Lucratori calificati si necalificati
femei sau barbati, pentru fabrica mobilier serie, Sos. Oltenitei, Popesti Leordeni, aproape de Pepsi. Salariul 1600-2500 L in functie de experienta si cunostinte;
1.403 vizite