Subrubrica: garsoniere
32.500 €

aproape Sos. Colentina, langa Lacul Fundeni, cf.1, pe mijloc, imb., gresie, faianta, parter, termopan, um, ac, centrala termica, cadastru,...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 14:14
39.000 €

Margineni, aproape Parc Plumbuita, Motodrom, cf.1 sporit, bloc mixt 1987, pe mijloc, orientare est, vedere deschisa, imb, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 14:14
44.500 €

5 min. de metrou, bloc mixt, total amenajata, termopan, usi interioare noi, parchet, aer conditionat, instalatii sanitare si electrice noi, mobila...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 14:00
36.900 €

Garsoniera dubla 41mp, la cel mai mic pret, finalizare martie 2018, se preda la cheie, complet finisat la alegere, Direct Dezvoltator, Comision 0...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 13:49
48.900 €

situata pe blvd. Uverturii, 7 min. metrou Gorjului, aproape metrou Lujerului, bloc nou, etaj 2/4, mobilata modern lux, utilata complet, centrala,...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 13:45
59.000 €

zona foarte buna, bloc mixt, reabilitat termic, spatioasa si luminoasa (ferestre spre Sud), renovata, mobilata si utilata.

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 13:38
31.500 €

imobil nou, D+P+3E, predare Dec. 2017, 8 min. metrou 1 Dec. 1918, N. Grigorescu, zona linistita, 37 mpc, centrala proprie, geam tripan, polistiren...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, ieri, 13:38
39.000 €

Compozitorilor, Favorit, etaj 3/9, bloc reabilitat termic, renovat complet, aer conditionat, mobilat, utilat, termopan, parchet, gresie, faianta,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, ieri, 13:33
41.000 €

garsoniera, bloc reabilitat, curata, neg.,

 • Suprafata 30 mp
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, ieri, 13:16
35.000 €

Oltenitei, IRA, garsoniera in bloc nou finalizat 47 mp, pret final 35000 euro negociabil. Super ocazie. Bloc nou finalizat, finisat la cheie, ct,...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 13:13
21.500 €

garsoniera demisol, neg.,

 • Suprafata 20 mp
Bucuresti, ieri, 13:11
27.200 €

bloc nou stradal, vanzari dezvoltator - fara comision, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje premium, amplasament deosebit, TVA- ul...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 13:10
36.500 €

garsoniera moderna, BRD, Sebastian (Nasaud), ideala investitie, et. 5/10, bloc mixt, centrala termica, 30 mp, bloc 1988, cu parchet, gresie,...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1988
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 12:59
34.500 €

City Rezidence, cf1, totul nou bucatarie mobilata, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, alarma,...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 12:58
66.000 €

particular, garsoniera, bloc reabilitat, amenajat lux, bucatarie 9 mp, sufragerie 22 mp, balcon 6 mp, neg.,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 12:56
33.000 €

Costin Georgian, Bd. Chisinau, bloc stradal, garsoniera foarte curat, renovata, termopan, parchet, faianta, gresie, aer conditionat, usa metalica,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 12:52
43.000 €

propunem spre vanzare garsoniera decomandata situata la etajul 3/3 intr-un bloc nou finalizat in anul 2013. Garsoniera este spatioasa, avand o...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 12:52
37.000 €

gars., cf. 1, pe mijloc, vedere superba, partial mobilata, 2 lifturi, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intab., pozitie...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 12:45
36.000 €

Ghencea, etaj 1 din 10, semidec, nemobilata, bloc mixt, renovata, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, acte, pret neg.

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 12:40
23.000 €

va oferim spre vanzare un proiect nou, aflat in zona Giurgiului. Imobilul are un regim de inaltime D+P+2E+M.

 • Suprafata 25 mp
 • An constructie 2016
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 12:38
45.900 €

Teatrul Masca, etaj 4, dec, nemobilata, renovata, curata, aer conditionat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, acte.

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 12:34
33.000 €

Va propun spre vanzare o garsoniera, situata intr-un imobil nou, regim de inaltime redus P+3E. Aceasta are o suprafata de 32 mp utili, foarte...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 12:15
36.000 €

Palat, Parc Plumbuita, stradal, vav Scoala 30, garsoniera, parter inalt/10, cf. 1, bloc reabilitat, vedere mixta, baie cu fereastra, orientare sud,...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 12:10
33.000 €

garsoniera spatioasa, la 3 minute de metrou Berceni, intr-un complex rezidential in continua expansiune. Garsoniera se preda la cheie, avand...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 12:09
34.000 €

garsoniera, bloc reabilitat termic, se vinde mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contorizata, toate actele,...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1964
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, ieri, 12:03
35.000 €

garsoniera demisol in Regie, in bloc nou, finisata la cheie, foarte luminoasa, dispune de terasa in suprafata de 50 mp. Pret 35000 euro, telefon:

 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 6
Bucuresti, ieri, 11:38
30.000 €

Direct dezvoltator,Garsoniera,decomandata,bucatarie inchisa,Bloc P+3(placa+pod)finisaje la alegere,canalizare,gaze,curent electric,RATB 178 si 138...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 11:15
34.900 €

Direct dezvoltator, bloc nou, garsoniera 39 mp, balcon 4.5mp inchis PVC Veka, predare la cheie, centrala termica, baie mobilata, modificabil in...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 11:04
28.000 €

garsoniere si apartamente cu 2 si 3 camere, bloc de 6 etaje cu lift, langa magazin Carrefour, utilitati, finisaje la alegere, parcare, ratb....

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Chiajna, ieri, 10:52
37.700 €

ocazie, foarte urgent, confort 1 sporit, etaj ideal,merita vazuta,fara imbunatatiri, necesita amenajare completa, acte la zi, pret unic si fix,...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 10:48
28.500 €

Proprietar vand garsoniera mobilata utliata. Garsoniera este in zona Militari Residence la 5 minute de autobuz,

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 10:45
41.500 €

Garsoniera pe str. Laborator, 200m de bld Mihai Bravu, et 6/10, bloc construit in 1986. Se poate vinde si mobilata. Dotata cu aer conditionat, acte...

 • Suprafata 26 mp
 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 10:39
24.000 €

stradal, acces bariera, ansamblu rezidential nou, finisaje la alegere, Ratb 1 minut, se accepta orice tip de credit.

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 10:39
23.500 €

Giurgiului, Zetarilor, Garsoniera, 35 mp

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 10:31
48.900 €

dezvoltator, imobil d+p+4, 44 mp construiti, finisaje incluse, centrala proprie, receptie 2018. Optional loc de parcare, boxa. Antecontract 30 %,...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 14
Bucuresti, ieri, 10:30
38.000 €

vand gars dubla, libera, curata, langa Spitalul Elias;

 • Suprafata 24 mp
 • An constructie 1936
Bucuresti, ieri, 10:30
45.500 €

imobilul are un regim de inaltime P+2E+M si dispune de un numar de 41 de unitati locative formate din garsoniere si apartamente cu 2 si cu 3...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 10:29
35.000 €

Veteranilor, gars. cf. 1, semidecomandata, balcon, usa metalica, 2 lifturi, scara supraveghere video, pozitie super buna, piata, metrou.

 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 10:28
32.000 €

particular vind garsoniera confort 1, libera, cu balcon, doua lifturi. Necesita renovare.

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, ieri, 10:20
19.000 €

cocheta cu apa calda, caldura si baie cu geam.Se vinde mobilata. Zona foarte linistita la 1 minut de metrou, strada Florilor nr 1. Ideala...

 • Suprafata 15 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 10:20
22.000 €

direct dezvoltator, vanzare garsoniere si apartamente 2 camere, bloc de 3 etaje cu finalizare septembrie 2017, maxi taxi 611. Se predau finisate la...

 • Suprafata 28 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Chiajna, ieri, 10:17
22.000 €

Vitan, mall, garsoniera, confort 3, renovata in totalitate, pozitie ideala pentru investitie, acte la zi. Vecinatati: Unirii, Mihai Bravu, Dristor.

 • Suprafata 16 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 10:16
21.500 €

garsoniere, ap. 2 cam., constructie 2017, et. 1-3/3, bl. caramida cu lift, bucatarie inchisa, loc de parcare inclus in pret, finisaje interioare la...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Chiajna, ieri, 10:12
19.000 €

garsoniera cocheta situata ultracentral pe strada Eforie numarul 8, garsoniera are usa metalica, termopan, instalatii electrice noi,instalatii...

 • Suprafata 11 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, ieri, 10:10
42.500 €

proprietar, vand garsoniera situata in zona Drumul Taberei Billa Drumul Taberei, decomandata, etaj p/10, suprafata 38.10 mp, balcon, + debara. Se...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 9
Bucuresti, ieri, 10:01
30.500 €

gars., cf. 1, renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatie sanitar electica totul schimbat, bucataria mobilata,...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 09:58
21.500 €

gars., cf. 2, libera, bloc anvelopat, pret fix

 • Suprafata 20 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 09:57
29.500 €

la cheie, gresie, faianta, parchet, liniste, zona de case, 8 minute metrou, duplex, fara lift, fara balcon.

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2015
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 09:38
33.300 €

Berceni Metalurgiei, bloc nou 2017, p+3, garsoniere 33mp, parcare, predare la cheie, centrala proprie, contorizare individuala, comision 0%, mutare...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 09:33
57.900 €

centrala proprie, aragaz, combina frigorifica, masina de spalat, termopan, usa metalica, imobil reabilitat termic, Billa si Kaufland la 2 min.,

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 09:22