Locuri de munca|Oferte full time - 4302 anunţuri
Subrubrica: oferte full time
 

pentru depozit bauturi complexul Chirigiu sect 5, salariu atractiv, contract de munca full time.

Bucuresti, azi, 23:04
 

ferma. Doresc sa angajez o persoana serioasa sau o familie pentru a avea grija de o ferma. Ofer cazare, salariu atractiv, seriozitate si sprijin....

Gostinu, azi, 22:55
2.500 Lei

manichiurista coafeza, frizerita, stilist, frizer pentru salon zona Titulescu, Banu Manta, salariu fix, comision, carte de munca,

Bucuresti, azi, 22:51
 

Firma serioasa, angajam pe perioada neterminata montatori glafuri ferestre la blocurile care se reabiliteaza termic. Salariu atractiv in functie de...

Bucuresti, azi, 22:30
 

faiantari, rigipsari, zugravi, echipe de meseriasi, etc. Firma caute sa angajeze cu carte de munca in conditi avantajoase. Mai multe detalii la...

Ciolpani, azi, 22:18
 

Familie serioasa dorim menajera pentru activitati usoare in apartament: curatenie, spalat si mancare. Program 5 - 6 ore/ zi. Locatie zona Parc...

Bucuresti, azi, 22:14
 

zugravi, rigipsari, faiantari muncitori in constructi si echipe angajez cu carte de munca. Punct de lucru Tancabesti sau Otopeni, mai multe detalii...

Ciolpani, azi, 22:11
 

angajeaza picoli, ospatari si barmani. Se ofera salariu avantajos de 2.000 lei plus bonusuri si program flexibil. Relatii la tel.

Bucuresti, azi, 22:01
 

Piata Presei Libere angajeaza bucatar, ajutor de bucatar si cofetar pt. bucatarie romaneasca si internationala. Se ofera conditii bune de lucru si...

Bucuresti, azi, 22:01
 

contract de munca si salariu atractiv. Se cere realizarea tiparului si a produsului cap coada. Program de 8 ore, 5 zile pe saptamana. Zona centrala.

Bucuresti, azi, 22:01
 

si ajutor vulcanizator, salariu motivant, zona Obor, eventual din provincie;

Bucuresti, azi, 22:01
 

pentru cuptor cu lemne nou deschis, pentru linie autoservire zona Piata Rosetti. Se ofera salariu intre 2.000 si 2.500 Lei si program flexibil....

Bucuresti, azi, 22:01
1.200 Lei

femeie rabdatoare fara obligati pentru supraveghere si ajutor copii. Mai multe detalii la telefon;Asteptam si studente sau fete care au avut grija...

Bucuresti, azi, 21:58
1.500 Lei

angajeaza urgent vanzatoare, salariu,

Bucuresti, azi, 21:50
 

sector 5 Bucuresti, Sos. Salaj, complex Humlesti;

Bucuresti, azi, 21:50
 

croitorie si confectionere triplock zona Colentina, Doamna Ghica;

Bucuresti, azi, 21:45
 

pentru colaborare de lunga durata pentru firma serioasa de constructii. Salariu incepand cu 2.400 lei. Apelati cu incredere;

Bucuresti, azi, 21:45
 

pentru nunti, botezuri etc, venituri atractive, rog seriozitate

Bucuresti, azi, 21:45
 

angajeaza barmanite, ospatarite, barmani. Program flexibil, venituri peste medie;

Bucuresti, azi, 21:45
 

Firma constructii Bucuresti, angajam muncitori constructii: finisori, faiantari, dulgheri, muncitori necalificati. Program fix si salariu atractiv....

Bucuresti, azi, 21:42
 

angajam electricieni joasa si medie tensiune;

Bucuresti, azi, 21:42
 

full time si part time angajam urgent, salariu atractiv;

Bucuresti, azi, 21:40
 

ospatari si ajutor ospatar pt. restaurant zona Piata Victoriei;

Bucuresti, azi, 21:39
 

pentru gradinita privata, sector 3, pentru 8 ore, contract de munca;

Bucuresti, azi, 21:38
 

angajeaza ospatar, ajutor barman, ajutor bucatar. Mediu de lucru placut, program 8 ore/zi, oferim salariu motivant si alte beneficii. Pentru...

Bucuresti, azi, 21:38
 

cu sediul in Magurele, producator de mobilier la comanda, angajeaza vopsito si slefuitor MDF. Relatii la tel.

Magurele, azi, 21:35
 

pentru fast food in Otopeni. Contract de munca, se lucreaza in ture, salariu atractiv;

Otopeni, azi, 21:35
 

cu sediul in Magurele, producator mobilier la comanda, angajeaza muncitori necalificati. Relatii la tel.

Magurele, azi, 21:35
 

angajeaza muncitori calificati in constructii, rigipsari, faiantar, gletier, se acorda beneficii;

Bucuresti, azi, 21:34
 

preferabil cu experienta in bucatarie, program 5 zile pe saptamana. Se asigura decontare transport dupa caz. Relatii la tel./ CV-uri la e-mail:

Bucuresti, azi, 21:32
 

Atelier retusuri angajeaza urgent croitori zona Pantelimon, salariu 13 - 2.000 lei;

Bucuresti, azi, 21:30
 

Salon angajeaza manichiurista unghii tehnice, coafeza, frizer, zona Pantelimon Orange;

Bucuresti, azi, 21:30
 

pentru santier in zona Pipera, salariul motivant

Bucuresti, azi, 21:30
 

cu sediul in Magurele, producator de mobilier la comanda angajeaza operator si ajutor circular debitare. Relatii la tel.

Magurele, azi, 21:30
 

la magazin mixt pe Calea Mosilor, Irina;

Bucuresti, azi, 21:30
 

Scoala particulara angajeaza soferi transport copii cu functii administrative, ingrijitoare copii si ajutor de bucatar;

Bucuresti, azi, 21:28
 

cu experienta minim 3 ani, salon Piata Romana, vad format, salariu si procent.

Bucuresti, azi, 21:26
 

angajeaza femeie la vase si curatenie, soferi cat. B+C, tamplari, electricieni, lacatusi si gradinari. Relatii la tel.;

Bucuresti, azi, 21:25
 

pavatori, muncitori necalificati pentru societate constructii. Rugam seriozitate. Relatii la telefon;

Bucuresti, azi, 21:25
 

pentru restaurant select. Program flexibil. Salariu atractiv. Sector 3. Detalii la telefon.

Bucuresti, azi, 21:24
Bucuresti, azi, 21:24
 

pt. hotel in Bucuresti. Engleza mediu;

Bucuresti, azi, 21:22
 

angajeaza muncitori depozit cu sau fara experienta, pt. punctul de lucru Glina- Ilfov;

Glina, azi, 21:22
 

pentru masina de cusust si necalificati pentru masa la fabrica noua de incaltaminte;

Bucuresti, azi, 21:21
 

pentru restaurant italian;

Bucuresti, azi, 21:20
Bucuresti, azi, 21:20
 

pentru restaurant italian;

Bucuresti, azi, 21:19
 

cu atestat profesional, angajam la 12/24 ore, carte munca la 8 ore;

Bucuresti, azi, 21:19
 

pentru restaurant italian;

Bucuresti, azi, 21:19
4.000 Lei

pentru bucatar calificat oferim contract de munca si salariu de 4.000 Lei/ luna. Pentru vanzator fast-food - 1600 Lei/ luna. (12h cu 24h) Pentru...

Bucuresti, azi, 21:19