S.C. Smart Est Proiect S.R.L. cu sediul social
Bucuresti, 18 mai, 10:04
Urcă anunţul primul în listă
109 vizite

Descriere anunţ

S.C. Smart Est Proiect S.R.L. cu sediul social

in Str. Republicii nr. 9, Municipiul Focsani, Judet Vrancea, inregistrata la Registrul Comertului Vrancea sub nr. J39/545/2013, CUI RO 21457146, reprezentata legal prin administrator Ivascu Marian si MUSA CLAUDIU, domiciliat in Bucuresti, Str. Calea Vitan nr. 108, bl. V 35, sc. 1, et. 7, apt. 31, Sector 3, legitimat cu CI seria DP, nr. 168639, CNP 1820622430040, in calitate de BENEFICIARI, proprietari ai terenului intravilan arabil in suprafata totala de 3077 mp, compus din terenul situat in orasul Chitila, tarla 13, parcela 59/4, numar cadastral 54888, in suprafata de 1783 mp si terenul situat in orasul Chitila, tarla 13, parcela 59/4, numar cadastral 54889,in suprafata de 1294 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ, pentru documentatia PUZ - pentru lucrarea "LOTIZARE TEREN IN VEDEREA REALIZARII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE INSIRUITE, REALIZARE DRUM SI UTILITATi". Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 15.05.2017. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, strada Gheorghe Manu, nr. 18, sector 1 (tel. 021.212.5639), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.