Anunt public privind decizia etapei
Bucuresti, 14 iul, 11:05
Urcă anunţul primul în listă

Descriere anunţ

Anunt public privind decizia etapei

de incadrare. Mazilu Gabriel si Mazilu Cristina titular al proiectului Modificare Tema Proiectare pentru Spatii de alimentatie publica si servicii, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti - nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului aspura mediului pentru proiectul Modificare Tema Proiectare pentru Spatii de alimentatie publica si servicii propus a fi amplasat in Bucuresti sector 1 Calea Victoriei nr. 116. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1 sector 6 in zilele de luni pana vineri intre orele 9.00 - 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 21.07.2017