Imobiliare vanzari|Garsoniere - 642 anunţuri
Subrubrica: garsoniere
33.500 €

ultima garsoniera, bloc finalizat, acte gata, dezvoltator, fara comision, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje premium,...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 14:32
26.500 €

stradala cu vedere stradala, 2 minute metrou,parc Cismigiu si Izvor, lift, 22 mp utili, imbunatatiri, inchiriabila imediat, centru istoric,...

 • Suprafata 22 mp
 • An constructie 1950
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 14:32
61.523 €

constructie in curs de edificare, finalizare 2018. studio 2 camere, 51 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 14:24
57.097 €

Constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Studio cu 1 camera de 44,85 mp, situat în zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, ieri, 14:24
 

Valea Ialomitei, Kaufland,capat trolee, etaj 4, confort 1, decomandata, bloc reabilitat, mixt terasa refacuta, scara de mijloc, termopan, parchet,...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 14:23
46.400 €

decomandata, la etajul 2, 33 mp, in bloc reabilitat, renovata, libera, acte. Mijloace de trasport: metrou Piata Muncii; Ratb: 40, 56. Vecinatati:...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 14:22
60.000 €

bloc din beton. Renovata integral. Mobilata si utilata. Geam de aerisire la baie. Cadastru si intabulare. Zona centrala. Mijloace de transport,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1995
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 14:15
53.000 €

bloc din 1984, decomandata, etajul 6/8, suprafata 38mp, amenajata, parchet, faianta, gresie, termopan, negociabil, vecinatati. Tineretului, Timpuri...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 14:15
33.800 €

Calea Rahovei, bloc stradal, intrare si vedere pe spate, in vecinatatea statiei de tramvai Piata Rahova, 20 minute pana la Piata Unirii cu...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 13:50
58.250 €

bloc mixt, garsoniera renovata, mobilata si utilata, cadastru si intabulare, zona centrala, mijloace de transport, scoala, gradinita, magazine,...

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 13:47
50.000 €

bloc mixt, solid constructie 1978. Renovata integral. Cadstru si intabulare. Zona verde. Mijloace de transport, scoala, gradinita, magazine, banci....

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 13:42
55.000 €

finisata la cheie, suprafata 33 mp, p/10, mobilata si utilata, acte la zi. Disponibila imediat.

 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 13:38
48.000 €

amenajata lux, garsoniera cf. 1 sporit, decomandata, 38 mp. utili, libera, 3 minute de metrou, 2 minute de Facultatea Spiru Haret, 2 minute de Mega...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 13:33
32.500 €

la 4 km de Autovit, dec, et. 6/11, su 40 mp, mobila pe comanda, noua, utilata, centrala proprie AC, cheltuieli f mici la intretinere, se vinde...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
Bucuresti, ieri, 13:28
46.000 €

Politehnica, dec., etaj 2 din 8, in renovare, balcon, curat, ideal investitie, apropiere mijloace de transport, metrou

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 13:28
24.000 €

aproape statia Ratb, garsoniera confort 2, bloc mixt, stradal, suprafata 22.77 mp, 2 lifturi, bloc construit 1975, etaj. 10/10, um, g, f, t, p, 1...

 • Suprafata 23 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 13:24
35.500 €

garsoniera spatioasa, bloc nou, centrala termica, baie echipata, complet finisata, situat foarte aproape de metrou Dimitrie Leonida (max. 7 minute...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 13:23
44.000 €

proprietar, confort 1, parter inalt cu balcon, semidecomandata, vedere stradala, pozitie pretabila pentru orice, libera, zugravita nou, parchet,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 13:22
24.000 €

garsoniera decomandata, situata in bloc nou, finisaje la alegere, centrala termica, baie echipata, balcon, izolatie termica de 10 cm. Comision 0....

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 13:22
40.000 €

la 2 minute de metrou, garsoniera renovata in 2017, nemobilata, parchet, gresie, faianta, inst. electrice/ sanitare noi. Imobil RS2;

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 7
Bucuresti, ieri, 13:17
78.000 €

bloc monolit, mixt, renovata integral, mobilata si utilata, 2 balcoane, cadastru si intabulare, bloc cu paza, zona ultracentrala, 5 minute Piata...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1995
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 13:07
40.900 €

8 minute metrou, piata Minis, garsoniera confort 1, 32 mp, semidecomandata, etajul 6/10, renovata total, mobilata complat, gresie, faianta,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 12:54
49.000 €

bloc reabilitat, terasa refacuta, scara curata, decomandata, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata si utilata complet,...

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 12:40
47.500 €

garsoniera in bloc nou, finalizare in martie 2018, fara balcon, la 10 minute de mers pana la metrou Brancoveanu. Apartamentul se vinde direct de la...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 12:38
39.000 €

apartament cu 2 camere, bucatarie inchisa, balcon, parcare, bloc nou cu termen de finalizare in vara 2018. Apartamentul se vinde direct de la...

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 12:38
65.000 €

garsoniera spatioasa, bloc nou, Metrou Tineretului 600 m, balcon, et. 2 din 6, imobil nou in constructie cu finalizare la sfarsitul lui 2018....

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 12:37
23.500 €

confort 2 cu dressing 2.75hx3,5L, construit pe zid, parchet, termopan - fereastra mare spre Est, plasa contra insecte, aer conditionat racire/...

 • Suprafata 20 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 12:34
66.900 €

direct dezvoltator, imobil nou, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, spatiu de joaca in...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 12:30
33.600 €

ansamblu format din 4 blocuri a cate 44 de apartamente, dezvoltat pe o suprafata de 6000 mp. 700 m pana la metrou Nicolae Teclu, transport pana...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 12:27
37.000 €

Iancului, bloc reabilitat termic etaj 4/8 termopan, balcon inchis, imbunatatiri, zona linistita, vecini civilizati, apropiere parc, piata, metrou,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 12:27
58.800 €

ISG Residence II, garsoniara decomandata, finisata complet, centrala termica proprie, predare la cheie decembrie 2017

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, ieri, 12:25
24.000 €

situata stradal, pozitie excelenta, are termopan, parchet, usa metalica, mobilata complet, acte ok, ocazie foarte buna,

 • Suprafata 20 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 12:10
36.000 €

bloc reabilitat termic, balcon, fara imbunatatiri, are doar termopan, usa metalica, gresie si faianta pe hol si in baie, acte la zi, cadastru si...

 • An constructie 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 12:07
46.500 €

Rezidential, parterul este inalt, intrare inchisa cu bariera, intersectie cu Valea Oltului, cf 1, balcon inchis in termopan, centrala proprie, se...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2012
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 12:02
35.000 €

garsoniera decomandata, se vinde mobilata/ utilata, mobilat/ utilat complet, cablu, bloc izolat termic, aragaz, aspirator, fier calcat, frigider,...

 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 12:00
35.000 €

Calea Giulesti, Lacul Morii Residence, bloc nou, garsoniera spatioasa, boxa inclusa in pret, centrala termica, finisaje superioare, zona linistita,...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, ieri, 11:57
37.000 €

oferta, bloc caramida, corp B et. 7/10, finisaje import alegere, centrala proprie, apometre, tamplarie exterioara Rehau, zona securizata, foisor,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 11:54
36.000 €

direct dezvoltator, vand garsoniera decomandata, spatioasa, bucatarie inchisa, balcon, loc parcare inclus, mutare rapida, finisaje la alegere, bloc...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 11:52
28.100 €

balcon, 2 lifturi, g, f, p, t, contorizata individual, centrala proprie, predare la cheie. Acces rapid RATB+metrou, centre comeciale, gradinita,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 11:50
23.500 €

bloc nou, situata la et.1/3, balcon bucatarie,se vinde complet finisata si bransata la toate utilitatile. 800m pana la statia ratb 302,438, Penny...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 11:47
34.000 €

este un ansamblu rezidential ce cuprinde 80 apartamente. 2 Blocuri cu un regim mic de inaltime S+P+4

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 11:44
35.000 €

etaj 3 din 10 confort 1, cu balcon spatioasa curata. Blocul este reabilitat din 1978. Merita vazuta

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1978
Bucuresti, ieri, 11:44
34.900 €

este un ansamblu rezidential ce cuprinde 80 apartamente. 2 Blocuri cu un regim mic de inaltime S+ P+4

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 11:40
29.900 €

apropiere Lidl, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi, usa metalica, baia utilata, aer conditionat, centrala termica, calorifere, cadastru,...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 5
Bucuresti, ieri, 11:39
39.900 €

aproapiere RATB si piata, garsoniera in bloc nou, constructie 2018, 35 mp, se va preda la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 11:39
32.000 €

garsoniera in bloc constructie 2016, mutare imediata, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, balcon mare, centrala termica, calorifere,...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 11:39
53.000 €

spatioasa, renovata, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata si utilata complet, dressing spatios, zona linistita,...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1993
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 11:26
62.000 €

bloc nou, termen finalizare iunie 2018, in imediata apropiere a parcului Tineretului, finisaje lux, direct dezvoltator, tva 5% aplicabil, preturi...

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 11
Bucuresti, ieri, 11:15
46.000 €

Tineretului Park Residence, bloc nou, termen finalizare iunie 2018, in imediata apropiere a parcului Tineretului, finisaje lux, direct dezvoltator,...

 • Suprafata 28 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 11
Bucuresti, ieri, 11:15
64.285 €

Baneasa, Sisesti, studio cu suprafata construita de 57 mp, 49mp utili, includ balconul de 12 mp, decomandat, bucataria inchisa. Termen: mai 2018,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, ieri, 11:15