Imobiliare vanzari|Garsoniere - 642 anunţuri
Subrubrica: garsoniere
33.000 €

vanzare garsoniera dubla confort 1 situat la etajul 1 din 3 situat in zona Militari in apropiere de transport public. Imobilul, in suprafata utila...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, azi, 00:45
30.000 €

proprietar, garsoniera, decomandata, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, loc de parcare, bloc P+5, Ratb 178 si 138 la 100 ml distanta,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 22:43
22.000 €

Direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, canalizare, gaze, curent electric, dedurizator. Comision 0,

 • Suprafata 27 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 22:36
33.000 €

Proprietar,garsoniera, finalizata,decomandata, bucatarie inchisa, balcon, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift,Ratb 178 si 138, canalizare, gaze,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 22:35
24.800 €

Militari Residence garsoniera de vanzare, etaj 1 din 3, bloc 2017 comision 0.

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 22:15
27.000 €

garsoniera la oferta, finalizata la cheie, finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie Ratb,

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 21:10
35.000 €

bucatarie imensa 13.5 mp, living spatios 19 mp bloc nou, se preda la cheie cu centrală termică proprie termopane culoare nuc, feronerie foto....

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 20:23
38.800 €

vand garsoniera cf. 1, 2 min. metrou Titan, et. 7/10, sd, mobilata si utilata, recent amenajata, bloc mixt si reabilitat termic, toate actele la...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 20:03
35.000 €

garsoniera la parter, cu gradina de 18.5 mp,

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 19:54
29.295 €

vand garsoniera 44.30 mp utili, utilitati contorizate separat, finisata la cheie, centrala termica, calorifere, geam termopan, parchet,

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2010
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Sinaia, ieri, 19:54
31.500 €

garsoniera confort 1 semidecomandata, curata, parter, cu balcon, 1 statie metrou, bloc stradal, usor neg la fata locului, libera, agentie,

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 19:27
44.900 €

garsoniera, parter inalt, sup utila 40,54 mp, zona linistita , amplasare excelenta.Garsoniera se preda complet finisata si bransata la toate...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 18:50
36.800 €

garsoniera, nisa de dormit, terasa cu iesire din living, 3 statii RATB pana la metrou, bloc in zona linistita, verdeata, se ofera tur de vizionare...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 18:48
27.500 €

garsoniera confort 1, bloc nou, parter, g, f, p, t, um, centrala termica, totul nou, impecabil, merita vazuta,

 • Suprafata 29 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 18:19
58.500 €

in vila et 2/3, compartimentata din constructie si conform actelor in doua camere cochete, camera de zi cu bucatarie open space, dormitor separat,...

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 18:01
37.000 €

Catoma Property Invest va propune spre vanzare o garsoniera, comfort 1, decomandata, cartierul Tei, Facultatea de Constructie, an 1985-reabilitat,...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
Bucuresti, ieri, 17:30
32.300 €

oferta, ansamblu securizat, et. 8/10, pachet mobila, centrala proprie, usa metalica antiefractie, finisaje moderne, teren sport, piscina, foisor,...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 17:30
29.200 €

oferta, ansamblu rezidential, corp C, 9/10, mobilat, finisaje moderne alegere, centrala proprie, tamplarie Rehau, usa antiefractie, apometre,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 17:29
39.500 €

oferta, bloc nou caramida, tronson 4, et. 3/8, finisaje import alegere, apometre, centrala proprie, lift, metrou statie Valea Ialomitei, Ratb 168,...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 17:27
43.500 €

oferta, bloc caramida, garsoniera finisata, et.7/7, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, lift, centrala proprie, centru medical Brancusi,...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, ieri, 17:24
36.900 €

oferta, tronson 4, garson. spatioasa, et. 1/8, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou statia...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 17:24
64.500 €

garsoniera dec 40mp utili, complet renovata si mobilata modern, rond Baba Novac, et 3/8, bloc 1980, A/C, g,f,p, usa metalica, acte la zi, se...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 17:15
37.500 €

garsoniera duplex, 37 mp+curte 10 mp, finisaje exceptionale, 0 comision, mijloc de transport, lift, interfon, regim mic de inaltime, fin rapida,...

 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 17:07
26.500 €

Titan, Postavaru, garsoniera, confort 2 semidecomandata, etaj 7/10, imbunatatiri, mobilat, utilat, suprafata 20 mp, bloc 1974, reabilitat termic,...

 • Suprafata 20 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 17:03
78.000 €

bloc stradal, mixt, constructie 1994, garsoniera cf. 1 sporit, dec, etaj 8/10, vedere spate, termopan, gresie, faianta, parchet, se vinde mobilata...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1994
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 16:56
59.500 €

garsoniera decomandata mobilata si utilata situata in bloc din anul 1995. Pozitie excelenta.

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1997
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 16:45
36.900 €

proprietar vand garsoniera zona Titan, bloc nou in constructie, finalizare in 2018.

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:38
58.000 €

proiectul nostru exclusivist, va pune la dispozitie apartamente de tip Loft, cu suprafete utile cuprinse intre 37 mp si 77 mp, cu diferite...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 16:21
35.000 €

Titan, Lucretiu Patrascanu, metrou Costin Georgian, stradal, vedere spate, cf 1, semidecomandata, fara imbunatatiri, bloc curat, libera, toate actele.

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 16:20
38.500 €

langa Liceul Iulia Hasheu, aproape de piata Obor, Mall Veranda, Mega Mall, metrou Iancului, cf 1 semi, 32 mp, bloc 1968 reabilitat termic, pe...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 16:06
46.500 €

complex rezidential, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica aer conditionat, bucatarie inchisa, contorizat, paza 24 h, balcon 8 mp,...

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 16:05
35.900 €

Teiul Doamnei sectia 7 politie metrou 7 min, piata, Kaufland, Mall Veranda, 8/10, bloc mixt, 1985, zugravita recent, um, termopan, pe mijloc,...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 16:04
44.900 €

Complex Domino, Facultate, aproape de Parcul Circului, Tei, Strada Inginerilor, curata, termopan, usa metalica, baie cu fereastra, cadastru,...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 16:01
38.900 €

Mall Veranda, piata metrou 7 min., stradal, 2 lifturi, renovata integral, gresie, faianta, parchet, um, termopan, cad., intab, energetic, accept...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 15:55
39.500 €

parcul Plumbuita stradal, vedere spate, bloc mixt 1979, reabilitat termic, dec, imb, g, f, p, um, termopan, ac, mobilata complet, utilata, libera,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 15:50
39.500 €

Aleea Sinaia, mijloace de transport, bloc mixt,dec renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan, um, usi noi, instalatii noi, cadastru,...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 15:50
32.999 €

finisaje moderne, centrala proprie, termopan, usi interior bella casa, balcon, acces rapid mijloace de transport 1 minut (4 statii Piata Sudului)....

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 15:48
32.500 €

Garsoniera libera disponibila imediat, in bloc mixt, dat in folosinta in 1993, gresie, faianta, parchet, calorifere schimbate, bloc monolit, 10...

 • Suprafata 27 mp
 • An constructie 1992
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 15:44
25.000 €

garsoniera conf. 2, et. 3/10, mobilata, utilata, la jumatatea distantei intre metrou Brancoveanu si Piata Sudului.

 • Suprafata 20 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 15:37
37.800 €

et. intermediar, cf.1, pe mijloc, vedere superba, partial mobilata, 2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intab., zona...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 15:36
38.000 €

cf.1sp, bloc mixt, reabilitat termic,bucatarie mare patrata, mobilata, balcon spatios, luminoasa, gresie, faianta, parchet termopan, usa metalica,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 15:35
31.000 €

Particular, garsoniera, finalizata, decomandata, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc p+5, cu lift, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 15:24
23.500 €

cf 2, stradal, la 2 min. Ratb, 5 min. metrou, 5/10, renovata complet, inst sanit si electrice noi, parchet, termopan, gresie, usa metalica,...

 • Suprafata 21 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 15:15
7.600 €

gars., cf. 3, cu gaze, libera, et. 1/1,

 • Suprafata 16 mp
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, ieri, 15:12
23.500 €

Piata Sudului, garsoniera cf. 2, etaj 1/10, cu imbunatatiri, bloc mixt, stradal,

 • Suprafata 20 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 15:10
40.000 €

garsoniera confort 1, decomandat, etaj 3/10, constructie 1979, stradal, libera, curata,

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 15:10
41.900 €

garsoniera confort 1 Dream Residence, etajul 1 din 5, mobilata si utilata complet, decomandata, gresie, faianta, parchet, usa metalica, centrala...

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 14:55
60.500 €

bloc constructie 1988, etaj 6, decomandata, complet mobilata, tamplarie termopan, aer conditionat, baie cu geam, parchet din bambus, usi de...

 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 14:42
55.000 €

Garsoniera decomandata, 33mp, p/10, bloc din 1985. Renovat recent. Aproape de metrou (8 min) si de parc (3 min). Mobilata si utilata cum se vede....

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 14:38
29.000 €

garsoniera la cheie, cu balcon, bloc nou, mutare rapida, se preda complet finisata si bransata la utilitati, gresie, faianta, parchet, usi...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, ieri, 14:35