Femeie de serviciu
si la vase cu experienta pt. restaurant international cu terasa 150 locuri, zona 13 Septembrie-Rahova, program 2 zile cu 2. Oferim si solicitam seriozitate, salariu la timp si tips;