Anunt public privind decizia etapei de
Bucuresti, 17 mar, 14:13
Urcă anunţul primul în listă

Descriere anunţ

Anunt public privind decizia etapei de

incadrare Gandea Elena - Mihaela, titular al proiectului "Realizare ansamblu residential cu spatii administrative multifunctionale si spatii subterane de parcare, H = S+P+4E" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in Bucuresti, sectorul 1, str. Prof. Grigore Cobalcescu, nr. 25. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni - vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbuc.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la publicarea anuntului, pana la data de 24.03.2017