Ospatarite/ospatari
cu experienta pentru cafenea. Program 2 /2 zile, carte de munca, tips personal. Pentru mai multe detalii sunati la nr. tel.
788 vizite