Lucratori calificati si necalificati
femei sau barbati, pentru fabrica mobilier serie, Sos. Oltenitei, Popesti Leordeni, aproape de Pepsi. Salariul 1800-3000 L in functie de experienta si cunostinte;
1.665 vizite