Roman Estera, persoana fizica
Bucuresti, 16 iun, 16:05
Urcă anunţul primul în listă

Descriere anunţ

Roman Estera, persoana fizica,

titular al proiectului "Construire a doua corpuri de cladire cu functiunea de locuinte colective, regim de inaltime s+p+5e si s+p+8e" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.R.P.M. Bucuresti, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul "Construire a doua corpuri de cladire cu functiunea de locuinte colective, regim de inaltime s+p+5e si s+p+8e" propus a fi amplasat in Sos. Gh. Ionescu Sisesti nr. 113 B, 121B, 121C, 125 G, sector 1 Bucuresti. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmb.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de: 23.06.2017.