, parchet, usa metal, aer conditionat, acte la zi,

 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 20:56
15.000 €

confort 3 curata, g, f, p, t, um, gaze separat, 17 mp, cadastru intabulare, merita vazuta, cea mai frumoasa zona confort 3 distanta 10 min. metrou,

 • Suprafata 17 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, ieri, 20:50
27.000 €

garsoniera confort 1, mare, spatioasa, st 38 mp, boxa. balcon, frumoasa, curata, g, f, p, t, um, aer conditionat, centrala termica, et. 3/4,...

 • An constructie 1968
Bucuresti, ieri, 20:43
33.000 €

confort 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica,

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 20:37
47.000 €

Facultati, Institutii, metrou, in vila solida, camere inalte, renovata, parchet, termopan, centrala proprie, locuinta, investitie, inchiriere,

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 19:28
49.500 €

bloc interbelic, consolidat intre anii 2010-2014, renovata, centrala proprie, nu are risc, nu este cu legea 112, adresa pentru verificare Maria...

 • Suprafata 43 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, ieri, 19:14
16.500 €

confort 3, centrala proprie pe gaz, baie cu cada, termopan,

 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 19:09
32.000 €

confort 1, etaj 4, fara imbunatatiri, bloc mixt, la trei minute de viitoarea statie de metrou, discutabil,

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 19:03
45.705 €

Dezvoltator, imobil S+P+10, finisaje incluse, centrala proprie, complex rezidential, paza, optional loc parcare tip Klaus, receptie iulie 2018,...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 18:57
30.000 €

confort 1 renovata recent, mare frumoasa, g, f, p, t, um, centrala termica cu gaze, bucatarie mobilata si utilata complet, libera 5 min ratb 10 min...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 2012
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 18:32
75.000 €

Complexul Belvedere Park este amplasat in imediata apropiere de Parcul Titan, sector 3, Bucuresti. Ansamblul Rezidential este un imobil modern,...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 18:28
36.000 €

stradal, bloc mixt, balcon inchis in termopane, pozitionata excelent, metrou, magazine, cadastru, disc.,

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 9
Bucuresti, ieri, 18:27
32.000 €

All City Imobiliare va propune spre vanzare, garsoniera confort 1, decomandata, renovata complet, centrala proprie, apometre, semimobilata

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 18:24
43.000 €

bloc mixt, parter cu balcon inchis cu termopane, complet renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc civilizat, parc,...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1980
Bucuresti, ieri, 18:21
43.000 €

garsoniera modificata in 2 camere, imobil reabilitat, boxa, balcon, loc de parcare, in bloc mixt. Mijloace de transport: metrou P-ta Muncii....

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 18:14
29.000 €

are centrala proprie, gresie, faianta, termopan, neg.,

 • Suprafata 28 mp
 • An constructie 1980
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 17:45
39.000 €

confort 1, curat, libera, acces facil Ratb, parc, piata, negociabil,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 17:34
17.000 €

cf. 3, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, toate actele,

 • Suprafata 18 mp
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 17:11
33.500 €

cf. 1, bloc reabilitat, parter/8, imbunatatiri, toate actele,

Bucuresti, ieri, 17:08
59.999 €

bloc mixt, vav parc, balcon, bloc monolit, structura deosebita, in reabilitare, toate imbunatatirile, piata, supermarket, boxa, cadastru...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 17:05
9.000 €

cf. 3, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, gaze, toate actele,

 • Suprafata 18 mp
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 17:03
17.000 €

cf. 3, parter/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, Radet, toate actele,

 • Suprafata 17 mp
Bucuresti, ieri, 17:01
36.990 €

Ghencea, studio dublu: hol, living + bucatarie open space, dormitor, baie, balcon. Finisaje interioare import Italia, toate utilitatiile, centrala...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 17:01
41.000 €

cf. 1, cadastru+intabulare,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 16:56
26.500 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, aer conditionat,

 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 16:54
52.999 €

bloc de garsoniere scara curata, fara imbunatatiri, necesita renovare, la 7 minute de metrou Timpuri Noi, aproape de Octavian Goga, Tineretului,...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 16:52
57.500 €

renovata recent, bucatarie spatioasa, utilata complet, electrocasnice noi, hol generos, mobilata modern, dressing imens, geam la baie, contorizata,...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 1992
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 16:51
24.000 €

cf. 2, gresie, faianta, termopan, cadastru+intabulare, libera,

 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 16:51
43.000 €

Parcul National, bloc mixt, mobilata modern, utilata complet, renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, stradal, cadastru,...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 16:51
38.000 €

5 minute metrou, parc, piata, libera, luminoasa, spatioasa, vedere pe spate, parchet, usa metalica. Ideal investitie. Garsoniera se vinde...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 16:49
31.000 €

cf. 1, parter/8, cu balcon, bloc reabilitat,

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 16:48
52.000 €

bl. mixt monolit, spatioasa, renovata recent, bucatarie utilata complet, mobilata modern, geam la baie, contorizata, parcare, apropiere parc,...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 16:48
9.500 €

cf. 3, gresie, faianta, parchet, termopan,

 • Suprafata 18 mp
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:46
35.000 €

Aleea Lunca Cernei, Romancierilor, zona verde, confort 1, bloc reabilitat, termopan, instalatii noi, intabulare, cadastru.

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 16:46
64.999 €

cf. 1, imbunatatiri: usa metalica, termopan, gresie, faianta, parchet. Acte la zi. Pret usor negociabil. Comision de 3 la %,

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 16:40
36.900 €

Dezvoltator, penthouse, compus din living de 18,5 mp, bucatarie de 8,50 mp, baie 4 mp pe etajul 5, iar pe mansarda, cei de 30 mp pot fi...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 16:38
43.000 €

in bloc mixt, reabilitat, 5 min. de metrou, imbunatatiri, acte, libera, ideal pt. locuit sau firma. Zone invecinate: Pantelimon, Mihai Bravu, Muncii.

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 16:37
40.000 €

interfon, bine compartimentata, se vinde mobilata. Terasa 10 mp, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contorizata,

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2005
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:34
11.000 €

cf. 3, 17mp, curata, g, f, t, um, gaze functionale, contorizate separat, cadastru si intabulare, libera, zona Rahova, Amurgului, scoala.

 • Suprafata 19 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 16:31
60.000 €

decomandata, suprafata 36 mp, imbunatatiri de actualitate, balcon 4 mp,

Bucuresti, ieri, 16:21
31.000 €

terasa O.K, cf. 1, pe mijloc, renovata ianuarie 2017, g, f, p, t, um, luminoasa, instalatii sanitare si electrice noi, 2 lifturi, intab, libera,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 16:17