3 €
Femeie de servici pentru bar-terasa
urgent, zona Pacii Militari. Program L-S intre orele 9-18. Cer seriozitate,