Subrubrica: oferte full time
1.500 Lei

femeie sau barbat, in cadrul depozitului magazinului de haine second-hand Monda. Punctul de lucru zona Republica (Sos. Dudesti Pantelimon). Cerem...

Bucuresti, azi, 11:45
 

constructii -amenajari interioare Romania si Germania, asiguram transport, cazare, diurna, salariu punctual. Perioada de lucru flexibila, minim 4...

Bucuresti, azi, 11:45
1.500 Lei

femeie sau barbat, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (zona Constantin Brancoveanu, sector 4). Cerem...

Bucuresti, azi, 11:45
 

Firma de constructii angajeaza dulgheri, fierari, zidari, zugravi, rigipsari salariu 2.000 lei luna si muncitori necalificati salariu 1.400 lei...

Bucuresti, azi, 11:45
 

angajeaza pizzar, modelator covrigi, vanzatoare si ajutor bucatar;

Bucuresti, azi, 11:45
 

pliante. Agentie publicitate cauta colaboratori pentru distributie pliante la cutiile postale sau stradal. Relatii la;

Bucuresti, azi, 11:44
 

cunoscatoare limba rusa, salariul incepand de la 1.600 lei net;

Bucuresti, azi, 11:43
 

pentru mobilier la comanda;

Bucuresti, azi, 11:43
 

cu/ fara experienta pentru distributie vanzari produse editoriale, salariul 1.800 lei net;

Bucuresti, azi, 11:42
 

fara limita de varsta, salariul incepand de la 1.800 lei net;

Bucuresti, azi, 11:42
 

pentru postul de agent vanzari. Oferim training la locul de munca, pachet salarial motivant;

Bucuresti, azi, 11:41
 

reconditionari utilaje, vitrine frigorifice. Lacatus, vopsitori, frigotehnisti, electromecanici, necalificati. Localitate Bragadiru Ilfov, conditii...

Bucuresti, azi, 11:40
 

pentru salon in zona Lujerului, cu vad format, cu experienta minim 3 ani;

Bucuresti, azi, 11:39
1.300 Lei

angajam pentru Bucuresti, zona Lujerului. Program: L-V- 8h/zi. Nu necesita experienta in domeniu. Cerinta: diploma de bacalaureat

Bucuresti, azi, 11:39
 

pentru masina automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul...

Bucuresti, azi, 11:38
 

polish auto profesional

Bucuresti, azi, 11:38
1.300 Lei

comerciali, angajam pentru un important hipermarket din Bucuresti, zona Lujerului. Program: l-v- 8h/zi. Nu necesita experienta in domeniu. Cerinta:...

Bucuresti, azi, 11:37
 

si dinamice pentru munca de teren, fara limita de varsta, experienta nu este necesara, salariu 1.600 net + bonusuri;

Bucuresti, azi, 11:37
 

necalificati pentru companie internationala, angajeaza urgent, salariul 1.600 lei net;

Bucuresti, azi, 11:36
 

angajeaza distribuitori pedestri, salairu 1.800 lei net;

Bucuresti, azi, 11:36
 

si distribuitori cu sau fara experienta, oferim salariu 1.800 lei net, posibilitatea de avansare si sansa unei cariere;

Bucuresti, azi, 11:35
1.400 Lei

cu domiciliul in Branesti sau din apropriere. Program 8 ore, doua zile libere. Detalii suplimentare oferim la interviu. Rog cv la adresa de mai jos.

Branesti, azi, 11:35
 

lacatus mecanic si electrician- cu atestat, angajam urgent pentru firma Stratum Enclosures SRL Bucuresti. Oferim contract pe perioada...

Bucuresti, azi, 11:35
 

Masini noi de Bucuresti si Ilfov. Conditi avantajoase + bonusuri, masini 12/24 sau 24/24h. 4 5 zile libere lunar. Aplicatie Clever. Skoda Octavia,...

Bucuresti, azi, 11:32
 

angajam pentru hala de productie Otopeni. Asiguram transportul;

Otopeni, azi, 11:32
 

zona Cotroceni si Dr.Taberei program 8h/ zi.Oferim carte munca, salariu+ tichete. FIRMA curatenie, angajeaza urgent

Bucuresti, azi, 11:31
 

experienta minima de 6 luni in colectare creante, job in cadrul unei firme de contabilitate, Piata Unirii, centrul Sitraco, salariu atractiv....

Bucuresti, azi, 11:31
 

Angajam urgent pentru firma Stratum Enclosures SRL Bucuresti, sudor, lacatus, mecanic, manipulant marfa, si electrician- cu atestat. Oferim...

Bucuresti, azi, 11:31
1.500 Lei

angajez lucrator comercial (barbat) pentru Shop & Go in Crangasi. Experienta in Shop & Go sau Mega Image constituie un avantaj. Program de lucru: 8...

Bucuresti, azi, 11:30
1.300 Lei

magazin materiale constructii, zona Orhideea, nu se cara materiale, doar curatenie, se lucreaza o zi lucru una zi liber, contract munca, urgent

Bucuresti, azi, 11:30
 

angajeaza agenti de securitate pentru magazine in Bucuresti. Salariu 6,5 Lei net/ora. Program in schimburi de zi, scolarizare si analize medicale...

Bucuresti, azi, 11:30
ANS
 

agenti de paza pentru Bucuresti, salariu atractiv;

Bucuresti, azi, 11:30
1.600 Lei

cu experienta pentru Shop&Go Dristor. Toate detaliile le vom oferi la interviu. Rog CV la adresa de mai jos.

Bucuresti, azi, 11:30
 

atelier creatie dama, colectiv mic, luni-vineri, zona Cotroceni;

Bucuresti, azi, 11:29
 

SC Terra Dinamic SRL angajeaza pentru intretinere. Informatii la tel.:

Bucuresti, azi, 11:25
1.500 Lei

pt. Luna Cafe & Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe...

Bucuresti, azi, 11:24
 

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA CU SEDIUL IN BUCURESTI B-DUL. EXPOZITIEI NR. 1B, SECTORUL 1, ANGAJEAZA FOCHISTI (STUDII MEDII, CERTIFICAT CALIFICARE...

Bucuresti, azi, 11:24
 

cu experienta pe cald, program 2 cu 2, meniu urban, reinventat. Lucru sub coordonarea chefului bucatar. Asiguram taxi. Pachet avantajos de...

Bucuresti, azi, 11:24
 

firma Overall CO SRL, angajeaza fete calificate sau pensionare pe operatia de incheiat ciorapi (pe masini de tip Rosso). Program de lucru flexibil

Popesti - Leordeni, azi, 11:23
 

Cosmetica auto angajeaza personal polish auto cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv seriozitate si punctualitate;

Bucuresti, azi, 11:23
 

singura doresc sa am grija de o doamna sau domn care are nevoie de ajutor, contra domiciliu;

Bucuresti, azi, 11:22
 

angajam pentru un important brand de imbracaminte din centrul comercial Focsani Mall

Focsani, azi, 11:21
 

conditii de munca deosebite, salariul motivant, program de lucru atractiv. Tel.

Bucuresti, azi, 11:21
 

carnet cat. B, conditii avantajoase, locatie Pipera-Tunari

Bucuresti, azi, 11:21
1.200 Lei

Spalatorie auto situata in D-na Ghica, angajam urgent spalatori auto cu experienta, salariu 1.200 lei,

Bucuresti, azi, 11:20
 

si frizerite cu experienta minim 3 ani, salairu atractiv, rog seriozitate;

Bucuresti, azi, 11:20
 

pentru firma servicii funerare, Bld. Ghencea, cu experienta, si tanar necalificat cu permis de conducere. Salariu atractiv.

Bucuresti, azi, 11:20
 

firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza electrician intretinere si...

Bucuresti, azi, 11:20
 

firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza operator curatenie. Program...

Bucuresti, azi, 11:20
 

zona Vitan, salariu+ bonus, bonuri de masa;

Bucuresti, azi, 11:19