Afaceri, diverse|Pierderi - 118 anunţuri
Subrubrica: pierderi
 

Pierdut Registru Unic de Control pentru punct de lucru Slatina, str Primaverii bl FA27 sc B ap 2 parter, al SC Speed Transfer Amanet SRL, CUI...

Bucuresti, 15 feb, 17:29
 

pe numele Oprea Rada cu nr 13t/3059/11.1996. Il declar nul.

Bucuresti, 15 feb, 16:09
 

str. Bogdan Gheorghe Tudor nr. 3, bl. 21F, scara 1, et. 6, ap. 40, CUI 22558874, J40/19110/2007 declara pierdut certificat de inregistrare (CUI)+...

Bucuresti, 15 feb, 15:55
 

Camin Apa Nova pe numele: Mircea Floriana, Niculae Petrisor Antonio, Niculae Denisa Marilena, Niculae Daniel Alexandru. Le declar nule

Bucuresti, 15 feb, 15:53
 

pe numele Tiganus Mariana, emis de Baroul Bucuresti. Il declar nul.

Bucuresti, 15 feb, 15:26
 

din str. Av. Andrei Popovici nr. 3, bl. 1, scara A, ap. 2, sect. 1 pe numele Paslaru Ion si Paslaru Eugenia din anul 1984. Se declara nul.

Bucuresti, 15 feb, 14:57
 

contabil pe numele Ion Mirela. O declar pierduta;

Bucuresti, 15 feb, 14:47
 

din 04.01.1968 si proces verbal din 05.02.1968 pe numele Belu Marin si Belu Elisabeta. Le declar nule.

Bucuresti, 15 feb, 14:32
 

Saga Next SRL, J40/6814/2006, CUI 18610133, declara pierduta si nula autorizatia sanitar veterinara nr. VA 22167/25.05.2015, se declara nula;

Bucuresti, 15 feb, 13:42
 

pe numele Savu Stefan - Florian, contract nr. 31915/08.09.2016, se declara nul;

Bucuresti, 15 feb, 13:06
 

nr. N/42/21.12.2015 emis de PMB-DGDU-SSLAD. Il declar nul;

Bucuresti, 15 feb, 13:05
 

plata integrala apartament nr. 4800/ 21.09.1994. O declar nula;

Bucuresti, 15 feb, 13:04
 

Pistol Nicolae, Bucuresti, str. Carabusului nr. 28, bl. 145, sc. 2B, ap. 48, sector 6, Bucuresti. Il declar pierdut in conditii necunoscute;

Bucuresti, 15 feb, 12:58
 

eliberat in baza declaratiei inregistrata sub nr. 769754 din 11.09.2012 apartinand Vogue Trading Company SRL, cu sediul social in Romania,...

Bucuresti, 15 feb, 12:26
 

B3009306, CUI 28205790 si Certificat Constatator din Bucuresti, str. Bodesti nr. 2, Bl. 29B, Sc. C, Et. 4, Ap. 107, sector 2, apartinand Caravana...

Bucuresti, 15 feb, 12:12
 

Linirom Impex SRL, ce sediul in Bucuresti, sect. 6, Calea Crangasi, nr. 22, bl. 46, J40/17250/1994, CUI: 5465252, declara pierdut si nul...

Bucuresti, 15 feb, 11:53
 

ELIT TRANS TURISM SRL, J40/8256/2008, CUI: 23862498, str. Boltei, nr. 9, Bucuresti, declara pierdut si nul document de control nr. 2018338 si nr....

Bucuresti, 15 feb, 11:51
 

J40/13307/2008,CUI 24274020 sediu social bucuresti,sector 3, str. Ramnicu Valcea nr. 22, bl. 31, sc. 1, et. 1, ap. 6, cam 3, pierdut certificat de...

Bucuresti, 15 feb, 11:47
 

J40/2277/2012, CUI 29853731 sediu social Bucuresti, s 4, str. Maria Tanase, nr. 3, bl.13, declara pierdute certificatul de inregistrare seria...

Bucuresti, 15 feb, 11:42
 

Venere Rosa SRL, J23/273/2000, CUI 13628091, cu sediul in Municipiul Alexandria, str. Cuza Voda nr. 82, Jud. Teleorman, declar pierdute si nule...

Bucuresti, 15 feb, 10:13
 

Subsemnatul Perrin Pierre Jean Andre, administrator al SC B-Next Step Paris SRL, CUI 21787675, J40/9888/2007,cu sediul In Str. Feleacu, Nr.18, S1...

Bucuresti, 15 feb, 10:06
 

Subsemnatul Mihaila Remus Alexandru Rene, administrator al SC Plotas Rochenvaart SRL, CUI 19184567, J40/18142/2006, pierdut Certificat Unic de...

Bucuresti, 15 feb, 10:01
 

pe numele Firma SC Gefeka Desingn Construct SRL, pentru punct de lucru. Il declar nul.

Bucuresti, 14 feb, 21:27
 

nr. 18/1991 pentru Comuna Chitila, republicata in 1998 domnului Andrei Marin. Il declar nul.

Bucuresti, 14 feb, 21:11
 

Centrala Universitara- Facultatea de Limbi si Literaturi Straine- Chiojdoiu Ana- Luiza. O declar nula;

Bucuresti, 14 feb, 21:10
 

UNARTE, zona Piata Romana, pierduta;

Bucuresti, 14 feb, 21:07
 

predare primire locuinta pe numele Paun Rodica. Il declar nul;

Bucuresti, 14 feb, 21:05
 

cu seria 4192154197732, pe numele Ciobanu George, pierdut, il declar nul;

Bucuresti, 14 feb, 21:05
 

cu seria 4177154421130, declar pierduta;

Bucuresti, 14 feb, 21:04
 

nr. 1311/8/76 si PV din 02.12.1977 pe numele Toma Maria in imprejurari necunoscute si nu le-am folosit in alte scopuri. Le declar nule.

Bucuresti, 14 feb, 20:59
 

Staniloiu Elena Melania. O declar nula;

Bucuresti, 14 feb, 20:55
 

pe numele Tutu Costica, nr. 4173154989391, o declar nula;

Bucuresti, 14 feb, 20:52
 

Negoiasa Robert Marius. Il declar nul;

Bucuresti, 14 feb, 20:49
 

Negoiasa Oana- Marina. Il declar nul;

Bucuresti, 14 feb, 20:49
 

CUI 36421094, cu sediul in Bucuresti, bd. Dimitrie Draghiescu nr. 8, et. P, ap. 1, Sect. 6, declar pierdut certificatul de inregistrare eliberat de...

Bucuresti, 14 feb, 20:49
 

pe numele Caramida Nicoleta Catalina. O declar nula.

Bucuresti, 14 feb, 20:48
 

CUI 29505435, Bucuresti, sector 2, str. Ripiceni nr. 2B, bloc 6, sc. 1, ap. 8, declar pierdut certificatul de inregistrare eliberat de ONRC Bucuresti;

Bucuresti, 14 feb, 20:48
 

nr. 8942/4/1992 cu adresa in Calea Vacaresti 220- 224, bl. 65B, sc.2, ap. 65, pierdut;

Bucuresti, 14 feb, 20:45
 

livret militar, permis auto, card sanatate, pe numele Pandelea Marian. Le declar nule;

Bucuresti, 14 feb, 20:24
 

locuinta pe numele Rosca Viorica. Il declar nul

Bucuresti, 14 feb, 20:19
 

anul 2009 pentru 3 gropi, Figura 3, parcela 39, concesionar Enache Vasilica, la Cimitirul Progresu. Il declar nul

Bucuresti, 14 feb, 20:11
 

nr. 383 din 9 ian. 2007, apartinand SC HLM Design SRL, CUI 20722597, J23/130/22.10.2007. Se declara nul

Bucuresti, 14 feb, 19:50
 

declar pierdut Certificat de Inmatriculare, in original, al SC IDEAL DACO-PERS SRL, inregistrat la ONRC cu nr. J40/9776/10.08.2015, CIF 34869327.

Bucuresti, 14 feb, 16:53
 

si certificate constatatoare ale SC Wanda Aly Fashion SRL, cu sediul in Mun Bucuresti, sos Fundeni, nr 227, bl 116A, sc 2, et 2, ap 65, sect 2,...

Bucuresti, 14 feb, 15:13
 

la toate punctele de lucru apartinand SC Yong Business SRL, CUI 3098924, nr. Reg. Com. J23/3470/ 7.12.2012. Le declar nule;

Bucuresti, 14 feb, 14:48
 

in scopuri TVA apartinand SC Wu Yong Impex SRL, CU 2558207. Il declar nul;

Bucuresti, 14 feb, 14:46
 

(FN/27.02.2002) al Autorizatiei de Construire nr. 129-L din 16.08.2001 pe numele Voicu Maria, strada Lavei nr.33A. Il declar nul.

Bucuresti, 14 feb, 13:57
 

pe numele Filip Florin Alexandru. Il declar nul;

Bucuresti, 14 feb, 13:40
 

pe numele Filip Florin Alexandru. O declar nula;

Bucuresti, 14 feb, 13:39
 

certificatul de inregistrare si toate certificatele constatatoare conf L359/2004 ale TRADOTECA AD PLAN SRL J40/14612/2016 CUI 36712077 sediu...

Bucuresti, 14 feb, 13:03