Subrubrica: oferte full time
1 Lei

pentru o pensiune in centru, program flexibil salariu atractiv. Rugam seriositate;

Bucuresti, 15 iul, 11:35
 

ajutor tinichigiu auto, vopsitor auto, pregatitor vopsitor auto pentru service auto, zona Unirii. Virgil

Bucuresti, 15 iul, 11:33
 

Comfortex Production Srl angajeaza operator calculator zona Popesti Leordeni. Rugam seriozitate.

Bucuresti, 15 iul, 11:20
 

scoate la concurs posturile: 2 manichiuriste, 1 cosmeticiana;

Bucuresti, 15 iul, 11:18
 

cautam colege, colegi pentru magazinul de deserturi elegante Cupcake Philosophy din Piata Victoriei. www.cupcakephilosophy.ro. CV la email.

Bucuresti, 15 iul, 11:12
 

salariu atractiv, rog seriozitate.

Bucuresti, 15 iul, 11:11
 

Comfortex Home Design Srl angajeaza montator tamplarie PVC, rulouri exterioare din aluminium, jaluzele detinator permis auto cat.B. Zona: Calea...

Bucuresti, 15 iul, 11:10
 

depozit. Comfortex Tehno Systems SRL angajeaza personal necalificat, manipulator marfa profile din aluminiu. Zona Popesti Leordeni. Rugam seriozitate;

Glina, 15 iul, 11:10
 

pentru pescarie piata Obor. Salariu 1500 lei net + bonusuri. Cu sau fara experienta in domeniu. Rugam seriozitate.

Bucuresti, 15 iul, 11:08
 

Comfortex Tehno Systems Srl angajeaza: gestionar, magazioner depozit profile aluminiu. Zona Popesti Leordeni

Bucuresti, 15 iul, 11:05
 

Angajam persoana pentru buldoexcavator si excavator in zona Singureni jud Giurgiu. Rel la;

Singureni, 15 iul, 10:45
 

Particular, caut menajera casa zona Otopeni, zona Ferme, 5 zile/ saptamana, program 9:30-17:30. Salariul se va discuta in urma interviului....

Otopeni, 15 iul, 10:43
1.800 Lei

si ajutor de electrician, contract individual de munca full-time, salariu motivant. Pentru provincie firma noastra asigura cazare gratuita in...

Bucuresti, 15 iul, 10:29
1.600 Lei

Angajam infirmier barbat pentru ingrijire batrani camin in Mogosoaia. Program 12 cu 24 ore. Solicitam sa fie persona serioasa. Oferim masa...

Mogosoaia, 15 iul, 10:25
100 Lei

Firma de constructii angajam in conditiile legii zidari, zugravi, rigipsari, faiantari, personal necalificat, mpentru personal din provincie oferim...

Bucuresti, 15 iul, 10:10
3.000 Lei

salariul 2500 - 3.000 Lei

Bucuresti, 15 iul, 10:05
1.000 Lei

cu experienta, contract de munca, 8 libere pe luna, program de la 9-20, salariu plus procent, trafic intens. Marasesti nr. 14 langa gaze. Va...

Bucuresti, 15 iul, 09:35
 

Hotel Evia din Eforie Nord angajeaza bucatar cu experienta cat si ajutor de bucatar. Oferim contract de munca, cazare, masa si salariu bun, plus...

Eforie, 15 iul, 09:35
 

fierar betonist pentru firma constructii, salariul minim 2500 Lei + bonus performanta. Posibilitate cazare in santier. Informatii si programari...

Bucuresti, 15 iul, 09:16
 

Firma angajam muncitori pentru santier in Bucuresti si Ilfov, salariu atractiv, contract munca, pentru provincie asiguram cazare. Nu angajam...

Bragadiru, 15 iul, 09:00
1.500 Lei

Angajam lucrator comercial pentru magazin Mega Image Shop&Go. Magazinul este in Chiajna. Se lucrează in ture de 8h. Atmosfera placuta. Se ofera...

Chiajna, 15 iul, 08:14
 

pentru salon zona militari (Bd. Iuliu Maniu) cu experienta. Conditii avantajoase. Rugam seriozitate.

Bucuresti, 15 iul, 08:13
 

Buc, sector 4, salariul 1200-1400 lei. Se acorda comision substantial la servicii de tapiterie, polish auto polish, faruri, degresare auto,...

Bucuresti, 15 iul, 07:36
 

Restaurant Vanity angajeaza femeie de serviciu si bucatari. Restaurantul se afla in sector 6, zona Semanatoarea. Detalii la numarul:

Bucuresti, 15 iul, 01:10
 

Hotel BYBLOV cauta receptioner si camerista full time str. Theodor Sperantia 125 zona Decebal. Detalii la tel.

Bucuresti, 15 iul, 00:27
 

vanzari/ inchirieri, zona Timpuri Noi/ metrou, oferim suport logistic complet, comision 50 %, publicitate agresiva;

Bucuresti, 14 iul, 23:00
 

angajam muncitori calificati si necalificati;

Bucuresti, 14 iul, 22:55
 

oferim salariu atractiv, bonificatii si plata orelor suplimentare, cautam o persoana cu experienta, abilitati de coordonare a unei echipa de...

Bucuresti, 14 iul, 22:47
 

persoana harnica si serioasa pt. menaj, 8 ore pe zi, de luni pana sambata, salariu 2000 lei.

Bucuresti, 14 iul, 22:30
 

angajeaza ajutor bucatar cu experienta si femeie la curatenie, salariu motivant;

Bucuresti, 14 iul, 22:25
 

angajam pentru magazin Shop&Go, zona Bucurestii Noi si Baneasa, Str. Biharia;

Bucuresti, 14 iul, 22:25
 

angajeaza echipaj taxi si (Leone angajeaza sofer la 24 ore);

Bucuresti, 14 iul, 22:25
1 Lei

Pizza- maker/ livratori. Domino's Pizza Colentina angajeaza pizza maker si livratori. Oferim oportunitatea si persoanelor fara experiente dornice...

Bucuresti, 14 iul, 22:21
 

pentru spalatorie auto, ofer salariu + comision, 1 Decembrie 1918, sector 3;

Bucuresti, 14 iul, 22:20
 

angajeaza personal cu experienta pentru confectionarea produselor din PVC

Bucuresti, 14 iul, 22:20
 

necalificat si sofer, firma de ciratenie angajeaza personal necalificat si sofer, detalii la telefon;

Bucuresti, 14 iul, 22:20
 

cu experienta, 2.000 lei si patiser cu experienta - 2.500 lei;

Bucuresti, 14 iul, 22:20
 

angajam agenti curatenie zona Grozavesti Sema Parc, program full time, salariu atractiv, contract de munca, decontare transport. Rog seriozitate.

Bucuresti, 14 iul, 22:19
 

salariu atractiv, Titan, sector 3;

Bucuresti, 14 iul, 22:18
 

manichiurista, salon cu vad, zona Diham, salariu fix + procent;

Bucuresti, 14 iul, 22:15
 

ospatarita pt. servirea la liber si evenimente la restaurantul Mirador, sectorul 4, program 1 zi cu 1 zi, salariu fix, plus comision, carte de...

Bucuresti, 14 iul, 22:15
 

NECALIFICAT TAPITER, CROITOR, CROITOREASA PENTRU FIRMA DE PRODUCTIE;

Bucuresti, 14 iul, 22:15
1.000 Lei

la plan de 24 h, Yellow taxi pyo pyo, licente de Ilfov,

Pantelimon, 14 iul, 22:13
 

- 50 lei/ zi, dulgheri, fierari - 100 lei/zi;

Bucuresti, 14 iul, 22:11
Bucuresti, 14 iul, 22:10
 

sa se califice bucatar sau ospatar angajam pentru restaurant specific italian. Rog seriozitate;

Bucuresti, 14 iul, 22:10
 

pt. salon vad vechi, salariu, cm;

Bucuresti, 14 iul, 22:10
 

scari bloc, apartamente, dupa contructor, program 8 ore sau 4 ore;

Bucuresti, 14 iul, 22:10
 

scari bloc, apartamente, dupa contructor, program 8 ore sau 4 ore;

Bucuresti, 14 iul, 22:10
2.000 Lei

zona Colentina, salariul net. Persoana de contact:

Bucuresti, 14 iul, 22:09