Imobiliare vanzari|Garsoniere - 642 anunţuri
Subrubrica: garsoniere
59.500 €

etaj 4/8, decomandata, amenajata la cheie. Intrare stradala, vedere spate. Bloc construit in anul 1989. Acte ok libera. Este foarte spatioasa. Se...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 20 nov, 11:35
33.500 €

Strada Horei, 3/3, cf. 1, decomandata, renovata complet, termopane, parchet, se vinde mobilata si utilata, cladire fara risc seismic, fara legea...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 20 nov, 11:26
41.500 €

garsoniera, semidecomandata, etaj 8/10, renovata recent, geam la baie. Situata in spatele Policlinicii Titan. Bloc reabilitat. Pret foarte usor...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 20 nov, 11:25
85.000 €

garsoniera in bloc nou finalizat, se vinde cu centrala termica Ariston, calorifere, tamplarie PVC Salamander. Contra cost se poate finisa garsoniera,

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 20 nov, 11:25
36.000 €

garsoniera cf. 1, bloc mixt, imbunatatiri: termopane, usa metalica, libera,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 20 nov, 11:24
31.500 €

Valea Ialomitei, cf. 1/ dec., 4/4, bloc mixt reabilitat, amenajata (gresie, faianta, parchet, t, um) mobilata si utilata, acte facute, zona...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 20 nov, 11:20
21.500 €

garsoniera cocheta, situata intr-un bloc curat fost camin situat pe strada Florilor. Are apa calda si caldura, 1 minut de mijloacele de transport...

 • Suprafata 15 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 20 nov, 11:12
49.875 €

Baba Novac, str. Dristorului, se preda cu g, f, p, t, centrala proprie, contorizare indiv., usi interior, obiecte sanitare, Direct dezvoltator, 0%...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 20 nov, 11:12
18.500 €

garsoniera cocheta situata ultracentral pe strada Eforie numarul 8, garsoniera are usa metalica, termopan, instalatii electrice noi,instalatii...

 • Suprafata 11 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, 20 nov, 11:09
78 €

vand garsoniera, recent renovata - mobilata modern si utilata, paza,

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2002
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, 20 nov, 11:09
46.000 €

confort 1 sporit, et 4/10, balcon, loc parcare ADP, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, A/C, boxa, curata, scara curata.

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 20 nov, 11:06
46.500 €

rezidential, parterul este inalt, cf.1, intrare inchisa cu bariera, intersectie cu Valea Oltului, balcon inchis in termopan, centrala proprie, se...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, 20 nov, 11:06
38.500 €

langa gura de metrou, bloc stradal, mai retras, fara zgomot ,zona verde in fata blocului, scara foarte curata, monitorizata video, bloc de...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 20 nov, 11:05
41.500 €

bloc mixt, reabilitat, apropiere bulevard, balcon inchis, gresie, faianta, termopan, la 2 minute de metrou Dristor, stradala, zugravita,

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 20 nov, 11:05
35.500 €

confort 1, etaj 2, bloc mixt, termopane, gresie, faianta,

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
Bucuresti, 20 nov, 11:05
45.000 €

Sebastian Novaci, garsoniera situata la etajul 7 al unui bloc cu 8 etaje, curata, cu gresie, faianta, termopan, usa metalica, usi interior noi,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 20 nov, 11:04
30.500 €

garsoniera se preda la cheie, complet finisate si bransate la utilitaati. Structura de rezistenta a imobilului este pe cadre de beton armat,...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Chiajna, 20 nov, 11:04
24.000 €

garsoniera, confort 2, stradal, renovat complet, totul nou si de calitate, libera, acte facute, orice facilitate a zonei la max. 5 min. de gars.,...

 • Suprafata 21 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 20 nov, 11:02
56.900 €

Vitan Mall, metrou Mihai Bravu, 40 mp, decomandata, bl. 88, bucatarie mobilata si utilata, 7/8, 2 lifturi, aer conditionat, parchet, termopan, usa...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 20 nov, 10:57
41.000 €

garsoniera cf 1 dec 3/4 geam la baie, renovata complet: gresie faianta parchet termopan usa metalica usi interioare noi, apropiere mijloace de...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 20 nov, 10:56
43.300 €

garsoniera propusa spre vanzare se afla intr-o zona linistita, este foarte bine compartimentata, situata intre 2 statii de metrou si cu acces facil...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, 20 nov, 10:53
31.000 €

alegerea perfecta, va prezentam o garsoniera compartimentata excelent. Aceasta se preda la cheie, cu finisaje de calitate. RATB in imediata...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Magurele, 20 nov, 10:48
64.500 €

Baba Novac particular, Decebal str. Mesterul Manole, parter/ 4 bloc reabilitat termic, renovata complet, instalatie electrica noua, obiecte...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 20 nov, 10:35
60.000 €

Bloc de garsoniere scara curata, cu imbunatatiri, mobilata complet, la 10 minute de metrou Timpuri Noi, aproape de Octavian Goga, Tineretului,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 20 nov, 10:34
 

garsoniere la cheie, bloc nou P+2, preturi foarte convenabile;

Bucuresti, 20 nov, 10:33
35.500 €

gars. mare, Splaiul Unirii nr. 9, la 10 min. de Targul Vitan, complex rezidential 2010 Confort City, et. 5/11, decomandata, 42 mp, mobilata,...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 11
Popesti - Leordeni, 20 nov, 10:33
48.500 €

constructie 2005, garsoniera, confort 1, decomandata, etaj 2/8, balcon, 40 mp, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, usa...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2005
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 20 nov, 10:33
25.000 €

ultimele garsoniere, bloc finalizat, direct dezvoltator, fara comision, centrala proprie, finisaje la alegere, amplasament deosebit, TVA-ul este...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 20 nov, 10:31
70.000 €

Matei Basarab, proprietar vand garsoniera super lux, gresie, faianta, tapet, baie utila 2 aparate clima, sistem video 6 camere, mobilat si utilat,...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 20 nov, 10:29
55.500 €

Timpuri Noi, bloc reabilitat, decomandata, cf. 1 sporit, hol locuibil spatios, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, ac, balcon mare...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 20 nov, 10:28
35.000 €

10 minute metrou Aviatorilor, strada Emanoil Porumbaru, 23 mp, intr-un corp separat, cadastru si intabulare. Libera.

 • Suprafata 23 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, 20 nov, 10:28
57.900 €

bloc mixt, 1988, 46 m etajul 1/8, decomandata, bucatarie mare patrata, hol imens, intrare stradala, termopan, gresie, faianta, potential, apropiere...

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 20 nov, 10:27
27.999 €

proprietar, garsoniera Ferentari-Aleea Surianu, confort 1, etaj 3/4, bloc nou, an 2015, acte gata, balcon inchis, toate utilitatile, acces facil...

 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 20 nov, 10:23
31.400 €

Vand garsoniera bloc nou 2017 mutare imediata, intr-un ansamblu rezidential cu accesul pe baza de bariera in zona Luica, Ratb si tramvai in...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, 20 nov, 10:18
28.000 €

4 minute metrou Aparatorii Patriei, bloc reabilitat, scara curata, stradal, usa metalica, fara imbunatatiri deosebite, cadastru, intabulare,...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, 20 nov, 10:12
102.000 €

Direct dezvoltator, apartamente 3 camere, suprafete intre 75 mp si 93 mp zona Piata Muncii, 3 minute metrou Muncii, finisaje la alegere, preturi...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, 20 nov, 09:59
39.500 €

Proiect nou, in constructie, garsoniera spatioasa, finisaje de calitate superioara, imobil amplasat stradal, acces rapid la mijloacele de...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • In constructie
Bucuresti, 20 nov, 09:58
44.900 €

ofer spre vanzare o garsoniera decomandata, aflata in bloc nou, foarte aproape de metrou. Se preda la cheie, bransata la toate utilitatile, fiind...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 20 nov, 09:57
60.000 €

garsoniera situata la etaj 7/11, imobil nou, 2016, suprafata de 38 mp, bucatarie inchisa cu geam, mobilata si utilata modern, totul nou, centrala...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 11
Bucuresti, 20 nov, 09:49
24.500 €

Bloc D+P+3 bloc mixt, garsoniere de 28,17 mp total decomandate, cu debara, bucatarie inchisa, se vinde la cheie,

 • Suprafata 28 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 20 nov, 09:47
24.000 €

Garsoniera beneficiaza de centrala termica proprie, finisaje interioare la alegere (gresie, faianta, parchet, usi de interior), tamplarie PVC cu...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 20 nov, 09:33
26.750 €

garsoniera se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale), care sunt contorizate individual. Comision 0%,

 • Suprafata 23 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 20 nov, 09:32
32.900 €

apartamentul se afla in apropiere de mijloace de transport in comun, piata, centre comerciale, scoli, gradinite. Comision 0%,

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 20 nov, 09:31
44.000 €

vand garsoniera cf. 1 sdc, 32 mp, etaj 3/10, curata, gresie, faianta, parchet, um, termopan, ac, zona verde cu vedere pe spate. 2 min RATB, 7 min....

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 20 nov, 09:11
31.500 €

mobilata, gresie, faianta, termopan, bloc de garsoniere, ideal investitie pt. inchiriere,

 • Suprafata 25 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 20 nov, 09:08
46.575 €

bloc nou, 2 minute de metrou, finalizare Decembrie 2017, finisaje premium, S+P+5E, vecinatati: Mihai Bravu, Camil Ressu, Piata Muncii,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 20 nov, 09:05
14.300 €

camera, baie, caldura, apa calda, beton armat, pretabila inchiriere studentilor Academiei de Studii Economice sau la o firma, termopan, gresie,...

 • Suprafata 14 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 5
Bucuresti, 20 nov, 08:55
72.000 €

vedere splendida Palatul Parlamentului, parchet, termopan, libera,

 • Suprafata 45 mp
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 20 nov, 08:27
37.000 €

parchet, termopan, mobilata + utilata,

 • An constructie 2009
 • Etaj 3 din 14
Bucuresti, 20 nov, 08:26
44.900 €

bloc mixt, parchet, termopan, aragaz, frigider, libera,

 • Suprafata 28 mp
 • An constructie 1981
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 20 nov, 08:26