Inspector resurse umane, experienta 18 ani

Descriere anunţ

Inspector resurse umane, experienta 18 ani in domeniu, ofer fimelor: administrare personal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, Revisal, Regulament Intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate.

Detalii suplimentare

Inspector resurse umane atestat, cu experienta in domeniu, ofer servicii firmelor interesate in externalizarea activitatii de personal. Serviciile oferite sunt:

• Intocmirea contractelor individuale de munca;

• Intocmirea actelor necesare in vederea incetarii, suspendarii contractului de munca;

• Intocmirea de acte aditionale;

• Completarea Registrului Electronic de Evidenta al Salariatilor;

• Intocmirea, verificarea, completarea dosarelor de personal;

• Salarizare, transmiterea declaratiei 112;

• Eliberarea de adeverinte necesare salariatilor;

• Intocmirea fiselor de post si ROI;

• Intocmirea situatiilor privind zilele de concediu efectuate ( concediu odihna, concediu medical, concediu fara plata, maternitate, crestere copil);

• Intocmire si depunere dosare FNUASS;

• Alte servicii ce au legatura directa cu Resursele Umane.

In cazul unei colaborari stabile va voi reprezenta la controalele realizate de catre ITM Bucuresti.

Colaborez si cu firme de contabilitate.