Subrubrica: garsoniere
32.000 €

direct dezvoltator, bloc nou beton, caramida, balcon 4.5 mp inchis tamplarie PVC Veka, predare la cheie, finisaje la alegere, g, f, p, t, um,...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 13:41
29.600 €

direct dezvoltator, bloc nou beton, caramida, balcon 2.4 mp inchis tamplarie PVC Veka + geam termopan, predare la cheie, finisaje la alegere, g, f,...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 13:40
28.800 €

direct dezvoltator, bloc nou beton, caramida, balcon 4.2 mp inchis cu tamplarie PVC Veka , predare la cheie, finisaje la alegere, g, f, p, t, um,...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 13:40
38.500 €

confort 1, curata, spatioasa.

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 13:28
37.000 €

confort 1, fara absolut nicio problema cu terasa. Termopan, gresie, faianta, termopan, libera,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 13:27
1.400 €

garsoniera, doua camere mici (dormitor- bucatarie) (7-6 mp), ocazie, toate dotarile noi, contoar separat, incalzire boiler, calorifer,

Bucuresti, azi, 13:07
48.000 €

BancPost, bloc mixt, vedere stradala, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc monolit,

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 13:00
33.900 €

Scandinavia Residence, Bloc Nou! Direct dezvoltator! Apartament 2 camere! Finisat cu toate utilitatile ! Vino sa vezi!

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 13:00
58.900 €

Casa de Pensii, renovata recent, vedere stradala, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 12:51
44.000 €

vis-a-vis de Spitalul Victor Babes, confort 1, bloc mixt, reabilitat termic, termopan, usa metalica, fara imbunatatiri, toate actele. Ideala...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 12:35
44.500 €

centrala, contorizare separata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, bloc reabilitat, se vinde mobilat, utilat complet, apropiere metrou,...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 12:20
28.900 €

bloc stradal, confort 1, termopan, libera,intabulata, balcon, geam la baie, necesita nerenovare, posibilitate centrala,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 12:03
45.000 €

Piata Minis, mobilata si utilata ultramodern, finisaje de calitate, acte, libera. Zone invecinate: Titan, Costin Georgian,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 12:02
29.900 €

si hotelul Rin, Confort City, mobilata si utilata, g, f, p, t,centrala proprie, balcon inchis, costuri f. mici la intretinere, paza, parcare,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
Bucuresti, azi, 11:59
46.000 €

vis-a-vis de Facultatea de Drept, locatie deosebita, garsoniera dubla (apartament 2 camere), libera, renovata, centrala termica proprie, bloc fara...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 11:56
39.900 €

bd. 1 Mai, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, loc parcare, scoli si mijloacele de transport in...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, azi, 11:43
39.000 €

DRISTOR ADIACENT - STR RAMNICU VALCEA, GARSONIERA CF.1 SDC, 32 MP, BLOC MIXT, ET.3/10, STRADAL, IMBUNATATIRI, MOBILATA - UTILATA, LIBERA, ACTE,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 11:36
46.000 €

str. Serbota, stradal, particular, 42 mp, usa metalica, termopan, amenajata in 2005. Vedere spate.

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 11:30
29.000 €

bloc nou stradal, vanzari dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje premium, amplasament deosebit, TVA- ul este inclus,...

 • Suprafata 25 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 11:20
29.200 €

oferta, ansamblu rezidential, corp C, 7/10, finisaje moderne alegere, centrala proprie, tamplarie Rehau, apometre, usa metalica antiefractie,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 11:17
36.500 €

p/10, mobilata, utilata, investitie, renovata, gresie, faianta, termopan, um, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, geam la baie, intab,...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 11:16
31.000 €

terasa O.K, cf. 1, pe mijloc, renovata ianuarie 2017, g, f, p, t, um, luminoasa, instalatii sanitare si electrice noi, 2 lifturi, intab, libera,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 11:15
40.000 €

garsoniera in bloc nou, vis-a-vis de Baza Sportiva Sportul Studentesc, gresie, faianta, parchet, centrala termica, instalatii noi, lift. Accept...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, azi, 10:51
22.500 €

apartament la pret de garsonera, 5 min. de Bucuresti, Ilfov, pret de criza, direct dezvoltator, super oferta, super lux, maxi taxi, Ratb, super...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
1 Decembrie, azi, 10:51
48.500 €

garsoniera, cf. 1, bloc mixt, parter/8, mobilata, utilata, toate imbunatatirile, cadastru, merita vazuta,

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 10:50
41.500 €

Militari Lujerului, vis a vis de Cora, stradal, 1984, garsoniera cf. 1 decom, 35mp, 2/10, bloc mixt,imbunatatiri, merita vazuta

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 10:30
 

garsoniera, cf. 1, libera, imb., cadastru, bloc mixt, foarte civilizat, neg.;

 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 10:25
46.000 €

bloc mixt, spatioasa, intrare stradala, vedere spate, scara impecabila, acte la zi, libera, apropiere metrou, parc, scoala, gradinita, sunti acum,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 10:17
26.530 €

ansamblu rezidential nou, situat la capatul masinilor 138, 178, acces metrou statia Pacii, Preciziei, centru comercial, gradinita si scoala...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, azi, 10:16
40.000 €

conf. 1, bloc linistit de garsoniere, doua lifturi, parcare de la primarie, Kaufland, mobilata, utilata. Nu negociez.

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 10:10
51.000 €

direct de la dezvoltator. Terasa generoasa ce poate fi inchisa ulterior. Imobil nou, dotat cu parchet, gresie, centrala proprie pe gaz, termopan.

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 10:00
45.705 €

Dezvoltator, imobil S+P+10, finisaje incluse, centrala proprie, complex rezidential, paza, optional loc parcare tip Klaus, receptie iulie 2018,...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 09:55
41.500 €

intr-un bloc reabilitat. Garsoniera este luminoasa, spatioasa, are balcon mare, inchis cu termopan,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 09:45
42.000 €

imobil 2017, d+p+3+m bucatarie separata baie aerisire naturala compartimentare caramida, finisaje personalizate, tva 5% inclus direct dezvoltator,

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 09:35
37.000 €

garsoniera, termopan, parchet, usa metalica, imobil reabilitat termic,

 • Suprafata 24 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 09:32
33.300 €

constructie noua, in apropierea mijloacelor de transport, la 10 minute de centrul orasului, finisaje superioare, centrala termica proprie, costuri...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, azi, 09:31
55.000 €

direct proprietar, garsoniera dubla, g, f, t, ac, contorizare, mobilata, parcare, accept credit Prima Casa sau ipotecar, accept agentii,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 08:59
25.000 €

cf. 1, balcon, reabilitat, termopan, um, gresie, faianta, parchet, centrala termica, cadastru, pret fix.

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 23:43
25.000 €

amenajata, bloc reabilitat si linistit, discutabil,

 • An constructie 1975
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 22:45
28.000 €

bloc mixt, intrare separata, 29 mp, la demisol,vis a vis de Liceul Matei Basarab. Pentru investitori, se poate prelua cu chirias, este inchiriata.

 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, ieri, 22:27
29.400 €

ansamblu rezidential blocuri noi pozitionat intr-o zona cu acces rapid la scoli, spitale, gradinite, piete.

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Pantelimon, ieri, 21:21
17.000 €

garsoniera cf. 3, cu gaze, disc.,

 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 21:06
40.500 €

cf. 1, terasa 10 mp, mobilat si utilat modern, centrala, gresie, faianta, parchet, libera, disc.,

 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 20:56
37.000 €

confort 1, geam baie, termopane, usa metalica, intabulare,

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 20:50
37.000 €

se vinde mobilata si utilata confort 1, pozitia este exceptionala, stradal, situata langa Kaufland Mihai Bravu, pretul este fix, actele sunt la zi,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 20:15
36.000 €

confort 1 situata pe strada Adrian Cirstea nr. 13, in spate la OMV este amenajata cu gresie faianta parchet termopan toate actele pt vanzare...

 • Suprafata 26 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 20:08
22.000 €

confort 2, cadastru, intabulare, termopane, bloc reabilitat,

 • Suprafata 23 mp
 • An constructie 1975
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 19:28
30.000 €

garsoniere finalizate la cheie, finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie ratb,

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 19:24
27.500 €

garsoniere in bloc nou, et. 1, 2,3, cu centrala proprie, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, la cheie,

 • Suprafata 24 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 19:13
40.000 €

35 mp utili, balconul este inchis cu termopan si integrat in locuinta avand functionalitatea de bucatarie, renovata complet (baia a fost razuita...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1947
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, ieri, 18:56